Jon-Olav Strand

1    0

En viktig stemme i samfunnet

Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Publisert: 14. sep 2018 / 262 visninger.

Som mangeårig KrF-medlem, tillitsvalgt og politiker er det kanskje ikke så overraskende at jeg vil forsvare KrFs posisjon i norsk politikk. Den siste tiden har mange stilt spørsmål om viktigheten av KrF. Jeg vil tydelig si at KrF er viktigere enn noen gang.

Hvorfor er så KrF mitt parti? Sentralt for meg står kampen for menneskeverdet, uavhengig av kjønn, rase, seksuell legning eller andre skillelinjer. Dette er sentralt i det kristne menneskesynet. KrF ønsker et samfunn der alle skal føle seg velkommen. Dette er nedfelt i KrFs grunnsyn, og det skal prege vår politikk fra Storting til kommunestyrer.

Medisinsk kompetanse gjør det mulig å sortere fra foster til livets slutt. Dette er ikke i tråd med vår politikk. Å kjempe for de svakes rettigheter er grunnleggende for KrF. Derfor er det viktig hvilke rammer bioteknologien skal ha i samfunnet vårt. En liberalisering på dette feltet kan få store negative konsekvenser og føre til et sorteringssamfunn som vi ikke ønsker.

Familien som kjernen i all samfunnsbygging er et annet viktig felt for KrF. Dersom familien ikke fungerer, får det enorme konsekvenser for samfunnet rundt oss. Derfor har KrF en familiepolitikk som tar som utgangspunkt at vi har forskjellige behov. Kontantstøtte er et viktig bidrag for å gi reell valgfrihet. Det samme er gode barnehager. Vi ønsker ikke å styre familienes valg, men i størst mulig grad gi familiene mulighet til å velge selv.

Å ta vare på miljøet rundt oss henger sammen med det forvalteransvaret vi har for verden. Derfor må dette prioriteres høyt. Vi må innse at den kloden vi lever på, er under press og ta konsekvensene.

Å ta mot innvandrere og flyktninger på en god måte er også sentralt for KrF. Vi vil bidra i verdenssamfunnet og ikke se på innvandrere som en trussel, men som en ressurs. Mennesker i nød er et felles ansvar – også for Norge.

Det er knapt noen som er enige i alt et parti står for, men det gjelder å finne den plattformen som mest samsvarer med hver enkelt sine verdier.

Min oppfordring er: Dersom du også tenker at disse sakene er viktige, så støtt opp om KrF. Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Trykket i Vårt Land 13. september 2018. 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 790 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 1 time siden / 57 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 563 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 8 timer siden / 316 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 403 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 334 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 9 timer siden / 837 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 483 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 10 timer siden / 297 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 10 timer siden / 1817 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Les flere