Ingrid Vik

15

Trygt å gå i takt

Tro det eller ei, Norge er et av verdens strengeste land når det kommer til sosiale normer.

Publisert: 18. sep 2018 / 1374 visninger.

Pakistan, India og Sør-Korea. Det er sikkert ingen overraskelse at disse landene står på lista. Tankene går til patriarkalske religiøse praksiser, nådeløse kastesystem og hard arbeidsdisiplin. Men hvem hadde trodd at Norge rager rett under som verdens fjerde strengeste?

Det er konklusjonen i en internasjonal studie som ble publisert for en tid tilbake. Nå forsøker man å forklare hvorfor.

Varierende styrke. 

I noen kulturer er det klare forventninger til oppførsel og lav toleranse for avvik. I andre land er det motsatt: svakere normer og større handlingsrom. Selv om alle samfunn har skrevne og uskrevne regler og normer, varierer de altså i omfang og styrke. Men grensene for hva som er normalt og unormalt, akseptabelt og uakseptabelt og hvordan avvik sanksjoneres, er svært forskjellig.

Årsakene finner forskerne i en rekke forhold – som tilgang på naturressurser, gjentatte naturkatastrofer, pest og konflikt om landområder. I tillegg strammes våre sosiale normer av institusjonelle forhold som lav aksept av dissens, lav åpenhet i media, svake politiske rettigheter, streng kriminalomsorg og mindre kriminalitet eller høy religiøs deltakelse.

LES OGSÅ: Bli religiøs, lev lenger 

Mot formodning. 

Men er dette typiske norske trekk? Nei, svarer forskerne og klør seg i hodet. Faktisk er Norges plassering på lista overraskende ifølge professor Vidar Schei ved Handelshøgskolen. Han er ansvarlig for det norske bidraget i studien. 80 prosent av indikatorene som ble målt skulle snarere tyde på at Norge har svake sosiale normer. Vi har en åpen presse, høy grad av sivile og politiske rettigheter, vi deltar i liten grad i religiøse aktiviteter og er både streike- og demonstrasjonsvillige. Og likevel har vi altså en «stram» kultur.

I stedet spør forskerne om det kan ha sammenheng med Norges rolle som kolonialisert land, tøft klima og knapphet på matjord, sterke likhetsidealer, bygdedyr og ja, janteloven.

Et spørsmål forskerne ikke tar opp er hvordan sosiale normer håndheves på de nye arenaene. Vi er blant verdens mest aktive på sosiale medier. Her ser det ut som om det utenfrastyrte blikket opphører når debattene føres innenfor lukkede forum.

Sanksjoneres med nidord. 

Spørsmålet er imidlertid om ikke de sosiale mediene også har skapt en ny og mer subtil arena for sosial samhandling og kontroll. De utfordrer for eksempel voksnes mulighet til å følge med på hvordan barn kommunisere med hverandre. Og i den politiske debatten om visse temaer sanksjoneres deltakere med nidord og trusler i et omfang som skyver mange ut av ordskiftet.

Hvordan spiller så disse sterke sosiale normene sammen med samfunnets evne til å håndtere endring og ustabilitet? Innvandring er ett spørsmål som utfordrer status quo; ett annet er overgangen fra oljealder til klimaregnskap.

Når det gjelder innvandring, er det nærliggende å tenke seg at de mange uskrevne reglene gjør integreringsprosessen vanskeligere. Forskerne peker også på at sterke sosiale normer kan begrense kreativiteten og dermed også innovasjon og gründerskap.

LES OGSÅ: Bli norsk i naturen

Respons på normer. 

«Det føles trygt å gå i takt», skriver Vidar Schei. Og kanskje er det et særnorsk trekk. Kan det hende at økt fragmentering og polarisering også er en respons på de sosiale normene som begrenser rommet for hva man kan si og gjøre?

Det er i hvert fall lett å kjenne på følelsen av at det kan være litt trangt, og at det fort kommer reaksjoner om man gjør noe utenfor det vanlige.

Det forklarer kanskje også hvorfor mange med meg benytter hver nyttårsaften til følgende forsett: Gi mer blaffen!

Trykket i Vårt Land 18. september 2018 i spalten Overblikk. 

3 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Andreas Westermoen

0 innlegg  28 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

For de som evt vil lese orignalkilden: så vidt jeg skjønner er dette Gelfand et al, "Differences between tight and loose cultures, a 33 country study", Science, 2011.

Jeg finner den som gratis pdf bl.a. på:

https://psyc.umd.edu/facultyprofile/Gelfand/Michele%20


Kommentar #2

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Ulikhet er truende

Publisert 3 måneder siden
Ingrid Vik. Gå til den siterte teksten.
I tillegg strammes våre sosiale normer av institusjonelle forhold som lav aksept av dissens, lav åpenhet i media, svake politiske rettigheter, streng kriminalomsorg og mindre kriminalitet eller høy religiøs deltakelse.

Det forbauser meg rett og slett ikke, at Norge rager som et av de strengeste landene på sosiale normer! - Sammenholdt med at vi på mange måter er et av de beste land å bo i, så har vi en selvmordsrate som ligger på et gjennomsnitt i verden.

Hverken i familie eller andre sosiale lag, kan man prate om religion og politikk. Det er opplest og vedtatt. Likevel er det tanker som ofte engasjerer individet. Disse to emnene berører man ikke hvis man vil beholde en god tone. Hyggen i sosiale lag ligger i maten og vinen, (ofte ikke lite heller.)  - ikke de gode samtalene.

Jeg gjorde et lite forsøk i forhold til en nærstående person, og spurte hvordan vedkommende så på Sylvi Listhaug? Fikk det uventede svaret, at vedkommende ikke likte at hun brukte kristendommen sin politisk! - Men, forsøkte jeg, hun tilhører jo ikke et kristent parti? Hun må jo få lov til å være seg selv som et samfunnsengasjert  menneske? - Svaret var, at han ikke syntes hun hadde noe i politikken å gjøre; religiøse mennesker er jo ikke realister! . - Jamen stotret jeg; betyr dette at man ikke kan ha et livssyn og samtidig være politikker?  - Ja, det var  en sammenblanding! Religioner fører bare for krig med hverandre, var svaret.

---------

Dette eksempelet forteller meg en ting.  Politikken de siste 50 årene, med å fjerne religionsforståelsen fra de unge, har hatt en pris. Politikken har overtatt plassen for alle livssyn! -  Når vi da vet at det politiske ståstedet til både journalister og lærere ligger langt til venstre, blir det liten plass til meningsbryting og ulike livssyn. 

Jeg tror vi nærmer oss kjernen av hva som har blitt  vanskelig i dette samfunnet. Ulikhet er truende. - Er dette prisen for å gi 68-erne makten?? 

5 liker  
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Hvor ble det av motstemmene?

Publisert 3 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Når vi da vet at det politiske ståstedet til både journalister og lærere ligger langt til venstre, blir det liten plass til meningsbryting og ulike livssyn. 

Hvor ble det av motstemmene til 68-erne? Det må da ha vært noen som stilte kritiske spørsmål til deres "sannheter"? Eller feilet de bare totalt i å videreføre sin kunnskap til nye generasjoner, slik at de ble glemt?

1 liker  
Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

28 innlegg  582 kommentarer

En viktig artikkel og et neglisjert emne.

Publisert 3 måneder siden
Ingrid Vik. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder innvandring, er det nærliggende å tenke seg at de mange uskrevne reglene gjør integreringsprosessen vanskeligere.

Dette temaet famner om hele den norske folkesjela, og forteller hvor innkrøkte vi som folk er, selv om ikke vi liker å tro det.

Og dette du skriver om integreringen, var noe jeg har visst i 30 år. Hvorfor sier du så lite om det? En setning? Det kunne vært skrevet en bok om dette.

 Et langt liv har lært meg at Norge må være en av de verste land i verden å integrere innvandrere i. Men vi er flinke til å late som, og å hykle. Vi er 100 % kulturpatrioter på godt og vondt. 

1 liker  

Siste innlegg

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 23 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 31 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 1 time siden / 52 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 10 timer siden / 160 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 10 timer siden / 75 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 10 timer siden / 246 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 10 timer siden / 91 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 10 timer siden / 165 visninger
En beklagelig avgjørelse.
av
Christian Jebsen
rundt 10 timer siden / 130 visninger
Uenighetskultur
av
Erling Rimehaug
rundt 11 timer siden / 184 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77065 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43329 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34753 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27726 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22392 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22113 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19017 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 23 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 31 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 181 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 117 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 110 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 130 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 355 visninger
Les flere

Siste innlegg

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 23 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 31 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 1 time siden / 52 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 10 timer siden / 160 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 10 timer siden / 75 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 10 timer siden / 246 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 10 timer siden / 91 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 10 timer siden / 165 visninger
En beklagelig avgjørelse.
av
Christian Jebsen
rundt 10 timer siden / 130 visninger
Uenighetskultur
av
Erling Rimehaug
rundt 11 timer siden / 184 visninger
Les flere