Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

KrFs nye medlemmer

De som har meldt seg ut av KrF har kanskje gitt plass til nye medlemmer i partiet.

Publisert: 28. aug 2018  /  1927 visninger.

Nok en gang har homodebatten rast i KrF. Denne gangen kom den etter at stortingsrepresentant og prest Geir Jørgen Bekkevold viet to lesbiske kvinner. Forrige gang kom reaksjonene etter at Knut Arild Hareide gikk i pride-parade for å vise solidaritet med homofile som ble drept på grunn av sin legning.

Blant de mest verdikonservative i KrF har begge disse handlingene blitt viktige symbolsaker. De opplever at partiet ikke tar tydelig avstand fra likekjønnet ekteskap.

To ulike syn

Men bråket og reaksjonene synliggjør det faktum at KrF har minst to ulike syn på likekjønnet vigsel. Noen er sterkt imot, mens andre mener det er viktig å gi alle mennesker i samfunnet trygge rammer rundt sine samliv.

Men dersom de konservative krever å få fullt gjennomslag for sitt syn, må det nødvendigvis bety at andres teologiske syn ikke skal få eksistere innenfor partiets rammer.

For få år siden var en slik ensretting nokså uproblematisk i KrF. Gruppen som sa ja til likekjønnet vigsel var liten. Men bildet har endret seg. Debatten i Den norske kirke har bidratt til en åpenhet om at stadig flere i KrF er på linje med flertallet på kirkemøtet.

Dersom alle KrF-ere som er positive til likekjønnet vigsel blir presset ut, vil det kunne føre til et betydelig frafall. Særlig blant de yngre.

Det viser de ferske inn- og utmeldingstallene fra KrF, som Vårt Land presenterer i dag. Mens 168 har meldt seg ut etter Bekkevolds vielse, så har partiet fått nesten like mange nye medlemmer.

LES OGSÅ: Nesten like mange har meldt seg inn som ut etter Bekkevold-bråket

Ulik begrunnelse

Blant disse er begrunnelsen trolig nokså ulik. Noen melder seg inn fordi de sier ja til likekjønnet vigsel. Andre fordi de mener KrFs andre politiske saker er så viktige at vigselsspørsmålet ikke må stå i veien for politisk innflytelse.

Men også blant de som har meldt seg ut er begrunnelsen ulik. Det viser noen av reaksjonene og tilbakemeldingene vi har fått i Vårt Land. Trolig er flertallet av de utmeldte negative til vigselssaken, og mener KrF ikke lenger står på bibelens grunn. Mens andre er lei av det de opplever som «konservativ herjing» med KrF, slik en ny-utmeldt uttrykte seg for noen dager siden.

Både inn- og utmeldinger viser at dersom KrF skal være en politisk kraft i tiden som kommer, må partiet leve med ulike syn i enkelte teologiske spørsmål.

LES OGSÅ: Miriam er ett av 149 nye KrF-medlemmer

Oppsiktsvekkende

Slik fem frikirkelige ledere sier i dagens avis, mener de at nettopp KrF bør være partiet som løfter teologisk frihet og trosfrihet i et moderne samfunn. At fem sentrale frikirkelige ledere, som knyttes til relativt konservative miljøer, er så tydelig, er oppsiktsvekkende. Men ikke overraskende for dem som kjenner dette landskapet. Trolig har de sett at dersom KrF rives i filler i indre teologiske debatter vil ingen andre løfte trosfrihet og kampen for kristne verdier i tiden som kommer.

De som ikke aksepterer andres syn har kanskje ikke plass i et politisk parti som nettopp skal løfte trosfrihet. Kanskje kan deres utmeldinger også gi plass til nye medlemmer som ønsker å kjempe for andre viktige saker for KrF.

De som nå støtter Hareides syn mener åpenbart at partiet har viktigere oppgaver i morgendagens politiske virkelighet enn intern homokrangel.Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papirutgave 29. august 2018

FOTO: Adrian Nielsen 

 Miriam Haddeland Paulsen (34) har meldt seg inn i KrF etter Bekkevold-saken. – Jeg føler det er blitt altfor mye fokus på det som ikke er viktig, sier hun.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det slår meg at krfs nye medlememr vil bidra til å gjøre Krf enda mer likt  andre partier -og kanskje  bidra til  enda færre stemmmer ved neste valg.  

4 liker  
Kommentar #2

Arve Kjell Uthaug

11 innlegg  14 kommentarer

Politikk og teologi

Publisert rundt 2 år siden

Ekteskapslov er eit politisk spørsmål. Det kan liggja mykje teologi, eller fråvær av teologi, bak ulike syn. Men det er politiske voteringar som avgjer kva slags ekteskapslov vi skal ha. Derfor er det rimeleg å forventa tydelege svar frå eit politisk parti. KrF bør for eksempel kunna svar klart på om partiet sitt primære standpunkt er at ekteksapet i lovverket berre skal vera for mann + kvinne: ja, nei eller veit ikkje?

Tilsvarande tydeleg bør avisa Vårt Land vera. Kva er avisa sitt syn her, Berit Aalborg?

Så er det eit interessant synspuntk at utmelde KrF-medlemar kanskje har gitt rom for nye. Endå viktigare er det sjølvsagt om det flyt inn mange nok veljarar til å halda partiet over sperregrensa ved neste stortingsval. 


4 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hvorfor?

Publisert rundt 2 år siden
Arve Kjell Uthaug. Gå til den siterte teksten.
Tilsvarande tydeleg bør avisa Vårt Land vera. Kva er avisa sitt syn her, Berit Aalborg?

Hvorfor bør avisen Vårt land ha et (nærmere bestemt ett) syn på dette?

3 liker  
Kommentar #4

Arve Kjell Uthaug

11 innlegg  14 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Viss avisa meiner det er eit viktig politisk og/eller teologisk spørsmål, er det naturleg at Vårt Land har eit syn, tenkjer eg. Men kanskje VL har landa ned på at avisa ikkje bør eller skal ei klar meining om samkjønna ekteskap er rett? Det er jo òg eit syn. Uansett håpar eg redaktøren vil formulera avisa sitt syn tydeleg og forståeleg.

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Vårt Lands syn på saken - tidligere.

Publisert rundt 2 år siden
Arve Kjell Uthaug. Gå til den siterte teksten.

Ekteskapslov er eit politisk spørsmål. Det kan liggja mykje teologi, eller fråvær av teologi, bak ulike syn. Men det er politiske voteringar som avgjer kva slags ekteskapslov vi skal ha. Derfor er det rimeleg å forventa tydelege svar frå eit politisk parti. KrF bør for eksempel kunna svar klart på om partiet sitt primære standpunkt er at ekteksapet i lovverket berre skal vera for mann + kvinne: ja, nei eller veit ikkje?

Tilsvarande tydeleg bør avisa Vårt Land vera. Kva er avisa sitt syn her, Berit Aalborg?

På spørsmål til redaksjonen i avisen Vårt Land i 2013, om de ønsket vigsel for samkjønnede par , så ble dette tydelig avkreftet - av hensyn til barna.

Spørsmålet til redaksjonen var følgende :

"Mange politikere,samt flere ledende aviser og redaktører har tatt til orde for kirkelig vigsel av samkjønnede par. Andre har tilkjennegitt alt fra en noe reservert holdning, til en klar avvisning.

Vårt Land har - både på nett og papir - sluppet til motstandere og tilhengere av dette, og på forbilledlig vis forsøkt å bidra til dypere refleksjon rundt temaet.

Hvor står avisen Vårt land selv i dette spørsmålet, og hva er begrunnelsen" ?

Tidligere redaktør i Vårt Land, Erling Rimehaug, svarte da følgende på vegne av avisen :

"Neida" .

"Vårt Lands redaksjonelle standpunkt er at vi ikke ønsker en kirkelig vigsel for samkjønnede par fordi vi mener ekteskapet er mellom mann og kvinne, og fordi barn har rett på mor og far".

Her er lenke til spørsmål og Vårt Lands svar.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/411177-onsker-vart-land-kirkelig-vigsel-for-samkjonnede-par

Så langt jeg har registrert har ikke Vårt Land endret sitt syn på dette - redaksjonelt.

Om de mot formodning skulle ha endret syn så innebærer dette at helt grunnleggende andre forhold for barnets situasjon må være forandret. Så vidt meg bekjent har det ikke det , og dette ( synet) er jo også i tråd med blant annet FN`s barnekonvensjon.

 

 

3 liker  
Kommentar #6

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

 Til Arve Kjell Uthaug. Ja, også jeg håper at redaktøren  vil formulere avisa sitt syn på samkjønnet ekteskap tydelig og forståelig.  Men det er ikke sikkert at du får svar. (Jeg har stilt Vårt Land  et spørsmål om avisa mener at tro på Jesus bare er en blant flere veier til Gud , men svar uteblir, forløpig). 

Jeg tror at VL nå er for likekjønnet ekteskap; avisa følger trenden! 

 

2 liker  
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
 Til Arve Kjell Uthaug. Ja, også jeg håper at redaktøren  vil formulere avisa sitt syn på samkjønnet ekteskap tydelig og forståelig.  Men det er ikke sikkert at du får svar. (Jeg har stilt Vårt Land  et spørsmål om avisa mener at tro på Jesus bare er en blant flere veier til Gud , men svar uteblir, forløpig).  

Jeg tror det eneste vi kan være sikre på i disse dager er avisens holdning til FRP og deres politikere , og fremfor alt,  president Trump (Og for ordens skyld er jeg hverken Trumpfan eller FRp`er) :) 

5 liker  
Kommentar #8

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, det er vel slik!

Synes folk som uttaler seg om Krf bør stille noenlunde korrekt diagnose angående tiden vi lever i. Rett diganose kan føre til adekvat terapi.

Det er ikke Krfs splittede ekteskapssyn som har ført Krf nær sperregrensen. Faktum er at kristendom og kristne verdier  nå er lite etterspurt i vårt sekulariserte samfunn.  Folk flest mangler en personlig tro på Kristus.  Skjer ikke en vekkelse, vil Krf  trolig havne utenfor Stortinget ved neste valg.

Den nye ekteskapssyn har ikke økt antall medlemmer i Dnk, meg vitende. Dåpstall er nedadgående. Og kirkebesøkende er nesten bare eldre personer. Nå er det flere i Norge uten en gudstro enn med. Ikke minst liberal ungdom svikter kirken. Og noen ungdomspartier går inn for utvidet abortgrense.

Parallelt med at kristendom mister autoritet i samfunnet, er  Krf i ferd med bli temmelig lik andre partier, og er dermed i ferd med  sage over greinen de siter på. .

Også andre politiske partier mener seg å kjempe for kristelige verdier,  slik deoppfatter at kristne verdier bør være.  Ikke en gang kristne enes om hva som er kristne verdier og kristen tro …. Det er tragisk. En tolker Bibelen etter eget behag, skikker seg likt med utviklingen. En skal være seg selv. Kreve sine «rettigheter. Da er det ikke  rart at verden og samfunnet er som det er!

3 liker  
Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tro følger ikke av politiske vedtak.

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
 Folk flest mangler en personlig tro på Kristus.

Hvis Krf skal fiske stemmer kun blant de rettroende, kan vi med sikkerhet si at Krf er på vei ut.

3 liker  
Kommentar #10

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det kan komme en motreaksjon når/hvis samfunnet ender i moralsk oppløsning, eller i annen nødssituasjon.  Folk søker gjerne Gud under kriser.       

1 liker  
Kommentar #11

Hans Petter Nøkling

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arve Kjell Uthaug. Gå til den siterte teksten.
Så er det eit interessant synspuntk at utmelde KrF-medlemar kanskje har gitt rom for nye. Endå viktigare er det sjølvsagt om det flyt inn mange nok veljarar til å halda partiet over sperregrensa ved neste stortingsval. 

Dersom de innmeldte allerede er KrF-velgere til vanlig (som sannsynligvis mange er), mens de utmeldte går til andre partier (som de sannsynligvis gjør) betyr det at KrF taper et betydelig antall velgere. Så spørs det hvem av disse innmeldte og utmeldte som drar med seg velgere til eller fra. Jeg tipper det går i minus der også. Ellers virker det som en god del synes at KrF har god politikk, men vegrer seg å stemme på dem bare fordi KrF har ordet "kristelig" i parti-navnet. Jeg tror ikke disse kommer til å endre så mye mening. Alt i alt synes KrF å være et synkende skip. Trist er det, men kanskje er det tid for andre krefter.

1 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Folk søker gjerne Gud under kriser.

Muligens sant nok en gang i tiden. Men vil de søke et maktesløst parti? Neppe. 

1 liker  
Kommentar #13

Torbjørn Greipsland

120 innlegg  177 kommentarer

Standpunkt

Publisert rundt 2 år siden

Det er interessant at det spørres hva Vårt Lands syn på likekjønnet ekteskap er. Jeg skjønner at noen mener avisens ledelse har et annet syn enn det redaktør Rimehaug ga uttrykk for i 2013. Da var ikke han redd for å tilkjennegi et klart standpunkt.

Selv synes jeg det er svært bra når en avis tilkjennegir et syn på ulike spørsmål. Det sier noe om at man står for noe. I debattspaltene slipper man selvsagt til andre meninger.

Som det påpekes har VL tatt standpunkt i flere saker, og brukt lederartikkelen til det. Men i de siste årene har avisen ikke tatt standpunkt i flere andre saker, som likekjønnet vigsel.

Er det fordi saken er uvesentlig, man vil ikke være med å gjøre den viktig? Eller fordi man frykter oppsigelser? Eller fordi ledelsen er splittet i sitt syn?

Jeg vet ikke.

Når det gjelder hva samfunnsredaktør Berit Aalborg mener, så vet jeg ikke hva det er enda hun er redaktør for politikk og verden. Og ekteskapsinngåelse hører inn under det. Men jeg har en oppfatning som jeg holder for meg selv. 

Det er alltid interessant å følge med i detaljer. Jeg skal ikke påstå at denne gir uttrykk for hennes hjertens mening, men den sier vel litt om sympati. Hun skrev følgende:

«Men bråket og reaksjonene synliggjør det faktum at KrF har minst to ulike syn på likekjønnet vigsel. Noen er sterkt imot, mens andre mener det er viktig å gi alle mennesker i samfunnet trygge rammer rundt sine samliv.»

Noen sterkt imot! Sterkt imot, ikke bare imot. Klart, bastant, ingen begrunnelse.

De som er for, får denne beskrivelsen med ord som viktig, alle mennesker, trygge rammer rundt sine samliv. En begrunnelse med positivt verdiladede ord.

Det var kveldens detaljkommentar som andre kan analysere -  om de vil.

3 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Det er interessant at det spørres hva Vårt Lands syn på likekjønnet ekteskap er.

Spørsmålet indikerer en situasjon som vil implodere. Hvis man aksepterer et tredje kjønn, må de som tilhører dette også få lov å gifte seg. Da blir det plutselig uinteressant hva slags kjønn ektefellene har for det må åpnes for at ekteskap virkelig er for alle avskygninger av menneskeheten. Konstellasjonene kan være at to med blandede kjønnskarakteristika gifter seg, eller at bare den ene av partene er tredjekjønnet mens den andre er hva som helst. Begreper vil kunne falle og det vil skje uten at Krf kan påvirke det i særlig grad. Nøkkelen ligger altså i å få aksept for at noen ikke lar seg karakterisere som mann eller kvinne og etablere en egen benevnelse for dem. 

Kommentar #15

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Bevisst strategi?

Publisert rundt 2 år siden

Man kan jo lure på om dette er en bevisst strategi for å bytte ut medlemsmassen til neste landsmøte. De vet at for hver gang KrF provoserer på dette området vil det bli utmeldelser blant konservative, mens nye liberale medlemmer vil komme til. Gjør de det nok ganger vil tyngdepunktet flytte seg både i denne saken og de større diskusjonene om veien videre.

8 liker  
Kommentar #16

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Når uenigheten er så stor innad i Krf om  likekjønnet ekteskap, hvordan har partiet tenkt å bli enige om surrogti/familiepolitikk og andre utfordringer, som trenden mot bred godtagelse av aktiv døshjelp?

Enten må konservative og liberale slutte å krangle, eller konservative melde seg ut av partiet, som jo går i liberal retning. Konservative kan jo allikevel eventuelt stemme på Krf  ved valg. Jeg har aldri vært medlem, men har stemt på Krf gjennom 30 år.

Jeg har forståelse for at homofile ønsker trygge rammer for sitt samliv. Men var det nødvendig at de bidro til å splitte kirken og Krf ved å forlange legitimering av samkjønnet ekteskap?  Folk som lever i forpliktende partnerskap er vel ikke mindre  verdt enn folk som gifter seg i kirken?    

3 liker  
Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det eneste vi kan være sikre på i disse dager er avisens holdning til FRP og deres politikere , og fremfor alt,  president Trump (Og for ordens skyld er jeg hverken Trumpfan eller FRp`er) :) 

Det er lett å mene ting som ikke føles å bli satt i bås med de ukorrekte som til og med åpent bekjenner at de ser positivt på både Frp og Trump.
For DA har du plassert deg selv utenfor det gode selskap.

Det sikreste i dag er å ta avstand fra begge disse utskuddene i Norge og verden.Da kan man føle seg trygg og sove godt om natta.

Avisen Vårt Land er i dag å regne som superkorrekt i det meste de mener.
Når alle fra human-etikere.ateister,røde gule og grønne sympatisører applauderer deres syn er alt på stell.
Men ikke prøv å hevde at Listhaug er en gave til Norge.
Og absolutt ikke si at Trump MULIGENS har noe som helst positivt å tilføre verden.
Da er du ute.
Det vi ser av mange som kommenterer her og andre steder er at det er viktig å si at de ikke er Trump-fan eller stemmer Frp.
Jodaså.

6 liker  
Kommentar #18

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men ikke prøv å hevde at Listhaug er en gave til Norge.
Og absolutt ikke si at Trump MULIGENS har noe som helst positivt å tilføre verden.
Da er du ute.
Det vi ser av mange som kommenterer her og andre steder er at det er viktig å si at de ikke er Trump-fan eller stemmer Frp.
Jodaså.

Nå handlet dette om KrFs velgere, ikke FrPs velgere. Jeg tviler på om synspunktene du fremmer her eller lignende synspunktet har vært enerådende eller representative for hva KrFs velgere mener.

1 liker  
Kommentar #19

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men ikke prøv å hevde at Listhaug er en gave til Norge.
Og absolutt ikke si at Trump MULIGENS har noe som helst positivt å tilføre verden.
Da er du ute.
Det vi ser av mange som kommenterer her og andre steder er at det er viktig å si at de ikke er Trump-fan eller stemmer Frp.
Jodaså.

Faktisk enig i mye av det du skriver, til tross for at jeg ikke har stemt FRP eller at Trump ikke var mitt valg ved det amerikanske presidentvalget (Og heller ikke clinton) - så er det flere saker ved FRP`s politikk jeg kan støtte og bildet av Trumps presidentgjerning er ekstremt negativt fremstilt i mange medier og veldig unyansert etter mitt skjønn. Heldigvis finnes det mere nøyrale observatører (utenlandske) som også formidler mere positive trekk ved det amerikanske samfunnet under Trumps presidentperiode.


3 liker  
Kommentar #20

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Man kan jo lure på om dette er en bevisst strategi for å bytte ut medlemsmassen til neste landsmøte. De vet at for hver gang KrF provoserer på dette området vil det bli utmeldelser blant konservative, mens nye liberale medlemmer vil komme til. Gjør de det nok ganger vil tyngdepunktet flytte seg både i denne saken og de større diskusjonene om veien videre.

Uten sammenligning for øvrig , da Jehovas vitner på 1920 tallet besluttet sin fremtidige strategi , innebar dette en kalkulert og forventet avskalling av medlemmer. De" brysomme" skulle vekk. Samtidig var effekten en nær sagt 100% lojalitet og oppslutning om alle vedatte retningslinjer deretter.

Så jeg tror du har rett i din analyse.

Andelen som vil føre KRF i mere liberal retning og som f,eks bifaller likekjønnet ekteskap har utvilsomt vokst de siste årene, og for disse er tradisjonele velgere, i alle fall til en viss grad, å betrakte som "brysomme". Antall innmeldinger den siste tiden er omtrent jevnt med antall utmeldinger, og de yngste politikerne som er på vei inn og opp i partiet har andre prioriteringer. Summen av dette gir en marginalisering av mer tradisjonelle velgere og dessverre kan det synes som om disse er på vei ut.

Såfremt de ikke tar opp kampen.

4 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forståelse for at homofile ønsker trygge rammer for sitt samliv. Men var det nødvendig at de bidro til å splitte kirken og Krf ved å forlange legitimering av samkjønnet ekteskap?  Folk som lever i forpliktende partnerskap er vel ikke mindre  verdt enn folk som gifter seg i kirken?    

Nå som vi ser litt mer av fasiten og hva det omfang samkjønnede ekteskap har fått for kirken spør jeg meg om kirken selv bidro til sin egen splittelse ved å være så halsstarrig imot. Kunne de valgt en mildere tilnærming? Hittil har det ikke vært noen trengsel ved dørene og lite tyder på at den vil komme. Kanskje er ikke homofile av de mest kristne, og kanskje har striden skapt motsetninger som ikke så lett forener de to sidene, men akkurat i dag virker hele striden å være temmelig bortkastet møye.  

Kommentar #22

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Hvorfor i all verden skulle ikke VL ha en mening om dette. De liker å framstille seg som en avis for kristenheten i Norge og i sin logo har de et seil med kors over. Tidligere har VL tydeligvis gitt utrykk for at de har stått for at et ekteskap gjelder mellom mann og kvinne. Hvor står de nå.? Er de for feige til å heise flagge i denne saken ? Eller ?

2 liker  
Kommentar #23

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Oppsiktsvekkende

Slik fem frikirkelige ledere sier i dagens avis, mener de at nettopp KrF bør være partiet som løfter teologisk frihet og trosfrihet i et moderne samfunn. At fem sentrale frikirkelige ledere, som knyttes til relativt konservative miljøer, er så tydelig, er oppsiktsvekkende. Men ikke overraskende for dem som kjenner dette landskapet. Trolig har de sett at dersom KrF rives i filler i indre teologiske debatter vil ingen andre løfte trosfrihet og kampen for kristne verdier i tiden som kommer.

De som ikke aksepterer andres syn har kanskje ikke plass i et politisk parti som nettopp skal løfte trosfrihet. Kanskje kan deres utmeldinger også gi plass til nye medlemmer som ønsker å kjempe for andre viktige saker for KrF.

De som nå støtter Hareides syn mener åpenbart at partiet har viktigere oppgaver i morgendagens politiske virkelighet enn intern homokrangel.

De teologisk liberale vil gjerne nedgradere denne debatten til "homokrangel". Men homodebatten står om noe langt mer:

Kirkens forhold til Skriften.

Det er umulig å ta et standpunkt for homofilt ekteskap, uten å devaluere deler av Skriften. Og når kirken og andre "kristelige" instanser løsner på sitt forhold til Skriften, da er kirkens fundament i vårt land truet. Hvilket illustreres gjennom det faktum at kirken er i ferd med å bli stadig mindre relevant blant folk flest, til tross for sine "velger-vennlige", liberale standpunkter.

Dette er hva saken dreier seg om, og som bidrar til temperaturen i debatten.

Konservative kristne bør etablere en ny politisk plattform.

3 liker  
Kommentar #24

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Trosfrihet betyr ikke at alle former for tro er kristen tro. Teologisk frihet bør holde seg innenfor Skriftens rammer.    Påstander om at likekjønnet ekteskap er teologisk forenlig med Skriften, er forførende tale; det er mainstream sekulær tankegang som har legalisert likekjønnet ekteskap.

Skriften sier at "Intet hus som kommer i strid med seg selv, kan bli stående" . Og "... bli ved det, som du har lært"!  Skriften advarer på det strengeste mot vranglære

Ja.Karlsen har rett:  homosaken dreier seg om Kirkens forhold til  Skriften i alminnelighet, om dens skrevne fundament. 

Og den dreier seg om Krf bærer sitt navn med rette!  

Kristus er menighetens hode. Derfor er det besynderlig at noen mener at ett og samme Hode formidler til noen at likekjønnet eksteskap er legitimt og til andre at ekteskapet kun gjelder for mann og kveinne.

Guds Hellige Ånd skulle lede oss til hele sannheten. Det er blasfemi å tro at Ånden sier både ja og nei til likekjønnet ekteskap! 

1 liker  
Kommentar #25

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Ja, kanskje det var godt å få oss ut

Publisert rundt 2 år siden

Berit Ålborg tar opp noe relevant som en har snakket om, men ikke høyt. KrF ledelsen har ønsket nye medlemmer - og gjerne kvitte seg med noen gamle. Fornye partiet. Ja, det kan hende at det er som hun sier. Når de gamle går ut så gir det plass til nye.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3141 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1209 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1106 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
14 dager siden / 871 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
6 dager siden / 790 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
6 dager siden / 610 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 555 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 494 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere