Torstein Husby

15

En ny ideologi

Enkjønnet ekteskap har begrenset forankring i klassisk kristen tro og tanke. Bak skyvet ligger en ideologisk nyorientering.

Publisert: 8. sep 2018  /  685 visninger.

Så er tiden kommet for KRIK og KrF. Enkjønnete ekteskap er et potensielt splittende tema som skaper engasjement. De neste miljøene som står for tur er mest sannsynlig fri- og lavkirkeligheten.

I kristne kretser er det tradisjon for å tenke i et «helhetlig perspektiv», men i visse saker synes dette helt fraværende. For 20 år siden kunne man med en viss troverdighet snakke om homofile parforhold som et avgrenset fenomen (les: uten barn). I 2018 kan man ikke det.

Banalt delspørsmål.

Daniel Kahneman (Thinking fast and slow) har lært oss at mennesker som møter et vanskelig problemkompleks har tilbøyelighet til å velge ut ett delproblem som det er enkelt å besvare med ja eller nei – for derved å tro at saken er avklart. Når vi konfronteres med hele HLBTIQ+-tenkningen, så kan man fort miste oversikten. Da er det enklere å velge seg ut et banalt delspørsmål som vi alle kan besvare: Er du for – ­eller imot – kjærligheten?

De fleste svarer at man er for, og dermed er problemet løst? For meg er det utrolig at man i kristne kretser prøver å avgrense denne problematikken vedrørende enkjønnete ekteskap. I beste fall er dette naivt, i verste fall tilslørende for de faktiske forhold.

Enkjønnet ekteskap har ­begrenset (om noen) forankring i teologi og klassisk kristen tro og tanke. I det alt vesentlige er dette basert på en omfattende vestlig ideologisk nyorientering. Foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) er i denne ideologiske frontlinjen og er blant annet arrangør av Pride-festivalen. FRI har også samarbeid med Den norske kirke hvor man avholder kurs for å øke den såkalte «rosa kompetanse».

Snøen som falt. 

Jeg vil anbefale alle å lese gjennom Prinsipprogrammet for FRI. Inntrykket vil da være at mange kristne snakker om snøen som falt i fjor. Jeg tror flertallet av kristne vil oppleve at denne ideologien er på kollisjonskurs med klassisk kristen tro og tanke. Dette dreier seg om en ny kjønns- og frihets­ideologi hvor alt som hemmer oss er skadelig og hvor livet (spesielt kjønnsidentiteten) presenteres som et selv-valgsprosjekt.

En cubansk biskop uttalte forleden at denne nye ideologien er et dekadent rikmannspåfunn fra de vestlige land, og at man ­misjonerer for denne ideologien i beste kulturimperialistiske tradisjon. Skoler og barnehager er for lengst utpekt som prioriterte målgrupper.

Et hvert århundre har sine ideologiske blindflekker, slik de også hadde det i forrige. Tør vi tenke tanken at denne nye vestlige ideologien er vår tids blindflekk? Dette forsøket på demontering av klassisk kristen samlivsetikk og kjønnsforståelse har skjedd i løpet av få år. Det man driver på med er et gedigent ­sosialmedisinsk eksperiment som ingen i dag kan se de fulle konsekvensene av.

Motepregete ideologier. 

Kanskje vil historikere om 100 år, i likhet med vårt kritiske syn på forrige århundre, se tilbake på vår tid å spørre seg: Hva var det egentlig de drev på med? En reaksjonsdannelse vil komme, slik det gjør ved alle motepregete ideologier. En gryende motstand kan allerede fornemmes, ikke minst i feministkretser.

Det er mitt håp at både KRIK og KrF makter å unngå kulturrelativ nærsynthet og har mot til å tenke langt og i et større perspektiv. Klassisk kristen kjønnsrolleforståelse og samlivsetikk har hatt bærekraft i århundrer, den kan sikkert fornyes, men bør ikke avkiltes.

Trykket i Vårt Land 8. september 2018.

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Tusen hjertelige takk. 

.Ja, vi må se helheten og konskvensene. En motreaksjon bør komme, og kan kommer. Måtte den komme, til Kristi ære!

Den nye kjønnsmoralen/ideologien er like splittende som den er ødeleggende for Kirken, KrF og samfunnet! 

6 liker  
Kommentar #2

Gunn Hole

0 innlegg  10 kommentarer

I feministkretsar?

Publisert nesten 2 år siden

Takk for eit reflektert og godt innlegg! Du har ei viktig stemme.

Kan du utdjupe utsagnet "En gryende motstand kan allerede fornemmes, ikke minst i feministkretser"? Vi ser sjølvsagt at det er motreaksjonar, men at dette særleg skjer i feministkretsar, skulle vere interessant å høyre meir om.

6 liker  
Kommentar #3

Torstein Husby

15 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg skal prøve å utdype hva jeg mener med utsagnet "En gryende motstand kan allerede fornemmes, ikke minst i feministkretser"

Jeg begrunner denne påstanden bl.a. med artikler i Klassekampen, som kanskje er den mest interessante mediet i denne sammenheng. Her er det skrevet en del om relativt kraftige  meningsmotsetninger innad i feministmiljøet. For det meste går dette på den nye kjønnsideologien og fragmenteringen i x antall ulike kjønnskategorier. I følge Espen Esther Pirelli Benestad opererer man nå med 7 slike kategorier, ifølge andre amerikanske kilder er antallet nå oppe i 30-40. Han/hun kategoriene er med andre ord ikke lenger brukbar i følge denne ideologien. Slik regnbuen symboliserer de ulike seksualuttrykk, vil den samme regnbuen (+ mye mer) symbolisere de ulike kjønnsuttrykk. Dette har, naturlig nok, ført til spenninger i feministmiljøet. Eksempelvis kan nevnes striden rundt "transkvinner" (genetiske menn med mannlige kjønnatributter som "opplever seg" som kvinner). Slike transkvinner har da adgang til kvinnelige toaletter, garderober etc. med dertil hørende episoder av spenningsfylt karakter. En del klassiske feminister mener rett og slett at slike "transkvinner" ikke har noen naturlig rett til å bli innlemmet i "kvinnekampen". Noen uttaler til og med at "transkvinner er transkvinner" og ikke kvinner i egentlig forstand, altså en egen kategori som vær så god får kjempe for sine egne rettigheter. 

Slik jeg leser det har foreningen FRI en langt mer grenseløs legalitetsoppfatning både av seksuelle uttrykk og kjønnsmangfold enn klassiske feminister har. Dette kommer bl. a. til uttrykk ved ulike syn på kamp-paroler under 8. mars demonstrasjonene. Eksempelvis nevnes striden rundt legaliteten av "sex arbeid". Radikale miljøer vil her hevde at  "prostitution is part of the gay community", hvilket er svært kontroversielt for tradisjonelle feminister. Noen feminister har til og med brukt uttrykk som "dette er en normoppløsende ideologi". Ved fjerning av juridisk kjønn mener noen at tradisjonell kvinnekamp blir meningsløs. I ytterste konsekvens kan jo da et hvert menneske opprette sin egen individuelle subjektive kjønnskategori, hvilket vil gjøre en felles kvinnefront rimelig overflødig, tilnærmet absurd? 

Noe av den samme gryende reaksjonsdannelsen kan man får med seg også i mainstream aviser som Aftenposten (f. eks. lederkommentar fredag 07.09.18). Her ironiserer man over den nye kjønnspedagogikken i Sverige hvor det i barnehager ikke lenger er lov til å si han eller hun - alle er hen. Bokhyllene er for lengst tømt for bøker som Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberga. Når partileder Ebba Busch Thor på vegne av Kristdemokraterna utttaler seg kritisk om "tåkeprat om kjønn  i barnehagene" så gjør hun et hopp oppover på meningsmålingene. 

Det er ikke vanskelig å forestille seg at der vil komme en reaksjonsdannelse når folk oppdager at denne ideologien går langt ut over det den selges ut for å være: "Et håndslag til kjærligheten". 


6 liker  
Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Torstein Husby. Gå til den siterte teksten.
En reaksjonsdannelse vil komme, slik det gjør ved alle motepregete ideologier.

Dette er reaksjonen. På 2000 år med motekristendom. Den skaller av, blir stadig mer utvannet og smakløs. Det finnes bedre drikke i andre brønner. 

Kommentar #5

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Torstein Husby. Gå til den siterte teksten.
En cubansk biskop uttalte forleden at denne nye ideologien er et dekadent rikmannspåfunn fra de vestlige land, og at man ­misjonerer for denne ideologien i beste kulturimperialistiske tradisjon. Skoler og barnehager er for lengst utpekt som prioriterte målgrupper.

Jeg tror han sa det i forbindelse med at homofile skal få styrket sine rettigheter i Cuba. Vestlige land, først og fremst USA, har ofte blandet seg inn i cubanske anliggender. Men å tro at vestlige land infiltrerer cubanske (eller andre lands) barnehager for å spre en ny ideologi om ekteskapet er komplett latterlig. 

Kommentar #6

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Håper i alle fall

Publisert nesten 2 år siden
Torstein Husby. Gå til den siterte teksten.
Klassisk kristen kjønnsrolleforståelse og samlivsetikk har hatt bærekraft i århundrer, den kan sikkert fornyes, men bør ikke avkiltes

at den ikke avkiltes i Skottland :)

Kommentar #7

Åsmund Brøvig

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Veldig bra artikkel på trykk i Vårt Land. Tusen takk!

2 liker  
Kommentar #8

Torstein Husby

15 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det ville vært spennende å høre hvilke brønner av alternativ karakter du sikter til? Hvis du sikter til den liberal/sekulære individualismen med uavhengighet som mål, vil jeg anbefale deg filmen "The Swedish theory of love" som veldig godt illustrerer hvordan  livet som "autonomt selv-valgs prosjekt" kan ende opp. Personlig foretrekker jeg ikke å gå over bekken etter vann, En revitalisering av klassisk kristen tro og tanke holder lenge for meg. Den har vist bærekraft gjennom århundrer.

1 liker  
Kommentar #9

Torstein Husby

15 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

De beste intensjoner

Ja, jeg tror du har rett i at denne cubanske biskopen uttalte seg spesifikt om homofiles rettigheter. Mulig jeg dro dette litt langt. Men mitt poeng er at utviklingen av denne ideologien ikke lar seg avgrense til homofile ekteskap uten barn, slik DnK fortsatt later som. Jeg har aldri tvilt på de gode intensjoner fra de som ønsker å åpne opp for denne tenkningen. Jeg tror alle som går inn for dette er mennesker av meget god vilje, som er motivert av verdier som kjærlighet og toleranse. Det begynte med H, så kom L, deretter B, T, I, Q, og hva blir neste? Jeg tror faktisk at FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) har et mye mer helhetlig og ikke minst konsekvent resonnement på dette feltet. Homofile kan ikke i lengden representerer en privilegert særgruppe i Regnbuen, der må være rom for alle? Frihet, rettigheter og ikke-diskriminering må være allemanns-eie? Det jeg mener er at vi bør ha mot, slik FRI har det, til å tenke tanken helt ut og ikke forholde oss til snøen som falt i fjor. Og vi må ha mot til å argumentere mot denne ideologien, være motkulturelle, med sunn forankring i klassisk kristen tro og tanke. 

2 liker  
Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Torstein Husby. Gå til den siterte teksten.
Det ville vært spennende å høre hvilke brønner av alternativ karakter du sikter til? Hvis du sikter til den liberal/sekulære individualismen med uavhengighet som mål, vil jeg anbefale deg filmen "The Swedish theory of love" som veldig godt illustrerer hvordan  livet som "autonomt selv-valgs prosjekt" kan ende opp. Personlig foretrekker jeg ikke å gå over bekken etter vann, En revitalisering av klassisk kristen tro og tanke holder lenge for meg. Den har vist bærekraft gjennom århundrer.

Jeg tenker på en sekulær etikk, fritatt fra guders autoriet, fastlåst gammelmodighet, og overtro. Holdninger overfor, og behandling av, homofile - har lenge vært i tråd med kristen moralfilosofi.  Når nå kristenhetens klamme hånd gradvis mister appell i befolkningen, får en rom for bedre og mer humane alternativ. 

Noen drar dette for lang, det kan vi være enige om, men at enkjønnet ekteskap fremdeles anses som et problem, er intet mindre enn en fullkommen skandale. 

Revitaliseringen av kristendommen er for øvrig en pågående prosess. Dette skjer ved at en stadig finjusterer normer og verdier i tråd med sekulær etikk. Om ikke lenge er fundamentet fullstendig smuldret bort, kun forfektet av en liten gruppe "ekstremister". Vi står midt i motreaksjonen. Kristendommen har vært på moten alt for lenge. 

Interessant at du nevner den Cubanske biskopen. Det han sier er helt i tråd med Castros kollektivisme. Han satte homofile i arbeidsleire, fordi deres homoseksualitet var et resultat av kapitalistisk dekadense. 

1 liker  
Kommentar #11

Torstein Husby

15 innlegg  5 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

At den hegemoniske kristne moraltenkning har hatt sine uheldige sider i lange perioder kan vi være enige om. Ingen kristne moralfilosofer jeg kjenner ønsker seg f. eks. tilbake til kriminalisering av homofil praksis. Det jeg ønsker å adressere perspektivet som Yuval Harari drar opp i sin siste bok("21 tanker for det 21. århundre"). Han er jo ikke spesielt kristelig, men beskriver vår moderne tid som "forvirringens tidsalder" og sier i forordet "kanskje vi må REVERSERE noen prosesser, gå langt tilbake i tid å hente håp og lærdom fra kildene til gamle religiøse tradisjoner". Og videre:"De gamle historiene har kollapset (slik du antyder) og det har foreløpig ikke kommet noen nye historier som kan erstatte dem".  Jeg er for en åpen, i motsetning til en lukket modell ("Antropocen"), hvor mennesket har en åpning for impulser utenfor sin egen nærsynte nesetipp. 

Angående "enkjønnet ekteskap": Mitt poeng er at dette fenomenet ikke kan betraktes isolert, slik DnK pretenderer å gjøre. Dette er naivt og i verste fall farlig. Jeg respekterer FRI fullt ut. De tenker logisk og konsekvent, tar tanken helt ut, hvilket kan leses i deres prinsipp program. Bestiller man billett på direktefly til Bodø, så kan man ikke hoppe av på Røros. Uansett hvor god intensjonen og motivasjonen er. Dette er i prinsippet en ideologi hvor livet blir et endeløst selv-valgsprosjekt med individualisme og identitetsforvirring som endestasjon. 


2 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
23 dager siden / 2897 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
29 dager siden / 2076 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
11 dager siden / 1104 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
25 dager siden / 616 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 573 visninger
Med ultimatum skal «enighet» fremtvinges
av
Niels Fredrik Skarre
rundt 1 måned siden / 545 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
4 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere