Robert Wright

19

Lotteri for de andre

Det er utmerket at KA arbeider for statlige midler til noen av våre middelalderkirker. Men hvordan det kommunale finansieringsansvar for rehabilitering av kirkebygg slår ut, trenger en radikal fornyelse.

Publisert: 10. sep 2018

Det kreves store midler for rehabilitering av alle kirkebyggene. Jeg er glad for flere responser på mitt innlegg 15. august. Sist fra Norges Kristne Råd lørdag 1. september som påpeker at min argumentasjon er for snever all den tid også frikirkebygg fungerer som kulturbygg og samfunnshus. Jeg er selvsagt helt enig i denne påpekningen.

Likevel er det all grunn til å løfte spørsmålene omkring strukturene til det offentlige finansieringsansvaret. KA bør snarest ta ansvar for utvikling av nye modeller overfor det offentlige. Norges Kristne råd bør naturlig være med i denne prosessen.

Listeført hos riksantikvaren. 

La meg illustrere med to aktuelle prosesser i Oslo. Paulus kirke er akkurat rehabilitert for 65 millioner. Kirken er listeført hos riksantikvaren. Det betyr at det ikke blir gitt noen midler ekstra til de andre trossamfunnene i Oslo.

Vi har startet rehabiliteringen av Torshov kirke. Det er en nyere kirke som ble ferdig i 1958. Den er helt spesiell og alene i sitt slag. Den er likevel ikke fredet eller listeført. Det betyr at når bystyret har gitt 55 millioner til rehabiliteringen, må de gi tilsvarende til andre trossamfunn i Oslo. I Oslo er medlemsandelen i Den norske kirke bare cirka 50 prosent av antall innbyggere. Da må kommunen ut med ytterligere 24,2 millioner til de andre trossamfunnene, helt uavhengig om de har bygninger eller ikke.

Er det rettferdig at trossamfunn som ikke har bygninger får ekstra støtte når Dnk får midler til sine bygg?

Kjempegevinst. 

Er det en grei ordning, hvor Oslo med en lav medlemsandel i Dnk gir «kjempegevinst» for andre trossamfunn når vi får midler til kirkerehabilitering?

Er det rettferdig om man har mange vernebygg som får støtte og som igjen ikke gir noen midler til noen av de andre trossamfunnene?

Driver Kirkelig fellesråd i Oslo kulturforvaltning eller kirke? Vi får støtte som trossamfunn, men får vi støtte som kulturforvalter som vi også er? Flere av kirkebyggene er flotte vernebygg som krever store summer for rehabilitering. Om vi bare hadde vært kirke, ville det være mer lønnsomt å rive dem og heller få litt mindre penger – men likevel ha nok til å bygge nye praktiske arbeidskirker.

En radikal fornyelse. 

Oslo kommune har kjørt programmer for oppgradering av blant annet skolebygg. En tilsvarende prosess for kirker i Oslo, hvor vi trenger minst én milliard til oppgradering, vil altså gi de andre trossamfunnene 440 millioner. (Et forbehold om at noen kirker kan være listeført eller fredet.) Høres det greit ut?

Er dette en rettferdig fordeling, eller er dette et lotteri for de andre trossamfunnene?

Det er utmerket at KA arbeider for statlige midler til noen av våre middelalderkirker, men hvordan det kommunale finansieringsansvar for rehabilitering av kirkebygg slår ut, trenger en radikal fornyelse, – også til beste for de andre trossamfunnene.

Trykket i Vårt Land 10. september 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Robert Wright. Gå til den siterte teksten.
Det betyr at når bystyret har gitt 55 millioner til rehabiliteringen, må de gi tilsvarende til andre trossamfunn i Oslo.

Er dette øremerkede midler spesifikt for rehabiliteringen?

Kommentar #2

Robert Wright

19 innlegg  8 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Ja, når vi får ordinære eller øremerkede midler gis det tilsvarende til de andre trossamfunnene. Men de andre trossamfunnene får dette som generell støtte som kan brukes fritt til hva de vil.

Det er flere slike paradokser i saken. 

Kommentar #3

Robert Wright

19 innlegg  8 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Om du spurte om de 55 mill. er øremerket til Torshov, så er det riktig. De kan ikke brukes til andre tiltak. Vi får dem over to år.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere