Linda Hofstad Helleland

9

Stolt av barnevernet

Barnevernet i Norge er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn. Ansatte i barnevernet fortjener honnør og ikke daglige trusler for den krevende jobben de gjør.

Publisert: 18. sep 2018 / 376 visninger.

De siste årene har det tidvis vært en massiv kritikk av norsk barnevern. Felles for store deler av kritikken er at den er basert på enkeltsaker, der foreldrene ofte er de eneste som kommer til orde. Jeg ønsker barnevernsdebatten velkommen, men blir opprørt på vegne av dem som jobber med utsatte barn når det gis et misvisende bilde av den jobben de gjør.

Barns rettigheter først. 

Vi får ofte presentert saker om tvang og omsorgsovertakelse, men i realiteten er det kun et fåtall familier som opplever tvang. De aller fleste familiene som mottar hjelp, får frivillige hjelpetiltak. Samtidig trenger barnevernet den myndigheten som er nødvendig for å beskytte barn. Barns rettigheter er like mye verdt som de voksnes. Det er noe av det jeg er mest stolt av i Norge.

Å bli fratatt omsorgen for et barn må være noe av det mest fortvilende foreldre kan oppleve. Men en barnevernssak er først og fremst barnets sak. Der det oppstår konflikt mellom interessene til barnet og foreldrene, skal vi være på barnets side. På dette punktet viker jeg ikke en tomme.

Stolt av barnevernsansatte. 

Jeg vil at de ansatte i barnevernet skal vite at jeg er stolt av den jobben de gjør. De må stå i svært vanskelige beslutninger. De må håndtere tunge saker der barn blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. I tillegg mottar mange trusler direkte og de ser at barnevernet får kritikk hver eneste dag. Å jobbe i barnevernet er en av de tøffeste jobbene du kan ha, og jeg vet at de ansatte gjør en uvurderlig jobb for å hjelpe våre aller mest sårbare barn.

Feil skjer dessverre også i barnevernet. Det blir gjort feilvurderinger. Barn får ikke alltid hjelp tidlig nok. Tilsyn viser at barn og foreldre ikke alltid opplever at barnevernet lytter til dem, og enkeltsaker viser at tiltakene som har vært brukt ikke virker. Vi kan aldri stoppe opp, det er alltid behov for forbedringer.

Norsk barnevern går foran. 

Det viktigste vi kan gjøre er å styrke kompetansen for de ansatte. De skal gå på jobb og føle seg trygge og vite at de har nok kunnskap til å gjøre de riktige vurderingene. Derfor har vi iverksatt et historisk kompetanseløft i barnevernet. I tillegg har vi lansert en barnevernsreform for å styrke det forebyggende arbeidet. Målet er at flest mulig barn skal vokse opp sammen med sine foreldre.

Jeg tåler godt å stå i kritikken fordi jeg vet at andre land vil komme etter når det gjelder å sette barns rettigheter først. Som på likestillingsfeltet er vi et foregangsland. Jeg er ikke redd for debatt om norsk barnevern, men håper at vi også kan få fram historier om alt det gode arbeidet barnevernet gjør for å beskytte barn hver eneste dag.

Trykket i Vårt Land 18. september 2018.

4 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

8 innlegg  1957 kommentarer

Realitetsorientert.

Publisert 3 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Barnevernet i Norge er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn.

Min far ble i sin bedt om å være leder i et  års vikariat for Forsøksrådet (?) innen skole. Skoleverket drev da mange forsøk. Det var en stående regel, fortalte han meg senere, at ikke ett eneste forsøk skulle ende opp med negativt resultat. Slik var også holdningen innen departementet. 

At du derfor i egenskap av øverste sjef skryter av Barnevernet, kan ikke overraske noen. Men at Barnevernet begår overgrep mot både foreldre, søsken og barn, er et meget godt dokumentert og kjent sak, også i utlandet. Jeg anbefaler derfor å være litt mer realitetsorientert, kritisk og analytisk. Det vil helt sikkert på sikt sette Barnevernet generelt i et bedre lys., selv om alt selvsagt er ikke bare elendighet.

2 liker  
Kommentar #2

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det var en stående regel, fortalte han meg senere, at ikke ett eneste forsøk skulle ende opp med negativt resultat. Slik var også holdningen innen departementet. 

Hvordan ble denne regelen/holdningen kommunisert fra departementet til de andre involverte parter?

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

8 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

En holdning trenger vel ikke alltid verbaliseres eller kommuniseres? Hvor har du i tilfelle det fra?

1 liker  
Kommentar #4

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Hvordan kan man oppfatte at en holdning i det hele tatt eksisterer, dersom den ikke kommuniseres?

2 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

8 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Jeg skrev: " trenger vel ikke ALLTID (min uthevning nå) verbaliseres eller kommuniseres ?", til og med i spørsmålsform. 

2 liker  
Kommentar #6

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Jeg spør fordi jeg gang på gang (både her på VD og andre steder) leser påstander om "holdninger" og "uskrevne regler" i både offentlig og privat virksomhet, kanskje spesielt i omtale av barnevernet. Men det skrives lite om hvordan disse holdningene kommuniseres til de involverte parter i den gitte kontekst. (ref. ndla.no) Uten en slik forklaring ligger veien åpen for å spekulere i motivene til dem som fremsetter påstandene, og spekulasjon i andres motiver vil vi jo helst ikke ha.

1 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Spørsmålet er:

Publisert 3 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev: " trenger vel ikke ALLTID (min uthevning nå) verbaliseres eller kommuniseres ?", til og med i spørsmålsform. 

Hvordan kunne din far vite at det var en stående regel at ikke ett eneste forsøk skulle ende opp med negativt resultat og at slik var også holdningen innen departementet? 

1 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

8 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Det vet jeg faktisk ikke, ikke kan jeg spørre ham heller, han døde for mange år siden. Kanskje noen hadde kommunisert det til ham? Han hadde meget god hørsel hele livet, så god hørsel at han sa:" Jeg hører så godt at jeg hører det jeg ikke skal høre også!"  Noen forstår kanskje hva det betyr.  Kanskje det var slik han fikk vite det?  Ikke vet jeg. På bårekransen i hans begravelse fikk vi etterlatte skrevet: "Fred over minnet ditt!" Det prøver jeg å holde. Men dette var vel ikke det svaret du ville ha. 


Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei,

Publisert 3 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"Fred over minnet ditt!" Det prøver jeg å holde. Men dette var vel ikke det svaret du ville ha. 

jeg ville helst ha et litt mer saklig svar. Så langt kan jeg ikke gjøre annet enn å skrive under på #6.

1 liker  
Kommentar #10

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Opprett Fedre-vern isteden.

Publisert 3 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.

Å bli fratatt omsorgen for et barn må være noe av det mest fortvilende foreldre kan oppleve. Men en barnevernssak er først og fremst barnets sak. Der det oppstår konflikt mellom interessene til barnet og foreldrene, skal vi være på barnets side. På dette punktet viker jeg ikke en tomme.

Stolt av barnevernsansatte. 

Jeg vil at de ansatte i barnevernet skal vite at jeg er stolt av den jobben de gjør. De må stå i svært vanskelige beslutninger. De må håndtere tunge saker der barn blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. I tillegg mottar mange trusler direkte og de ser at barnevernet får kritikk hver eneste dag.

Egentlig trenger vi ikke et barnevern, vi trenger et familievern.  Når det oppstår «konflikt» mellom foreldre og barn, skal vi være på barnets side, sier du.  Hvorfor?  Hadde foreldrene fått hjelp til harmoni, ville barnets trygghet vært sikret samtidig.

Norges problem er at vi produserer ustabile mennesker i hjem og skole.  Når hjemmene er gode blir barna gode og barnevern overflødig.

Når barn mishandles er det noe galt med samfunnets verdier.  Disse foreldrene skulle aldri hatt barn.  Vi må altså gi ungdom det de trenger for å bli harmoniske, slik at de egner seg til å bli mødre og fedre.  Samfunnet gjør i dag nærmest det motsatte!

Da hjelper det ikke å hjelpe barna.

Jeg traff en kvinne i dag som har vært i «barnevernet» fra hun var to uker gammel.  Hun kom i fosterhjem fra hun var to år gammel.

Jeg sorte henne,  Barnevernet gjør da mye bra også - i dag, hva?

Nei, sa hun, ingen ting er bra.  Jeg ble målløs,  Jeg så på henne at hun hadde rett.

2 liker  

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 102 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 26 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 23 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 58 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 3 timer siden / 173 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 12 timer siden / 82 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 12 timer siden / 309 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 12 timer siden / 108 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 12 timer siden / 190 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77073 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43333 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27731 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22396 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22115 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20004 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19019 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 58 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 146 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 174 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 102 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 26 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 23 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 58 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 3 timer siden / 173 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 12 timer siden / 82 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 12 timer siden / 309 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 12 timer siden / 108 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 12 timer siden / 190 visninger
Les flere