Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Svenske forbilder

De svenske kristendemokratene har på nytt slått til - som de gjorde for et kvart århundre siden. Kan KrF hente lærdom fra dem denne gangen også?

Publisert: 10. sep 2018  /  1038 visninger.


Da jeg søndag kveld fulgte valgvaken på svensk fjernsyn, fikk jeg en sterk følelse av å ha opplevd dette før. Jeg var tilbake til da jeg dekket det svenske valget i 1991. Det kristendemokratiske partiet, som hadde vært en ubetydelig størrelse i tretti år, fikk den gang et tjuetalls mandater i Riksdagen og plass i regjeringen.
Velgerne var blitt lei de to store partiene og deres retorikk, som stort sett handlet om skatt og økonomi. Kristendemokratenes Alf Svensson hadde gjort en god figur i fjernsynsdebattene og framsto som noe friskt og nytt: En tillitvekkende og varmhjertet mann med et verdibasert budskap. Han hadde tonet ned de såkalte hjertesakene, abort og alkohol, og satset på familiepolitikk og snakk om felles verdier.

Truffet følelsen. Et kvart århundre senere gjentar dette seg. Velgerne er lei de gamle partiene. Kristendemokratene har en ny og frisk leder som har markert seg bra i fjernsynsdebattene. Valgkampsakene har vært eldreomsorg, helse og strengere straffer for voldtekt. Innvandring har de snakket lite om. Der er de blitt litt strengere, men likevel mindre strenge enn SD og Moderatene.
Men KD kan også ha truffet den følelsen av utrygghet som mange svensker føler: Det er blitt for mye usikkerhet og forandring, ikke bare ved innvandring, men også ved oppløsning av tradisjonelle verdier og liberalisme og individualisme som har gått for langt. Dette fanger også SD opp, men mange føler avstand til deres ekskluderende nasjonalisme og harde retorikk.

Ny strategi. I 1991 opplevde kristendemokratene at de hadde truffet en verdibølge som ga dem gjennomslag også utenfor de kristne kjernevelgerne. Det var noe Kjell Magne Bondevik tok med seg hjem etter å ha opplevd søsterpartiets gjennombrudd. Han la opp til en fornyelse av partiet etter mønster av Alf Svensson. Det ga uttelling i form rekordoppslutning og regjeringsmakt i 1997.
Men det svenske kristelige partiet gikk lenger enn KrF i å legge ny strategi. Navnet ble endret fra Kristdemokratisk Samhällsparti til Kristdemokraterna (KD). Med det markerte de at de var et politisk parti basert på en politisk ideologi, ikke en kristelig bevegelse. De tonet ned «smala hjärtafrågor som inte har särskilt stort interesse hos det svenske folket». Heller enn å snakke om kristen etikk, skulle man snakke om sunn fornuft og verdier.
Dette var kontroversielt blant det kristelige partiets tradisjonelle velgere, og en del av dem forlot partiet. Men man fikk mange nye. I 1998 gjorde partiet sitt beste valg noensinne med 10,8 prosent oppslutning.

Borgerlig blokk. Selv om de er søsterpartier med den samme ideologien, er det mye som skiller det norske KrF fra det svenske KD. Det svenske partiet sprang ut av pinsebevegelsen, det norske av de lutherske bedehusene. KD har ikke hatt noen sterk kjernevelgergruppe. Både Folkpartiet (som nå heter Liberalerna) og Sosialdemokratene hadde tradisjonelt flere velgere i frikirkene. KD har også vært EU-vennlig – de var det første svenske partiet som gikk inn for EU-medlemsskap.
Ikke minst har KD så godt som hele veien markert seg klart som del av den borgerlige regjeringsblokken, og har også sittet i regjering mye av de siste 25 årene.

Regjering. Men regjeringsdeltakelse hadde sin kostnad både i Norge og i Sverige. Særlig i Sverige. Göran Hägglund, som i 2004 etterfulgte Alv Svensson som partileder, måtte som sosialminister åpne for at polske kvinner kunne få abort i Sverige. Partiet var også med på å fremme en kjønnsnøytral ekteskapslov, noe som førte til indre strid og avskalling. Noen, blant annet svenske Dagen, krevde at de måtte forlate regjeringen. På hele 2000-tallet har KD levd farlig nær sperregrensen.
Det er derfor ikke uten videre en suksessoppskrift å gå inn i en borgerlig blokk og ta regjeringsmakt. Men de svenske kristendemokratene har sluppet den opprivende debatten om sidevalg.

Ytre høyre. KrF i Norge er langt mer splittet i regjeringsstrategi. Det henger for en stor del sammen med at Fremskrittspartiet er en del av det borgerlige alternativet, og at det for mange i KrF føles utenkelig å bidra til at de får makt. KD har ikke måttet samarbeide med et ytre høyreparti. Inntil nå.
For nå er det klart at en eventuell borgerlig regjering vil bli avhengig av Sverigedemokratene. Det kan skape en ny situasjon også i KD. Men det er verd å merke seg at partileder Ebba Busch Thor  var den første borgerlige partilederen som åpnet for å snakke med SD. Det skjedde allerede i fjor. Nå er det likevel mer alvor over spørsmålet om KD skal bidra til makt til høyrenasjonalister.

Forbilde. Som det norske KrF i 1991 studerte den svenske erfaringen nøye, tror jeg nok Knut Arild Hareide de øvrige i ledelsen av KrF kommer til å lete etter om de har noe å lære fra Sverige. Det som nå skjer i Sverige, kan nok påvirke debatten om sidevalg. Men mer interessant er om KrF kan hente lærdommer om hvordan de får mer tak på viktige strømninger blant velgerne.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Store forskjeller, KD / KrF

Publisert over 1 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Kristendemokratene har en ny og frisk leder som har markert seg bra i fjernsynsdebattene.

God analyse!

Ja, Ebba Busch Thor har gjort en strålene innsats.  Hun var god og synlig i partilederdebatten fredag.

At KD har utspring i pinsebevegelsen og frikirker øvrig er nok en fordel i Sverige.  Luthersk i Sverige har mistet gnisten.  Vekkelse i Sverige skjer i pinsebevegelsen.  Evangelister som Sebastian Stakset, Simen Ådahl og Örjan Armgren vinner verdslige mennesker i hundretall der de deler evangeliet, (Hvert år - samlet). Førstnevnte var før omvendelsen med i sterkt kriminelle og voldelige miljøer.  Nå hjelper han ungdommer i lukkede institusjoner til tro og frihet.

KD fikk 6,4% og 23 mandater.  KrF vil neppe kunne lykkes så godt i Norge nettopp grunnet de forhold du nevner rundt norsk kristenhet.  Bedehusene og Lutherske organisasjoner vil ha bibeltroskap.  I Norge er dessuten de andre partiene omtrent like «kristelige» som KrF etter mitt syn.

Utfrysingen av SD i Sverige er en skam for Riksdagen etter min mening.  De andre partiene har ikke folkeskikk.  SD er like stuerene som FrP.  Jimmy Åkesson var da også en av de beste fredag kveld.  Han har nesten like mange mandater alene (62) som de tre midten-partiene til sammen! (73).  Forakt for 18% av velgerne.

Jeg bor i Sverige flere måneder hvert år og er godt orientert.

5 liker  
Kommentar #2

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Kd/KRF

Publisert over 1 år siden

KDs leder er klar på sin borgelige identitet. KRF styres av en tidligere leder i " bakrommet" som gjør dem vinglete , og de tiltrekker seg ikke nye velgere med sin utydelige politikk .

4 liker  
Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Viktig

Publisert over 1 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men det er verd å merke seg at partileder Ebba Busch Thor  var den første borgerlige partilederen som åpnet for å snakke med SD. Det skjedde allerede i fjor.

Det er viktig at KrF, som åpenbart har kommet inn i en blindgate, og som strever med å finne veien ut på egenhånd, løfter blikket og ser f.eks. til Sverige.

I tillegg til at KD var det første partiet på borgerlig side, som åpnet for å snakke med SD, vedtok KD på sitt landsmøte i 2015 å gå bort fra den såkalte Desemberavtalen som var inngått året før og som slo fast at det største partiet skulle ha statsministeren og regjeringsmakten. Dette var (igjen) for å isolere SD, og det sikret makten til Socialdemokratene og Løfven.

Busch Tor sa at dette var en uholdbar avtale. Etter at KD hadde fattet sitt landsmøtevedtak, om å gå bort fra avtalen, fulgte de andre partiene etter og sa opp avtalen.

Dette viser at, ved siden av Moderaterna, er KD den sterkeste pådriveren for borgerlig samarbeid. Dette er en av faktorene som forklarer den oppsiktsvekkende utviklingen partiet har hatt det siste året – fra da de lå nede på to prosent på meningsmålingene. I tillegg kommer at de traff godt med og har vært flinke til å kommunisere saken om Sjukvården.

Rimehaug skriver at "KrF i Norge er langt mer splittet i regjeringsstrategi. Det henger for en stor del sammen med at Fremskrittspartiet er en del av det borgerlige alternativet, og at det for mange i KrF føles utenkelig å bidra til at de får makt".

Dette minner om de håpløse forholdene i Sverige. Ja, SD har en "lurvete" fortid, men det har definitivt også Socialdemokratene.

Deres nære samarbeid med tyskerne under første del av krigen – inntil krigslykken snudde og svenskene vendte kappen, var naturligvis langt verre enn at SD i sin fortid som altså hadde en fortid langt ute på høreradikal kant for femten-tjue år siden.

Svenskene tillot, som kjent, tusenvis av troppetransporter gjennom Sverige under krigen, også da Narvik var under angrep og tyskerne trengte forsterkninger for å slå tilbake mot de allierte. De konfiskerte norske skip i svenske havner for tyskerne, de sendte tilbake jøder til Norge som hadde flyktet for sine liv, og de sendte også andre nordmenn tilbake som var på flukt fra tyskerne. Videre nektet de den norske hjemmefronten å organisere seg på svensk side.

Som nevnt, dette snudde da det ble åpenbart at tyskerne var i ferd med å tape krigen. Johan Nygaardsvold var så forbitret over sine svenske partifeller, at han ikke ville ha noen kontakt med den svenske sosialdemokratiske statsministeren Per Albin Hansson etter krigen. De møtte hverandre aldri mer og Nygaardsvold deltok heller ikke i hans begravelse.

I sin tale valgnatten sa Løfven at han aldri noen gang skulle samarbeid med et parti med en "nazistisk røtter" og han appellerte til de "anstendige" partiene. Hørt på maken!? Noen eier ikke skam.

Når svenskene har støttet "Sossarne" og gitt dem makt i store deler av etterkrigstiden, burde det være en smal sak om ikke annet å snakke med SD. Og, når det kommer til Norge, så burde det naturligvis ikke være noe problem å eventuelt samarbeid med Frp. Partiet kjempet urettmessig i flere tiår den samme kampen som SD nå kjemper. Den innvandringspolitikken og også i noen andre saker, som Frp har forfektet i årevis, er nå i stor grad eller delvis akseptert av de andre partiene.

Ja, Frp og KrF står langt fra hverandre i noen saker, men er nærmere hverandre i andre. Slik er det i poltikken. Det begge uansett har til felles, er at de støtter Erna Solberg som statsminister. Det er et greit utgangspunkt.

Det som gjenstår er en snodig "verdikamp" der KrF anser seg som et moralsk mer høyverdig parti enn Frp og at Frp er så moralsk tilsmusset at de ikke kan samarbeide med dem.

Er det egentlig slik – i virkeligheten?

7 liker  
Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utfyllende

Publisert over 1 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Partiet kjempet urettmessig i flere tiår den samme kampen som SD nå kjemper. Den innvandringspolitikken og også i noen andre saker, som Frp har forfektet i årevis, er nå i stor grad eller delvis akseptert av de andre partiene.

Med «den samme kampen» menes kampen for å bli akseptert og gjerne også respektert, og de andre partienes og medienes – altså the establishments – massive og vedvarende utfrysning og nedrakking av partiet.

Det er da det er et poeng å minne om, at en del av det Frp lenge ble kritisert og også foraktet for, etter hvert er blitt gangbar poltikk hos flere partier.

2 liker  
Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utfyllende II

Publisert over 1 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Dette minner om de håpløse forholdene i Sverige. Ja, SD har en "lurvete" fortid, men det har definitivt også Socialdemokratene.

Forøvrig, når det gjelder socialdemokratene sin foraktelige opptreden under krigen, vises det til NRK-journalist Eirik Veums gruoppvekkende bok «Det svenske sviket».

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Først som sist kan de store blokkene ta noen runder med SD og få de overstått, ta dem inn i varmen og gi dem et visst ansvar gjennom regjeringsdeltagelse. Slik vil SD ansvarliggjøres og bli politisk modne, og vil slipper at Sverige går mot tyske tilstander.

Ett av problemene for Tyskland i dag er at makten bak koalisjonen ble så massiv i forrige periode da den besto av både CDU/CSU og SPD. Da ble det få opponenter igjen, og kraftigere lut måtte taes i bruk. Afd finn rom til å vokse frem. Nå sliter tysk politikk med konsekvensene av dette og koalisjonen halter videre med mindre oppslutning. 

Makten fikk en liten forskyvning i går med stemmene som ble rett plassert slik at SD fikk et mandat ekstra. Det endelige resultatet skal foreligge i morgen. Da bør representantene for Sosialdemokratene være edruelige, og ta fatt på oppgaven som venter dem, og det er å skaffe Sverige en politikk og regjering som kan møte utfordringene samfunnet står overfor, ikke minst utfordringen med å redusere sakskomplekset SD er opptatt av. I Sverige er akkurat dette sakskomplekset i tiden og må finne sin svenske løsning som det svenske folk vil kunne leve med og senere stå til ansvar for nåe det skal formes nye flertall i kommende valg. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
19 dager siden / 2043 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1759 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
16 dager siden / 1747 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 1087 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
9 dager siden / 1083 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
13 dager siden / 892 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
24 dager siden / 890 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere