Farhan Shah

27

No-platforming

Vi må ta innover oss det faktum at vi er moralske aktører som bebor et normativt univers; og at den verdifulle ytringsfriheten som liberale demokratier smykker seg med, ikke eksisterer i et tomrom, men må snarere være ledsaget av en ansvarsbevissthet og de korresponderende plikter som følger med. Denne bevisstheten ligger i å ytre seg i overensstemmelse med sentrale menneskerettslige verdier.

Publisert: 17. sep 2018.

I et post-tradisjonelt samfunn er individuell frihet en viktig bærebjelke. Altså, at mennesker har mulighet til å leve ett liv snarere enn et annet. Likevel ser vi at frihet er en vanskelig størrelse å håndtere. Med frihet følger en samfunnsetisk forpliktelse som innebærer å bruke ens personlige frihet (les: ytringsfrihet) med ansvar og omhu, slik at ytringer ikke bidrar til å krenke det fundamentale menneskeverdet. Altså krenkelser gjennom rasistisk, diskriminerende eller dehumaniserende retorikk overfor et individ eller hele folkegrupper.

Forbehold mot krenkelser

Prinsipielt sett er det ikke brudd på ytringsfrihet (verken i juridisk eller etisk forstand) at private aktører, som f.eks. Aftenposten eller initiativtakere bak Arendalsuka, unnlater å trykke tekster av eller gi talerør til høyreradikale aktører. Det kan være Resett, Document, Alliansen eller RP (Radikal Portal), som i stor grad farer med tendensiøse fremstillinger av innvandrere/muslimer og islam. Selv stater, som har inkorporert menneskerettighetsnormer i sin lovgivning, kan i tilfeller hvor ytringsfriheten setter nasjonens sikkerhet i fare, eller i tilfeller hvor bruk av ytringsfrihet resulterer i graverende krenkelser av menneskets verd, innskrenke ytringsfrihetens grenser.

Munnkurv kan skape erstatningsverdener

På den annen side er det viktig å være klar over at ideen om no-platforming (en praksis der spesifikke personer eller organisasjoner ikke inviteres til offentlige debattmøter grunnet deres ytterliggående standpunkter) også kan ha en kontraproduktiv effekt: De som føler seg neglisjert eller konsekvent boikottet av den bredere offentligheten kan, som en konsekvens av no-platforming, begynne å konsolidere fellesskaper med likesinnede.

I slike fellesskaper blir gjerne påstander, ideer, hypoteser – med minimalt eller simpelthen null empirisk grunnlag – eller endog fiksjoner, styrket gjennom en psykologisk repetisjonsprosess som i siste instans utvikler sannheter, med allmenn gyldighet. Dette skaper ekkokamre eller erstatningsverdener hvor alternative perspektiver og argumenter fra omverdenen blir utestengt eller avfeid som virkelighetsfjernt eller naivistisk strutseatferd.

Jo sterkere resonans og jo flere mennesker som formerer sin bevissthet etter virkeligheten, desto mer seiglivet blir slike skinnvirkeligheter. I en viss utstrekning er eksponering av høyreradikale stemmer i det offentlige rom viktig, slik at de klarsynte i samfunnet legger kraft i en fornuftig samordnet motstand. Motstanden kan da formes ved å fremsette realistiske, faktabaserte motargumenter, og muligens forhindre at det utvikler seg flere erstatningsverdener preget av fremmedfiendtlighet, falske nyheter og lettsindige debattpraksiser mot enkeltindivider (jf. Personhetsen mot Sumaya Jirde Ali).

Avhengige av hverandre

Idealet er at samfunnsborgere med ulike forståelser av et saksforhold kommuniserer med hverandre gjennom en dialogisk grunnholdning; en velvillighet til å åpne seg for felles innsikter for så å utvikle en større intelligens i en polarisert verden. Realiteten tegner dog et dystert bilde: Dissens (les: meningsforskjell) fører ofte til skyttergravsposisjoner og en debattpraksis preget mer av ukvemsord enn saklighet og gjensidig respekt. Likevel er fremskritt mot et mer hygienisk debattklima mulig: Vi må ta innover oss det faktum at vi er gjensidig avhengig av hverandre, at den verdifulle ytringsfriheten som liberale demokratier smykker seg med, ikke eksisterer i et tomrom, men må være ledsaget av ansvarsbevissthet overfor våre medmennesker. Denne bevisstheter ligger i å ytre seg i overensstemmelse med sentrale menneskerettslige verdier.

Å bruke ens ytringsfrihet med forsiktighet betyr ikke å bagatellisere slitepunktene mellom ulike perspektiver knyttet til for eksempel samfunnsmessige konsekvenser av økt innvandring eller ukultur. En konsekvent bruk av ytringsfrihet innebærer å forsøke å håndtere våre felles utfordringer, selvsagt med uenigheter, men uten å såre og krenke noen. Tanken virker naiv, men vi må i det minste forsøke å nå idealet, som er det liberale demokratiet verdig.

 

Teksten ble først publisert i Utrop 17.09.2018

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

7 innlegg  932 kommentarer

Ytringsfrihet a la islam

Publisert 5 måneder siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
En konsekvent bruk av ytringsfrihet innebærer å forsøke å håndtere våre felles utfordringer, selvsagt med uenigheter, men uten å såre og krenke noen. Tanken virker naiv, men vi må i det minste forsøke å nå idealet, som er det liberale demokratiet verdig.

Hvordan kan ytringsfrihet eksistere dersom det å ikke krenke noen blir den  viktigste   premiss? Ytringsfrihet  blir da  en illusjon. 

Ytringsfrihet i Vesten dreier seg nettopp om å  tåle ytringer vi også ikke liker eller kan bli krenket av. Hvordan kan for eksempel muslimer kunne  endre eller tilpasse seg til Vestens ytringsfrihetsideal  dersom de skal beskyttes mot å bli krenket av ytringer som  f.eks sterk kritikk av islam og politisk islamsk ideologi? 

Legger du  med dette ikke opp til at muslimer er i en offerrolle og at du dermed stakkarsliggjør dem. Er ikke dette å løpe islamistenes ærend- hindre  islamkritikk under påskudd av dette er krenkning av deres religion og at de da dermed også som mennesker i Vestlig samfunn bør  bli krenket og fortsette å reagere slik muslimer i muslimske land reagerte under opptøyene  da noen aviser offentliggjorde satiriske tegninger av Muhammmed? Reagere med hysteri og vold?

Hvordan kan enkeltmuslimer i Vesten  som vil leve friere og ikke la seg kontrollere av ummaen og moskeene forvente noen som helst støtte fra storsamfunnet til nettopp å gjøre dette dersom du vil innskrenke ytringsfriheten under påskudd av at en ikke må krenke noen(les muslimer) og dermed legitimere fortsatt sterk motstand fra deres eget miljø til å leve slik de selv vil og tolker sin Koran- og mer tilpasset det samfunn de lever i her i Vesten?

 I følge din profil på Verdidebatt er du :"Muslimsk filosof, doktorgradsstipendiat ved Det teologiske fakultet og Islam-rådgiver ved forsknings-senteret for Prosesstudier, Claremont, California" Du er  høyt utdannet med en høy stilling i et  et vestlig  samfunn. Det er derfor ekstra skuffende, slik jeg leser ditt innleg- at du ikke gir noen insenentiver eller oppmuntring  til  eller  støtter et mer reformert islam gjennom din holdning til det å bli krenket, og at du som ekstremvenstre og andre deler av venstresiden -og også såkalte liberale krefter-, vil innskrenke og tilpasse ytringsfrihet  gjennom  at vi , og  også  mer liberale muslimer må tilpasse vår kritikk til den krenkethet som  klassiske muslimer eventuelt måtte oppleve når noen  kritiserer deres religion og ideologi. 

Det lover ikke godt for noe endring og liberalisering av muslimers  eget syn på islam slik at de lettere vil kunne  integrere seg i et vestlig samfunn. Men støtte til status quo- hvor de reksjonære og mest konservative krefter bestemmer dagsordenen for hva som er islam.  

7 liker  
Kommentar #2

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

1000 lashes and 10 years in prison

Publisert 5 måneder siden

I guess Rahif Badawi has been, sort of .... "no-platformed"   in Saudi Arabia   

3 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere