Rolf Kenneth Myhre

13

Den kinesisk-russiske verdensorden, og Norges behov for nytt verdensbilde og ny politikk

Den amerikanske verdensorden – også kjent som ‘Pax Americana’ og ‘The American Century’ – varte fra 1945 og frem til den US-utløste globale finanskrisen i 2007-08. De siste ti årene (2008-2018) har vært vitne til en stadig tydeligere, frembrytende kinesisk-russisk verdensorden, ledet an av alliansen mellom Kina og Russland, og med et stadig stigende antall betydningsfulle stater verden over som allianse¬partnere.

Publisert: 28. aug 2018

Den amerikanske verdensorden – også kjent som ‘Pax Americana’ og ‘The American Century’ – varte fra 1945 og frem til den US-utløste globale finanskrisen i 2007-08. De siste ti årene (2008-2018) har vært vitne til en stadig tydeligere, frembrytende kinesisk-russisk verdensorden, ledet an av alliansen mellom Kina og Russland, og med et stadig stigende antall betydningsfulle stater verden over som allianse¬partnere.

Den kinesisk-russiske verdensorden har økonomisk kommet til uttrykk bl.a. gjennom BRICS-alliansen (etablert 2006-2009); ved at verdens fire største banker nå er kinesiske; og gjennom tidenes største og mest kostbare infrastrukturprosjekt som nå er i utfoldelse, Kinas Belt and Road Initiative. Den kinesisk-russiske verdensorden har militært kommet til uttrykk bl.a. gjennom Shanghai Cooperation Organisation (dannet i 2001); samt at president Putins tale den 1. mars 2018 om ‘rikets tilstand’, der han annonserte Russlands nye våpen¬systemer, viser at Russlands våpenteknologi nå har blitt overlegen USAs til tross for et forsvarsbudsjett som bare er på 1/10. USA, NATO, EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) er i solnedgangens fase; deres globale makt og betydning skrumper raskt inn.

Under Den amerikanske verdensorden og som NATO-medlem gikk den norske stat og den norske befolkning stadig dypere inn i et ideologisk og falskt verdensbilde diktert av US-oligarkiets imperialistiske interesser, der Establishment-media ble mikrofonstativ for NATO, CIA, sionisme og nyliberalisme. Med innføringen av nyliberalisme på 1980-tallet tok alle de norske politiske partiene et langt skritt til høyre, med den effekt at Arbeider¬partiet (AP) ikke lenger representerer sosialdemokratiet, mens de partier til venstre for AP som identifiserer seg med sosialisme nå i praksis står for en OK sosialdemokratisk politikk. Den ideologiske hjernevasken har gått så langt at selv de politiske partiene som identifiserer seg med sosialisme (SV og Rødt) nå har et svært naivt og lojalt forhold til Vestens Establishment-media; de har ikke fått med seg at debatten om ‘Fake News’ nettopp gjelder Vestens Establishment-media.

Det ideologisk forkvaklete og falske verdensbildet til den norske stat og den norske befolkning er nå Norges største og mest alvorlige problem. Norge gjør seg medansvarlig og medskyldig i stadig flere økonomiske og militære kriger og intervensjoner som er moralsk forkastelige, og som bringer blod og skam over den norske befolkning. Vi er en del av Problemet, mens vi liker å tro at vi er et strålende eksempel på Løsningen og Fremtiden. Situasjonen er imidlertid ikke helsvart; noen eksempler skal gis på uavhengige norske media som arbeider for et mest mulig objektivt verdensbilde.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

BRICS :"Du er enten ved bordet eller på menyen"

Publisert nesten 2 år siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
Den kinesisk-russiske verdensorden har økonomisk kommet til uttrykk bl.a. gjennom BRICS-alliansen (etablert 2006-2009); ved at verdens fire største banker nå er kinesiske; og gjennom tidenes største og mest kostbare infrastrukturprosjekt som nå er i utfoldelse, Kinas Belt and Road Initiative. Den kinesisk-russiske verdensorden har militært kommet til uttrykk bl.a. gjennom Shanghai Cooperation Organisation (dannet i 2001); samt at president Putins tale den 1. mars 2018 om ‘rikets tilstand’, der han annonserte Russlands nye våpen¬systemer, viser at Russlands våpenteknologi nå har blitt overlegen USAs til tross for et forsvarsbudsjett som bare er på 1/10. USA, NATO, EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) er i solnedgangens fase; deres globale makt og betydning skrumper raskt inn.

Mye av det De skriver er sikkert riktig men foreløpig vil vi nok ikke se noen endringer.

Militært er hele formen for krigføring i endring på flere områder. Og så vidt jeg kan se vil USA ha grepet på den tekniske utviklingen inntil noe annet er dokumentert. 

Økonomisk har det vært en del tilbakeslag i verdiskapning i USA og vesten , hvor politikerne har kjørt inn i en klimapolitisk blindgate og overgår hverandre om hvordan man skal pådra seg mest mulig grønn stivkrampe. 

Når den grønne ballongen sprekker og aktivistene fordufter er vanskelig å si. Mest sannsynlig når arbeidsplassene er borte alle er blakke.

Igjen, gamle Rockefeller:"Jeg hadde mine klareste tanker da jeg var blakk".

Kina og BRICS har allerede gjort inntog i Afrika , både på godt og vondt. Når en ser gjennom reglene til IMF , krav om bla. energi, så er det ikke rart afrikanske land ser etter andre alternativer. IMF (FN) har spilt seg selv ut.   Uansett , BRICS er i ferd med å sikre seg tilgang til enorme ressurser.

https://www.iol.co.za/business-report/opinion/opinion-brics-2018-has-included-africa-in-plans-for-global-growth-16273063

Og Goldman Sachs har fangarmene sine der det lukter penger:

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31055102/3_The_challenge_of_BRICs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535485167&Signature=jhpbKbfzWJL6DXyctHRwjYXGb9M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._Dreaming_with_BRICs_the_path_to_2050.pdf

 BRICS i Afrika: "Du er enten ved bordet eller på menyen".

 http://www.cadtm.org/BRICS-in-Africa-You-are-either-at-the-table-or-on-the-menu

Tilbake til det militære.

Russland for eksempel har fått sitt første hangarskip operativt. Fordi de mener dette fortsatt har militær betydning.

 Hvor stor rolle disse vil spille fremover er ukjent , men for å operere et hangarskip spekket med teknologi og små marginer krever lang tid å tilpasse for å være viss på at alt går som en klokke. At mennesker og materiell er nøye tilpasset sin oppgave.

USA og England har lengst erfaring. Japan hadde mange under siste krig og Tyskland påbegynte et , men av forskjellige årsaker mente man at det var for lite tid og erfaring til å kaste seg på et så ressuskrevende prosjekt.

Uansett , det har kostet ganske mange liv og materielle skader før USA og England er kommet dit de er i dag - hvor disse gigantene på sett og vis har overlevd alt annet av store krigsskip. Fordi man behersker disse skipene og føler seg rimelig sikre på at kompetanse og materiell holder mål når det gjelder.

Se denne fra Vietnamkrigen - takeoff hver 30 sekund og landingene - og hvor små marginer det er. Alt materiell vi ser her er skiftet ut, men menneskene er fortsatt der mer kvalifisert enn noen gang.

 https://www.youtube.com/watch?v=0tFUoaIVfW0

Tradisjonelle våpen erstattes av ny teknologi som nødvendigvis ikke er mer publikumsvennlig ovenfor mennesker.

Det er flere faktorer som gjør av Vesten fremdeles vil henge med , selv med de politikerne vi har i dag.

Kommentar #2

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Alternative media: Norske kilder

Publisert nesten 2 år siden

Norske,  alternative media som bryter med det USA-CIA-NATO-EU-globalisme-baserte narrativet

Facebook-gruppen Vi som bryr oss om avisa Klassekampen ble startet i desember 2009, blant annet av gruppeadministrator Trond Andresen, som da var bekymret for Klassekampens utvikling i retning av å bli MSM. Gruppen har pr. september 2018 over 6.400 medlemmer, og er i dag en skarp og nådeløs venstreside-kritiker av avisa Klassekampen. Gruppens politisk-ideologiske tyngdepunkt kan kort uttrykkes som «Suveren Venstre»; dvs. en kombinasjon av generelt å være tilfreds med den sosialdemokratiske nordiske modellen (selv om de fleste av medlemmene synes å identifisere seg med sosialisme), og et ønske om en sterkere nasjonal suverenitet (i motsetning til ‘globalistvenstre’). Trond Andresen ble video-intervjuet av Helge Lurås i april 2018, En individualist fra venstresiden (29 minutter).

 

Pål Steigans steigan.no ble startet som en personlig blogg i januar 2014, men har siden ekspandert stort til å bli et medianettsted der alle artiklene kan leses på fire språk. Her ligger: Nyheter (et bibliotek av artikler fra Steigan og andre); MDTV (video/TV-reportasjer); og Diskusjonsforum. Dette medianettstedet fortjener allerede nå, etter bare fire år, å bli omtalt som Norges viktigste database for et mer objektivt, politisk verdens­bilde. Pål Steigan ble intervjuet i juni 2017 av Hanne Nabintu Herland i Herland Report TV, Suksessen steigan.no (28 minutter); og i desember 2017 presenterte han selv sitt mediaprosjekt i en video, MDTV; Nye steigan.no (9 minutter).

 

Hanne Nabintu Herlands medianettsted (artikler og web-TV) The Herland Report. Den eldste artikkelen er fra mai 2014. Herland er født i 1966, utdannet religions­historiker, har et kristenkonservativt samfunnssyn, og har skrevet flere bøker (Wiki-omtale).

 

Knut Lindtners blogg derimot ble startet i april 2015. Knut Lindtner er pensjonert psykolog. Han er ikke selv så aktiv som skribent, men han og hans team legger daglig ut på bloggen (og på FaceBook-gruppen «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen») oversatte artikler og kronikker fra utlandet. Den nordmannen som slipper mest til på bloggen er den pensjonerte skuespilleren og politiske skribenten Jan Hårstad (f. 1943), som er særlig opptatt av venstresidens svikt mot egen ideologi.

 

Resett, en politisk uavhengig mediekanal med Helge Lurås som redaktør. Startet i august 2017; inneholder artikler, meninger, nyheter og videoer. Resetts politiske profil synes å bryte med globalist-narrativet, men likevel å være USA/CIA/NATO/Israel-sympatisk. Kanalen utfordrer først og fremst Politisk Korrekt-holdningen i norsk presse. Resett-redaksjonen presenterte seg selv i en video i februar 2018, Resett: Briefing (7 minutter). Helge Lurås hadde et interessant debattinnlegg i Aftenposten den 5. mars 2018, Ytringsfrihet, slik den oppleves. Wiki: Helge LuråsResett.

 

Bloggen Kaleidoskop: Mønsterbrytende perspektiver på Russland ble startet av redaktør Bjørn Nistad, doktor i russisk historie, i oktober 2016. Bloggen bryter med det vestlige, demoniserende perspektivet på Russland og Putin.

 

Eva S. Thomassen (artikler på steigan.no) og Kari Angelique Jaquesson (artikler på steigan.no), har arbeidet utrettelig med å gi oss et mer korrekt virkelighetsbilde av krigen mot Syria (som har pågått siden 2011) enn det som presenteres av norske Establishment-media, norske politikere og ledere for norske NGO’er. Kampen om virkelighetsbildet når det gjelder krigen mot Syria har de siste årene fungert som den viktigste eiken i kampen mellm Real og Fake News; denne kampen har således langt større politisk-mediamessig betydning enn Syria alene. Jaquesson holdt innledning og deltok i påfølgende paneldebatt på et møte i Strinda lokallag av Rødt den 11. juni 2018 (YouTube: "Hva skal vi mene om krigen mot Syria?").  
1 liker  
Kommentar #3

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Engelskspråklige alternative media

Publisert nesten 2 år siden

Engelskspråklige, alternative media som bryter med det USA-CIA-NATO-EU-globalisme-baserte narrativet

 

A) MEDIESELSKAPER:

GlobalResearch ble dannet den 9. september 2001 av professor i økonomi Michel Chossudovsky, med hovedkvarter i Canada. Dette mediahuset har nå en meget stor produksjon av artikler bak seg, der arkivet fra 2001 til 2016 inkluderer over 50.000 artikler fra flere enn 10.000 forfattere. 

RT er i dag en 24-timers nyhetskanal som kringkastes over kabel, satellitt og internett i hele verden. RT ble grunnlagt under navnet ’Russia Today’ av Russlands statlige nyhetsbyrå RIA Novosti, og startet sendingene i desember 2005. Navnet ble så endret i 2009 til RT. Ria Novosti ble i 2013 reorganisert og går nå under det engelske navnet Russia Today, hvilket har skapt en del forvirring og misforståelser. RT har sitt hovedkvarter i Moskva. RT er en flerspråklig tjeneste med konvensjonelle kanaler i tre språk: den engelsk­språklige kanalen som ble etablert i 2005; en arabisk kanal fra 2007; og en spansk kanal fra 2009. Dessuten formidler RT sendinger på fransk og tysk på nett. RT begynte i 2005 med en stab på 300 journalister; per 2010 hadde staben vokst til 2.000. Margarita Simonyan har vært sjefsredaktør for RT siden 2005 da hun bare var 25 år gammel, og har siden desember 2013 også vært sjefsredaktør for Russia Today. Wiki: RT (TV network).

The Duran. Nyhets- og medianettsted startet i 2016, med hovedkvarter på Kypros. Alex Christoforou er mediahusets medstifter, nåværende president, og har skrevet mange kronikker og artikler (intervju med ham fra februar 2017).

Voltaire Network. Dette er et digitalt mediehus som legger ut geopolitike analyser; de fleste av artiklene foreligger i åtte språk. Mediehuset ble dannet i 1994 av Thierry Meyssan, som er fransk journalist, politisk aktivist, og nåværende sjefsredaktør. For Voltaire Network har han per september 2018 skrevet 148 artikler. Meyssan er bl.a. kjent for at han i 2002 fikk utgitt de to aller første bøkene som argumenterte for at 9/11 var en ‘inside job’, 9/11: The Big Lie og Pentagate. Wiki: Voltaire Network.

China Daily. China Daily ble stiftet i 1981, og er Kinas største engelskspråklige dagsavis. Web-versjonen kom i 1995. Wiki: China Daily.

Global Times. Global Times ble grunnlagt i 1993 som en kinesiskspråklig dagsavis; den første engelskspråklige utgaven kom i 2009. Wiki: Global Times.

China Central Television (CCTV) ble dannet i 1958, og består i dag av 24 kanaler som går døgnet rundt. Programmer sendes på seks forskjellige språk og er tilgjengelig for over 1 milliard seere. Wiki: China Central Television.

B) ENKELTPERSONER:

John Pilger (f. 1939). Australsk stjernejournalist og produsent av over 50 dokumentar­filmer, bosatt i Storbritannia siden 1962. Sterk kritiker av US-imperialisme; utenriks­politikken til Storbritannia og Australia; og av Vestens Establishment-media. Wiki: John Pilger.

The Saker («Falken»). Andrei Raevsky ble født i Sveits av hviterussiske foreldre, og fikk i sine yngre år arbeid innen sveitsisk etterretning som militær analytiker. Han besøkte Russland for første gang i 1991 etter kommu­nismens fall, og ble i de kommende årene forferdet over hvordan vestlige interesser, inkludert NATO, utnyttet situasjonen og over hvordan oligarkene plyndret landet og det russiske folket. Noen år etter at Putin ble landets president i 1999, så han for første gang et håp for landet og den russiske folkesjelen. Langsomt og gradvis ble Putin hans nye, store helt. Raevsky har siden 2002 vært bosatt i Florida, og i 2007 begynte han å blogge. Han har utgitt to antologier av sine tidligere bloggartikler: The Essential Saker: From the Trenches of the Emerging Multipolar World (2015) og The Essential Saker II – Civilizational Choices and Geopolitics: The Russian challenge to the Hegemony of the AngloZionist Empire (2017).

Craig Murray. Britisk ambassadør til Usbekistan 2002-2004; siden politisk aktivist og forfatter, Rector of the University of Dundee 2007-2010; gode kontakter innad i det britiske etterretningsvesen. Bloggen hans ble verdenskjent ifm. med hans dyptgående og avslørende artikler om Skripal-affæren som en britisk falskflagg-operasjon. Wiki: Craig Murray.

Caitlin Johnstone. Australsk blogger om internasjonal politikk. Hun beskriver seg selv som: «Rogue journalist. Bogan socialist. Anarcho-psychonaut. Guerilla poet. Utopia prepper.» Hun er kjent for sine kraftfulle og fargerike formuleringer, å snakke «rett fra levra» med et velsignet forfattertalent. Som et ferskt eksempel: mens Establishment-media verden over gikk amok i sine hyllester til den amerikanske senator og krigshisser John McCain etter hans bortgang den 25. august 2018, publiserte Johnstone denne artikkelen, Do NOT Let Them Make A Saint Of This Asshole.
Kommentar #4

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Oliver Stones intervjuer med Vladimir Putin.

Publisert over 1 år siden

Oliver Stone utga i 2017 i bokform tolv sesjoner med intervjuer av president Putin, "The Putin Interviews: Oliver Stone interviewes Vladimir Putin". Intervjuene ble gjennomført på ni dager, fra den 2. juli 2015 til den 10. februar 2017. Boken har til slutt et nyttig fotnote-kapittel der det antagelig er forlagsredaktøren som har faktasjekket og kommentert 182 påstander fremsatt av Stone og Putin.

Som en slags bonus til boken lanserer Stone også en sterkt redigert video-versjon av intervjuene, som er 4 timer lang og ligger på YouTube. For de seriøst interesserte er videoen ingen erstatning for boken, men en fin bonus. Merkelig nok er det bare videoen som blir omtalt og evaluert i media og i Wiki-artikkelen "The Putin Interviews".

Bokversjonen gir et viktig, om ikke unikt, innblikk i Putins psyke og karakter, samt i hvordan han har tolket verdensbegivenhetene siden han ble fungerende president den 31. desember 1999. Det er ingen tvil om at han scorer svært høyt når det gjelder etikk og integritet; kognitive, mentale og administrative evner; dype og presise innsikter; helse, maskulinitet, og et positivt syn på livet. Hans overordnede mål er å gjøre Russland mest mulig selvforsørgende, heve livskvaliteten til befolkningen mest mulig, og ha gode og positive relasjoner til den øvrige verden. Han svarer uforberedt og spontant på alle de vanskelige og kritiske spørsmålene som Stone stiller, og kommer noen ganger med lengre analyser.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere