Knut Alfsvåg

34

Teologi om ekteskapet

Publisert: 14. sep 2018  /  548 visninger.

Jeg takker Merete Thomassen for en klargjørende presisering av hva hun egentlig prøvde å si med sitt innlegg om kjerne­familien og ­bekjennelsen i Vårt Land 5. ­september. Det er fint at vi er ­enige om at det viktig å ha et kritisk ­perspektiv på trans­humanisme, genteknologi og ­reproduksjonsteknologi. Mange vil mene at et slikt kritisk ­perspektiv nødvendigvis setter den normale biologiske forplantning, og ­dermed kjernefamilien, i en særstilling. ­Thomassen ønsker ­imidlertid ikke å bidra med en presisering om hvordan hun tenker på ­dette punkt, og det får jeg bare ta til ­etterretning.

Thomassen forsikrer meg om at vi også er enige om at ­bekjennelsen til Jesus er troens sentrum. Det har jeg da heller ­aldri vært i tvil om. Men den Jesus vi da bekjenner oss til, har ett og annet å si om ekteskapet. ­Kanskje det kunne være interessant å samtale om hva dette betyr. På dette punkt har hun imidlertid lite å tilføye ­utover noen betraktninger om ekte­skapet som en «verdslig ­ordning», ­støttet opp med en henvisning til TFs tvilsomme ­fortolkning av CA 28 i et ­dokument fra 1997. Det er ­imidlertid ikke selvsagt at en bør lese tekster fra 1500-tallet med utgangspunkt i et ­moderne ­begrep om det sekulære. Så ­uhistoriske fortolkninger kan fort gå glipp av poenget både i Bibelen og ­bekjennelsene.

Trykket i Vårt Land 14. september 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

17 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Teologi om ekteskapet.

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.»
‭‭1 Mosebok‬ ‭2:24-25‬ 

«men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen gjøre sin skyldighet mot hustruen, og likeså hustruen mot mannen;»
‭‭1 Korinter‬ ‭7:2-3‬ ‭

«Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.»
‭‭Hebreerne‬ ‭13:4

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.»
‭‭Efeserne‬ ‭5:31-33‬ ‭

Likekjønnet samliv er lovlig i våre dager.  Men det blir aldri et kristent ekteskap.

2 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Teologisk kluss om ekteskap

Publisert 10 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.

Bruker du dette skriftstedet i samlivsforståelsen? De skal være ett kjød, det betyr ett legeme/ kropp, direkte oppfatning: De to skal være ett menneske... (Ef 5,31 viser til 1 Mos 2,24Matt 19,5-6: Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.)

1930 utg. av 1.Mos.2.23 bruker i oversettelsen helt riktig ordet Manninne (se 

https://snl.no/androgyn)  Man finner en forklaring et slikt menneske i Tomasev.22 som det nye mennesket som lever evig, det har intet behov for ytterligere formering, men sexualdriften er videreført:

 Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal væremannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket. 

Da er disse to mennesket som er blitt til et som du refererer lettere å forstå når man i tilknytning til denne utlegningen også leser Matt.22.30: For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.

Altså tilhører 1.Mos.2.24-25 livet etter oppstandelsen. Også ekteskap i Bibelen er lignelser på samme måte som bedrifter som slår seg sammen og bruker ordet ekteskap nå de undertegner kontrakter. Jerusalem er benevnt både som kvinne,  jomfru, hustru, skilt kvinne og enke i Bibelen. Men siden skriften alltid har en dobbel mening, og at lignelsene er hentet fra vårt daglige liv, er det ikke noe galt i å  bruke skriften til å oppfatte våre moralske plikter. Men det er ut fra disse gåtene stammer fra til en helt annen mening.

Det å forlate sin mor eller far er jo ikke alltid aktuelt ved et ekteskap, noen ganger blir et ekteskap slutt av forskjellige menneskelige grunner, og da må man ofte ty til mor og far igjen? Så ordet å forlate her er nok det samme å ikke se seg tilbake mer og ikke gjøre som Lots hustru gjorde?

1 liker  
Kommentar #3

Muhammad Yasser Shafeian

8 innlegg  18 kommentarer

Ekteskap Filosofi.

Publisert 10 måneder siden

Ekteskap Filosofi.

Å hjelpe mannen og hustru til hverandre er å tjene Gud bedre og mer perfekt!

1 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.»
‭‭1 Mosebok‬ ‭2:24-25‬ 

Er litt enig med Kjell G. Kristensen når det gjelder å ta dette bibelordet som samlivsforståelse mellom mann og kvinne, i alle fall bare det. 

"De var nakne både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke." At de var nakne, betyr etter mitt syn at de var uten synd (syndefallet var jo ikke kommet enda), derfor skammet de seg heller ikke. Etter syndefallet skammet de jo seg og ville dekke seg til med fikenblader. Men fikenblader var det ikke noe hjelp i, det eneste som kunne dekke til deres synd og skam, var det skinn Gud kledde dem i. Dette skinnet er bilde på det Guds Lam som en gang skulle komme og dekke over synden en gang for alltid ved at det ble slaktet som det fullkomne offer.

Adam er også et forbilde på Kristus: "....Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme" Rom. 5, 14. (Det finnes bare den første og siste Adam i Bibelen, ingen i mellom.)

Verken Adam eller Eva hadde mor eller far, de var heller ikke gift. At det her sies "både Adam og hans hustru", viser her samlivsformen mellom Kristus og hans menighet, slik det kommer til uttrykk i Ef. 5, 31-33, på samme måte som det var mellom Kristus og Adam og Eva i Edens hage.  Eva er bilde på menigheten, Adam er bilde på Kristus. Menigheten er etter korset uten synd, Eva var uten synd i Edens hage, og selv menigheten har da ingen ting å skamme seg over, for Kristus har tatt bor synden ved sitt offer. For Guds åsyn er menigheten da også syndfri og uten skyld og uten skam, på samme måte som Kristus er uten synd og skam, for Gud ser menigheten bare i Kristi offer. "De er nakne, men skammer seg ikke." Etter syndefallet kledde Gud dem i skinn før han forviste dem ut til denne verden. Skinnet var deres eneste redning og håp i denne verden.

Slik forstår jeg dette bibelordet fra 1. Mos. 2. Å nekte for at det samtidig også kan være et uttrykk for Guds vilje i samlivet mellom mann og kvinne, tør jeg ikke. 

Kommentar #5

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Takk for kommentaren og linken! Jeg hadde en litt rar drøm her en natt: Jeg drømte at et barn var født, og det barnet hadde "begge deler", slik at de hadde problemer med å finne navn til babyen. Den ble derfor hetende Frithjofine, som kunne betegne begge kjønn. 

1 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Og: Hvem er så MOR og FAR som Adam og hans hustru skal forlate?

Publisert 10 måneder siden

v. 24 "Derfor skal mannen forlate sin mor og sin far, for de skal være ett kjød".

"Mannen" er her etter mitt syn den første Adam, som falt i synd. Han er vår stamfar. Slik en stamfar er, slik blir alle hans etterkommere, altså syndige: "Min mor har født meg i misgjerning, og unnfanget meg i synd". Vi er alle født inn i denne verden som syndere ved mor og far på grunn av den første Adams synd, slik jeg forstår Guds ord. Dette betyr ikke at vi skal rent fysisk forlate mor og far, men synden vi har fått gjennom dem i arvesynden fra den første Adam. (Vi husker da hva Jesus sa til de skriftlærde og fariseerne om hvem som var dere far?) Samtidig er Adam bilde på Kristus, og Eva hans hustru, menigheten. Det to skal være ett kjød, det vil si vi er Jesu legeme, Jesu kropp, hvor han er hodet: "  ...for i seg selv å skape de to til ett nytt mennekse...og i ett legeme forlikte dem begge med Gud ved korset" , Ef. 2,15-16. 

Dette var tanker som kom...vet ikke om det kan sees slik.

Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Oversettelser...

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1930 utg. av 1.Mos.2.23 bruker i oversettelsen helt riktig ordet Manninne

 Har "BIBELEN eller Den Heilage Skrifti", "revidera umsetjing frå 1938, Oslo 1955, Det Norske Bibelselskaps Forlag" med følgende oversetting v. 23:
"Ho skal kallast kjerring, for ho er teki av ein kar."

Kommentar #8

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Virkelig ...? Nesten litt humoristisk ... men ordet kjerring betyr visstnok noe sånt som at den jeg har kjær, gir jeg ring. Jeg har 1930-utgaven (blant andre ...) og der står, som nevnt, manninne.

Ellers betyr vel Adam menneske og Eva betyr liv/livgivende kvinne (eller kanskje kjerring, som er nevnt ...?). De måtte nok ha hatt foreldre som alle andre.

Var oversettelsen til kjerring uheldig tro?

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Morsom oversetting

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Har "BIBELEN eller Den Heilage Skrifti", "revidera umsetjing frå 1938, Oslo 1955, Det Norske Bibelselskaps Forlag" med følgende oversetting v. 23:
"Ho skal kallast kjerring, for ho er teki av ein kar."

Jeg er nesten sikker på at oversettingene er blitt bedre etter hvert, men som oversetteren til Sirak sier i forordet: 

For det som opprinnelig er sagt på hebraisk, mister noe av meningen når det blir oversatt til et annet språk. Det gjelder ikke bare denne boken, men også loven selv og profetene og de øvrige skriftene; de tar seg ganske annerledes ut når man leser dem på grunnspråket. 

Våre Bibler er oversatt fra gresk, og som du kan se ved å gå inn på linken min betyr mann og kvinne i nyoversettelsen androgyn, men dette tar ikke oversetterne hensyn til, eller oppfatter ikke hvor viktig det er å få frem nyansene i en oversettelse. Forståelsen blir da helt feil!

1 liker  
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Veldig bra...

Publisert 10 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde en litt rar drøm her en natt

På folkemunne var det ektepar som skulle døpe sønnen sin, da presten spurte hva skal barnet hete? Svarte mannen: Vi tenkte å kalle ham opp etter konas mor som heter Kari og min far som heter Ola, så det må vel bli Kari Ola det! Nå var ikke det samme som tvekjønnet, men det vet en jo ikke... ;-)

1 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Var oversettelsen til kjerring uheldig tro?

Ja, ….nesten litt humoristisk.

Hva de syntes om oversettelsen i 1950 skal være usagt, men i dag ville den vel vært uheldig?...skjønt "gammelt kjerringråd" eller bare "kjerringråd" kanskje brukes den dag i dag? 

Kommentar #12

Daniel Krussand

17 innlegg  2003 kommentarer

Mann og kvinne.

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Verken Adam eller Eva hadde mor eller far, de var heller ikke gift. At det her sies "både Adam og hans hustru", viser her samlivsformen mellom Kristus og hans menighet, slik det kommer til uttrykk i Ef. 5, 31-33, på samme måte som det var mellom Kristus og Adam og Eva i Edens hage.  Eva er bilde på menigheten, Adam er bilde på Kristus.

Det er herlige sannheter rundt ekteskapet.  Ja, Adam og Eva var skapt, ikke født.

Men selvsagt var de gift.

Dette handler om ekteskapet.  Det er umulig mellom to av samme kjønn.

Bibelen har ingen herlige beskrivelser av eros mellom to menn.  Så enkelt er det.

Mellom David og Jonatan derimot var det filios, et vennskap sterkere enn det mellom ektefeller ifølge teksten.


Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Lignelser

Publisert 10 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Men selvsagt var de gift.

Hvor finner vi nå det da? Man skal jo ikke legge til i Bibelen for da blir fortellingene nokså upresise.

Jeg forstår Bibelens Eva slik: 1.Mos.3.20: Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. 

Det følger en forklaring til dette verset av oversetterne i en note, jeg undersøker den: Note : Eva: Navnet henger sammen med det hebr. ordet for «liv».

Altså har Bibelen et større utvalg av betydninger enn hva leserne oppfatter, og betydningen av navnet er også det som leder til videre forklaringer som dukker opp om man leter dem opp (den som leter vil finne).

Meningen med liv (Eva) dukker opp i Esek.16.1-6 hvor Jerusalem blir beskrevet som kvinnen. Jerusalem er også omtalt som mor i Gal 4,26 og er nok den virkelige Eva i sin sammenheng, se Sal 87,3, Sal 87,5 f.

Ekteskap inngår da som landssammenslåing, avtale, og skilsmisse som avtalebrudd.

1 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Kanskje? Allerede i 1.Mos. 2, 25 står det: "De var nakne, både Adam og han hustru, men de skammet seg ikke." Dette var mens de var i Edens hage. Etter mitt syn kan tilstanden i Edens hage være bilde på himmelen, før syndefallet. Kan det være rett, så er det jo ikke ekteskap i himmelen, Men det kan jo selvsagt også bry at de var gift, og at det var grunnen til at de ikke skammet seg selv om de var nakne, men den forklaringen er vel tvilsom. Om de giftet seg etter de forlot Edens hage høre vi ingen ting om, men hvem vet?

Nei, jeg mener bestemt at dette bibelordet ikke bare handler om ekteskapet. Det gjør heller ikke Ef. 3, 31-33 om vi leser versene foran. 

Bibelen beskriver bl.a. jødenes forhold til Gud som et ekteskapelig forhold. 

 

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Igjen -det er lignelser

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Allerede i 1.Mos. 2, 25 står det: "De var nakne, både Adam og han hustru

Ja, men det står det om Jerusalem også? (Esek.16.7) 

Kommentar #16

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Tja...

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, men det står det om Jerusalem også? (Esek.16.7) 

nå har jeg ikke slått opp i Esek. 16, 7, men tviler ikke at det du skriver er rett.

Men kanskje Jerusalem ble sett på som naken av Gud , fordi de ikke hadde omvendt seg? Gud hadde ikke fått kledd dem i "skinnet", da blir man jo "ett nytt legeme", men de hadde sitt gamle nakne syndelegeme? Og det legemet skammer vel seg ikke?

Lignelser? Tja....alt etter hvordan man ser det. Tror det var like mye en klar virkelighetsbeskrivelse som en lignelse.

Men du kommer med mange lærerike bibelhenvisninger, synes i alle fall jeg for egen del.

Kommentar #17

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
 Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal væremannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.
?
Kommentar #18

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Hvem skulle de "bluedes" overfor? De var jo alene, og Gud visste jo hvordan de var skapt, så det gjorde vel ikke noe om de var nakne vel. Det, å dekke seg ... og å sy klær ... måtte nødvendigvis også ta en tid å lære.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Fremtidig hendelshorisont

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje Jerusalem ble sett på som naken av Gud , fordi de ikke hadde omvendt seg? Gud hadde ikke fått kledd dem i "skinnet", da blir man jo "ett nytt legeme", men de hadde sitt gamle nakne syndelegeme? Og det legemet skammer vel seg ikke?

Først takk for at du har positive tanker om ny bibeloppfatning. Det er ikke mange som tar det like lett til seg, men skyver det fra seg. Det siterte er på en måte riktig spekulert i, men det mest riktige er å la skriften selv oppklare den minste ting, ellers blir det en spekulasjon.

Esek.16.7 lyder slik om Jerusalem: Jeg gjorde deg tallrik som blomstene på marken. Og du vokste og ble stor, du ble strålende vakker. Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og avkledd.

Dette har noe med at Jerusalem i fremtid skal få en fremskutt posisjon i verdenssammenheng:

Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at din tid var kommet, tiden for å elske. Så bredte jeg fliken av kappen min over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap, inngikk pakt med deg, og du ble min, sier Herren  Gud. 9
Jeg vasket deg med vann, skylte blodet av deg og salvet deg med olje.10 Så kledde jeg deg i fargerike klær, tok på deg sandaler av fint skinn, bandt lin om hodet ditt og svøpte deg i silke.11
Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd rundt hånden og kjede om halsen.12
Jeg ga deg nesering og øreringer og en vakker krone på hodet. 

(Se Åp.12.1  Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.)2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.)

Så pyntet du deg med gull og sølv og kledde deg i lin, silke og fargerike klær. Du fikk fint mel, honning og olje til mat. Du ble strålende vakker, du var verdig til å være dronning.14 Det gikk rykte blant folkene om din skjønnhet, for den ble fullendt av den prakten jeg ga deg, sier Herren  Gud.

Men du stolte på din skjønnhet, du drev hor på ditt rykte. Du bød deg fram som hore til enhver som kom forbi, og han fikk deg.

Hvis man hele tiden bruker Bibelen på denne måten får man en lærerik innlevelse av hva fremtiden vil bringe. Det er egentlig hva den er, en fremtidsbok, Jes.46.10: (Gud sier, v9:) Fra begynnelsen  forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg  det som ikke har hendt. Jeg sier:  «Min plan står fast, alt jeg vil,  det gjør jeg.

Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Hvem skulle de "bluedes" overfor? De var jo alene,

Hvis du tenker på Adam og Eva I Edens hage, så var de vel ikke alene? Det står jo at de skjulte seg bak trærne for Gud. Kanskje det var han de "bluedes" for? Det å dekke seg tror jeg ikke tok lang tid å lære, de hadde jo fikenblader...å sy klær med nål og tråd tviler jeg på de hadde lært den gang...men det er jo godt noen har funnet opp det da...hvis ikke hadde jeg i alle fall "bluedes", og kanskje andra også...

1 liker  
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Du ser ut som et spørsmåltegn? Det gjorde Nikodemus også!

Publisert 10 måneder siden

Det ble for diffust? Vi må antakelig til Joh.3 og diskusjonen mellom Nikodemus og Jesus klare tale om jordiske og himmelske tilstander? 

«Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.

«Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.

Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?

Så det å bli født på ny er altså det himmelske, det er oppstandelsen OG FORVANDLINGEN. - Jesus omtaler det som den nye skapning. Gal 6,15 

Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Esek.16.7 lyder slik om Jerusalem: Jeg gjorde deg tallrik som blomstene på marken. Og du vokste og ble stor, du ble strålende vakker. Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og avkledd.

Dette har noe med at Jerusalem i fremtid skal få en fremskutt posisjon i verdenssammenheng:

Så står det i ÅP 11, 7-8

  7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. 
8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Byen som åndelig blir kalt Sodoma og Egypt er byen der Jesus ble korsfestet skriver Johannes.  Kan det vise tilbake til Tempelets ødeleggelse?  I tillegg kalles Jerusalem da for Sodoma. Syndens by sammen med Gomorra. ÅP, 11,8.

Ser vi den sammenhengen med hvordan byene ble utslettet så utslettet Gud de byene ved å sende ild og svovel over dem.  I tillegg kalles Jerusalem for Egypt.  Landet der israelittene ble holdt som slaver i århundrer.  Egypt kalles ofte trellehuset i Bibelen.

Kommentar #23

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
men det mest riktige er å la skriften selv oppklare den minste ting,

Vet ikke hva du mener med "ny bibeloppfatning". Er enig i mye du skriver, også at Bibelen er en framtidsbok, for etter mitt syn har Gud en frelsesplan som ikke er fullført enda. På den annen side er den også en bok som taler til oss her og nå, og at vi får være del i denne frelsen. Men jeg tror det er viktig for vår bibelforståelse at vi ser at Gud har en frelsesplan ut over å frelse enkeltmennesker her og nå, ikke minst for vår forståelse av NT. Denne forståelsen spriker jo i alle retninger, og alle mener de å ha fått sitt syn åpenbart av DHÅ, men hvis det er tilfelle, så må jo DHÅ han mange ulike meninger, noe jeg tviler på (selv om dette ikke er trådens tema).

Ja, synes dine bibelsitater her er det all grunn til å ta på alvor. Men "det mest riktige er å la skriften selv oppklare den minste ting"....hadde jeg bare klart det! Dit kommer i alle fall ikke jeg.

 Mange sier "skrift forklarer skrift"...personlig tror jeg dette blir noe misbrukt og misforstått også, kanskje fordi man ikke ser at Gud har en frelsesplan ut over å frelse hver enkelt av oss her og nå, og at bibelen også er en framtidsbok? Men det er vel kanskje ikke noen kristne som ikke tror det heller?

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

De var bare èn

Publisert 10 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Hvem skulle de "bluedes" overfor?

Vanskelig med to som blir en! :-)

I nyoversettelsen: 25
Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Når man er naken for seg selv så er man jo av naturen lik alle andre av samme kjønn, men nå er mann og kvinne ikke lengre adskilt så de skulle skamme seg over å se hverandre, for de var jo nå begge i en personlighet.

Jeg tror man kan sammenligne dette med disse små grå aliens 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grå_utomjording Disse er både små (barn) og nakne og eier ikke tegn på kjønn

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Syndens by

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kan det vise tilbake til Tempelets ødeleggelse?  I tillegg kalles Jerusalem da for Sodoma. Syndens by sammen med Gomorra. ÅP, 11,8.

Det kan det, men i fremtid. Det nye tempelet som skal bygges beskrives i Esek. i kapitlene 40.  41. 42.  43. og 44. Avgudsdyrkelse ved tempelet i Esek.8

Sodoma sammenlignes også med Jerusalem i Esek.16. det som nevnes i Åp.12. og Åp.17 det nye Babel hvor Jesus fødes 490 år etter bortføringen dit, se Matt.1.17.

Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Bare fremtidig?

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så det å bli født på ny er altså det himmelske, det er oppstandelsen OG FORVANDLINGEN. - Jesus omtaler det som den nye skapning. Gal 6,15 

Her mener jeg at når Paulus sier syndelegemet er korsfestet, begravet og tilintetgjort...og at vi skal regne oss som døde, MEN levende i Kristus …."han som HAR GJORT (ikke skal gjøre) levende i Kristus" Ef. 2, 5....så har både oppstandelsen og forvandlingen skjedd, i alle fall åndelig....for vi ER jo både oppvakt og satt i himmelen med ham, v. 6.

1 liker  
Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Ser det ikke slik

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror det er viktig for vår bibelforståelse at vi ser at Gud har en frelsesplan ut over å frelse enkeltmennesker her og nå, ikke minst for vår forståelse av NT.

Den er kanskje lagt på feil grunnlag i følge Paulus i 1.Kor.15.3 Kristus døde for våre synder  etter skriftene. - Ikke etter våre utregninger som mangler troverdighet.

Frelse er en redning og redningsmannen kommer jo fra Sion, og han har først et annet oppdrag når han kommer i den skikkelsen (Matt.1.21, Apg 1,6, Matt 15,24 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Du må gjerne lese mer fra Paulus

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Her mener jeg at når Paulus sier syndelegemet er korsfestet, begravet og tilintetgjort...og at vi skal regne oss som døde, MEN levende i Kristus

Vel kan man regnes for død når man er forgjengelig, for de døde begraver jo sine døde, og de døde vet ingen ting, det ligger til grunn for det forgjengelige mennesket som dør og kan regnes som død i forhold til Ånd som er evig liv. Paulus beskriver også døden som siste fiende som overvinnes i 1.Kor.15.26.

Forstår man 1 Kor 15,22 - 23 og v45 kontra v48 er mye gjort i å forstå Kristus som den første (Adam) og den siste (Adam) og hvis den siste kommer før den første er avsluttet blir det jo noe rart? For det Åndelige kom etter det sjelelige var slutt og ikke før. (v46)

Du må lese alt om hva som står om livet og om døden for å få full forståelse for disse motpolene. De dødes oppstandelse skjer bare to ganger i Åp.20.

Og hvordan vil du forklare frelse i dette livet når Jesus sier: Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme. (Joh.8.21) Synden beskriver jo Paulus som en brodd som sitter til oppstandelsens dag ved den siste basun som er Herrens dag. (1:Kor.15.52-57 og Åp.1.9-10)

Kommentar #29

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Frelse er en redning og redningsmannen kommer jo fra Sion,

Mener du da Ef. 2, 5 og v. 8 ikke er et utført oppdrag?

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Selvfølgelig er det ikke det!

Publisert 10 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Mener du da Ef. 2, 5 og v. 8 ikke er et utført oppdrag?

Dette er jo noe også Paulus skriver om i 1.Kor.15.13-19. Ef.2 beskriver livet etter en oppstandelse som om den alt var skjedd (og det kan den jo hvis man forstår Fork.1.9-11, men ikke i denne verdensalderen, men en tidligere?), og Paulus i 2.Tim. forklarer i fasthet mot vranglære at man må vende ryggen til det ugudelige og tomme snakket til de som har forvillet seg bort fra sannheten og som sier at oppstandelsen allerede har skjedd, for de bryter ned troen hos folk. (v16-18) Luk 3,6 Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Kommentar #31

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Nyoversettelser

Publisert 10 måneder siden

... og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. (3. siste verset i Bibelen)

1 liker  
Kommentar #32

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ikke det?

Publisert 10 måneder siden

Bortsett fra det du skriver om Ef. 2 er jeg enig med deg.

Da melder det seg et viktig spørsmål for meg:

"Simon har fortalt meg hvordan Gud FRA FØRST AV sørget å ta UT AV HEDNINGENE et folk for sitt navn..." Apg. 15, 14. 

Hvem er dette "folk"? Husk det her er snakk om å igjen oppbygge Davids falne hytte (v. 16).

Svaret kan kanskje være avgjørende for hvordan vi skal forstå alle andre bibelsitater enn Ef. 2 du viser til i kommentaren din?

1 liker  
Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det nye tempelet som skal bygges beskrives i Esek. i kapitlene 40.  41. 42.  43. og 44.

Det nye tempelet er de frelste.  Ikke bygninger.  Det viser til Jesu frelseverk.

Det ser en om en leser ÅP.

Hva er det Johannes erfarer og som beskrives i Johannes åpenbaring:

Det er en vanskelig tekst å forstå, så jeg forsøker å legge litt kjøtt på den. Nå litt om det Johannes erfarer.

Johannes får se at en dør åpnes til himmelen. Det han forteller om, det er det han fikk se. Synet av Gud er glansfullt, herlig, kostbart, krystallklart og solid.

Han ser at Gud omgir seg med 24 prester som har troner. Og her noe viktig.

Hvorfor 24 prester og troner. Det var jo bare 12 apostler. Guds folk jødene var 12 stammer. Og den nye pakt er bygd på en grunnmur av apostler - apostlenes lære og på Jesus som er hjørnesteinen eller klippen. Ef 2, 20.

Da forstår vi det slik at det er alt Guds folk fra alle tider som skal få bo med Gud i det fullendte rike. Folk fra alle nasjonaliteter, språk og stemmer. ÅP 7, 9..

Guds sju ånder:

Det omtales at sju ildfakler brenner foran tronen. Johannes skriver at det er Guds sju ånder. Det står mye om Gud selv, Faderen i ÅP. Mye om Jesus, lammet, rytteren på den hvite hesten, hesten som heter Trofast og Sannferdig ÅP 19, 11. Han som dømmer og er rettferdig.

Står det noe om DHÅ?

Det er sju ånder. Sju tallet viser og er et utrykk for det komplette, det fullførte og fullstendige.

I ÅP 5, 6 blir de sju åndene omtalt som Lammets sju øyne som er sendt utover hele jorden. DHÅ hører sammen med Jesus og viser at Jesus er i himmelen og samtidig til stede over hele jorden. Han er allmektig og allestedsnærværende.

I ÅP 1, 4-5 står det en hilsen som viser, og det for første gang i Bibelen, den treene Gud trer fram.

4 Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, 5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod

Her ser vi de sju åndene og de sju menighetene. Som er Guds rike. Gud, Jesus og DHÅ. Her forstår vi hvorfor Johannes skriver til de sju menighetene. Til de sju åndene som er i alle jordens 4 hjørner - Guds rike.


1 liker  
Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Her ser vi de sju åndene og de sju menighetene. Som er Guds rike. Gud, Jesus og DHÅ. Her forstår vi hvorfor Johannes skriver til de sju menighetene. Til de sju åndene som er i alle jordens 4 hjørner - Guds rike.

Vi ser i Gal. 3, 28 at Jesus rev ned skillet mellom jøder og hedninger.

28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Vi ser det samme i Ef 2, 14 at Gud har en brud, og bruden er Guds folk.

Slik vi ser det i Rom, 11, 26- at hele Israel skal bli frelst. Og det er jødene og de kristne som er Israel - hele Israel.

De kristne erstatter ikke Israel. De innlemmes i Israel.

ÅP 11, 19

19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.

For meg er det et interessant tema. Guds tempel i himmelen?

Guds folk kalles for Guds tempel flere steder. 1. Kor 3, 16 - 2. Kor 6, 16 - Ef 2, 19-22 - 1. Pet 2, 5

1. Kor 3, 16

 16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Lærer vi her hvem som er i Guds flokk inn mot de siste tider? Det er noen som fremdeles står utenfor og hvem er det?

Det ser ut til at noen går rett inn i det helligste og en del går utenfor og venter - mer eller mindre interessert.

1 liker  
Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

De er avslørt, men utseende er vanskelig å komme frem til

Publisert 10 måneder siden

Derfor var min kommentar formet ut fra hva "Jeg tror" og ikke som at jeg har oppfattet at det står slik i Bibelen. Jeg kan jo begrunne min tro ved å vise til at skriften nesten selv vise til det slik, ved å henvise til kommentar 2 og til Tomasev.22 

+ Tomasev.21:  Maria sa til Jesus: Hvem likner dine disipler? Han sa: De likner små barn som har slått seg ned på en mark som ikke er deres. Når eierne av marken kommer, vil de si: ”Overlat oss vår mark!” De kler av seg foran dem for å få dem til  forlate den og overgi dem marken deres. Derfor sier jeg dere: Vet eieren av et hus at tyven vil komme, vil han holde vakt før han kommer, og han vil la ham bryte seg inn i det huset som tilhører ham for å føre bort eiendelene hans. Men dere, vokt dere for verden! Væpne dere med stor styrke så tyvene ikke finner veien og kommer til dere, for da vil de finne den formuen som dere ser frem til. Måtte det være en mann blant dere med innsikt! Når avlingen er moden ville han komme i all sin hast med sigden i hånden og høste den. Den som har ører å høre med, han høre! (Se Åp.14.16)

+ Gal 6,15 For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.

+ Esek 1,4 -5: Jeg så, og se! – en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. +v14: Skapningene fór fram og tilbake, det så ut som lynet.

Ut fra det jeg har sitert har jeg ikke tillagt så veldig mye som ikke stemmer med utseende. Noe annet er at man ikke skal tilbe dem ifølge 5.Mos.5.8: Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

For disse skikkelsene beveger seg like godt under vann som over vann - i  2 Kong 2,11 blir de kalt for ildvogn med ildhester og i 2 Kong 6,17 er det fullt opp av dem. 

Jeg har lest meg fram til at den nye skapning har store og mandelformede øyne, og Job 10.4 spør: Har du øyne  som et menneske, ser du slik skapninger ser? 

Et menneskes øyne er rettet forover som på et dyr som bruker forover rettede øyne til angrep. Den nye skapning har øyne som et på et byttedyr (dådyr) Åp.4.8 skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt...

 

 

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Man vet så lit om fremtid om man ikke bruker Bibelen

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Johannes får se at en dør åpnes til himmelen.

Det himmelske tempelet er beskrevet i Åp.21, det vil bil bygd opp et nytt tempel som igjen vil bli revet ned fordi det blir drevet avguderi der, se Esek.8. 

I syn fra Gud løftet ånden meg opp mellom jord og himmel og brakte meg til Jerusalem, til porten i nord som fører inn i den indre tempelgården. Der inne sto et bilde som vakte Guds brennende sjalusi
Og se, der var Israels Guds herlighet, som i synet jeg hadde sett i dalen.

Han sa til meg: «Menneske, løft blikket mot nord!» Jeg løftet blikket mot nord, og se! – ved inngangen, nord for alterporten, sto dette bildet som vakte Guds sjalusi.

Han sa til meg: «Menneske, ser du alt det avskyelige israelittene holder på med her? Det driver meg langt bort fra min helligdom. Men du skal få se noe som er enda mer avskyelig.»

Så tok han meg med til porten som fører inn til tempelets forgård. Og se! – et hull i veggen. 8 Han sa til meg: «Menneske, bryt deg gjennom veggen!» Jeg brøt meg gjennom veggen, og se! – en dør. 9 Og han sa til meg: «Gå inn og se alt det onde og avskyelige som de driver med her.»

Jeg gikk inn. Jeg så, og se! – tegninger av krypdyr og kveg og alle Israels avguder, motbydelige ting, var risset inn overalt på veggene. Foran dem sto sytti mann av Israels eldste, og midt blant dem sto Jaasanja, Sjafans sønn. Hver av dem hadde en røkelsesskål i hånden, og en duft steg opp fra røkelsesskyen.


Da sa han: «Menneske, har du sett hva Israels eldste driver med i mørket, i rommene der de har gudebildet sitt?  Herren ser oss ikke, sier de, han har forlatt landet. Du skal få se enda mer avskyelige ting som de driver med», sa han til meg.

Så tok han meg med bort til porten som fører inn til  Herrens hus på nordsiden. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus. Da sa han til meg: «Har du sett det, menneske? Men du skal få se noe som er mer avskyelig enn dette.»

Så førte han meg til den indre forgården i  Herrens hus. Og der, ved inngangen til  Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omtrent tjuefem mann med ryggen mot  Herrens tempel og med ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og tilba solen. Da sa han til meg: «Har du sett det, menneske? Er det ikke nok at Judas hus driver med alt det avskyelige som de gjør her?

For de fyller landet med vold, og slik gjør de meg rasende. Se hvordan de holder vinranken opp foran nesen.Så vil jeg også handle i vrede. Jeg viser ingen medfølelse, jeg skåner dem ikke. Om de roper aldri så høyt i øret på meg, hører jeg ikke på dem.»

Esek.9.: handler om straffen over byen for dette. - Å, Herre  Gud, vil du ødelegge alt som er igjen av Israel, siden du øser ut din harme over Jerusalem?

Han svarte meg: «Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Landet er fullt av blod, og byen er full av urett. For de sier:  Herren har forlatt landet,  Herren ser ikke noe. Derfor vil heller ikke jeg vise medfølelse eller skåne dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode.» Mannen som var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet, kom tilbake og meldte: «Jeg har gjort som du påla meg.»

Kommentar #37

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Vondt verre verst

Publisert 10 måneder siden

Akk a'mei; det blir nesten slik at det vonde føles godt, når så mye verre kommer etterpå.

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

72 innlegg  13843 kommentarer

Sant nok

Publisert 10 måneder siden

Men man har godt av å se at vi ikke har det så ille som det som senere må komme for dette er jo forutsagt også i 2.Tess.2 om den lovløse som opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom og tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

I dag finnes det ikke noe tempel og sette seg i, det har blitt til en moskee. Så det er bare rimelig at det først må bygges et nytt tempel.

Men det står i 5.Mos.23.2 at ingen som er født i forbudt ekteskap, skal ha adgang til  Herrens forsamling. Selv ikke etterkommerne hans i tiende ledd skal ha adgang til  Herrens forsamling. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere