Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Tett, men også ikke

Det er ingen enkel oppgave å belære de andre partiene om forholdet mellom religion og politikk, og samtidig tekkes de velgergruppene som ikke får til det samme skillet.

Publisert: 9. sep 2018

Goretexjakka fungerer slik at den er helt vannavstøtende, men likevel slipper luft den andre veien. Tett, men også ikke. Goretexprinsippet er også det kristendemokratiske paradokset: Kirke og stat skal være adskilt, men religion og samfunn skal ikke være adskilt. Tett, men også ikke.


Skjelne, ikke skille. Erfaring viser at denne regimentslæren er mulig å praktisere, men lett er det ikke. Som enhver KrF-leder er nødt til å lære seg: Du skal være uhyre presis i grensekontrollen når du på den ene siden insisterer på vanntette skott mellom stat og kirke (Hareide: «Bekkevolds vigselshandling er et teologisk og ikke et politisk spørsmål»); og på den andre siden leder et kristelig folkeparti som mener at «kristne verdier» skal være retningsgivende for politikken. Tett, men også ikke.

Kjell Magne Bondeviks løsning i grensehandelen var etter eget sigende å skjelne – ikke å skille. Som han skrev i herværende avis så sent som for halvannen uke siden: «Jeg sier bevisst ikke skille, fordi det er klare forbindelseslinjer mellom den.» («Teologi og politikk, kirke og parti», VL 31. august)


Ikke separate. Jeg nevner Bondevik fordi denne skjelningen mellom teologi og politikk er en overkommelig oppgave blant politikere som livnærer seg av å holde tunga rett i munnen; spørsmålet er om den samme skjelningen tåler møtet med virkeligheten, herunder KrFs grunnfjell der «teologi» og «politikk» slett ikke er to separate størrelser, men to sider av samme sak – demonstrert ved den såkalte Bekkevold-saken.

Og derfor låter det mest som en besvergelse når faglig leder i tankesmien Skaperkraft, Øyvind Håbrekke slår fast at «ekteskapsloven har ingenting med teologiske syn på homofilt samliv å gjøre» og liksom uttrykker overraskelse over at noen engang kan finne på å sause de to sammen: «Hvorfor snakker så mange om å skille mellom teologi og politikk i debatten om KrFs syn på ekteskapet?» (VL 4. september)

Ja, kan du skjønne det?


Som våtromsnormen. Håbrekke har naturligvis rett i én forstand: Som skrivebordsfenomen er ekteskapsloven nøyaktig like verdslig som våtromsnormen. Men han underslår det like opplagte: At ekteskapsloven – slik den arter seg i verden – har en høyst reell, virksom og teologisk klangbunn. Virkeligheten er ikke et skrivebord, og hvordan vi snakker om den har betydning.

Samtalen om ekteskapsloven peker sånn sett mot et mer overordnet spørsmål, et dilemma KrF er nødt til å finne ut av om de skal unngå nye saker der dissonansen mellom grasrot og partiledelse blir for stor: Er partiet tjent med å snakke klart og tydelig om grenseoppgangene mellom religion og politikk; eller er de snarere tjent med at disse grensene er så ulne som mulig?

Det er bare et år siden Knut Arild Hareide fyrte seg opp fordi Trygve Slagsvold Vedum tillot seg å «advare mot å blande religion og politikk». Hareide kvitterte med å kalle det valgkampens «mest overraskende utspill» fordi «det å skille mellom religion og politikk vil være en helt ny trend. Det vil innebære at Senterpartiet snur en trend som i realiteten har vært her i tusen år.»


To tunger. Det spørs om Hareide ville fyrt på de samme sylinderne i dag. Som Bekkevold-saken har vist: Det er ingen enkel oppgave å belære Vedum og de andre partilederne om forholdet mellom religion og politikk, og samtidig tekkes de velgergruppene som ikke får til det samme skillet.

Kanskje blir dette lærdommen fra Bekkevold-saken: At noe av den nidkjærheten som har gått med til å arrestere unøyaktigheter hos konkurrentene i stedet brukes nedover i partiorganisasjonen, der «skapelsesteologi» har vært en uatskillelig del av debatten om ekteskapsloven siden dag én og der denne retorikken har versert uten korrigeringer ovenfra.

Å definere grenser har omkostninger – avskallinger følger. Men det er også fordeler – nye grupper kan kjenne seg inkludert. Bekkevold-saken handler ikke bare om utmeldinger, den handler vel så mye om innmeldinger (VL 28. august). Tett, men også ikke. Det gjør KrF lurt i å merke seg.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
16 dager siden / 5173 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
14 dager siden / 3711 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
15 dager siden / 1261 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
10 dager siden / 1125 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 951 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
3 dager siden / 901 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
20 dager siden / 895 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere