Magne Kongshaug

43

Kirken, KrF og Bibelen: en skilsmisse?

De fleste i dette landet er nå mer opptatt av fotball og annen sport enn av Evangeliet. Folk flest bryr seg lite om hva Bibelen egentlig sier, men oppfatter seg som å være nestekjærlige - og har havnet på at likekjønnet ekteskap er greit.

Publisert: 5. sep 2018

 

Det blir meg fortalt av Kirken at likekjønnet ekteskap lar seg begrunne  ut fra  Bibelen og dens nestekjærlighetsbud. Og KrFs Per Lunde mener at det er mange kristne og potensielle  KrF-velgere som tolker kjærlighetsbudet slik at ordnet, trofast samliv mellom to som elsker hverandre er greit. Han mener også at KrF - allerede før Bekkevolds vielse av et lesbisk par- har åpnet opp for andre samlivsformer enn tradisjonelt ekteskap.

De sitater jeg har sett av partiprogrammet er så tvetydige at de kan tolkes etter eget forgodtbefinnende. Jeg kommer ikke til å stemme på KrF om ikke lederne står frem og åpnet innrømmer sine holdninger til kontroversielle spørsmål. Det er  bra med unge liberale Bondevik som etterlyser åpenhet og selv innrømmer hva han står for.

Også vi konservative i spørsmålet om ekteskapet  er selvfølgelig klar over nestekjærlighetsbudet. Vi tror at Skriftens konkrete moralske anvisninger er de beste for  oss mennesker og fullt forenlig med nestekjærlighetsbudet – slik Bibelens forfattere oppfattet dette budet. Bibelen forbyr- absolutt konkret - sex mellom likekjønnede, og forbeholder ekteskapet kun for mann og kvinne.

Anvendelse av nestekjærlighetsbudet som godkjennelse av likekjønnet ekteskap er altså ikke basert på Bibelen, men på synsing, forenlig med tilstanden i vårt kulturliberale, sexorienterte samfunn. Det er derfor neppe bare undertegnede som føler seg fremmedgjort i Dnk.

De fleste i dette landet er nå mer opptatt av  fotball og annen  sport enn av Evangeliet. Folk flest bryr seg lite om hva Bibelen egentlig sier, men oppfatter seg som å være nestekjærlige - og har  havnet på at likekjønnet ekteskap er greit.

Hva blir det neste som blir greit på sexens område?  FRI, Fifty grades of Shade, Ex on the Beach, kjønnssykdommer, bare en begynnelse?

Hvorfor er homodebatten så viktig for mange? Jo fordi det er Bibelens troverdighet, Kirkens og KrFs  grunnvoll, som er under skyts. Dersom billedlige tolkninger av konkrete utsagn aksepteres, eller at Bibelens forbud mot homosex kun var av foreløpig karakter, så kan en «bevise» hva som helst med Bibelen i hånd!

Jesus Kristus er menighetens hode.  Kristus sier ikke til en del av sin «kropp» at likekjønnet ekteskap er greit og til andre deler at det er illegitimt!

Menneskehjertet har ikke forandret seg mye.  Også  i tidligere århundrer hadde mennesker erfaringer av nedverdigelse og over sterke, kjærlige følelser. Vi har alle visse bører å bære, enten vi er hetero- eller homofile. Uansett så er vi kalte til å ta våre kors opp å følge Herrens ord og befalinger! 

Noen ikke-kristne vet hva Bibelen sier om homosex. Undrer meg på hva  de egentlig mener om kristne  som pretenderer at Bibelen er forenlig med legalisering av likekjønnet ekteskap! 

Det er  forståelig at likekjønnet par ønske gjensidig forpliktende ramme for parforholdet, men jeg og mange med meg mener at det er selvbedrag å hevde at likekjønnet ekteskap er forenlig  med Bibelen!   

Slikt liker ikke avisa Vårt Land å høre   om lenger! - Eller?   

-Magne Kongshaug, medlem i Dnk, Risør

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Veldig bra skrevet om ekteskap og samliv!

Merete Thomassen skriver: «Kjernefamilien er ikke et bekjennelsesspørsmål for lutherske kristne, uansett hvor mange det er som prøver å gjøre den til det.»

Hun prøver altså å løsrive frelsen og bekjennelsen fra våre handlinger og vår lydighet mot Jesus

«Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier?,  sa Jesus.

Bekjennelse er altså ikke nok, man må også tro til rettferdighet, det første med munnen, det andre med hjertet.  Og beviset på din tro er at du lyder Jesus.  Tro uten gjerninger er død tro.  

Du har rett Kongshaug, hva kommer etter dette?

Hva blir det neste som blir greit på sexens område?  FRI, Fifty grades of Shade, Ex on the Beach, kjønnssykdommer, bare en begynnelse?

Kåtskap og begjær er kraftige saker i våre liv.  Slipper vi slike krefter løs rakner samfunnet ganske fort.  Sjalusi, hat, mordlyst, selvmord.  Vi har det allerede - ganske mye, nå heller DnK bensin på bålet.  Kjærlighet?4 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Er man så imot Krf

Publisert rundt 2 år siden

så bør man vel bare finne seg et annet politisk parti å stemme på. Eller kan man ikke gjøre det, blir man "ukristelig" da?

Jeg har aldri forstått det slik at Bibelen er en politisk partibok, men jeg tar vel kanskje feil? Jeg trodde den var en åndelig bok, det som ikke er "av denne verden", eller...?

1 liker  
Kommentar #3

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg mener selvsagt ikke at Bibelen er en politisk partibok; men et politisk parti som kaller seg et kristent parti, bør vise respekt for Bibelen og åpent tilkjennegi hva dets ledere mener om kontroversielle spørsmål. Så innser jeg at noen tolker nestekjærlighetsbudet anner ledes enn Paulus (sml Per Lunde), og ekteskapet annerledes enn Jesus og hans første  disipler; Jesus sa for øvrig at hans apostler/disipler  talte på hans vegne. KrF kan gå inn for patnerskap, eventuelt borgerlig vielse, for å bidra til ro i samfunnet  

1 liker  
Kommentar #4

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Et problem er jo det at mange, selv kristne, ikke kjenner til at ordet kjærlighet, har flere betydninger på gresk, som jo NT er skrevet på. Man ynder å henvise til 1. Kor. 13,13 " Så blir de da stående de tre, Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant den er kjærligheten". I grunnteksten bruker her ordet agape, som betyr Guds kjærlighet til mennesker eller kristen nestekjærlighet. Man blander da dette inn med  ordet "eros" som betyr sanselig eller erotisk kjærlighet, som er noe helt annet. 

2 liker  
Kommentar #5

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, agape blandes sammen med eros. Det går an både å ha medfølelse med homofiles utfordringer og å være motstander av kirkelig vielse av homofile.  At en verdslig stat kan tillate vielse, er en annen sak. Merete Thomassen og andre påstår at holdning til ekteskapet ikke er et bekjenneslesspørsmål for  lutheranere. Det er for enkelt (Jeg har tenkt å kommentere  Thomassens nylige innlegg).

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere