Carl-Erik Grimstad

Stortingsrepresentant (V)
3    0

Et liberalt dilemma

Abortgrensen på 12 uker bør bestå, men nemndordningen må endres.

Publisert: 1. sep 2018 / 1205 visninger.

Skrevet av Carl Erik Grimstad, Stortingsrepresentant og helse­politisk talsmann for Venstre, Solveig Schytz, Medlem av Venstres landsstyre og sentralstyre og Åsta Årøen, Fylkesleder i Hordaland og medlem av Venstres landsstyre

Abortloven er helt nødvendig for å sikre kvinners frihet. Samtidig er det å fjerne et foster noe annet enn andre medisinske inngrep. Vi mener dagens abortgrense på 12 uker for selvbestemt abort bør bestå, men også at nemndordningen slik den praktiseres i dag må endres.

Situasjonen i dag. 

Over 80 prosent av selvbestemte aborter i Norge skjer før uke 9. Overgangen fra kirurgisk til medikamentell abort oppleves som et fremskritt av de fleste, fordi kvinner får abort i mer skjermede omgivelser (for eksempel hjemme) og uten store prosedyrer som med kirurgiske inngrep. Aborttallene går ned. Andelen senaborter er imidlertid økende, blant annet på grunn av mer fosterdiagnostikk og kanskje også større ­sosial aksept.

Men også dagens situasjon skaper utfordringer knyttet til om kvinner skal få velge selv. Kvinner med foster som har skader og avvik, kvinner med løs tilknytning til arbeidslivet, unge gravide og gravide med psykiske eller sosiale utfordringer, opp­lever at deres selvbestemmelse­ utfordres dersom de ønsker å fortsette svangerskapet. En endring av grensen for selv­bestemt abort, kan fort bety at utsatte gravide kvinner må stå i en press-situasjon lenger.

Fosterets status. 

I Norge ­reflekterer abortlovgivningen at fosterets status endres etter som svangerskapet skrider frem. Om det er grunnlag for dette, er mye debattert. Når blir man et menneske? Når er et barn levedyktig utenfor mors liv og hvem definerer det? Hvem skal avgjøre det? Legen? Foreldrene? Politikerne? Hva giør det med våre vurderinger av menneskeverd og verdig liv? Er grensen mellom levedyktig og ikke, avgjørende?

Filosofen Singer argumenterer for at man bør tillate spedbarnsdrap dersom barnet har skader av et visst omfang, og angir hensynet til barnet selv som et viktig argument. I Nederland gjøres slik avlivning. Begrunnelsen er barnets manglende fremtidige livskvalitet, men også hensynet til foreldrene. Vi vil advare mot en endring av praksis der levedyktighet ikke lenger legges vekt på, et barn som kan leve utenfor mor bør ha individuelle rettigheter.

Et levedyktig barn har rett på medisinsk hjelp. Derfor er det avgjørende hvilke barn som defineres som levedyktig. Store skader kan medføre at det blir satt behandlingsbegrensninger, men i Norge er det innarbeidet å gi fødte, levende barn fra 21-23 uker medisinsk hjelp. Vi som politikere har ansvar for å forme lovverk og forskrifter som setter grenser, men virkeligheten skapes gjennom helsevesenets praksis og møte med mennesker. Når medisinske og politiske grenser endres, setter det også helsepersonell i vanskelige ­situasjoner og etiske dilemma.

Vil utvide. 

AUF og Unge Venstre vil utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker, noen i Unge Venstre har foreslått å utvide til 24 uker, med begrunnelsen at det er da fosteret begynner «å føle». Fra medisinsk hold blir det imidlertid understreket at vi i dag har annen kunnskap om et fosters nervesystem enn man hadde på 80-tallet, og det blir advart mot dette forslaget.

Når grensene for selvbestemt abort og kampen for å redde et barns liv krysser hverandre, oppfatter mange det som mer krevende å tillate abort. Dersom man ser til USA, der mange stater tillater abort langt ute i svangerskapet, og andre stater nesten ikke i det hele tatt, er det lettere å se verdien av kompromiss slik vi har i Norge. 12-ukers-grensen i Norge har stort sett blitt ­akseptert, og vi har ingen voldsom abortkamp.

Moralsk avlastning. 

Abort etter 12. uke nemndbehandles. Nemndbehandling kan opp­leves både som et gode og et onde, jfr forskeren Sølvi Marie Risøy, som peker på at nemndene kan bidra­ til å gi en slags «moralsk avlastning». Nemndene har også uheldige sider, om ulik praksis i ulike landsdeler, samt uheldige møter­ mellom kvinne og nemnd. Abortsøkende kvinner trenger ikke «forhør» eller «domstoler». Nesten alle søknader om abort godkjennes i nemndene. En fjerning av nemndordningen vil derfor trolig ikke føre til mange flere aborter. Vi mener allikevel at den ikke bør fjernes, men endres.

Vi vil foreslå en sentralisert nemndsbehandling, med bare en nasjonal nemnd som behandler sakene i løpet av en til to dager, samt saksbehandling som gjøres mer standardisert og i hovedsak skriftlig. Medisinsk utredning og kvinnens egenerklæring kan ­utgjøre beslutningsgrunn­laget. Å få til en saksgang der kvinnene som hovedregel ikke møter vil kunne endre dagens saksbehandlingspraksis radikalt, ivareta behovet for en lik praksis og at kvinner slipper å «stå til rette» for abortnemnda.

Trykket i Vårt Land 1. september 2018.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

175 innlegg  1168 kommentarer

Barnets perspektiv.

Publisert 3 måneder siden
Carl-Erik Grimstad. Gå til den siterte teksten.
Abortloven er helt nødvendig for å sikre kvinners frihet.

Grimstad utelater dessverre, som mange andre, barnets perspektiv og egenverdi, og det er det rettighetsorienterte voksenperspektivet som tydeligst trer frem i argumentasjonen ,  der  hvor kvinnens rett trumfer alle andre hensyn.

Også ved den grufulle praksisen med tvillingabort.

Praksisen som Venstre i prinsippet forsvarer som en følge av dagens abortlovgivning.

Til tross for at man fra faglig hold advarer mot inngrepets karakter og risiko , og hvor det gjenlevende barnets spontanabortrisiko øker med omkring  15%.

Det finnes ganske sikkert utallige kvinner som har opplevet å være i en vanskelig livssituasjon og som pga dette har følt seg tvunget til å velge provosert abort som løsning, men  både Venstre  og Unge Venstre , har  etter mitt skjønn valgt å prioritere,  i praksis ,en livsfiendtlig linje i abortsaken.

Abortlovens konsekvenser og de nær 600 000 tusen ufødte liv som hittil ikke har fått livets rett , og en av de andre ulykksalige følgene av abortloven , nemlig den relativt nye fastslåtte retten til tvilingabort , viser at Venstre og Unge Venstre er den grenseløse voksenorienterte rettighetsaktivismens talerør i abortsaken.

I dette perspektivet er det ufødte barnets beste ikke ivaretatt.

Men, fortid bør være fortid, og fordømmelsen over andre menneskers livsvalg tjener ingen ingen til gode , selv om mange trolig også har funnet det vanskelig og smertefullt å måtte leve med sin beslutning , 

Men det ufødte barnets perspektiv og verdi finner ingen venner i Venstres offisielle politikk.

Og, for at vi faktisk ikke skal glemme barnets perspektiv , viser linken/bildet et barn i mors mage - 18 uker gammelt - fotografert av den svenske  mesterfotografen Lennart Nilsson og publisert i magasinet LIFE i 1965. (Helt nederst i artikkelen)

http://www.dagen.no/Nyheter/bilder/Bildene-som-viste-fosteret-for-verden-194797

 

  

 

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

175 innlegg  1168 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
tvilingabort , viser at Venstre og Unge Venstre

Skal være : ...., viser at også Venstre og Unge Venstre.....

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  893 kommentarer

Hvem er troverdig?

Publisert 26 dager siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

men  både Venstre  og Unge Venstre , har  etter mitt skjønn valgt å prioritere,  i praksis ,en livsfiendtlig linje i abortsaken.

Abortlovens konsekvenser og de nær 600 000 tusen ufødte liv som hittil ikke har fått livets rett , og en av de andre ulykksalige følgene av abortloven , nemlig den relativt nye fastslåtte retten til tvilingabort , viser at Venstre og Unge Venstre er den grenseløse voksenorienterte rettighetsaktivismens talerør i abortsaken.

Godt argumentert.

Foruten Venstres og Unge Venstres synspunkter på abort finnes et par eldre uttalelser fra vel så  kompetent hold:

Psalm 139.13

"I knit you together in your mothers womb."

Psalm 71.6

"and brought you forth on the day you were born".

Who is holding the truth ?  The Bible - or some political goofballs ?


2 liker  
Svar
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  945 kommentarer

Fins det fedre med i spillet ?

Publisert rundt 9 timer siden
Carl-Erik Grimstad. Gå til den siterte teksten.

Moralsk avlastning. 

Abort etter 12. uke nemndbehandles. Nemndbehandling kan opp­leves både som et gode og et onde, jfr forskeren Sølvi Marie Risøy, som peker på at nemndene kan bidra­ til å gi en slags «moralsk avlastning».

Mor - fostret. 

Er fostret et eget liv eller et en utvekst på kvinnen ?

 Skal vi tro på en ukjønnet knoppskyting ?.

Hvor kommer den andre halvparten av arven fostret bærer på fra ?

Hvor kommer faren inn i bildet ?  

Dersom en far lar seg definere, vel å merke.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
25 minutter siden / 2012 visninger
Fredrik Evjen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
38 minutter siden / 1117 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
41 minutter siden / 1117 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 2012 visninger
Øystein Blymke kommenterte på
Uenigheten ryker
rundt 2 timer siden / 1094 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 3 timer siden / 1117 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 3 timer siden / 1284 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 3 timer siden / 1284 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tydelig oppfordring
rundt 3 timer siden / 106 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Vi må gjøre det som virker!
rundt 4 timer siden / 803 visninger
Les flere