Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant
12

En barndom uten mobbing

Kampen mot mobbing handler om å velge å involvere seg i andres liv.

Publisert: 18. sep 2018

Jeg har nylig vært på Blå Kors sin konferanse: «Vi må snakke om mobbing». En konferanse som ­løfter et veldig viktig tema det ofte er vanskelig å snakke om. En god barndom varer livet ut, men det kan også en vond barndom gjøre. Barn som enten utsettes for mobbing eller mobber må bli sett og få hjelp. Barna er fremtiden og nettopp derfor må vi investere mer i barn og ungdom for å sikre dem en god oppvekst.

Inn i hjerteroten. 

Historiene til de mange barna som forteller om hvordan de ble utsatt for mobbing som barn er hjerteskjærende. Det ryster oss helt inn i hjerteroten. Og årsakene til at noen blir utsatt for mobbing, eller selv mobber, er ofte svært sammensatte og komplekse. Det finnes ikke et enkelt tiltak som kan løse problemet. Vi må snakke sammen, både fagfolk, foreldre og politikere, for kun på den måten kan vi få frem ulike perspektiver og innfallsvinkler til hvordan vi kan bedre forebygge og bekjempe mobbing.

Når vi snakker om mobbing er det ofte barna som løftes frem. Det er barn som utsettes for mobbing og det er barn som mobber. Men jeg tror det er på tide at vi løfter blikket. Jeg som politiker har et særdeles viktig ansvar. Ansvar for hvordan jeg opptrer, og hvordan jeg snakker til og om mine politiske meddebattanter. Jeg har også et ansvar for hvordan jeg som forelder snakker om lærerne og andre. Selvransakelse er viktig, for det er vi voksne som er barnas rollemodeller. Når de hører oss voksne snakke nedlatende og ufint til våre medmennesker – hvordan skal de da forstå at det ikke er greit. Mobbing skjer også blant oss voksne – det må vi erkjenne og gjøre noe med.

Mobbing innebærer en krenkelse av menneskeverdet og er ødeleggende for hele samfunnet. KrF har i lang tid kjempet for å forebygge dette. Ingen skal grue seg til å gå på skolen eller på jobb. Bondevik II-regjeringen var den første regjeringen som lanserte handlingsplan mot mobbing. KrF har også fått gjennomslag for at det skal opprettes mobbeombud i alle fylker. Jeg håper det vil være en inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene. KrF har også vært en pådriver for opprettelsen av chatte-tjenesten Snakkommobbing.no. Denne tjenesten håper jeg vil bidra til å gi barn en tro på at det nytter å si ifra.

Grenser utvides. 

Det er mange lærere­ og ansatte i barnehage og skole som gjør en stor jobb i arbeidet mot mobbing. Vi ser en samfunnsutvikling hvor grensene for hva som til­lates av sårende og krenkende ytringer på sosiale­ medier stadig utvides. Men mobbetallene har ikke økt de seinere år. Her spiller nok dyktige lærere og voksne som bryr seg en viktig rolle.

Kampen mot mobbing handler om å velge å involvere seg i andres liv. Det dreier seg om å bry seg og være til stede.­ Det handler om å vise empati og medfølelse, men det handler også om å sette grenser og våge å gå inn i andres liv for å korrigere. Det handler­ om å se både den som mobber og den som er utsatt for mobbing. Dette er ikke bare et arbeid for de profesjonelle. Det krever engasjement fra oss som foreldre, besteforeldre, venner, voksenledere og naboer.

Trykket i Vårt Land 18. september 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere