Anders Breidlid

14

En utilbørlig reform

Å overføre det faglige ansvaret fra Norad til UD bidrar til at den faglige bistandskompetansen ­forvitrer.

Publisert: 25. aug 2018

Den nye bistands­ministeren, Nikolai Astrup (H), som ikke har noen bistandsfaglig bakgrunn, startet prosessen med å reformere Norad nesten med en gang han ble minister. Forslaget til reform går på at fagansvaret for bistandspolitikken, som nå forvaltes av Norad, skal flyttes til Utenriksdepartementet (UD).

Teknisk organ. 

Norad skal strippes for faglig ansvar og i stedet være et rent teknisk organ i forbindelse med kontroll, evaluering og utbetaling. Reformen er ennå ikke igangsatt, men ­arbeidsgruppen jobber nå med å gi innspill til politisk ledelse for at de kan ta en politisk beslutning for reformen. Etter hva jeg erfarer skal arbeidsgruppa levere sine innspill i slutten av uke 35, altså om veldig kort tid.

Forslaget til reform har skapt sterke reaksjoner i Norad, men også i det politiske miljøet der blant annet KrF har vært sterkt kritiske, men så vidt jeg vet har partiet ikke fått gjennomslag for kritikken i Høyre.

Etter sommerferien har det imidlertid vært stille om reformen, og det virker som de politiske partiene på Stortinget ikke er engasjert av debatten. Det er alvorlig når vi vet at Norad forvalter mellom ti og elleve milliarder kroner til bistanden. Hvem som forvalter og hvordan disse midlene forvaltes burde i høyeste grad være en sak for politikerne.

Kompetanse forvitrer. 

Kritikken mot å overføre det faglige ansvaret til UD er blant annet at en slik overflytting vil kunne bidra til at den faglige bistandskompetansen forvitrer. Spørsmålet er også om det i det hele tatt er mulig å skille teknisk og bistandsfaglig forvaltning. Hvordan kan en kontrollere og evaluere bistanden i Norad dersom den bistandsfaglige kompetansen forsvinner?

Uerfaren. 

Jeg vil mene at en forutsetning for at midlene forvaltes på en god måte er at forvalterne har god fagkunnskap, at de kjenner­ ­utfordringene og behovene i landene i Sør og så videre. En rapport som konsulentselskapet KPMG la fram i februar, der ­effektiviteten i Norad var i ­fokus, anbefalte et tettere samarbeid mellom fag og forvaltning, altså det stikk motsatte av det ­Astrup ønsker med den varslede ­reformen. Spørsmålet er hvordan det er mulig for en uerfaren bistandsminister å foreslå en reform som de aller fleste fagmiljøer og eksperter ­advarer sterkt mot selv.

At det er en politisk prosess uten faglig forankring burde tilsi at politikerne i de fleste partiene­ kom på banen og i det minste satte seg inn hva denne saken om skattebetalernes milliarder dreier seg om.

Vestlig kunnskapsforståelse.
 

I stedet for å ta fagkompetansen vekk fra Norad burde heller kompetansen i Norad styrkes. I lys av sommerens debatt om avkolonialisering i akademia er det rimelig at ­Norad tar debatten om den vestlige kunnskaps­overføringen til Sør gjennom ­bistanden. Det er grunn til å sette et kritisk søkelys på det ideologiske innholdet i bistandsintervensjonene til Norad som er basert på en vestlig kunnskapsforståelse og vestlige verdier og som i stor grad prioriteres foran lokale og ikke-vestlige verdier og kunnskapstradisjoner. En overflytting av fagkompetansen til UD vil imidlertid gjøre en slik debatt enda vanskeligere der kritiske innspill til bistandens ideologiske forankring med stor sannsynlighet vil få enda trangere kår.

Men akkurat nå gjelder det å stanse den varslede reformen, og la fagfolkene forbli i Norad. Hva sier politikerne fra de ulike partiene?

Trykket i Vårt Land 25. august 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere