Fredrik Hope

1    0

Studentsamskipnadene må sjå nynorskstudenten

Publisert: 19. sep 2018 / 129 visninger.

Skrevet av Fredrik Hope og Åsmund Kvifte, leiar og sentralstyremedlem i Norsk Målungdom.

For å vera trygg i språket ditt, må du sjå det i bruk gjennom heile livet. Det er mange tusen nynorskbrukande studentar ved norske universitet og høgskular, og dei ser for lite nynorsk i kvardagen. Mange av dei byter difor til bokmål i studietida. Å få studentsamskipnadene til å fylgja mållova er ein tiltak som vil gjera nynorsk synlegare på høgskular og universitet, og som truleg vil gjera at fleire held på nynorsken.

Studentsamskipnadene er til for å gjera studiekvardagen enklare for studentane. Dei leiger ut bustader, driv treningssenter, og mykje meir. Dei er ofte godt synlege i studentlivet, og møter titusenvis av studentar kvar einaste dag. Det er tvungen medlemskap i studentsamskipnaden. Han tek semesteravgifta i medlemspengar, og får resten av finansieringa si frå det offentlege. Ved alle dei norske universiteta og høgskulane, er det studentar som skriv nynorsk og studentar som skriv bokmål. Skal studentsamskipnadene syna at dei er til for alle studentar, må dei sjå begge gruppene og bruka begge språka.

I dag skriv studentsamskipnadene nesten berre på bokmål. Når nynorskstudentane ikkje får sjå språket sitt i studiekvardagen, vert det vanskelegare å halda på nynorsken. Det kan verka som eit signal om at språket ikkje er brukande på alle samfunnsområde. Det signalet er det motsette av å signalisera respekt. Og respekt er grunnleggjande for å kunna tilby gode velferdstenester.

Heldigvis er det mogleg å retta opp i. Studentsamskipnadene er i dag unnatekne mållova, slik at dei fullt lovleg kan oversjå nynorskbrukarane. Det er eit uheldig unnatak, som korkje fører til billegare eller betre studentvelferd. Tvert om let det samskipnadene gløyma, og soleis usynleggjera, nynorskbrukarane på studiestadene.

Difor må Stortinget endra lov om studentsamskipnader, slik at studentsamskipnadene vert underlagt mållova som nasjonale statsorgan. Då lyt dei nytta både nynorsk og bokmål, og tilby viktige dokument på begge språka. Ei lita endring i studentsamskipnadslova vil føre til mykje meir nynorsk, og gjera det mykje lettare å vera nynorskstudent.

Trykket i Vårt Land 19. september 2018.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Marianne Solli

16 innlegg  1492 kommentarer

Så sant

Publisert 27 dager siden

Et språk må vedlikeholdes hele tiden for å holdes i hevd. Jeg kjenner til det, for jeg har selv tapt to språk på grunn av den tidligere fornorskingspolitikkens uheldige virkninger på mine to tapte språk. Å prøve å ta igjen det forsømte ved å begynne å undervise i disse språkene flere generasjoner senere er ganske fåfengt. 

Svar
Kommentar #2

Marianne Solli

16 innlegg  1492 kommentarer

Publisert 27 dager siden

Et vart minne


Der sitter et minne bevart

langt inne - med døren på klem.

Minnet er ennå så vart

at det knappest kan taes frem.


Minnet handler om kjærlighet

og slitte, varsomme hender

og ord på et annet språk,

som jeg ikke lenger kjenner

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 6 timer siden / 9989 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 6 timer siden / 936 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 6 timer siden / 936 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 6 timer siden / 9989 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 6 timer siden / 9989 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 6 timer siden / 936 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 7 timer siden / 1209 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Å lytte til innvendingene mot årets Operasjon Dagsverk
rundt 7 timer siden / 494 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 7 timer siden / 936 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 7 timer siden / 936 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 7 timer siden / 936 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 7 timer siden / 9989 visninger
Les flere