Lederartikkel Vårt Land

Mobbing i skulen

I fylke etter fylke viser tala det same, som på godt norsk kan omsettast til «ikkje bestått».

Publisert: 27. aug 2018 / 96 visninger.

I fjor blei norske skular pålagt aktivitetsplikt mot mobbing. Det står no nedfelt i opplæringslova at skulane er pliktige til å legge tiltaksplanar mot mobbing, og at foreldra til elevane har innsynsrett i desse planane. Dersom tiltaka ikkje førar fram, har elevane rett til å klage til Fylkesmannen.

Rundt 1.400 nytta seg av denne retten sist skuleår. Litt over halvparten av sakene er blitt vurderte, og resultatet er forstemmande. NTB meldte før helga at fire av fem av dei skulane som blei klaga inn og vurderte, ikkje hadde gjort nok mot mobbing.

LES OGSÅ: Skulen sviktar mobbeoffer

I fylke etter fylke viser tala det same, som på godt norsk kan omsettast til «ikkje bestått». I Telemark var det regelbrot i heile 100 prosent av sakene. Full pott, med andre ord, men ikkje noko telemarksskulane kan vere stolte av. Berre i Troms var det regelbrot i rundt halvparten av sakene, elles ligg tala høgare.

Det er no ei veke sidan skulestart, og rundt ikring i landet finst ei rekke med elevar som gruar seg til resten av skuleåret. Dette veit vi av di skulane heilt tydeleg ikkje klarer å komme mobbinga til livs. Tiltaka mot det som risikerer å prege nettopp ditt barn negativt for resten av livet, er ikkje gode nok.

Norske skular har rett nok lenge jobba mot mobbing og for positive læringsmiljø. Mange stader er det lagt ned eit langvarig og fruktbart arbeid som har losa mangt eit sårbart barn gjennom potensielt utrygge farvatn. Lærarar flest har falkeblikk i klasserommet og i skulegarden, og dei er flinke til å skape inkluderande klassemiljø.

LES OGSÅ: 'Flytende kjønnsidentiteter oftere tema i skolen'

Likevel ser vi altså så dystre tal: Fire av fem skular gjer ikkje nok. Det er nedslåande for både lærarar, foreldre og elevane sjølve. Kanskje bør Fylkesmannen vurdere å senke terskelen for bruk av tvangsmulkt, som berre Hamar kommune fekk i fjor.

I haust kjem det fylkesvise mobbeombod over heile landet for barn og elevar i barnehagen og grunnskulen. Vi håper mobbeomboda raskt kan komme i gang med førebyggande arbeid, for behovet er stort. Regjeringa bør i tillegg bruke pengar på kompetanseheving for lærarar og rektorar. I kampen mot mobbing i skulen er ingen utlærte.

Trykket i Vårt Land 27. august 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 51 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22902 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22493 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20425 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19474 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 216 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 51 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere