Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Hvem skal forsvare oss nå?

Den som hevder at ekteskapet er en heterofil institusjon må forvente krass kritikk. Derfor synes mange kristne at full støtte fra KrF er viktig.

Publisert: 29. aug 2018  /  2185 visninger.

Mange har de siste ukene spurt hvorfor synet på likekjønnet ekteskap skaper så stor debatt i KrF. Dette er jo en tapt sak ­siden et massivt flertall på Stortinget står bak dagens ekteskapslov.

Jeg tror forklaringen nettopp er det massive flertallet. På få år er det å mene at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne blitt til grov diskriminering. De som er kritiske til Pride og ikke vifter med regnbueflagg, stemples som homofobe og fordomsfulle. Ja, VG skrev på lederplass at striden de siste ukene i KrF har vist at partiets ledelse «ikke har maktet å ta et endelig oppgjør med dette forstokkede synet på kjærlighet i deler av eget parti». Og en kommentator i Dagbladet slo fast at de som nå har forlatt KrF er «intolerante verdikonservative velgere».

En slik massiv ensretting i synet på ­samliv og ekteskap gjør det viktig for mange kristne at KrF tør å ­fremme en ­tradisjonell forståelse av ekte­skapet. Men da stortingsrepresentant, og familie­politisk talsmann, Geir Jørgen ­Bekkevold viet et lesbisk par, gjorde han det ­
motsatte.

Det politiske aspektet. 

Mange har ­hevdet, nesten til det kjedsommelige, at KrF ikke er en menighet, men et ­politisk parti. Jeg er helt enig. Det er også slik at KrF kan la være å ta stilling i mange ­teologiske spørsmål – som om barnedåp er rett eller om kvinner bør være prester.

Like fullt har mange spørsmål både et teologisk aspekt og et politisk aspekt. Slik er det med forståelsen av ekteskapet. Et trossamfunn må vurdere om det er rett å vie likekjønnede par. Og et politisk parti må ta stilling til hvordan en ekteskapslov bør utformes.

Partileder Knut Arild Hareide har ­hevdet i tre uker at han ikke vil mene noe om hvordan Geir Jørgen Bekkevold håndterer sin prestegjerning. For det vil være å blande seg inn i de indre forhold i et trossamfunn. Bekkevold understreker da også at han var prest, ikke politiker, da han foretok vielsen.

Å skille så skarpt mellom preste­rollen og politikerrollen er imidlertid ikke lett. Til Dagen 6. august sa Bekkevold: «Jeg er glad for å tilhøre en kirke som har ­åpnet opp for å vie likekjønnede og har en ­liturgi for det». Sier han dermed bare noe om sin teologi? Neppe. Tvert imot ville det vært pussig om han som ­politiker kritiserte en lov han som prest bruker med stor glede.

Uklart program. 

I 2008 stemte et ­samlet KrF imot dagens ekteskapslov. I dag er det noen som mener at partiet bør parkere all motstand mot loven. ­Leder for KrfU i Akershus, Simen Bondevik, uttalte nylig til Dagsnytt 18 at «om KrF fortsatt skal være relevante, kan vi ikke sitte her i 2018 og diskutere om homofile kan gifte seg».

Hva da med partiprogrammet? ­Utfordringen er at KrFs program ikke sier noe spesifikt om dagens ekteskapslov. ­Ekteskapet omtales riktignok konsekvent «som ordning mellom mann og kvinne», og det presiseres at partiet «vil løfte frem» denne samlivsformen. Men hva betyr det konkret? Det samme spørsmålet gjelder for formuleringen om «KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv».

Mange har kanskje tenkt at parti­programmet var et bra kompromiss som kunne forene ulike syn. Jeg tror de siste ukers debatt viser at det var feil. ­Realiteten er at KrFs partiprogram er så uklart ­formulert at følgende spørsmål ikke besvares skikkelig: Mener partiet at et samliv mellom to av samme kjønn er et ekteskap?

Stort press. 

Jeg mener dette ­spørsmålet er viktig selv om reversering av dagens ekteskapslov er urealistisk. Årsaken er presset mot dem som avviser en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. Vil et trossamfunn som ikke vier homofile ­kunne miste statsstøtten? Er en helsesøster ­forpliktet til å fremme en kjønnsnøytral ideologi? Kan kristne skoler la være å ­ansette de som lever i et homofilt forhold?

I lys av slike spørsmål ser mange det som svært viktig at KrF forsvarer de som holder fast ved et klassisk kristent syn på ekteskap og samliv. Men tilliten til at ­partiet står stødig blir åpenbart svekket når partiets kommunikasjonssjef går inn i et likekjønnet ekteskap, og den familie­politiske talsmannen foretar vielsen.

Trykket i Vårt Land 29. august 2018 i spalten Ideologi. 

22 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Derom strides de lærde

Publisert nesten 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Vel, gjennom de siste decennier er vårt samfunn  blitt, som nevnt, overseksualisert. Sex er blitt forbruksvare, helt OK fra unge år av.  Parforhold oppløse i stor skala.

Det er vel fortsatt slik at vi forskåner, ikke bare våre barn, men også voksne, for groteske skildringer av både polygami, incest, annen utsvevende sex og groteske voldsskildringer og voldsforherligelse i Bibelen.

Jeg tror de aller fleste mennesker i dag har en bluferdighet som overgår den vi ser hos mange av dem som skildres i Bibelen.

Jo, verden går fremover.

4 liker  
Kommentar #52

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Menneskets oppfinnelser går fram fra århundre til århundre, og likeså godhet og ondskap i det store og hele; det hadde Blaise Pascal  mye rett i. Hadde verden mer iherdig fulgt det kristne idealet om gudsfrykt med nøysomhet, så hadde mange skilsmisser vært unngått, kloden hadde unngått klimakatastrofer og rått urettferdig fordeling av goder. Glede og fred hadde seiret. 

Jo da, samfunnet kan bli enda værre enn det er, og det kan bli bedre. Det er opp til oss, hvem/hva vi velger å lytte til .


1 liker  
Kommentar #53

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Gjermund, du treffer spikeren på hodet gang på gang. Ja, det var mye verre før i Bibelske tider...

1 liker  
Kommentar #54

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Ikke av en art som bibelen forsvarer

Publisert nesten 2 år siden
Per Lunde. Gå til den siterte teksten.

Det er et viktig poeng at vi klarer å leve sammen som kristne med forskjellig syn. Vi leter alle etter Guds vilje med våre liv, men vi forstår nødvendigvis stykkevis!

Konklusjonen for KrF må nødvendigvis bli at både tradisjonelt syn på ekteskap og samliv, og det vi kan kalle det nye synet, må rommes i partiet. Ellers ekskluderer vi hverandre både som gode kristne og som gode KrF-ere! Utfordringen blir å utforme et syn på familie, ekteskap, samliv og barns trygghet og rettigheter som vi kan enes om. Det vil sannsynligvis bety at på enkelte områder har vi ikke ett svar. Det må vi i så fall faktisk leve med, Med ønske om å legge et kristent grunnsyn i bånn, og med velvilje, forståelse og hardt arbeid fra alle parter, klarer KrF å utforme en god familiepolitikk!

Ordet "kristen" viser til en tro og et livssyn som tuftes på Kristi forsoning og offer. Betingelsene for at dette offeret og forsoningen skal gjelde er kjærlighetsbudet. 

At man elsker Gud av hele sin sjel alt sitt hjerte og all sin hu, dernest kommer det neste budet - sin neste som seg selv.

Så Gud oppfyller sin del, om vi oppfyller vår del. Slik er den nye pakten at gjennom dåpen inngås en avtale, vi renses for synd, og gjennom omvendelse og å følge Kristus, dvs. holde Hans bud, blir vi frelst. 

Kjærlighetsbudet for oss mennesker i vår tid er snudd opp ned, at vi først elsker oss selv og våre behov, dernest en neste - hvis det passer oss, og så - hvis det blir noe igjen - så gir vi det til Gud, som f.eks å gifte oss i kirken - enten vi er ditt eller datt av kjønnstilhørighet. Denne trenden er uten guddommelig innhold, vi kan kalle det "kristendom", men det er det ikke. Da virker hverken forsoning eller offer, og vi setter vår egen frelse på spill for å dyrke oss selv, eller følge egoets kjødelige legning.

Folkekirken, som den nå kaller seg, lyver forsåvidt ikke. "Folket" gikk inn, tok makten gjennom demokratiske valg, dvs. politikk, den menneskelige fornuft tok makten og sendte Gud ut bakdøren. Nå er det ikke lenger kristendom men folkedom.

Dette er ikke noe nytt. Bibelen fra A til Å forteller historier som tydelig forklarer hva som skjer med samfunnet når menneskets ego styrer, kontra hva som skjer når mennesket følger Gud. Likekjønnet ekteskap er ikke å følge Gud, tvert i mot - det er et triumferende hån mot det ekteskapet som Gud selv har innstiftet og gjort hellig. Det er klart at slikt straffer seg på sikt, som bibelen gjentagne ganger forklarer. Kalle politikk for kristendom, til inntekt for egne kjødelige behov i Guds navn, er ikke kristendom av en art som bibelen forsvarer.

Kommentar #55

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

OK, bare ikke mine unger gjør det!

Publisert nesten 2 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror forklaringen nettopp er det massive flertallet. På få år er det å mene at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne blitt til grov diskriminering. De som er kritiske til Pride og ikke vifter med regnbueflagg, stemples som homofobe og fordomsfulle. Ja, VG skrev på lederplass at striden de siste ukene i KrF har vist at partiets ledelse «ikke har maktet å ta et endelig oppgjør med dette forstokkede synet på kjærlighet i deler av eget parti». Og en kommentator i Dagbladet slo fast at de som nå har forlatt KrF er «intolerante verdikonservative velgere».

Det forstokkede synet VG har på kjærlighet må vi kanskje leve med.

At KrF nå har samme forstokkede syn betyr bare at kristne må slutte å stemme på dem.

Keiseren er naken, to kvinner som kysser på kirketrappen, er også «nakne», - de har mistet brudgommene!

Det interessante med likekjønnet samliv er at mange har akseptert det, men svært få vil ha det i egen familie.

Det betyr selvsagt at «alle» egentlig er imot.

Når vi i tillegg vet hvor usunt det er, ja da - ?

3 liker  
Kommentar #56

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Så sant!

Publisert nesten 2 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Problemet blir jo da både for kirken og Krf, stå for Bibelens syn på dette eller ikke. Om de da velger et kompromiss som tillater begge deler, vil det da vise seg, etter min mening, at de underkjenner  Bibelens autoritet på dette som dekker  samliv og ekteskap. Det er deres valg, men Gud er ikke en Gud for kompromisser. Han står ved sitt Ord som ikke endres med tidenes strømninger. Om kirken eller Krf ønsker å ha Skriften som grunnlag for sin ideologi og verdigrunnlag, hvorfor skal det da være så vanskelig å underordne seg denne ?

KrF kunne vært en sannhetens støtte, og stått for Guds syn på ekteskapet.

Godt sagt Taranger.

3 liker  
Kommentar #57

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Det interessante med likekjønnet samliv er at mange har akseptert det, men svært få vil ha det i egen familie.

Det betyr selvsagt at «alle» egentlig er imot.

Når vi i tillegg vet hvor usunt det er, ja da - ?

Interessant. Hva gjør man hvis man får det i egen familie?

Hva er det som er usunt i denne forbindelse? At to kvinner har sex med hverandre?

2 liker  
Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det er vel fortsatt slik at vi forskåner, ikke bare våre barn, men også voksne, for groteske skildringer av både polygami, incest, annen utsvevende sex og groteske voldsskildringer og voldsforherligelse i Bibelen.

Jeg tror de aller fleste mennesker i dag har en bluferdighet som overgår den vi ser hos mange av dem som skildres i Bibelen.

Jo, verden går fremover.

Jeg ser De ti bud som svar på en ganske ekstrem livsstil, som en respons på at det var relativt vilt og lovløst inntil de ble lansert. Jeg opplever budene som en anvisning om alminnelig god oppførsel og hensyntagen til andre. Slik var det åpenbart ikke på forhånd. 

Dagens bluferdighet overgår sannsynligvis den standarden man hadde i GT-tider. Vi har heller intet Sodoma eller Gomorra å skilte med. 

1 liker  
Kommentar #59

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det er vel fortsatt slik at vi forskåner, ikke bare våre barn, men også voksne, for groteske skildringer av både polygami, incest, annen utsvevende sex og groteske voldsskildringer og voldsforherligelse i Bibelen.

Jeg tror de aller fleste mennesker i dag har en bluferdighet som overgår den vi ser hos mange av dem som skildres i Bibelen.

Jo, verden går fremover.

Jeg ser De ti bud som svar på en ganske ekstrem livsstil, som en respons på at det var relativt vilt og lovløst inntil de ble lansert. Jeg opplever budene som en anvisning om alminnelig god oppførsel og hensyntagen til andre. Slik var det åpenbart ikke på forhånd. 

Dagens bluferdighet overgår sannsynligvis den standarden man hadde i GT-tider. Vi har heller intet Sodoma eller Gomorra å skilte med. 

Kommentar #60

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

fostervannsdiagnostikk

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det interessante med likekjønnet samliv er at mange har akseptert det, men svært få vil ha det i egen familie.

Kanskje slike uønskede individer kan elimineres fra ens egen familie hvis de kan oppdages gjennom fostervannsdiagnostikk?

2 liker  
Kommentar #61

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Som Ottosen kan

Publisert nesten 2 år siden

lese av mange innlegg her, er det likekjønnet sex som er selve anstøtsstenen. Hvilken virkning den nye ekteskapsforståelsen kan ha for barna, er helt underordnet. Jeg mener derfor å ha fullt belegg for min oppfordring til Krf om å rydde grundig opp i disse holdningene. Så får de heller tåle å miste noen velgere til mikropartiet De kristne.

Kommentar #62

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Noen er åpenbart blinde for egen syndighet. Vi lever i en kultur som digger mammon, som alltid tidligere, noen steder riktig nok  mindre påfallende. Grådig, uvettug overforbruk har frembrakt klimakatastrofer; verden hungrer, tørker, overflommes, smelter, brenner billedlig og bokstavelig, halvparten av jordens arter har gått til grunne i moderne "sivilisert"tid. Forrige århundret ble ett av de aller grusomste i historien, med 2 verdenskriger, Holocaust og en rekke forferdelige andre kriger. De største forbrytelsene bel begått av regimer som fornektet alle Guds gode bud.

Joda, budene var et fremskritt, spesielt om de hadde blitt adlydt.   Men de ble de stort sett ikke, hverken før eller nå. 

Vi er så redde for hverandre og klodens fremtid at vi skapt en frøbank i sikkert fjell. Vi har skapt kjemiske, biogiske og kjernefysiske våpen - vi kan utslette kloden mange ganger. Hvem vil skryte av fremgang etter en eventuelt tredje verdenskrig? Herr Pinker? 

Vi vet mer om grunnkreftene i verden enn noen andre tidligere perioder; vet mer om nøden blant fattige og syke og forfulgte. Men gjør allikevel lite i forhold til innsikten.

Vi har alle en større eller mindre trump, potin i våre hjerter. Norge først -der er ufravikelig motto også for vårt land!  

Skarer underholder seg med sexslaver. Skarer med porno og annen sex. Erotiske Fifty Grades of Shade ble en bestselger globalt. Såkalt fri heterosex og homosex er utbredt. Hørt om HIV og AIDS? Da min sønn tok med en homofil venn på homoklubb ii Paris, ble begge sjokerte!

 

 

Paris

Menneskehjertet har ikke forandret seg mye. Bare ytre rammer.  

  

 

1 liker  
Kommentar #63

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Nei, kommentaren var ikke spesielt til Njål! 

Kommentar #64

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det interessante med likekjønnet samliv er at mange har akseptert det, men svært få vil ha det i egen familie.

Jeg ønsker å akseptere mine barn som de er, som de var født, som de velger å leve sine liv. Derfor kan jeg ikke si at jeg ikke vil at mine barn skal være homofile, de er det de er. Slik ønsker jeg å møte dem. Ikke med hva jeg ønsker, men aksept for at de er, og at jeg er glad i dem slik de er.


Så er det ikke slik at det ikke spiller noen rolle for meg om de er homofile eller ikke. Fordi jeg vet at mange ikke aksepterer dem som de er. At mange vil mene at dersom de lever ut sin kjærlighet, og det er nå meiningen med livet, så bedriver de vederstyggeligheter. Så dersom de sier at de er homofile så ville jeg føle en sorg  over hva de er nødt til å forholde seg til fra omverdenen. Sorgen kommer over at de må forholde seg til meninger som dine Krussand, ikke over hvem de er glad i.

Så vet jeg at verden ikke er bare god, og at vi som foreldre må lære barna og fungere i en ikke perfekt verden, så du må nå få mene ditt, så får jeg håpe at min og andres uforbeholdne kjærlighet til våre barn slik de er gir et godt not fundament til at de klarer å stå greit i de vonde følelser de får av at noen ser på deres kjærlighet ut fra briller om vederstyggeligheter.


Min eldste datter har noen som har gått i en relasjon med en fra samme kjønn på sin skole. Den gang på slutten av barneskolen. Første kjærlighet. Hun smiler når hun forteller om det og sier at det er så søtt, slik hun ser på andre par. 

Hvordan ville jeg selv ønske at min kjærlighet ble sett på av andre? Hvordan er det så speile seg i andre og bli møtt med kjærlighet og aksept, mot å speile seg i andre og vite at dersom du er deg selv, dersom du er glad i den du er glad i, dersom du velger å leve ut din kjærlighet, så speiler du deg i at du begår vederstyggeligheter. 


Hvordan ville du selv ønske å bli møtt? Hvilket samfunn skal vi lage?


1 liker  
Kommentar #65

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Årsaken er rent logisk. Når den klassiske definisjonen på et ekteskap er et livsvarig forhold mellom en mann og en kvinne, følger det rent logisk at to personer av samme kjønn IKKE kan inngå ekteskap etter den klassiske definisjonen av begrepet ekteskap

En gang var den klassiske definisjon (PS, definisjon er slik vi velger å gi innhold til et ord, med vekt på å velge) av mennesker at man var hvit og den hvite mannen tronet på toppen. Vi inkluderte kvinner som likeverdige, vi inkluderte fargede som likeverdige.  Vi endret det fordi vi så at det ikke var en god nok definisjon slik det var.


Det var slik før holder ikke som en forklaring og det har ingenting med logikk å gjøre.  


Du må nok argumentere for at ordet ekteskap, en ramme for samliv, ikke skal inkludere samkjønnede med noe annet enn at tidligere gjorde vi det slik. 

Ordet ekteskap i storsamfunnet bør ikke la seg diktere av en kristen sekts forkvaklede moralske verdier.  Du får heller legge hva du vil i din forståelse av ekteskap, så får resten av oss forholde oss til et ekteskapsbegrep som er i tråd med et sekulært samfunn med respekt for ulikheter.

1 liker  
Kommentar #66

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kanskje slike uønskede individer kan elimineres fra ens egen familie hvis de kan oppdages gjennom fostervannsdiagnostikk?

Nei, det går ikke.  Det er ikke genene, men miljøet etter fødselen som er avgjørende.

Kommentar #67

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Takk Njål

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Interessant. Hva gjør man hvis man får det i egen familie?

Da gjør man det beste ut av det.

Alle elsker sine barn.  Ingen slår hånden av dem.

To kvinner, - neppe usunt!  Men barn trenger en far.

Jeg liker dine gode råd Njål.

2 liker  
Kommentar #68

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det kan du si til foreldrene.

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Nei, det går ikke.  Det er ikke genene, men miljøet etter fødselen som er avgjørende.

Det kan du si til foreldrene til denne karen.

Magnhild Meltveit Kleppa, soim også nevnes i artiukkelen, har nok en bedre forståelse av det hele.

1 liker  
Kommentar #69

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.

Mener partiet at et samliv mellom to av samme kjønn er et ekteskap?

Stort press. 

Jeg mener dette ­spørsmålet er viktig selv om reversering av dagens ekteskapslov er urealistisk.

Hvis det uansett ikke er mulig å gjøre noe med loven, hva er da vitsen med å holde denne fanen høyt? Ottosen skriver også at KrF ikke behøver å ta stilling til alle teologiske spørsmål. Men hvis dette i praksis ikke er noe politisk tema lenger, blir det ikke da først og fremst et teologisk spørsmål? 

2 liker  
Kommentar #70

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Da gjør man det beste ut av det.

Alle elsker sine barn.  Ingen slår hånden av dem.

Siden du sier dette vet du at prinsipper står for fall. Da kjenner du verdien av dem og vet hva som er viktig for deg. En konsekvens av en slik kunnskap bør være å gå stillere i dørene i kampen mot homofili og dens opprinnelse, for i bunnen ligger det her en reell erkjennelse av at du ikke kan gjøre noe med det. På bakgrunn av en slik kunnskap bør man trekke andre konklusjoner enn å opprettholde evige protester. Da blir det også lettere den dagen man må møte seg selv i døren. 

Kommentar #71

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Dersom det kun er en kamp om ordet ekteskap, men alle rettigheter ellers skal være like så kunne det løses med at ekteskap er et offentlig ord, så kan hver meninghet putte på sin variant. De kristnes ekteskap for mann og kvinne, og bare en gang. De siste dagers hellige ekteskap mellom to hvite heterofile (men de har kanskje fjernet sine tekster om fargede, så stryk det i midten). Pentecostal
 ekteskap mellom man og kvinne med stor fascinasjon for å holde slanger. LIberale kristnes ekteskap mellom to samtykkende voksne. Men siden liberale har en lik definisjon som samfunnet så kunne det kanskje holde med ekteskap? Kommentar #72

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Frøland skriver:Det ligger implisitt i troen som fenomen at min tro er synonymt med rett tro.

Det er det mye sant i. Men det hender også at en kommer i tvil, dels i stor tvil, og det hender at noen skifter tro. Tidligere ateister bir kristne, og omvendt.  Og en  kan ha en fast tro angående noen emner, og samtidig være usikker om andre.  Som kristen  ser jeg argumenter både for og mot barnedåp. En rett tro kan være fleksibel. Ikke alle er faslåste i sin tro. 

Også Bibelen korrigerer seg selv på noen områder. Men jeg ser ingen bibelske argumenter for kirkelig vielse av likekjønnede. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere