Magne Kongshaug

43

Endringen må klargjøres

Publisert: 6. sep 2018

Jeg har etterlyst åpenhet og ærlighet om KrFs holdning til ekteskapet. Per Lunde presiserer nå at partiprogrammet har åpnet opp for «andre samlivsformer», at det har skjedd før Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par, og at denne endring ikke bør underkommuniseres (Vårt Land, 3. august).

Lunde har sikkert også rett i at det er mange kristne og potensielle velger som tolker nestekjærlighetsbudet slik at ordnet trofast samliv mellom to som elsker hverandre, er godt og riktig.

Ordnet trofast samliv kan oppnås både gjennom gjensidig forpliktende partnerskap og ekteskap. Ingen tvinges til å gifte seg. Ekteskap er ikke nødvendigvis mer stabile enn partnerskap. Når et likekjønnet par ønsker å gifte seg i kirken for å få Guds velsignelse, så er det en utfordring for mange av kirkens medlemmer.

Vi som er mot kirkelig vielse av likekjønnede oppleves av meningsmotstandere som hårde. Og vi, på vår side, opplever at homofiles krav om kirkelig vielse har bidratt til å splitte kirken – nærmest på ulegelig vis.

At KrFs familiepolitikk prioriter ekteskapet mellom mann og kvinne, er en selvfølge og absolutt ingen nyhet; men om Lunde mener at partiet allerede har åpnet opp for likekjønnet ekteskap, så er reaksjonen fra mange på vielsen Bekkevold fortok nokså paradoksal.

Hva åpningen for «andre samlivsformer» skal bety, bør nå partiets medlemmer snarest bli enige om.

Trykket i Vårt Land 6. september 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Da jeg kastet meg inn i debatten, var det for å tydeliggjøre i hvert fall to ting: Det første at programmet til KrF har en formulering som åpner for andre samlivsformer enn ekteskapet mellom mann og kvinne, det andre at kristnes forståelse av Bibelen på dette punktet spriker kolossalt.

Jeg tenker at et kristelig parti må tåle å ha denne innbyrdes forskjellen i forståelse. Jeg skriver med vilje "forståelse" og ikke "mening". Vi forstår Bibelens budskap anvendt på seksualetikken forskjellig!

Det som ville vært ideelt for meg, var å forbeholde begrepet "ekteskap" til det livslange samlivet mellom mann og kvinne. Jeg synes det ville framheve det tradisjonelle ekteskapet som den historiske institusjonen det er, både i kristne samfunn og i mange andre samfunn. Slik har alle kirker forstått begrepet fram til helt nylig.

Så ville jeg ha en ordning for livslang troskap mellom mennesker av samme kjønn, like forpliktende og lik, så langt det er mulig i det juridiske. Men jeg ville ha brukt et annet begrep. "Partnerskap" synes jeg i og for seg var greit nok.

Det mange homofile/lesbiske og deres støttespillere som synes et annet begrep enn ekteskap vil være diskriminerende. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor det er så viktig for dem at deres samliv også skal hete ekteskap, så her er det også uenigheter!

Mitt anliggende har altså vært at vi må respektere hverandres syn. Og så må KrF (og andre partier) jobbe seg fram til et standpunkt som partiet kan stå for. KrF har helt klart den vanskeligste jobben her, for standpunktene er så sterke. Det er nettopp fordi vi som kristne er forpliktet på Bibelen. Når forståelsen spriker, så står sterkt sprikende, forpliktende(!) standpunkter mot hverandre. Å formulere et program som tar vare på bredden i disse standpunktene, er vanskelig, for ikke å si umulig. Men da må jeg gjenta som jeg har sagt før i denne debatten: Vi vil aldri bli 100 % enige i et partiprogram - uansett. For meg er det viktig at vi står sammen om det vi kan gjøre noe med, og så må hver enkelt av oss leve vårt liv i overensstemmelse med vår forståelse av Guds ord til oss. Politikken til KrF må i hvert fall ivareta den muligheten! Og så må vi diskutere oss fram hva som er den mest hensiktsmessige politikken for å skape et godt samfunn, bygd på en kristen tro og livsanskuelse.


Kommentar #2

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for detaljert redegjørelse.  Forhåpentlig kan Hareide være like  åpen og klar om sin holdning til partnerskap/likekjønnet ekteskap. Han bør vel også uttale seg om sin holdning til Pride/FRI.  

Patiets ulike holdninger til likekjønnet ekteskap  vil påvirke ulike holdninger til surrogati  og ande aktuelle spørsmål. 

2 liker  
Kommentar #3

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Holdningen til surrogati er selvfølgelig avhengig av hvordan en ser på ekteskapet, og på "ekteskapet" mellom to av samme kjønn. Men det er ingen automatikk at legalisering av ordnet samliv mellom to mennesker av samme kjønn fører til legalisering av surrogati. Med menneskeverdet i sentrum og kristen etikk i bånn ser jeg ikke for meg muligheten for at KrF som parti kan være med på å legalisere surrogati. Der går det i hvert fall en grense for meg. Jeg er i det hele tatt skeptisk til at likekjønnede par skal ha "rett" til barn, selv om jeg er "bestefar" til to barn i et lesbisk ektepar. Likevel, når barna først er der, må de ivaretas, også av besteforeldrene og resten av samfunnet.

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Ingen kristen politikk tilbake

Publisert rundt 2 år siden
Per Lunde. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at et kristelig parti må tåle å ha denne innbyrdes forskjellen i forståelse. Jeg skriver med vilje "forståelse" og ikke "mening". Vi forstår Bibelens budskap anvendt på seksualetikken forskjellig!

Jeg tviler på at dette er sant.  Bibelens budskap kan ikke forstås på mer enn en måte rundt seksualetikk.

Det man har valgt å gjøre er å være ulydig mot Bibelens ord om erotikk og samliv.  Man vil likefullt kalle seg kristen.  

At KrF aksepterer at tillitsvalgte ikke vil lyde/ tro Bibelens klinkende klare og utvetydige fordømmelse av sex mellom to kvinner eller to menn er altså KrF’s aller største problem i dag.  Alle de andre partiene er like gode som KrF på alle andre områder i samfunnet, like «moralsk» høyverdige.

Når KrF nå har oppgitt ekteskapet, kan man like gjerne stemme på alt fra Rødt til FrP!

Kjerne-velgere, hva er det nå?  Finnes de? Neppe.

2 liker  
Kommentar #5

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det standpunktet i forståelse av seksualetikken har jeg også stått på tidligere - som så mange andre. Men jeg tror ikke lenger at alle enkeltbud og forskrifter verken i det gamle eller det nye testamentet er hugget i stein for alle tider. Jesus gav oss det dobbelte kjærlighetsbudet som det overordnede budet. Jeg forstår han slik at alt må prøves på det. Det er ikke kjærlig å nekte folk å være glad i hverandre.

KrF har andre viktige saker på programmet som det dessverre ikke er alt for mange med oss i kampen. Vi kjemper mot sorteringssamfunnet, vi kjemper for menneskeverdet - ALLE mennesker har samme verdi for Gud, og da bør de ha det for menneskene også! 

Til slutt: Jeg synes du er veldig hard i din dom over meg, og frakjenner meg kristennavnet. Hvem er vi til å dømme hverandre?

Kommentar #6

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Personlig tror jeg at du er en kristen, Per Lunde. Men det er altså Gud som ser sannheten om deg, meg og andre. Og Takk for det!

Det sagt, jeg har fortsatt store vanskeligheter med å godta vielse av likekjønnede i kirken.  Fordi Skriften er så overveldnde klar på det punktet. Selv er jeg konservativ på noen punkter, liberal og vitenskaplig på andre (for. eks m.h.t. Jordens alder). 

Men ekte kjærlighet til medmenensker oppveier en mengde synder! Skal vi tro Skriften. Godt mot, Per!  

Kommentar #7

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for hyggelig kommentar!

-  så jeg synes nesten det er leit gjort av meg å påpeke det, men det er vel ikke kjærligheten til medmennesker, om den er aldri så god, som "oppveier" syndene våre. Det er fortsatt Jesu liv og død på korset som dekker dem og forsoner oss med Gud. Det er du sikkert enig i også, jeg tror ikke noe annet! Men likevel, i tråd med det du sier, jeg tenker det er på det dobbelte kjærlighetsbudet vi skal bli prøvd, det er der vi alle, om vi er ærlige, ser at vi har bruk for nåde.

Kommentar #8

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jo, selvfølgelig er det Jesu soning for oss alle  som forsoner oss med Gud. Men vi må ta imot forsoningen.

Og dessuten: Fremfor alt ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder (1 Peter 5,8) 

 


Kommentar #9

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

- det er vi enige om! Takk for god meningsutveksling!

Kommentar #10

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Filios er for alle.

Publisert rundt 2 år siden
Per Lunde. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke kjærlig å nekte folk å være glad i hverandre.

Nei kjærlighet til venner og familie kan man ikke nekte noen å ha.  Det heter filios.  Å bli elsket av Gud er agape. Så har vi altså eros.  Den er så sterk at den gjør oss til ett kjøtt med den som får vår eros.  Og den krever at vi har et livslangt forhold.  Så krever den to kjønn.  Hvorfor er det vanskelig å forstå?  Sex er en stor glede og nytelse, men den har også nedbrytende virkning.  Derfor har Gud gitt oss en god ramme for eros, ekteskapet til glede og reproduksjon.   At to av samme kjønn lar sin filios gå videre til eros er unaturlig, en feilvurdering eller uvane.  

Likekjønnet ekteskap åpner et farlig og nedbrytende marked for kjøp av barn.

Kommentar #11

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Vil du være like klar mot all slags synd ?

Publisert rundt 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det man har valgt å gjøre er å være ulydig mot Bibelens ord om erotikk og samliv.  Man vil likefullt kalle seg kristen.

Eller er det bare den klassiske forståelsen av at seksuell synd er verre en andre synder.


1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Er kristen politikk bare ekteskap ?

Publisert rundt 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Når KrF nå har oppgitt ekteskapet, kan man like gjerne stemme på alt fra Rødt til FrP!

Finnes det ingen andre verdier i Krf ?

Hva med feks kampen for det ufødte liv, ruspolitikk, sosialpolitikk, landbrukspolitikk, utenrikspolitikk etc

1 liker  
Kommentar #13

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Grunnen til at det er "vanskelig å forstå" er at vi har helt ulikt syn på en del grunnleggende ting. Derfor ser jeg at det er vanskelig for deg å forstå hva jeg mener. Du leser nødvendigvis mine ord ut fra dine forutsetninger. Men du gjør det så sterkt (og ubevist?) at du legger andre nyanser i mine ord enn det jeg gjør, og påstår gjennom måten du argumenterer på at jeg sier noe annet enn jeg gjør. Det trodde jeg ikke skulle være nødvendig. Fordi det ikke ser ut til at du har noen vilje (eller evne?) til å "forstå" mitt synspunkt slik jeg mener det, har ikke diskusjonen mellom oss noe mer for seg. 

Det betyr ikke at jeg mener at jeg må ha må ha rett, eller at du må gi meg rett, for å kunne fortsette samtalen. Det betyr bare at jeg ikke ser noen mulighet for at du klarer forstå mitt standpunkt som noe annet enn et ugudelig syn på samliv mellom mennesker. I stedet ser det ut til at du forlanger at jeg må godta ditt syn som det eneste mulige rette synet i dette spørsmålet, hvis jeg vil kalle meg kristen. 

Det er godt at det er Gud som dømmer.....2 liker  
Kommentar #14

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

God kommentar!

Tenk om vi kunne slutte å gjøre som fariseeren - legge på hverandre et utall av bud, og peke ut enkelte synder som store, mens andre virkelig store synder blir forbigått i stillhet!

"Du skal elske Herren din Gud........ Dette er første og det største bud. Men det er ett som er likeså stort: Du skal elske din neste som deg selv."

Tenk om vi prøvde hverdagen vår på det dobbelte kjærlighetsbudet! Hvor viktig er Gud i hverdagen? Og hva gjør ikke vi mennesker mot hverandre, uten at det skrikes opp om synd! Men når det gjelder enkelte ting......!

2 liker  
Kommentar #15

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

 

Kirken må aldri frakoble nestekjærlighetsbudet  fra budet om å elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte (hele personligheten)  og med all kraft. 

Skriften er klar på at den som bryter ett av budene/skriftstedene, bryter alle.  

Spesielt bør Kirken gå særdeles varsomt frem ved å vedta  nye normer som skaper splid, og i særdeleshet når det gjelder normer en vet på forhånd kommer til å skape splid

Den som blir i mine ord (flertall), er den som elsker meg, sier Evangeliet etter Johannes, gjentatt og gjentatt.  

Apgj begynner med å minne om at Lukas allerede har skrevet om alt det Jesus begynte med både å gjøre og å lære (Apgj 1,1)  De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære .. Apgj 2, 42,  ! Ett hjerte og en sjel apgj 4,32. Med ett sinn Apgj 5, 12. 

Til ikke-troende: Fatt da et annet sinn og omvende dere Apgj  3, 19. Enhver granske seg selv!

Det går an å misforstå deler av Jesu lære og fortsatt være en kristen. Takk og lov.

Men det er bra å ikke bli fastlåst i sine overbevisninger. 

I dagens vestlige verden er en utsatt for sterkt press til å godta likekjønnet sex og ekteskap. Som bl.a. Matteus-evangeliet forkynner: mange faller fra når presset blir stort!

 

. Jeg tro at også KrF bør legge seg diss ord på sitt hjerte.

     

Kommentar #16

Per Lunde

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, kirken må være varsom med å vedta nye normer som skaper splid! Det skal ikke være lettvint! Og det skal være i kjærlighet til Gud og vår neste, i prøvd overbevisning om at det står seg for Gud og hans vilje, og ikke etter press fra omgivelsene. Men hvis det er fra Gud, så må det skje, selv om det skaper splid. Bare spør Luther! (som egentlig ikke ville splid, men ikke kunne gå tilbake på det han mente var rett.)

Jeg kan ikke ta på meg ansvaret for Kirken. Det er jeg ikke i posisjon til. Jeg må ta ansvar for min egen posisjon. Den tror jeg ligger omtrent i midt i landskapet i Den norske kirke, eller kanskje litt mer radikal enn midtpunktet. Kan godt hende jeg framstår som "presset av omgivelsene" fra en side sett. Fra mitt ståsted er jeg ikke presset. Jeg har sett, observert og prøvd å sette meg inn i homofile/lesbiskes situasjon og fortvilelse. Da har jeg ikke klart å se at det er overensstemmelse mellom en kjærlig Gud som elsker alle mennesker, og som ber oss elske hverandre, og det å si at det er synd å være homofil/lesbisk. 

Dette er det første skrittet, og innlysende også for mange som er imot likekjønnede ekteskap, vil jeg tro. Det er neste skritt som er utfordrende: Å oppfatte de homofile/lesbiskes situasjon slik at når Gud skaperen gir to likekjønnede den samme tiltrekning til hverandre som heterofile, er det også meningen at de skal få leve sammen, i ordnede forhold. Da tvinges jeg til å spørre: Kan det være riktig å opprettholde en holdning til homofile som  gjennom tidene har ført til at mange av dem har tatt sitt eget liv i fortvilelse? Jeg klarer ikke å tro det.

En liten visitt til den katolske kirke: Jeg ser det som mulig at sølibatet har ført til at mange homofile har valgt å bli prester. Så lenge de homofile etter Romerkirkens lære ikke kan leve sammen, har de ved å velger prestekallet en meget god "unnskyldning" for å bli i ugift stand. Da er det ingen som spør om de ikke har tenkt å gifte seg. Men selv om ånden er villig, er kjødet skrøpelig, som vi har sett! 

Gud sa: "Det er ikke godt for mennesket å være alene" - riktignok i en helt annen kontekst - men det er noe i det, uansett....Kommentar #17

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

  Ja, jeg er helt enig i at en bør kjempe  for det en mener er sant og rett.  

Jeg ser at på noen områder går det an å forstå Skriften på ulikt vis,  uten at det bør skape splid. [ Apropos Luther: uforståelig for meg, om det er sant at han helst hadde sett at Bibelen ikke inneholdt   bl.a. Jakobs brev. ]

På andre områder forbauser uenighetene meg.  Skriftens Kom til enighet som kristne, fatt samme sinnelag,  er en vanskelig, men viktig utfordring, også for KrF! 

Enhver må ta ansvar for egne holdninger. Men vi har også et ansvar overfor hverandre.  

Takk til Per Lunde for åpenhet og tolmodighet.  

 

  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere