Magne Kongshaug

43

Litt om helheten i Paulus’ frelseslære

Mitt inntrykk er at Filtvedt og Sandnes tenderer mot å gjøre det enkle relativt komplisert/vagt, og noe som er litt vanskelige hos Paulus, spesielt det vi ikke har lyst til å innse, fremstilles misvisende lett

Publisert: 12. sep 2018

 

Ole Jakob  Filtvedt, postdoktor i NT og Karl Olav Sandnes, professor ved MF har kommentert forholdet mellom Paulus, Luther og Barclay (11. september, VL). Jeg innrømmer at jeg er mer interessert  i Paulus enn i Luther, selv om jeg er medlem i Dnk.  Jeg ser ikke bort fra at Barclay har forstått noe om Paulus som vi vanlige bibelleser  ikke har fått med oss.  Imidlertid, ettersom Filtvedt og Sandnes også blander inn egne synspunkter i deres kommentar, og fordi jeg ikke har lest boka til Barclay, så forholder jeg  meg til noe  av det Filtvedt og Sandnes skriver om Paulus.

Mitt inntrykk er at Filtvedt og Sandnes tenderer mot å gjøre det enkle relativt komplisert/vagt, og noe som er litt vanskelige hos Paulus, spesielt det vi ikke har lyst til å innse, fremstilles misvisende lett. Før jeg forsøker å begrunne denne min oppfatning, tar jeg utgangspunkt i Skriften.  For Skriften forklarer seg selv.

Forfatteren av andre Peters brev har forstått mye av essensen i Paulus sitt budskap: «Derfor, mine kjære, …så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte, i fred, og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde  og ubefestede vrangtolker  … til sin egen undergang … ta dere i vare så dere ikke blir revet med av de lovløses villfarelser… Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus. Kristus. Ham tilhører æren nå og til evighetens dag! Amen» (2 Peter3, 14-18).    

Ordene «voks i nåde og kjennskap til vår Herre»   referer til helliggjørelsen, og deres åndelige innhold    kan sammenfattes med ordene «hellige Kristus som Herre i deres hjerter» (jfr. 1 Peter 3, 15), hvilket er åndelig ekvivalent med Paulus’ ord: så arbeid på deres frelse med frykt og beven … for det er Gud som virker i dere og ville og å virke til hans gode behag  … så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn …» (jfr. Phil 2, 12-15; sml. Ef 2, 10; og 2 Peter 3, 14).

Filtvedt og Sandnes nevner at Phil 2, 12-13 kan man ikke se bort fra, om det er Paulus man tolker. Så sammensatt er helheten i Paulus lære, mener de, og hevder at  Paulus med formaning «arbeide på deres egen frelse» mener å si at Gud er virksom i denne prosessen. Her gjør de det enkle, kompliser/vagt, etter min oppfatning.

Det har aldri falt meg inn at en kan se bort fra Fil 2, 12-13. Ser en mer enn bokstavene (det er vel der forskerne har problemer), så er forståelsen av  Phil 2, 12-13  nærmest umiddelbart innlysende:  Åndsinnholdet i «arbeid på deres frelse» er at en må delta aktivt i sin helliggjørelse, samarbeide med Gud, være lydig m.a.o.. Jeg jager etter det, sa Paulus. Jag etter det! Sa han til andre.  

En arbeider på sin frelse ved aktivt å stå kjødets («det gamle jegets») gjerninger imot ved Ånden hjelp. Det er essensiell dynamikk i Paulus lære om å bli bevart som frelst! Vanskeligere er det ikke teoretisk. Hva kjødets gjerninger er, ramser Paulus opp flere steder.

Helliggjørelse er åndelig ekvivalent med å bære frukt til Kristi ære.  Gud virker i oss ved Helligånden (sml. Phil 2, 12-13), som utøser Guds kjærlighet i våre hjerter. Om vi drives etter omvendelse og mottakelsen av Ånden av Ånden (Rom 8), så helliggjøres vi; og den som drives av Ånden er m.a.o. (stort sett) lydig mot Ånden, av kjærlighet og takknemlighet for frelsens nåde.

Men Filtvedt og Sandnes skriver: «Selv om kristne ikke er syndfrie, og selv om de fortsatt kjemper mot sitt «gamle jeg», vil de vinne denne kampen  fordi de har fått Ånden»  Det er en illegitim forenkling, idet Filtvedt og Sandnes her kommer i skade for å tillegge Paulus bl.a. en tro han ikke hadde; for Paulus trodde at frafall var mulig, også etter at en hadde fått Ånden. Essensen i Paulus lære er Ikke  «selv om de fortsatt kjemper mot sitt «gamle jeg» men fordi en  kjemper utholdende mot «sitt gamle jeg» og dets kjødelige  gjerninger, og derfor omvender seg om/når en faller i synd, så blir en permanent frelst. Uten troens gode strid, frelses ingen på endelig vis, en faller ifra! Det er for øvrig også ånden i evangeliene. Den som har ører, høre!

 Således:  Begynt frelse ved nåde alene, er ikke nødvendigvis endelig frelse. Uten frukt:  frafall! Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. (Gal, 5, 22-23). «De som høre Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster» (Gal 5, 24). 

Paulus advarte mot å gjøre Ånden sorg. Men noen galatere falt fra etter at de hadde fått Ånden; derfor måtte  Paulus omvende dem på nytt, slik at Kristus atter kunne vinne  skikkelse i dem.  Evangeliene formidler med klare, advarende ord at frafall er mulig. Og mange steder i brevene advares det mot frafall og fortapelse. Men det er det visst ikke verken faglig eller sivilisert å tro på? 

Paulus var en særdeles travel misjonær, den største av alle, spør du meg. Han måtte uttrykke seg relativt enkelt, idet menighetene Paulus dannet nokså sikkert besto av relativt få lærde og intellektuelle. Han ville gjøre seg forstått ovenfor alle i menighetene, og lyktes nok med det ovenfor alle de som virkelig ville tilhøre Kristus, de som ville være sannheten tro i kjærlighet.  De som seiret og seirer!

Magne Kongshaug, Risør.  

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Javel

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet at Bjørn Erik er en av disse!

Om førstegrøden av oppstandene (de 144 000 står det om i Åp.14. (1.Kor.15.20 og 22-23) De er uten feil, og kan ikke lyve og har ikke gjort seg urene med kvinner og følger lammet hvor det går og er frikjøpt fra jorden. (refr.Kol.3.1-10)

Jeg opplever ikke Bjørn Erik slik? De andre som ikke kunne telles er også nevnt sammen med dem etter denne førstegrøden i Åp.7.9... Han er vel mer lik oss andre dødelige?

Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Hemmelighetene du ikke forstår

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg overfor (kap. 2) har skrevet med få ord.

Matt.13.34-35: Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten:

           Jeg vil åpne min munn  og tale i lignelser,
           bære fram  det som har vært skjult
           fra verdens  grunnvoll ble lagt.

Fra v10: Da kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.

Kommentar #53

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Men

Publisert rundt 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hemmelighetene du ikke forstår

Paulus forsto den kanskje, det var jo til ham det ble fortalt, og ikke til folket. Så din bibelhenvisning til Matt. 13 blir vel ikke relevant her.

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Noe for rask i svaret mitt ja

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus forsto den kanskje, det var jo til ham det ble fortalt, og ikke til folket. Så din bibelhenvisning til Matt. 13 blir vel ikke relevant her.

Nei. det har du rett i! Det har blitt en del å svare på, så svaret du fikk var ikke helt i tråd med din henvisning.

Men det du siterte til meg forstår jeg ikke hva har med min kommentar til Bjørn Erik?

Sitat: 

5 Den var i tidligere tidsaldre ikke  gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:

6 At HEDNNGENE ER MEDARVINGER, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

7 For dette evangeliet er jeg jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.

8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom." Ef. 3.
________________________________

Ut fra DHÅ's utstedelse, meg bekjent med "i de siste dager" Apg 2,17 hvor Johannes får DHÅ på Herrens dag ved en mektig basun i Åp.1.9-10 og som tar del i trengslene og riket, ser jeg dette i sammenheng med Matt.24., 1.Kor.15.52 og Åp.10.5-7 altså når det ikke er mer tid igjen = enden, eller det som Matt.13.39 kaller høsten. Disiplene deltar også i følge Matteus i flere kapitler. Hedningene må jo først komme inn i fullt tall før man får noen frelse i følge Paulus? 

Dette er også klargjort ved at det vises varsler i himmel og på jord, blod og ild og røyksøyler. (se Joel 3,6) Sitatet ditt gjelder denne tiden.

Hedningene: Fork 3,16 

Kommentar #55

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja,

Publisert rundt 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Noe for rask i svaret mitt ja Publisert rundt 1 time siden Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus forsto den kanskje, det var jo til ham det ble fortalt, og ikke til folket. Så din bibelhenvisning til Matt. 13 blir vel ikke relevant her.

Nei. det har du rett i! Det har blitt en del å svare på, så svaret du fikk var ikke helt i tråd med din henvisning.

det har jeg full forståelse for!  Og det samme gjelder meg også, jeg kan se det senere.

Jeg synes du kommer med mange gode bibelhenvisninger. 

Jeg tror at de fleste av dem gjelder "grekere", og at de er det folket Gud tok seg ut av hendingene , Apg. 15 for deretter å gjenopprette riket for Israel. Men Israel tok ikke imot troen på Kristus, derfor sa Paulus i Apg. 28, 28 at "nå er denne Guds frelse blitt sendt til hedningene, og de skal høre". Så får vi høre evangeliet for oss vanlige hedninger i Efeserbrevet og Kolosserbrevet.

Men før det kom så langt, så ser vi jo i Apg. 2 at Peter bekrefter en begynnelse av Joel 3, 1 ff, at de skulle tale profetisk, se syner og ha drømmer. Dette gjaldt urmenigheten og "grekere" i apostelgjerningstiden, etter mitt syn. De hadde også loven, eller budene. De fleste av brevene av brevene til Paulus gjenspeiler denne tiden, etter mitt syn, altså tiden med "grekere". Dette tror jeg også at mange av de bibelhenvisningene du tar opp, blir svært vanskelig å svare på for troende i dag, for dine bibelsitater er da vitterlig rette!  Du spør bl.a. Bjørn Erik Fjerdingen om han tilhører førstegrøden. Helt relevant, spør du meg. Men etter mitt syn umulig å svare på for den som ikke ser at disse brevene ikke er skrevet til tiden med "grekere" som også var hedninger, et folk tatt ut av hedninger. De andre hedningene er oss, de som er beskrevet som en hemmelighet fra evigheter av, i Efeserbrevet. Etter mitt syn var Paulus apostel for begge hedningetypene. men for "grekere" forkynte han løftene og paktene m.m. (Rom. 9. 4) som skal gjelde igjen i riket for Israel (jamfør Bergprekenen), for oss vanlige hedninger forkynte han at vi er satt i himmelen (Ef, 2, 6). I sistnevnte brev får vi også høre at Kristus er vårt HODE, men for grekere er Kristus ROTEN. Ser man ikke forskjell på disse to hedningetypene og at forkynningen ikke er lik for begge, selv om de blir forkyny av den samme Paulus, så blir det mange motsetninger i Guds ord.

Dette noe kronglete forklart, men håper du forstår meg, selv om du kanskje ikke er enig. Men jeg synes dette fortjener en debatt uten at vi på noen slags måte kommer med anklager mot de som måtte være uening, og det er sikker mange som er uenig med meg her. men det gjelder da uenig i forståelsen av Guds ord, ikke i at vi er frelst i Kristus. 

I lys av dette, mener jeg dine bibelhenvisninger er gode...vet ikke om du forstår meg her. 

Det du ellers skriver i din kommentar svarer jeg ikke på, det blir for mye i en kommentar.

Men  hører GJERNE din mening om det jeg har skrevet her.

Kommentar #56

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Luther sier ikke bare at...

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Ingen kan frelse seg selv; det mener selvsagt også Luther

...ingen kan frelse seg selv. Han sier også at kun Gud bestemmer hvem som blir frelst. Den lutherske redestinasjonsdoktrinen er tydelig, og ord som tro, omvendelse, fornekte seg selv osv blir meningsløse ettersom mennesket ikke er delaktig på noen som helst måte. Luther tok feil.

Kommentar #57

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Igjen

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Ja , der synden ble stor, ble nåden større. Jeg har aldri implisert noe annet!

nok et aspekt som luthersk soteriologi motsier. Der er det mer slik: Nåden var stor, men synden var større.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere