Jon-Olav Strand

1

En viktig stemme i samfunnet

Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Publisert: 14. sep 2018

Som mangeårig KrF-medlem, tillitsvalgt og politiker er det kanskje ikke så overraskende at jeg vil forsvare KrFs posisjon i norsk politikk. Den siste tiden har mange stilt spørsmål om viktigheten av KrF. Jeg vil tydelig si at KrF er viktigere enn noen gang.

Hvorfor er så KrF mitt parti? Sentralt for meg står kampen for menneskeverdet, uavhengig av kjønn, rase, seksuell legning eller andre skillelinjer. Dette er sentralt i det kristne menneskesynet. KrF ønsker et samfunn der alle skal føle seg velkommen. Dette er nedfelt i KrFs grunnsyn, og det skal prege vår politikk fra Storting til kommunestyrer.

Medisinsk kompetanse gjør det mulig å sortere fra foster til livets slutt. Dette er ikke i tråd med vår politikk. Å kjempe for de svakes rettigheter er grunnleggende for KrF. Derfor er det viktig hvilke rammer bioteknologien skal ha i samfunnet vårt. En liberalisering på dette feltet kan få store negative konsekvenser og føre til et sorteringssamfunn som vi ikke ønsker.

Familien som kjernen i all samfunnsbygging er et annet viktig felt for KrF. Dersom familien ikke fungerer, får det enorme konsekvenser for samfunnet rundt oss. Derfor har KrF en familiepolitikk som tar som utgangspunkt at vi har forskjellige behov. Kontantstøtte er et viktig bidrag for å gi reell valgfrihet. Det samme er gode barnehager. Vi ønsker ikke å styre familienes valg, men i størst mulig grad gi familiene mulighet til å velge selv.

Å ta vare på miljøet rundt oss henger sammen med det forvalteransvaret vi har for verden. Derfor må dette prioriteres høyt. Vi må innse at den kloden vi lever på, er under press og ta konsekvensene.

Å ta mot innvandrere og flyktninger på en god måte er også sentralt for KrF. Vi vil bidra i verdenssamfunnet og ikke se på innvandrere som en trussel, men som en ressurs. Mennesker i nød er et felles ansvar – også for Norge.

Det er knapt noen som er enige i alt et parti står for, men det gjelder å finne den plattformen som mest samsvarer med hver enkelt sine verdier.

Min oppfordring er: Dersom du også tenker at disse sakene er viktige, så støtt opp om KrF. Dersom vi splitter oss i fraksjoner, vil gjennomslagskraften bli mindre, og samfunnet vil bevege seg i en retning du kanskje ikke ønsker.

Trykket i Vårt Land 13. september 2018. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
5 dager siden / 4853 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
16 dager siden / 4734 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 2514 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
21 dager siden / 2297 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
19 dager siden / 1779 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1712 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1500 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1343 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
10 dager siden / 1290 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
6 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere