Rebecca Solevåg

Senter for misjon og globale studier, VID
14

Salvet med olje?

I 2015 snakket vi om oljekrisen. Men var det egentlig dette som var krisen?

Publisert: 11. sep 2018

I slutten av august ble oljemessen ONS arrangert her i Stavanger. ONS samlet i år mer enn 70.000 deltagere, og som vanlig satte den sitt preg på byen – både i bybildet og i lokale medier. Temaene som tas opp på messen er med på å sette agendaen for oljenæringen internasjonalt. Årets tema var innovasjon, og fornybar energi fikk også plass på programmet. Men ONS er først og fremst et sted der bransjen feirer seg selv og befester sin posisjon.

Samtidig, i Glasgow, møttes en internasjonal gruppe forskere til en konferanse om petrokultur. De var ikke like mange, og de har ingen pengesterk bransje i ryggen, men de stiller noen helt sentrale spørsmål som vi som samfunn trenger å tenke gjennom: Hvordan har oljeindustrien formet kulturer og lokalsamfunn globalt? Hvordan har petrokultur påvirket vårt syn på verden? Oljeindustrien har ikke bare hatt en effekt på miljøet, den har skapt enorme samfunnsendringer, med globale migrasjonsstrømmer, velstandsvekst noen steder og fattigdom og utnytting andre steder. Videre har den også skapt fortellinger, myter og forestillinger om hvem vi er.

Fra lusekofte til Nordsjøjakke. 

For oss som vokste opp i Stavanger på sytti- og åttitallet er ikke det noen bombe. Vi var vel kjent med fortellingene om forandringen som skjedde da «oljå» kom. Mens foreldrene våre gikk i lusekofter hele oppveksten, var det kuleste plagget i min oppvekst Nordsjøjakken, den blå forete vindjakken med fuskepels på hetta. «Oljeeventyret» er en merkelapp vi har brukt i Norge om forandringen som kom med oljen, og som har skapt en forestilling om nordmenn som i Espen Askeladden-stil har vært litt heldige og litt smarte. Og den har skapt en forventning om evigvarende velstandsøkning.

Økning i levestandard i andre deler av verden vil i årene som kommer føre til et økt behov for energi. Det er fortsatt over en milliard mennesker i verden som ikke har tilgang til moderne energikilder. Hvordan skal vi løse denne utfordringen? Er det olje nok til alle?

Oljekrise eller miljøkrise? 

Da den såkalte oljekrisen rammet regionen i 2014 og 2015, var det en reell krise for mange. Men det var også en vekker for regionen, en påminnelse om hvor avhengige vi er av olja og oljepengene her, enten vi selv jobber i bransjen eller ikke. Men i et globalt perspektiv var det ikke denne nedgangen i oljeprisen som var krisen, men den bakenforliggende totale avhengigheten av olje som hele vårt moderne samfunn er bygget på, og den miljøkrisen olja har skapt.

Forskere som jobber med petrokultur vil ikke bare kartlegge oljas effekt på samfunnet, men også bidra til å tenke rundt det som kommer etter olja. Overgangen til fornybar energi som vi vet må komme, handler ikke bare om å implementere en ny teknologi. Den handler om holdningsendringer, om å skape nye fortellinger, om å finne andre måter å være samfunn på. Da trenges kunnskap fra både humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap.

Du salver mitt hode. 

Også fra kirkens side har den norske petromanien blitt kritisert. Et kirkelig «grønt» engasjement har vi hatt lenge, men da biskoper og andre kristne ledere tok til orde mot oljeutvinning i nord, ble det bråk. Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre, meldte seg i 2015 ut av Den norske kirke i protest mot biskopenes utidige innblanding. Hvorfor er de så provoserende når kirken pirker i dette? Kanskje det er nettopp fordi olja er noe mer enn energi, den er også identitet, kultur, del av den norske fortellingen.

«Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over», står det i Salme 23. Professor Marion Grau ved MF bruker denne bibelteksten til å stille det selvkritiske spørsmålet: Hva slags makt er det petroleumsindustrien har salvet oss med? Og hvordan kan vi få til en endring til mer bærekraftige energier, i både materiell og åndelig forstand? Disse spørsmålene er betimelige å stille. Vi trenger både de kritiske og de kreative stemmene for å finne ut hva vi skal gjøre og hvem vi er «itte oljå».

Trykket i Vårt Land 11. september 2018 i spalten Overblikk.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Salvet med olje til oljelamper?

Publisert over 1 år siden
Rebecca Solevåg. Gå til den siterte teksten.
«Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over», står det i Salme 23. Professor Marion Grau ved MF bruker denne bibelteksten til å stille det selvkritiske spørsmålet: Hva slags makt er det petroleumsindustrien har salvet oss med? Og hvordan kan vi få til en endring til mer bærekraftige energier, i både materiell og åndelig forstand? Disse spørsmålene er betimelige å stille. Vi trenger både de kritiske og de kreative stemmene for å finne ut hva vi skal gjøre og hvem vi er «itte oljå».

Ikke godt å si hvis man blander mytologiske utsagn med politikk, kan man få hva som helst ut av dette - Bare som en liten påminnelse til oljen i Salm.23., så henviser det siterte verset til Salm.92.11 (på sabbatsdagen) : Du gir meg kraft  som en villokse og salver meg  med den friskeste olje. - 

Og fortsetter: Jeg kan følge fienden  med øynene, jeg kan høre om voldsmenn  som reiste seg mot meg. De rettferdige skyter opp  som palmer, de vokser seg høye som sedrer  på Libanon. De er plantet i  Herrens hus og blomstrer i forgårdene  hos vår Gud.

Ja, slik kan skriften selv gi en forklaring på oljeeventyret i Bibelen, Salm.1.1+3: Salig er den som  ikke følger lovløses råd... Han er lik et tre  plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid,  og løvet visner ikke.  Alt han gjør, skal lykkes.

Nå er jo Guds ord kløktige ord satt sammen på mytologisk vis i lignelser, og på denne måten kan oljen også tilskrives en biologisk forråtnelse av trær - noe Norge har hatt god nytte av de siste 40 år. Hvordan vi hadde hatt det uten denne utviklingen er ikke godt å spå noe om, men sannsynligvis ikke så velstående som vi er i dag. Vi ville sannsynligvis hatt mer bruk for industri for eksport og flere arbeidsfolk i arbeidstøy, enn arbeidsfolk i hvitskjorte med jappebiler kan jeg tenke meg. :-) 

Hvordan få til en endring til mer bærekraftige energier? Ja, det er jo et vanskelig og mer hypotetisk spørsmål det da. Man vet ikke hvordan fremtidig utvikling på energi vil bli enda, fordi ingen nåværende løsninger er egentlig ikke gode løsninger... det kan bare se sånn ut på overflaten. 

Hydrogen er jo foreløpig det reneste en kan tenke seg... men ingen er villig til å satse stort på den, for den er enda for kraftkrevende å fremstille... batteridrift er bare en stor vits da man fint kan kjøre tre runder rundt jorden med en fossilbil (olje) for å bruke opp samme mengde energi som brukes for å produsere og distribuere et elbilbatteri, forutsatt ved ikke fornybar energi. El drift er bare tjenlig for byer for å få ned forurensningsnivået der, men ikke på verdensbasis, hvor det heller vil gå opp... så uansett hvordan man snur og vender seg så har man fortsatt bakenden bak. 

Vi trenger flere flinke forskere som kan finne frem til enklere og billigere måter å fremstille hydrogen på. Kanskje kan oljeindustrien hjelpe til med vindkraft til man finner nye og bedre energialternativer enn de man har i dag? Kanskje finnes det myke overganger i stedet for overganger som er svært lite gjennomtenkte?

https://e24.no/energi/vindkraft/slik-er-statoil-store-vindmoellesatsing/24080377

https://asko.no/nyhetsarkiv/asko-satser-videre-pa-vindkraft/


3 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere