Simen Bondevik

Leder, Akershus KrFU
5

KrF og regjeringssamarbeid

Publisert: 16. sep 2018 / 821 visninger.

Om litt under to uker finner KrFUs 72. ordinære landsmøte sted på Gardermoen. Der blir en av de aller største debattene om KrF og videre regjeringssamarbeid. KrFU skal komme med sin anbefaling om KrF skal gå inn i dagens regjering på nåværende tidspunkt eller ikke. Jeg har bestemt meg, og fraråder KrF på det sterkeste å gå inn i dagens Solberg-regjering.

Store politiske forskjeller
I hovedsak er det tre grunner til at jeg har landet på dette standpunktet, den første grunnen handler om de store politiske forskjellene mellom KrF og FRP. Vi står langt fra hverandre på flere saksområder som er helt sentrale saker i KrFs politikk; fattigdomsbekjempelse, innvandringspolitikk, bistand, miljø, religionsfrihet, alkohol, tvillingabort, alkohol, surrogati og arbeidsliv. Listen er lang. FrP er rett og slett på kollisjonskurs med de tre grunnverdiene til KrF og KrFU; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet.

Unik posisjon på Stortinget
Ikke bare er det de store politiske forskjellene mellom KrF og FrP som gjør det problematisk å gå inn i den nåværende regjering, men vi har i dag en unik vippeposisjon på Stortinget som gir oss mye makt og gjennomslag for vår politikk. Knut Arild Hareide oppsummerte det godt på KrFs årlige oppsummerende pressekonferanse: «Vi la fram 50 gjennomslag for perioden 2013 til 2017. Mens vi altså nå kunne legge fram 40 gjennomslag bare for perioden 2017–2018.»

Holde det vi lover
Det tredje og aller viktigste argumentet, som gjorde at jeg har konkludert den veien jeg har gjort, er at vi ga velgerne våre et klart løfte for hele den kommende stortingsperioden; at KrF hverken skal støtte eller sitte i en regjering med FrP, og at partiet skulle gå i opposisjon dersom Solberg valgte FrP fremfor sentrum. Solberg valgte Fremskrittspartiet fremfor sentrum, og da må vi vise at vi er et troverdig parti som holder det vi lover. Kritikerne som har sagt at KrF er et vingleparti tar feil, men dersom vi nå går inn i regjering får de rett. Vi lovte velgerne våre å ikke være en del av en FRP-regjering, og det løfte bør vi holde.

5 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torbjørn Greipsland

98 innlegg  177 kommentarer

KrF må velge

Publisert 3 måneder siden

Jeg er enig i at det er mange grunner til at KrF forblir i opposisjon. 

Problemet er, slik jeg har skrevet om det i Aalbergs tråd KrFs valg, at velgerne ikke blir sikker på hvilken kurs partiet ved neste korsvei vil følge. Derfor sitter velgerne på gjerdet eller stemme andre partier, slik vi har sett i det siste. De sender partiet under sperregrensen.

Det er riktig at FrP og KrF skille lag i viktige saker. Men det avgjørende i et regjeringssamarbeid, er hva man blir enig om som plattform for arbeidet. Mange av sine synspunkter vil FrP aldri få gjennomslag for, like lite som SV aldri ville få gjennomslag for sitt uansvarlige standpunkt ut av NATO. Jeg tror det er overdrevet hva FrP får gjennomslag for, bare se på bompengesaken. FrP er i mindretall uansett regjeringskonstellasjon. Derfor synes jeg frykten for hva FrP får gjennomslag for, har vært for stor helt siden partiet kom i regjering.

Men er det så sikkert at avstanden mellom KrF og FrP er så stor, og større enn til partiene på venstresiden?

Sigbjørn Sødal er forsker og professor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har i tidsskriftet Samfunnsøkonomen gjengitt resultater fra undersøkelser der han har kartlagt hvordan velgerne har beveget seg mellom ulike partier i samtlige stortingsvalg fra 1977 til 2017. Han kommer fram til at det er mer enn dobbel så stor avstand mellom Krf og Ap, som mellom KrF og Frp, ifølge utdrag i Norge IDAG.

 

Utgangspunktet for undersøkelsen er velgernes preferanser, nemlig at forflytningen mellom to partier vil være større jo nærmere de ligger hverandre politiske. Og basert på Statistisk Sentralbyrås valganalyser, kommer han til nevnte resultat.

De to partiene som ligger nærmest hverandre, er ikke overraskende Rødt og SV. Deretter følger Høyre og Frp, SV og Venstre og Venstre og KrF

Midt på treet ligger avstanden mellom KrF og Frp. Også Høyre ligger midt på treet, men faktisk er avstanden fra KrF til Høyre større enn fra KrF til FrP.

De som det er aller størst avstand mellom, er SV og Høyre, deretter følger SV og KrF og Krf og Ap.

Interessant undersøkelse basert på tall. Se for øvrig kommentar fra Sødal selv på Aalborgs innlegg KrFs valg

3 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er enig i at det er mange grunner til at KrF forblir i opposisjon. 

Problemet er, slik jeg har skrevet om det i Aalbergs tråd KrFs valg, at velgerne ikke blir sikker på hvilken kurs partiet ved neste korsvei vil følge. Derfor sitter velgerne på gjerdet eller stemme andre partier, slik vi har sett i det siste. De sender partiet under sperregrensen.

En sekt har sitt rike hos Gud. Et parti hos menneskene. Et parti har ingen annen misjon enn å søke makt. Vil det ikke ha makt bør det legge ned virksomheten. Velgerne velger partier som vil regjere. De sitter ikke nødvendigvis på gjerdet, men stemmer på andre partier, slik som du påpeker. Krf sitter derfor igjen med to valg; la være å stille lister eller gå inn for noe som skaper troverdighet hos velgerne. 

Men det er et minefelt til. Den kjernen av Krf som har blitt forsmådd av linjevalg har aldri vært lojale mot partilinjen. De har alltid fulgt sin egen lov og retning, for de har vært på oppdrag fra Gud og kjenner den rett de har til å stå på sitt aller beste standpunkt i fellesskap med Gud. Da er vi igjen tilbake ved valgsituasjonen; å bli et parti som står for noe i politikken, eller legge ned. Som parti er valget enkelt, som sekt umulig. 

Når Krf er interessant for oss andre er det fordi det i denne perioden har makt til å bestemme hvor delestreken skal gå på Stortinget. Hvis man ikke bestemmer seg i god tid, vil også denne makten forvitre.

Kommentar #3

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Takk!

Publisert 3 måneder siden

Takk til Simen Bondevik for et godt innlegg.

I likhet med Bondevik anbefaler jeg at partiet fortsetter i dagens posisjon. I Stortinget må man stemme i henhold til partiets program og sin egen overbevisning, selv om dette skulle føre til at regjeringen faller. Om så skulle være tilfelle, vil det være riktig å følge opp løftet fra før siste stortingsvalg; nemlig å søke etablert en sentrum/høyreregjering der ikke Frp er med. Dersom det ikke lykkes, vil en regjering med Ap være et aktuelt alternativ. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må partiet der og da måtte vurdere om de skal gå inn i en slik regjering, eller fortsette som et frittstående opposisjonsparti.

Hvis det ikke blir noen regjeringskrise før neste stortingsvalg, behøver ikke partiet foreta noe valg, verken å gå inn i dagens regjering eller søke samarbeid med venstresiden. Før stortingsvalget i 2021 vil partiet måtte vurdere hvilket regjeringsalternativ partiet anbefaler etter dette valget. Da mener jeg det er nok å anbefale at ”KrF vil arbeide for en regjering i 2021 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.”Det er et utdrag av det som ble vedtatt av landsstyret 5. nov 2016.

Bakgrunnen for denne anbefalingen er at KrF, etter min oppfatning, hører hjemme i sentrum av det politiske landskapet, ikke verken på høyre- eller venstresiden. Vi er ikke tjent med en utvikling der fokus i valgkampen kun dreier seg om det blir borgerlig eller sosialistisk, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. I så fall utvikler vi oss mot et to-partisystem også i Norge, og det er ikke ønskelig. Erfaringer fra USA og Storbritannia viser det.

2 liker  

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 4 timer siden / 250 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 109 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 9 timer siden / 226 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 17 timer siden / 64 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77459 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43490 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34859 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27825 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22451 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20060 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 175 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 389 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 125 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 216 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 4 timer siden / 250 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 109 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 9 timer siden / 226 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 17 timer siden / 64 visninger
Les flere