Per Jørg Johnsen

1

Tvetydige sannheter

Om to innbyrdes motstridende utsagn kan være sanne samtidig? Ja, det kan de faktisk!

Publisert: 31. aug 2018

Håvard Nyhus kommentar 28. august om «Sannhet i bevegelse» var meget interessant og tankevekkende. Man kan vel lett bli enige om at to innbyrdes motstridende utsagn ikke begge kan være sanne samtidig? Eller? Men det kan de faktisk! For vi glemmer ofte å sjekke om grunnlaget for utsagnene er det samme. Så i stedet for å krangle om sannhetsgehalten, burde vi heller drøfte om utsagnene hviler på samme fundament. Mange skinnuenigheter kunne vært unngått på denne måten.

Vedtatte sannheter. 

I min tid som stipendiat på Fysisk institutt ved UiO ble jeg kjent med kjernefysikeren ­Kristoffer Gjøtterud. Han var beryktet­ som en kranglefant fordi han hadde motforestillinger mot en rekke vedtatte sannheter. Men nettopp derfor så jeg opp til han. Spesielt etter at han fortalte om noe han kalte Talmudiske sannheter. Han kom med et praktfullt ­eksempel:

En god venn hadde lagt ut i det vide og det brede om den fantastiske uberørte naturen han hadde opplevd på en vandring fra Kongshelleren til Geite­ryggshytta. Gjøtterud innvendte med saklig tyngde at naturen ikke kunne ha vært særlig uberørt der han krysset riksvei 50 til Aurland. Men vennen insisterte på at han ikke hadde krysset noen vei. Og Gjøtterud var like hellig overbevist om at det måtte han simpelthen ha gjort. Etter litt munnhuggeri innså de at begge to hadde rett – samtidig. Vennen hadde ganske enkelt krysset riksvei 50 der den gikk i tunnel!

Fysikken byr på flere slike tvetydige­ sannheter. Som elektronikkstudent hadde jeg lært om en annen slags tunnel­effekt: Hvis en partikkel ikke hadde nok energi til å komme over en barriere, så stoppet den ikke nødvendigvis, men kunne gå i tunnel gjennom den i stedet! I kvantefysikken lærte vi tidlig at lys kunne være både en partikkel og bølge på en gang. Men det verste sjokket kom mye senere: Som maskinvarekonstruktør i Norsk Data, var det én ting jeg var skikkelig skråsikker på: At den minste enheten for informasjon var en Bit som enten kunne ha verdien 0 eller 1. Men nå viser det seg forsyne meg at en ny maskin, kvantedatamaskinen, er under utvikling hvor den minste enheten Quebit kan være både 0 og 1 på samme tid!

Talmudiske sannheter. 

Når Gjøtterud kalte dette fenomenet talmudiske sannheter var det fordi de gamle ­jødiske vismenn hadde oppdaget hvordan to motstridene utsagn godt kunne være sanne samtidig – bare man vurderer dem fra den rette synsvinkel. De hadde oppdaget at Bibelen inneholder mange tvetydigheter som innbyr til ulike­ tolkninger. I dag kan vi krangle om slikt så busta fyker, og det gjorde nok de gamle vismenn også. Men det var og er, ganske sikkert en sunn krangel,­ siden den tvinger oss til å pløye dypt i Bibelens premisser.

Mange påstår at det er mange motstridene og feilaktige utsagn i Bibelen som ikke tåler en grundig logisk ransaking. Personlig er jeg sikker på at når vi en gang spør Gud om holdbarheten av Bibelens tekster, vil hans svar tåle enhver logisk endevending. Det skulle bare mangle! Han er jo ikke en allmektig Gud for ingenting. På spørsmål om universet ble til ved The big bang for 13 milliarder år siden eller med Adam for 6.000 år siden, venter jeg at han vil svare ja, begge deler. Den første var unnfangelsen og den andre var fødselen, og tiden imellom var svangerskapet.

Trykket i Vårt Land 1. september 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Fornøyelig lesning dette

Publisert 7 måneder siden

bare synd at det ikke forteller noe om Bibelens korrekthet. Derimot demonstrerer innlegget at problemet er å stille de adekvate spørsmål, ikke at det finnes flere svar. Det ser vi tydelig av  den morsomme anekdoten fra Hardangervidda-vandringen. Historien forteller ikke at to "sannheter" eksisterer samtidig, men at spørmålsstillingen var utilstrekkelig. For på spørsmålet om vedkommende hadde krysset traceen til rv 50, er svaret ja og kan ikke samtidig være nei. På spørsmålet om han hadde krysset en bilvei, var svaret nei og kunne ikke samtidig vært ja.

Så essensen av innlegget er ikke at noe kan være både sant og usant, men hvilken  type sannhet et utsagn har. Dette gjelder i høyeste grad Bibelen. Om en går til Bibelen for å finne vitenskapelige sannheter (som det ser ut til at trådstarter gjør), er en nødt til å bli skuffet. En bruker jo heller ikke The Flintstones som bevis for at menneser levde sammen med dinosaurene. Derfor kan en kun finne verdier i Bibelen som den har forutsetning for å inneholde. Når det gjelder fysiske forhold, kosmologi  og biologi, kan Bibelen umulig fortelle annet enn det menneskene på den tiden gjorde seg av forestillinger ut fra et svært begrenset erfaringsgrunnlag.

2 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Må vi vite?

Publisert 7 måneder siden
Per Jørg Johnsen. Gå til den siterte teksten.
På spørsmål om universet ble til ved The big bang for 13 milliarder år siden eller med Adam for 6.000 år siden, venter jeg at han vil svare ja, begge deler. Den første var unnfangelsen og den andre var fødselen, og tiden imellom var svangerskapet.

Tro er tro, og for en troende vil det full visshet.  En ateist skal man la være i fred, de vil ikke.

At det har funnets et Big Bang tror jeg ikke.  Jeg tror heller ikke tiden har tikket i millioner av år.  Det betyr heller ikke noe for min lykke.


1 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Ut fra din begrensede erfaring, - ja.

Publisert 7 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder fysiske forhold, kosmologi  og biologi, kan Bibelen umulig fortelle annet enn det menneskene på den tiden gjorde seg av forestillinger ut fra et svært begrenset erfaringsgrunnlag.

Dette vet du ingenting om siden du ikke regner med Gud.  Du har ikke erfart Ham?  Bibelen er ikke menneskers erfaringer generelt.  Den er åpenbaring til spesielle utvalgte mennesker.

1 liker  
Kommentar #4

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Selvsagt kan jeg

Publisert 7 måneder siden

vite noe om dette. Alle med vanlig forstand kan lese, lytte og observere og dermed tilegne seg kunnskap. Så har en ulik evne og vilje til å bearbeide kunnskap, erfaring og observasjon til mer omfattende forståelse. Så er det noen som synes dette tankearbeidet er for slitsom og krevende og som i stedet henter ferdigtygde "sannheter" fra ulike kilder. Når de så blir konfrontert med motsigelser og tankefeil, gjemmer de seg bak spesielle "åpenbaringer" eller "åndelig vekkelse". Men slikt er ikke noen oppvåkning, men vitner om åndelig latskap.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere