Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Skyggeboksing i KrF

Vigselsstriden viser at KrF trenger en leder som tør å vise vei, slik at deler av partiet slipper å bedrive skyggeboksing.

Publisert: 24. aug 2018

Den siste tidens uro i Kristelig Folkeparti viser hva som kan skje når en leder i flere dager framstår utydelig i møte med en krevende sak.

Fram til torsdag denne uken var Knut Arild Hareide bortimot taus om bråket rundt Geir Jørgen Bekkevold. Det oppsto en usikkerhet om partiet hadde tillit til Bekkevold som familiepolitisk talsmann.

Hareides taushet bidro til at uroen fikk utvikle seg til hard kritikk av både Bekkevold og partiledelsen. Flere av kritikerne 
ville avsette Bekkevold som familiepolitisk talsmann. Kun et fåtall av Bekkevolds støttespillere 
forsvarte ham i offentligheten.

Mønster

Den som har fulgt KrF lenge, vil se at liknende dynamikk ofte har fulgt partiets konflikter gjennom de siste tiårene.

Den bakenforliggende årsaken er denne: Svært få internt i partiet trodde at Hareide ville vrake Bekkevold. Men siden partilederen selv holdt munn, valgte resten av Bekkevolds tilhengere i partiet å gjøre det samme. Kanskje var det bevisst. Kanskje var det ubevisst. I solid KrF-tradisjon ble partiets uskrevne regel holdt i hevd: Når KrFs gamle symbolsaker blir utfordret internt – og det skaper bråk – da «holder vi munn».

Få forsvarte ham 

Siden Bekke-
volds støttespillere var tause, kom deres argumenter lite fram. Dermed gikk det som det ofte gjør i KrF: Kritikerne fikk råde grunnen, og de som åpnet munnen med kritikk, både sentralt og lokalt, ble naturlig nok fremstilt i media som partiets «egentlige grasrot».

Som en kommentator som kjenner KrF godt, har jeg ofte forsøkt å analysere posisjonene og konfliktlinjene i KrF. Det gjør jeg alltid etter å ha snakket med en rekke kilder med ulikt ståsted.

Det er alltid slående hvordan miljøene som står for nyorientering i KrF er redde for å uttale seg for åpen mikrofon. Som oftest frykter de å bli omtalt som lite bibeltro. Dette gjelder ikke bare KrFs sentrale politikere, men også folk på den såkalte grasrota.

Store deler av media sitter dermed igjen med et stereotypt og litt utdatert bilde av hvilke krefter som rører seg i KrF. Dette fører igjen til at de stilltiende irriterer seg over bildet som blir tegnet av partiet i media.

Belastning 

Denne dynamikken er også en stor belastning for de mer verdikonservative i partiet, selv om de er høylydte og ofte vinner kampen om den eksterne fortellingen om KrFs grasrot.

De opplever at partiet har gjort moderniseringer og nyorienteringer uten at de har fått være med, og uten at partilederen har staket ut en vei i offentligheten. De opplever det nesten umulig å protestere uten å bedrive skygge-
boksing: De forsøker å argumentere mot et standpunkt ingen vil fronte. Dermed ender det ofte med en kritikk av en udefinert og generell «utglidning».

Bondevik junior

Onsdag kveld skjedde det noe litt uvanlig i KrF. En ung og relativt liberal KrF-politiker la til side partiets uskrevne regler og gikk rett i strupen på en verdikonservativ nestor på Dagsnytt 18. Simen Bondevik, barnebarn av Kjell Magne Bondevik, beskyldte tidligere stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn for å bryte med partiprogrammet gjennom sin kritikk av Bekkevold.

Dette må ha vært en slags befrielse for tilhengere av likekjønnet vigsel. De opplevde at noen endelig forsvarte deres standpunkt for åpen scene og gikk i strupen på de konservative. Men skal vi tro alle innlegg på sosiale medier, må dette også ha vært en befrielse for motstandere av likekjønnet vigsel. Endelig fikk de en faktisk person å diskutere med. Med et direkte språk, som ikke er hverdagskost i KrFs indre debatter, ga Simon Bondevik en hel politisk fløy i KrF en stemme.

For selv om få har frontet dette, har KrF vært delt i synet på homofilt ekteskap gjennom flere tiår. Ikke minst kommer dette til syne ved at KrF har flere homofile og lesbiske som har inngått ekteskap.

At aksepten av likekjønnet ekteskap er kommet langt i deler av KrF blir dessuten synliggjort ved det faktum at Bekkevold og sentralstyret ble overrasket over uroen og de harde reaksjonene som oppsto etter Bekkevolds vielse av partiets lesbiske informasjonssjef.

Føler seg oversett

Men den harde reaksjonen fra de konservative sier også noe om at temaet ikke har vært tilstrekkelig gjennomdiskutert i partiet. De mest verdikonservative føler seg oversett.

Når kritikken fra dette holdet er sviende, er dette ikke bare en reaksjon på politisk uenighet. Det er også et symptom på en langvarig utmattelse. Flere av de mest verdikonservative opplever å ha bedrevet skyggeboksing gjennom tiår.

Noen av dem er sågar redd for å bli presset ut av partiet og stemplet som gammeldagse. Det er ikke så rart når de stadig må lese i sosiale medier: «Utrolig at noen mener dette i 2018».

Hareides på banen

Til slutt kom endelig Knut Arild Hareide på banen torsdag. Noen vil si at han ikke var tydelig nok da heller. Men han var i alle fall klar i sin tillit til Bekkevold. Det ga hans partifeller noe å forholde seg til.

Det kan se ut til at det roet gemyttene noe. Selv verdikonservative Ingebrigt Sørfonn sa til NRK at han var rimelig fornøyd med Hareides opptreden.

Kanskje burde Hareide vært ennå tydeligere. For alle utenfor KrF er det tydelig at plassen for de homoliberale er blitt større enn den var. Det ville vært et tydelig signal til en stor gruppe i partiet.

For det er ikke bare de verdikonservative som er frustrert over skyggeboksing. De liberale er lei av å være skygger. Det er ingen god situasjon for noen av fløyene. Hvis Hareide vil fornye partiet må ha gi begge fløyene plass og armslag. Og ikke minst: Svare når de kommer med kritikk.
Denne kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papiravis lørdag 25. august 2018

Illustrasjon: Øivind Hovland

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Spennende og på mange måter en riktig analyse. Det er helt rett at de liberale, og kanskje enda mer de moderate, ofte sitter stille i båten og håper bølgene skal legge seg. Det kan handle om strategiske vurderinger, frykt for å framprovosere en votering en er redd for å tape, eller frykt for å miste flere konservative velgere enn en kan forvente å vinne på liberal side. Det er vanskelige vurderinger som ihvertfall jeg for egen del ofte har tenkt over. Kanskje er det feigt, kanskje er det feil strategi. Det du skriver om å bli beskyldt for å være lite bibeltro er vel et lite understatement, for en kan risikere å bli omtalt som «skinnkristen» slik noen gjorde i denne siste ukens debatt, eller en blir regelrett fortalt at en ikke er kristen i det hele tatt, en er på feil side i åndskampen. Det er jo ikke spesielt hyggelig. 

Jeg tror imidlertid det er verken de strategiske vurderingene eller feighet som er hovedproblemet. Jeg tror den største utfordringen i disse debattene er når de som vil forholde seg til det politiske adskilt fra det teologiske skal debattere med de som ikke trekker et slikt skille. Det er vanskelig å argumentere prinsipielt for et skille mellom det teologiske og det politiske, og samtidig flagge tydelig sitt personlige standpunkt til ekteskapsloven. Kanskje er det temmelig mange som synes spørsmålet om likekkjønnet vigsel er vanskelig teologisk, men lever godt med dagens ekteskapslov. 

Blant kritikerne i denne runden er det to grupper - de som mener vielsen undergraver partiets tillit i spørsmålet om ekteskapsloven - og de som mener det å fire en millimeter i kampen mot likekjønnet ekteskap er en «dødssynd». Å diskutere om vielsen svekker partiets troverdighet ender fort med et spørsmål om det er avgjørende at partiets familiepolitiske talsmann må stå inne for hver formulering i partiprogrammet, og det som omhandler ekteskap i særdeleshet. Eller om alle stortingsrepresentanter kan forventes å ha noen punkter i programmet de helst så annerledes eller utelatt. Så er alle enig om at ingen kan stå inne for 100% av det som står i programmet, men de konservative vil hevde denne saken er annerledes. Den er mer prinsipiell ell miljøspørsmål, det handler om prinsipper og ikke om virkemidler. Og dermed nærmer en seg jo fort et spørsmål om det ligger en teologisk overbevisning under som begrunnelse for hvorfor dette spørsmålet er så viktig i forhold til mange andre. Det er vanskelig å ta til motmæle mot de som argumenterer teologisk uten å bryte med egne prinsipper om å skille, eller ihvertfall skjelne, mellom det politiske og det teologiske. Jeg gjemmer meg ihvertfall ofte bak en slik begrunnelse. Men kanskje er jeg av og til bare for feig...

1 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Tore Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å ta til motmæle mot de som argumenterer teologisk uten å bryte med egne prinsipper om å skille, eller ihvertfall skjelne, mellom det politiske og det teologiske.

Her peker du på de sammenhengene hvor Krf viser seg mer som en sekt enn et politisk parti. Debatten vil preges av en slik holdning fordi religionen er "udiskutabel" i motsetning til politikken. Resultatet blir en dårlig politiske debatt hvor man ikke får brynt sine egentlige meninger på andres fordi det ikke bare er politikk men noe som samtidig er "udiskutabelt". Et annet uttrykk for dette er å spille fotball mens det står en stolpe midt på banen. I tillegg blir det komplett umulig og uønsket med debatt hvor utenforstående er involvert siden de ikke er av samme ull og ikke har noe å bringe inn i kretsen av de som vet

Da jeg hørte formannen uttale seg i går var at han hadde en relativt blek stil, men at dette var det beste han kunne greie. Jeg så ham som en god gammeldags don fra mafiaen, hvor han samlet makten i sine hender og deretter uttalte seg. Forskjellen i denne sammenhengen er at hans makt er relativt begrenset, særlig i sammenligning med en don. Det han sa var en slags minste felles multiplum. Mandatet strekker seg ikke lenger. Han tippet mer i retning sektlederen enn partiformannen da han skulle gestalte sin oppgave. 

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Medisinske argumenter er blitt neglisjert.

Publisert nesten 2 år siden

Psykiater Arne Schjøth skrev en informative artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 12.august,2004. ER HOMOFILI EN ENTYDIG OG FASTLÅST TILSTAND?(jeg er ikke lege)

Han beskriver at under den seksuelle identitetsdannelsen, kan mange oppleve forbigående homofile følelser. "Skal de dermed få høre at de er homofile? Hvis de i denne alderen velger å identifisere seg som homofile og lever ut sine følelser i homoseksuelle forhold,kan det bidra til at det fester seg en homofil identitet ."sitat slutt.

Media har meldt at det prosentvis er flere skilsmisser i samkjønnede ekteskap,enn i heterofile. Det kan skyldes at den ene eller kanskje begge ikke er ekte homofile,men blitt homoseksuell og så rakner det.Eller det handler om at den ene eller kanskje begge befinner seg et eller annet sted på skalaen bifili?

"Dette perspektivet innebærer at homofili omfatter mange grader,former og forløp når det gjelder seksuelle følelser,tiltrekning og adferd. Det rent heterofile,og det rent homofile representerer ytterpunktene,med bifili som en viktig mellomform." sitat slutt.

Vårt Land anbefales å trykke Dr.Schjøth sin artikkel og dermed stoppe både munnen og pennen på mange synsninger.

Dr.Schjøth viste til mulig reorientering av homofile.Selvfølgelig ikke av de ekte homofile,hvor legningen er fast som nesefasong og øyenfarge.

Han ble forfulgt,men sto som mann for sin hatt. Han nevner i Nettavisen 12.12.2004 at kolleger vegrer seg for belastningen med å stå frem i det åpne rom.

4 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det kan skyldes at den ene eller kanskje begge ikke er ekte homofile,men blitt homoseksuell og så rakner det.Eller det handler om at den ene eller kanskje begge befinner seg et eller annet sted på skalaen bifili?

Dette er et interessant aspekt ved Krf og homofilispørsmålet. I en tid hvor folk generelt er mer løsslupne vil jeg tro at mange som sogner til Krf også har erfart at barn eller barnebarn har valgt seg likekjønnede partnere, enten for en tid eller varig. Homofili kan ha blitt nærværende rundt middagsbordet i også Krf-velgeres hjem og er slik blitt alminnelig og ufarliggjort. Til sist oppstår en forståelse av at det ikke er så viktig lenger, og at noen står sine avkom nærmere enn de står partiet. Når trusselbildet fra dogmatikken forvitrer blir det vanskelig å holde oppe et sint ansikt mot homofile. 

1 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Vigselsstriden viser at KrF trenger en leder som tør å vise vei, slik at deler av partiet slipper å bedrive skyggeboksing.

En god kommentar fra Aalborg ,  og som oppsummerer det som mange etterlyser - lederen som også i kontroversielle spørsmål tar offisiell stilling.

Ingen er tjent med tausheten fra hverken Hareide eller andre i partiledelsen om deres syn på likekjønnet vigsel - uansett hva KRF offisielt mener om saken, og uansett hva som er vedtatt frem til neste stortingsvalg.

Så langt kan man konstatere at KRF`s familiepolitiske talsmann er for , og likeså KRF`s kommunikasjonssjef.

Det er ryddig , og åpenheten er et gode selv om det også er krevende.

Saken er på agendaen nå og ingen KRF velger  skal måtte leve med fortsatt usikkerhet.

I denne sammenheng er det selvsagt også naturlig å spørre politisk redaktør i  Vårt Land , i en av de to norske kristne dagsavisene , om hun er for eller imot kirkelig vigsel av likekjønnede ? 

Redaktøren i den andre kristne dagsavisen, Dagen, har klart tilkjennegitt sitt standpunkt i saken , både som redaktør og som "privatperson".

Det er en  forbilledlig lederhandling. På kort sikt mulig splittende og kontroversielt , men på lang sikt ryddig og oppklarende.

7 liker  
Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

237 innlegg  1504 kommentarer

Skyggeboksing også med Rosa kompetanse.

Publisert nesten 2 år siden

For 3 år siden fikk jeg tilsendt et klipp fra Norge I dag-Kvar går KrF? Vet ikke om det er redaksjonelt eller leserbrev,

Det siteres: Vi er mange som er sjokkert over at KrF no i budsjettforhandlingane sette foten ned og tvang igjennom at LLH(Landsforeininga for lesbiske,homofile,bifile og transpersonar) skal få millionar i støtte til prosjektet "Rosa kompetanse."

Dette er eit undervisningsprosjekt om homofili i skule og og barnehagar,der lærarar i skule og barnehagar skal undervisa om kjønnsidentitet,seksuell orientering,ulike familieformer,bruk av homorelaterte skjellsord og heteronormativitet.sitat slutt.

Selvfølgelig kunne ikke KrF gå så på for Rosa kompetanse uten at intern ledelse som sentralstyre og fylkespolitikere hadde godkjent det.Men hvordan kunne det skje?         Jeg våger den påstand at folkevettet blir rystet om det blir bredt kjent slik virkelighet om KrF.Undervise småunger om kjønnsidentitet og homorelaterte skjellsord mm.

5 liker  
Kommentar #7

Torgeir H. Persett

14 innlegg  78 kommentarer

... ja, slik hersker man, selv i 2018,

Publisert nesten 2 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Noen av dem er sågar redd for å bli presset ut av partiet og stemplet som gammeldagse. Det er ikke så rart når de stadig må lese i sosiale medier: «Utrolig at noen mener dette i 2018».

...men for den som kjenner biologens formål og fakta, bør ikke dette være noen trussel. Det er ikke første gangen keiserens tiljublede moderne klær i realiteten er konstruksjoner i de moteriktiges hoder. 

Også KrF er et parti av mennesker. At det der og finnes noen mainsteamere, er bare å forvente. Det tragiske for partiet er at disse i denne saken ikke kjenner velgernes preferanser og krav til helstøpthet. Bekkevold er sikkert en både dyktig og hyggelig fyr, men her har han bommet, selv om han mener seg innenfor formuleringene i partiets program. For hva hjelper det hvis mange såkalte kjernevelgere mener han er utenfor?        

8 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Relevant kommentar av Hanne Skartveit (VG)

Publisert nesten 2 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

For selv om få har frontet dette, har KrF vært delt i synet på homofilt ekteskap gjennom flere tiår. Ikke minst kommer dette til syne ved at KrF har flere homofile og lesbiske som har inngått ekteskap.

At aksepten av likekjønnet ekteskap er kommet langt i deler av KrF blir dessuten synliggjort ved det faktum at Bekkevold og sentralstyret ble overrasket over uroen og de harde reaksjonene som oppsto etter Bekkevolds vielse av partiets lesbiske informasjonssjef.

Hanna Skartveit har en god og relevant kommentar i VG i dag - både om Hareides måte å lede partiet på, og om KrFs tapte muligheter som en motstemme i norsk politikk.  Jeg tar med ingressen, samt et sitat der jeg synes hun peker på noe helt vesentlig:

KrF-leder Knut Arild Hareide fremstår stadig mer utydelig og kraftløs. Hans parti kunne spilt en rolle i viktige verdidebatter. I stedet krangler partiet om saker de for lengst har tapt.

(...)

Bioteknologien er i sterk utvikling. Forskere kan trikse med DNA, og klone levende vesener. Det dukker stadig opp nye problemstillinger som setter oss på prøve, etisk og moralsk. Det er ikke slik at all endring er av det gode, eller at alle vitenskapelige fremskritt bringer verden fremover. Det trengs motstemmer her.

Et bredt kristendemokratisk parti kunne spilt en slik rolle, et parti med appell langt utover bedehusmiljøene på Vestlandet.

De tapte muligheters parti

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Bioteknologien er i sterk utvikling. Forskere kan trikse med DNA, og klone levende vesener. Det dukker stadig opp nye problemstillinger som setter oss på prøve, etisk og moralsk. Det er ikke slik at all endring er av det gode, eller at alle vitenskapelige fremskritt bringer verden fremover. Det trengs motstemmer her.

Et bredt kristendemokratisk parti kunne spilt en slik rolle, et parti med appell langt utover bedehusmiljøene på Vestlandet.

......... fanget av sine egne velgere. Jeg tror du finner svaret på den uendelige kampen i at de mest trofaste vet at Gud kommer og ordner opp til sist. Det er bare å holde ut til rettferdigheten skjer fyldest ved hans komme, og så sprenger partiet alle meningsmålinger. 

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det vi står igjen med er at KrF fremstår som et parti som legger vekt på en ting over alle andre. Om voksne som blir glade i samme kjønn er vederstyggeligheter eller ikke.

Viktigere enn fordeling, fattigdom, krig. Et lite signifikant moralparti for en verdi de fleste av oss finner umoralsk.

1 liker  
Kommentar #11

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Det står veldig mye bra i KrFs partiprogram, ikke minst om inkluderende arbeidsliv og helsepolitikk. Disse sakene kommer dessverre helt i bakgrunnen på grunn av denne typen stridsspørsmål. Jeg synes også disse sakene dominerer partiet mer nå enn under Svarstad Haugland og Høybråten. Da hadde de en mer allmenpolitisk profil og hadde intetessant nok større oppslutning. Hareide er på noen områder en liberaler, men han har også fremsatt noen rimelig sekteriske krav i forhandlinger med regjeringen.

Vi kan ikke bare skylde på den konservative fløyen her. Når Bekjevold lar seg velge til Stortinget og blir familiepolitisk talsmann, da lager han selvsagt problemer med å åpenlyst innta et innad i partiet svært omstridt standpunkt. Mediene er veldig glad i intern strid i alle partier. Resultatet blir at andre deler av KrFs program kommer i bakgrunnen.

5 liker  
Kommentar #12

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Feilstaving

Publisert nesten 2 år siden

Jeg ser jeg skrev  etternavnet til Geir Bekkevold feil. En fingerfeil på mobilen. Beklager det.

Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Spennende tider for KrF

Publisert nesten 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det vi står igjen med er at KrF fremstår som et parti som legger vekt på en ting over alle andre. Om voksne som blir glade i samme kjønn er vederstyggeligheter eller ikke.

Den bebudede avgjørelsen om KrF skal støtte 'de røde' eller de 'blå' ser mange fram til. Og om den avgjørelse får mer enn noen ukers levetid.  Da er det synd at det er så få å velge mellom. Det beste er å skifte etter tegn i tiden, - skjønnsskifte. Selv de beste kan ta feil.

I dag kan en velge hvilke kjønn som passer en best. Da er det synd at det er så få å velge mellom. Det beste er å skifte etter tegn i tiden. 

Hvem vet, kanskje er de homfile som ble vigd blitt hetrofile etter en tid., -kjønnsskifte. Selv de beste kan ta feil.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Viktigere enn fordeling, fattigdom, krig. Et lite signifikant moralparti for en verdi de fleste av oss finner umoralsk.

Ja, og for å gå litt videre på det jeg skrev i #9; jeg tror alle trykker på bibel-knappen fra tid til annen, litt etter som det passer inn i deres sak. Antagelig er det for mye forlangt at partiet skal ta skrittet fra sekt til parti og holde seg til det verdslige. Det vi ser er Krfs egenart. Nå er partiet så lite at det er grunnfjellet som slåss, og da blir det mindre rom for pragmatismen vi kan ha sett spor av hos andre ledere. 

1 liker  
Kommentar #15

Hans Petter Nøkling

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg tenker at dette er ganske enkelt. Man må, helt opplagt, etter min mening, skille mellom bibel og politikk. Hvis ikke ber man i praksis om et teokrati, noe Jesus selv var imot (gi Cæsar hva Cæsars er, og Gud hva Guds er). Bibelen kan ikke ha betydning for hvordan mennesker som ikke tror på bibelen skal måtte leve sine liv. Dermed kan man ikke benytte religiøse argumenter utad. Innad i kirken er noe helt annet. Her må selvsagt bibelen veie tyngst. Man må derfor skille mellom det borgerlige og det religiøse ekteskapet. Bibelen kan ikke være avgjørende for ekteskapsdefinisjonen i staten, men staten kan heller ikke være avgjørende for hvordan kirker og menigheter definerer ekteskapet. Kristne homofile som skulle ønske å gifte seg i kirken må finne en kirke de kan gjøre det i, eventuelt starte sin egen. Det er jo derfor det finnes så mange ulike denominasjoner med ulike syn på f.eks. dåp.

Velger man derimot å være KrF-politiker så kan man ikke forplikte seg på en ting innad i partiet, og så gå ut å gjøre det stikk motsatte - samme hvilken hatt man har på hodet. Det kalles hykleri. 

Det er forøvrig enkelt å argumentere for ekteskap som ordning mellom mann og kvinne. Man trenger ikke bibelen for det. Hovedgrunnen er barna, noe som også burde ha betydning for det borgerlige ekteskapet. Konsekvensen av samkjønnet ekteskap er at barn blir diskriminert istedenfor voksne, slik ordningene er idag. Noen kaller visst det fremskritt. Jeg kaller det fullstendig uakseptabelt.

3 liker  
Kommentar #16

Torbjørn Greipsland

119 innlegg  177 kommentarer

Det er von i hangande snøre

Publisert nesten 2 år siden
- Hovedårsaken til stagnasjon og den store tilbakegangen i 2017 er indre strid i partiet om strategiske veivalg.

Det skrev tidligere stortingsrepresentant Svein Alsaker for en tid tilbake. Han har uten tvil mye rett i det.

Men også den generelle samfunnsutviklingen med en rekke endringer i folks synspunkter på religion og moral, tapper velgere fra Kristelig Folkeparti. Men nettopp det tilsier mest mulig enighet om strategien. Og det har partiet ikke hatt. Nesten så det er blitt noe Trump-aktig over den. Dessuten: KrF har ikke de siste årene hatt noen god sak som kan måle seg med kontantstøtten.

Men skal KrF da følge folkemeningen og bli mest mulig lik de andre partiene?

Oddbjørn Johannessen siterer fra Hanne Skartveits artikkel i dag i VG. Men hun skriver også «Hareides paradoks er at han i forsøkene på å bli mer åpen og moderne, har mistet mange av de mer liberale velgerne, og styrket de konservative kreftene i partiet».

Men er det et paradoks? Hans strategi har jo vært å gjøre KrF mer likt de synspunkter flere og flere har, f.eks. når det gjelder vigsel av likekjønnede. Men hvorfor i all verden skulle KrF vinne stemmer på å bli mer lik andre partier? Da går jo velgerne heller til partier som f. eks, Høyre og Sp, og også Ap og Venstre, fremfor et parti med ordet kristelig i navnet. Den strategien har vist seg feil. Men den droppes ikke.

Hva likekjønnet vigsel angår, er det store grupper i folket som fortsatt sier nei til det. Både innen Den norske kirke, og i de kristne organisasjonene og frikirkesamfunnene.

Det er ikke gitt at ikke folkemeningen kan snu f. eks. i abortsaken. Det er liv som stoppes, liv som skulle ha gått inn i ledige jobber og i oppgaver i samfunnet.  Eller hvem hadde for 40-50 år siden trodd det skulle bli flertall for en røykelov som sterkt begrenset folks handlefrihet, men som har spart både liv og helse? (All ære til Dagfinn Høybråten for den, jeg synes Hanne Skartveit skrev lite pent om hans tid som leder).

I utgangspunktet kan en fri stilling som KrF har nå, være gunstig. Men det er jo ikke enighet om den. Stadig kommer det utspill om å slutte seg til Solberg-regjeringen, så et kontraforslag om å velge Støre.

Da er det ikke rart at liberale velgere ikke vil engasjere seg for KrF når de ved neste sving kan risikere at KrF velger den borgerlige siden med FrP.  Og motsatt, konservative velgere vil aldri i livet jobbe for et KrF som neste år går i kompaniskap med abortlovens forkjemper Ap, og SV, som vil ha Norge ut av NATO. Likevel, det vikigste er ikke hvilke standpunkter de enkelte partiene har, men om det er standpunkter som vil få flertall eller ikke.

Nå gjorde KrF flere ulykksalige vedtak før stortingsvalget. Først og fremst at de skulle gå for regjering med Høyre og Venstre, det vil si at statsministeren måtte kaste ut FrP. Helt urealistisk. Hareide har vel hovedansvaret for det, men alle var jo med på det. Utrolig.

Så er det jo forholdet til FrP som i høy grad har bestemt KrFs politikk. Frykten for FrP -  jeg skal ikke bruke ordet som begynner på HA- og som noen sier flere i KrF har til Frp. Men KrF sa nei til regjeringssamarbeid med Frp. Og da er jo ett viktig valg tatt. Og KrF fikk stemmer i samsvar med det ved siste valg.

Hvis KrF skal følge opp hva de lovte, kan de ikke i denne perioden gå i regjeringssamarbeid med FrP, selv om Sylvi er ute av regjeringen. Men nå blir hun vel nestleder i FrP.

Anniken Huitfeldt sa nylig at Frp forpester innvandringsdebatten. Skal Ap og KrF igjen la seg lure til å henge seg opp i ordbruken, så vil de på ny tape i valg. De lurte seg selv ved siste valg ved å fokusere på ord og ikke presentere sine egne synspunkter.

Hvis KrF skal holde fast ved sitt løfte om nei til regjeringssamarbeid med FrP, så er det vel tre muligheter igjen. Regjeringssamarbeid med Ap, Sp og SV, eventuelt også Rødt. Eller stå fritt som nå som opposisjonsparti. Eller lage en samarbeidsavtale med regjeringen som i forrige periode og dermed vise hvem man står nærmest.

En kommentator i VG skrev nylig at KrF ikke har en eneste stemme å miste. Joda, det har de. For så sant KrF klart velger side, slik Sp har gjort,  vil det gjelde for dem som når det gjelder mygg: Dreper man én, kommer det fire nye.

En meningsmåling nylig viste at 60 pst av KrFs velgere foretrakk Solberg som statsminister, bare 22 Støre.

Det sier vel omtrent hvor KrFs velgere står. Et klart ja til den borgerlige siden, vil føre til at liberale velgere forsvinner. Men ganske klart vil mange av de tidligere mer konservative KrF-velgerne komme tilbake, og forhåpentlig mange nye. For da er KrF ikke lenger et vingleparti slik Venstre var på 60-tallet, og gikk nedenom og hjem.

Hareide og resten av KrF gravde en grøft for Sylvi Listhaug, og hun hoppet ned i den. Men hun ser ut til å komme seg opp. Hareide er på vei ned i en annen grøft. Om han klarer å stoppe før han når bunnen, skal jeg ikke spå om. Men sterke uttalelser fra tillitsfolk i KrF så vel som Hanne Skartveits artikkel, peker vel i én retning. Men jeg tror han har en sjanse til å overleve som partileder hvis det handles raskt. Hvorfor man skulle bruke ett helt år fra forrige valg til å avgjøre veivalget, vitner ikke om god strategi. Men som Kjell Bondevik sa det: Det er von i hangande snøre.

3 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hans Petter Nøkling. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at dette er ganske enkelt. Man må, helt opplagt, etter min mening, skille mellom bibel og politikk. Hvis ikke ber man i praksis om et teokrati,

Ja, det starter der. Tro må man gjøre i kirken, og selv om dette virker fremmed for Krf-velgere tror jeg modellen må være at Krf lager den beste politikk med det kristne tilsnitt det er mulig å få oppslutning på, og kirken styrer med sitt. Samtidig kan Krf naturligvis gi uttrykk for støtte til det kristelige arbeidet som gjøres i kirken og andre steder der hvor det er sammenfall og noe som trenger oppmuntring. Men Krf og andre kristne partier må forstå at de lever i verden. 

Ap har forstått at de må ivareta arbeidernes kår. Samtidig har de bredere hensyn å ta når de sitter i regjering. 

Høyre har sine hjertebarn, men må handle bredere når de sitter i regjering. 

Slik er det igrunnen for alle politiske partier. Selv Rødt vet at de på noe vis må behandle en rik elite på et bestemt vis for å få en viss tilslutning. MDG vet også at vi ikke alle kan spise kald vegetarmat i skinnet av stearinlys. 

Da får det være opp til Krf å finne ut hva de vil være. Sekt eller parti. Med eller uten innflydelse. Leve i håpet på Herren eller delta i verden? Sine storhetsperioder har Krf hatt da de var en del av verden. 

Hjelper det å vite at selv i Israel går de mest ekstreme jøder  tilbake i politisk oppslutning nå om dagen? Folket vil ha verden her, mer enn i det hinsidige. Være seg i Israel eller Norge. :-)

1 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.

Nå gjorde KrF flere ulykksalige vedtak før stortingsvalget. Først og fremst at de skulle gå for regjering med Høyre og Venstre, det vil si at statsministeren måtte kaste ut FrP. Helt urealistisk. Hareide har vel hovedansvaret for det, men alle var jo med på det. Utrolig.

Så er det jo forholdet til FrP som i høy grad har bestemt KrFs politikk. Frykten for FrP -  jeg skal ikke bruke ordet som begynner på HA- og som noen sier flere i KrF har til Frp. Men KrF sa nei til regjeringssamarbeid med Frp. Og da er jo ett viktig valg tatt. Og KrF fikk stemmer i samsvar med det ved siste valg.

Abortsaken vil alltid være der. Du tror på en reversering av denne. I dag har tallene sunket til ca 12'/år. Det er jo flott. Det er direkte uventet. La oss håpe at tallet fortsetter å synke. Vi trodde aldri at antall trafikkdrepte skulle gå ned, men nå er de nede i 20% av rekordårene. Ting er altså mulig hvis man jobber for det over tid. Likevel, det er neppe noen vei tilbake til forbudstiden. Det man ønsker er lave aborttall, ikke forbud. Kunsten blir å oppnå så gode holdninger i folket at aborttallene synker av seg selv mens det er åpent for de som ikke ser annen råd. Og her ga Unge Venstre oss en gavepakke i går. 

Ønsket om å kaste Frp ut av en fungerende regjering var helt urealistisk. Jeg tror det var et solid tegn på at lederskapet vaklet. Her i Trøndelag ble det organisert grupper som hjalp Venstre over sperregrensen for å sikre at de kunne ha en chanse til å bli med i regjeringen slik at videre borgerlig liv skulle bli mulig. Ingen så noen slik realistisk mulighet for Krfs del. Krf burde selv ha sett realismen i dette og lederen burde satt skapet på plass. 

På enkelte områder er Frp den sterkeste konkurrenten til Krf. Ikke rart det blir gnisninger. Inneklemt mellom to av samme alen, Ap og Frp, sliter Krf med å forsvare sin grunn. Nå ser det ut til at de som vil til Ap er færre enn de som vil i retning regjeringen. Da er det bare å gjøre valget. I høst kan Hareide samle de få han har igjen og velge en mer konservativ kurs. Men da må det bli slutt på tjafset først, og han må vise seg som en leder. 


1 liker  
Kommentar #19

Roald Øye

351 innlegg  2311 kommentarer

En hyllest til Sylvi Listhaug.

Publisert nesten 2 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Hareide og resten av KrF gravde en grøft for Sylvi Listhaug, og hun hoppet ned i den.

Lektor med historie som hovedfag og tidligere stortingsmann for Høye,  Halgrim Berg, skrev en kronikk i Dagen 24. 8. 2018 "Tornerose-svevn om islam og islamisme". Han tegner et bilde av dagens situasjon i mange europeiske land, som får meg til å tale vel om Sylvia Listhaug. og det hun gjorde som innvandrings-og integreringsminister i Solberg-regjeringen.

 "Men i åndskampen som nå bygger seg opp i Europa må det seiast å vera merkelig at profesjonelle folk i Herrens teneste bagatelliserer den største utfordringa for vår kultur og levemåte i dag: imperialistisk islam og medfølgjande radikal politisk islamisme." 

Sylvi Listhaug som FrPs fremste talskvinne i innvandrerspørsmålet bør ikke være noe hinder for KrF for å gå inn i dagens regjering. Jeg tror hun vil få en positiv omtale i fremtidens norske  historiebøker. 

Sylvi Listhaug  skånet Norge for de problemer som Sverige og andre europeiske land nå sliter med på grunn av en alt for liberal innvandringspolitikk. 

8 liker  
Kommentar #20

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Bytt parti!

Publisert nesten 2 år siden

Å kalle et parti «kristelig» og omfavne synd eller fremme syndig levemåte blir galt.  

Kall partiet Folkepartiet i stedet.

Nå er jo kristen tro vanlig i alle norske partier og politikken er ofte mer kristelig i de andre partiene.

Jeg tror kristne politikere ville gjøre langt mer nytte om de gikk inn i et av de andre partiene på Stortinget.


3 liker  
Kommentar #21

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Et nytt fenomen i KrF

Publisert nesten 2 år siden

Siden jeg selv er medlem i Human-Etisk Forbund (HEF) kan jeg ikke sies å være helt uhildet i det jeg skriver her. Men jeg  synes KrFs gjentatte angrep på HEF er ganske usedvanlige og vitner om en utvikling i sekterisk retning. At KrF og HEF er uenige i aktuelle saker er helt naturlig. Men KrF har flere ganger gått i generell polemikk mot HEF, de har for eksempel hevdet at organisasjonen vil fjerne religion fra samfunnet og ønsker et verdifritt samfunn (hva nå det måtte være). Det vil være delte meninger om de påstandene, men det er ikke poenget. Hvor vanlig er det egentlig for et parti og gå i polemikk mot frivillige organisasjoner som om de var konkurrerende partier? Jeg kan ikke huske at tidligere partiledere har holdt på på denne måten.

Vi kan sammenligne med en annen organisasjon, Natur og ungdom. De vet virkelig å få sine saker opp på dagsorden. Da går det selvsagt en kule varmt i diskusjoner med politikere og næringslivsledere om aktuelle stridsspørsmål. Men jeg kan ikke huske at politikere har gått til generelle angrep på Natur og ungdom og sagt at de har er ønske om å avskaffe all verdiskaping i Norge osv. Det må i så fall ha vært i kampens hete om en betent sak. Men det er den typen angrep KrF retter mot Human-Etisk Forbund. Og det er noe de ser ut til å ha begynt med under den nåværende, angivelig liberale partiledelse.

KrF snakker også fryktelig mye om våre (angivelige) kristne grunnverdier. Noen ganger høres det nesten ut som Stortinget skal skrive bok om idéhistorie, ikke styre landet. KrF har drevet dette så langt at noe av kritikken deres mot Sylvi Listhaug fortonet seg som litt hyklersk.

2 liker  
Kommentar #22

Hans Petter Nøkling

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det starter der. Tro må man gjøre i kirken

Det starter med skillet ja, men tror man så tror man uavhengig av om man er i kirken eller ikke. Det var ikke "tro må man gjøre i kirken" jeg mente. Man kan fint la seg motivere av sin tro uten å benytte bibel-sitater i argumentasjonen. Som kristen bør man tro at Gud vil mennesker det beste, og videre at det finnes gode grunner til en ordning som ekteskapet mellom mann og kvinne (for det gjør det jo). Slik kan man møte og utfordre samfunnet med sekulære argumenter som er allment aksepterte, helt uten å henvise til bibel-sitater som kun den indre kjernen aksepterer.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hans Petter Nøkling. Gå til den siterte teksten.
Det starter med skillet ja, men tror man så tror man uavhengig av om man er i kirken eller ikke. Det var ikke "tro må man gjøre i kirken" jeg mente. Man kan fint la seg motivere av sin tro uten å benytte bibel-sitater i argumentasjonen. Som kristen bør man tro at Gud vil mennesker det beste, og videre at det finnes gode grunner til en ordning som ekteskapet mellom mann og kvinne (for det gjør det jo). Slik kan man møte og utfordre samfunnet med sekulære argumenter som er allment aksepterte, helt uten å henvise til bibel-sitater som kun den indre kjernen aksepterer.

Ja, det er dette jeg også mener. Sin tro kan man snakke om i andre sammenhenger mens man forstår at politikken utformes over en litt annen lest. Fro en troende er troen alltid med men man må være åpen for at man ikke kan få gjennomført hele maksimen men det som passer inn i det sekulære. Det er toregimentslæren i praksis. Jeg tror at dette er noe uklart både for de sekterisk kristne og de som sogner til PDK.

Kommentar #24

Hans Petter Nøkling

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Fro en troende er troen alltid med men man må være åpen for at man ikke kan få gjennomført hele maksimen men det som passer inn i det sekulære. Det er toregimentslæren i praksis. Jeg tror at dette er noe uklart både for de sekterisk kristne og de som sogner til PDK.

Man må være åpen for at man ikke kan få gjennomført alt, men det betyr ikke at man bør slutte å kjempe for det man tror på. Da kunne KrF lagt ned hele abort-debatten også. Jeg tror det klokeste ville vært å tydelig skille seg fra øvrige partier, og stå opp for hva man mener er rett.

Jeg tror KrF har gjort uklokt i å forsøke å smelte sammen idëen om at man må skille bibel og politikk med hvilken hatt man har på seg i ulike situasjoner. Det første er rimelig og troverdig, det andre ikke. Som Bjarte Ystebø påpekte ville det være som om en politiker fra Rødt eller SV driver privat eldreomsorg med stor profitt og bruker pengene på privat luksus, og samtidig vil ha tillit i kampen mot velferdsprofitører. Eller om en Arbeiderpartipolitiker som bedriftseier eller leder bekjemper fagforeningene. Altså; gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør.

Jeg tror folk flest klarer å se disse elementene. Ellers har jeg ikke sett noen PDK-politiker argumentere med bibel-sitater i politikken.

Lurer på om KrF lider av noe som ser ut til å være et nokså vanlig problem. Å ikke klare å skille mellom saker/argumenter og personer.

2 liker  
Kommentar #25

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Tore Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å argumentere prinsipielt for et skille mellom det teologiske og det politiske, og samtidig flagge tydelig sitt personlige standpunkt til ekteskapsloven. Kanskje er det temmelig mange som synes spørsmålet om likekkjønnet vigsel er vanskelig teologisk, men lever godt med dagens ekteskapslov. 

Tore Christiansen har skrevet en særlig god analyse. Nøktern og informativ – for oss som ikke er innenfor.

1 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hans Petter Nøkling. Gå til den siterte teksten.
Man må være åpen for at man ikke kan få gjennomført alt, men det betyr ikke at man bør slutte å kjempe for det man tror på. Da kunne KrF lagt ned hele abort-debatten også. Jeg tror det klokeste ville vært å tydelig skille seg fra øvrige partier, og stå opp for hva man mener er rett.

Høsten 2013 fikk Krf gjennomslag hos regjeringspartiene om en vri på abortloven og reservasjonsretten. Norske feminister gikk sånn passelig av skaftet over dette forsøket på å begrense retten til fri abort. Jeg tror at Hareide lærte leksen den gangen, men det kan vel ta litt tid før det siver ned i organisasjonen at han etter en viss tid trakk forslaget i den form at han meddelte regjeringen at saken likevel ikke var så viktig for Krf at den burde presses gjennom mot folkets vilje. Ett av argumentene var at et så lite parti ikke burde få avgjørende innflydelse i en så viktig sak, og det hele ble oppfattet direkte udemokratisk. Om toregimentslæren viser seg noe sted er det i slike saker hvor folket har klare ønsker på tvers av partienes hjertesaker. Dere må gjerne bruke krefter på hvilket spørsmål som helst, men det er ikke dermed sagt at det gir oppslutning mens partiet enda har mulighet til å redde stumpene. 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere