Simen Bondevik

Leder, Akershus KrFU
4    0

KrF og regjeringssamarbeid

Publisert: 16. sep 2018 / 794 visninger.

Om litt under to uker finner KrFUs 72. ordinære landsmøte sted på Gardermoen. Der blir en av de aller største debattene om KrF og videre regjeringssamarbeid. KrFU skal komme med sin anbefaling om KrF skal gå inn i dagens regjering på nåværende tidspunkt eller ikke. Jeg har bestemt meg, og fraråder KrF på det sterkeste å gå inn i dagens Solberg-regjering.

Store politiske forskjeller
I hovedsak er det tre grunner til at jeg har landet på dette standpunktet, den første grunnen handler om de store politiske forskjellene mellom KrF og FRP. Vi står langt fra hverandre på flere saksområder som er helt sentrale saker i KrFs politikk; fattigdomsbekjempelse, innvandringspolitikk, bistand, miljø, religionsfrihet, alkohol, tvillingabort, alkohol, surrogati og arbeidsliv. Listen er lang. FrP er rett og slett på kollisjonskurs med de tre grunnverdiene til KrF og KrFU; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet.

Unik posisjon på Stortinget
Ikke bare er det de store politiske forskjellene mellom KrF og FrP som gjør det problematisk å gå inn i den nåværende regjering, men vi har i dag en unik vippeposisjon på Stortinget som gir oss mye makt og gjennomslag for vår politikk. Knut Arild Hareide oppsummerte det godt på KrFs årlige oppsummerende pressekonferanse: «Vi la fram 50 gjennomslag for perioden 2013 til 2017. Mens vi altså nå kunne legge fram 40 gjennomslag bare for perioden 2017–2018.»

Holde det vi lover
Det tredje og aller viktigste argumentet, som gjorde at jeg har konkludert den veien jeg har gjort, er at vi ga velgerne våre et klart løfte for hele den kommende stortingsperioden; at KrF hverken skal støtte eller sitte i en regjering med FrP, og at partiet skulle gå i opposisjon dersom Solberg valgte FrP fremfor sentrum. Solberg valgte Fremskrittspartiet fremfor sentrum, og da må vi vise at vi er et troverdig parti som holder det vi lover. Kritikerne som har sagt at KrF er et vingleparti tar feil, men dersom vi nå går inn i regjering får de rett. Vi lovte velgerne våre å ikke være en del av en FRP-regjering, og det løfte bør vi holde.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torbjørn Greipsland

94 innlegg  165 kommentarer

KrF må velge

Publisert rundt 1 måned siden

Jeg er enig i at det er mange grunner til at KrF forblir i opposisjon. 

Problemet er, slik jeg har skrevet om det i Aalbergs tråd KrFs valg, at velgerne ikke blir sikker på hvilken kurs partiet ved neste korsvei vil følge. Derfor sitter velgerne på gjerdet eller stemme andre partier, slik vi har sett i det siste. De sender partiet under sperregrensen.

Det er riktig at FrP og KrF skille lag i viktige saker. Men det avgjørende i et regjeringssamarbeid, er hva man blir enig om som plattform for arbeidet. Mange av sine synspunkter vil FrP aldri få gjennomslag for, like lite som SV aldri ville få gjennomslag for sitt uansvarlige standpunkt ut av NATO. Jeg tror det er overdrevet hva FrP får gjennomslag for, bare se på bompengesaken. FrP er i mindretall uansett regjeringskonstellasjon. Derfor synes jeg frykten for hva FrP får gjennomslag for, har vært for stor helt siden partiet kom i regjering.

Men er det så sikkert at avstanden mellom KrF og FrP er så stor, og større enn til partiene på venstresiden?

Sigbjørn Sødal er forsker og professor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har i tidsskriftet Samfunnsøkonomen gjengitt resultater fra undersøkelser der han har kartlagt hvordan velgerne har beveget seg mellom ulike partier i samtlige stortingsvalg fra 1977 til 2017. Han kommer fram til at det er mer enn dobbel så stor avstand mellom Krf og Ap, som mellom KrF og Frp, ifølge utdrag i Norge IDAG.

 

Utgangspunktet for undersøkelsen er velgernes preferanser, nemlig at forflytningen mellom to partier vil være større jo nærmere de ligger hverandre politiske. Og basert på Statistisk Sentralbyrås valganalyser, kommer han til nevnte resultat.

De to partiene som ligger nærmest hverandre, er ikke overraskende Rødt og SV. Deretter følger Høyre og Frp, SV og Venstre og Venstre og KrF

Midt på treet ligger avstanden mellom KrF og Frp. Også Høyre ligger midt på treet, men faktisk er avstanden fra KrF til Høyre større enn fra KrF til FrP.

De som det er aller størst avstand mellom, er SV og Høyre, deretter følger SV og KrF og Krf og Ap.

Interessant undersøkelse basert på tall. Se for øvrig kommentar fra Sødal selv på Aalborgs innlegg KrFs valg

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

147 innlegg  20446 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er enig i at det er mange grunner til at KrF forblir i opposisjon. 

Problemet er, slik jeg har skrevet om det i Aalbergs tråd KrFs valg, at velgerne ikke blir sikker på hvilken kurs partiet ved neste korsvei vil følge. Derfor sitter velgerne på gjerdet eller stemme andre partier, slik vi har sett i det siste. De sender partiet under sperregrensen.

En sekt har sitt rike hos Gud. Et parti hos menneskene. Et parti har ingen annen misjon enn å søke makt. Vil det ikke ha makt bør det legge ned virksomheten. Velgerne velger partier som vil regjere. De sitter ikke nødvendigvis på gjerdet, men stemmer på andre partier, slik som du påpeker. Krf sitter derfor igjen med to valg; la være å stille lister eller gå inn for noe som skaper troverdighet hos velgerne. 

Men det er et minefelt til. Den kjernen av Krf som har blitt forsmådd av linjevalg har aldri vært lojale mot partilinjen. De har alltid fulgt sin egen lov og retning, for de har vært på oppdrag fra Gud og kjenner den rett de har til å stå på sitt aller beste standpunkt i fellesskap med Gud. Da er vi igjen tilbake ved valgsituasjonen; å bli et parti som står for noe i politikken, eller legge ned. Som parti er valget enkelt, som sekt umulig. 

Når Krf er interessant for oss andre er det fordi det i denne perioden har makt til å bestemme hvor delestreken skal gå på Stortinget. Hvis man ikke bestemmer seg i god tid, vil også denne makten forvitre.

Svar
Kommentar #3

Torry Unsgaard

4 innlegg  477 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 1 måned siden

Takk til Simen Bondevik for et godt innlegg.

I likhet med Bondevik anbefaler jeg at partiet fortsetter i dagens posisjon. I Stortinget må man stemme i henhold til partiets program og sin egen overbevisning, selv om dette skulle føre til at regjeringen faller. Om så skulle være tilfelle, vil det være riktig å følge opp løftet fra før siste stortingsvalg; nemlig å søke etablert en sentrum/høyreregjering der ikke Frp er med. Dersom det ikke lykkes, vil en regjering med Ap være et aktuelt alternativ. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må partiet der og da måtte vurdere om de skal gå inn i en slik regjering, eller fortsette som et frittstående opposisjonsparti.

Hvis det ikke blir noen regjeringskrise før neste stortingsvalg, behøver ikke partiet foreta noe valg, verken å gå inn i dagens regjering eller søke samarbeid med venstresiden. Før stortingsvalget i 2021 vil partiet måtte vurdere hvilket regjeringsalternativ partiet anbefaler etter dette valget. Da mener jeg det er nok å anbefale at ”KrF vil arbeide for en regjering i 2021 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.”Det er et utdrag av det som ble vedtatt av landsstyret 5. nov 2016.

Bakgrunnen for denne anbefalingen er at KrF, etter min oppfatning, hører hjemme i sentrum av det politiske landskapet, ikke verken på høyre- eller venstresiden. Vi er ikke tjent med en utvikling der fokus i valgkampen kun dreier seg om det blir borgerlig eller sosialistisk, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. I så fall utvikler vi oss mot et to-partisystem også i Norge, og det er ikke ønskelig. Erfaringer fra USA og Storbritannia viser det.

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 6 timer siden / 26 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 7 timer siden / 148 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 41 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 21 timer siden / 1399 visninger
18 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 6 timer siden / 26 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 7 timer siden / 148 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 41 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 21 timer siden / 1399 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 5184 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 3 timer siden / 41 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 5 timer siden / 898 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 5 timer siden / 593 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 6 timer siden / 1399 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 21835 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 7 timer siden / 2125 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 7 timer siden / 593 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 7 timer siden / 367 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 8 timer siden / 3943 visninger
Les flere