Vidar Mæland Bakke

38

Bill Hybels, metoo og vårt menighetsliv

Vi skal være glade for at lyset slås på. Det er nødvendig at bevisstheten om åndelige lederes feilbarhet og fallgruver styrkes. Jeg tror det fører til at det blir vanskeligere å falle på dette området. Menighetsledere, og særlig vi som er menn, lærer at vi stadig må jobbe med våre holdninger og rutiner for hvordan vi omgås mennesker av annet kjønn, både i tjenesten og privat. Vi trenger også mennesker rundt oss som utfordrer og ansvarliggjør oss regelmessig på vår livsførsel.

Publisert: 24. aug 2018  /  594 visninger.

 

Da min menighet, ByMenigheten-Sandnes startet som Lundehaugen menighet i 1999, var Willow Creek en stor inspirasjonskilde. Det var her menigheten hentet ideer til menighets-strategi, cellegrupper, ledertrening, visjonstenkning, barneopplegg og dramastykker, for å nevne noe. Mange dro flere turer til Chicago og lot seg begeistre. Enda flere har i årene etterpå deltatt på årlige Global Leadership Summit i vårt område, med taler fra konferansen i Willow Creek overført på storskjerm.

Metoo-anklager

I vår skjedde dramatiske ting. I kjølvannet av metoo-kampanjen stod kvinner frem med anklager om at de har vært utsatt for grenseoverskridende seksuell adferd fra Bill Hybels sin side. Han valgte å gå av noen måneder før han hadde planlagt. De første meldingene tydet på at menigheten med lederskapet i spissen slo ring om Hybels og trodde på han når han i hovedsak avviste anklagene. Dette var nemlig ikke nytt for eldsterådet. En intern granskning ble gjort etter at de første meldingene kom på deres bord allerede i 2014.

Nylig gikk både eldsterådet og de to nye hovedpastorene av. De har nå kommet til at anklagene var troverdige. De erkjenner at de ikke skulle ha trodd mer på Hybels enn på kvinnene. De forsøker å legge til rette for en ryddig prosess fremover, og har klokelig kommet til at den må ledes av personer med nødvendig tillit.

For noen uker siden sa Missy Rasmussen fra det avtroppende eldsterådet blant annet følgende fra podiet i Willow Creek til de kvinnene som har kommet med anklager og bekymringsmeldinger: 

"Selv om vi trolig aldri vil vite for sikkert alt om hver enkelt historie, har vi ingen grunn til å ikke tro på dere. Vi beklager at våre første uttalelser var så ufølsomme, defensive og beskyttende overfor Bill. Vi oppfordrer Bill til å erkjenne sin synd og offentlig be om unnskyldning.”

I hennes lengre innlegg er det mye god etterpåklokskap. Og for mange kommer nok dette alt for seint, gitt den kunnskap eldsterådet har sittet med over flere år. Dette er likevel ikke en tid for hovmod. Like lite som det er en tid for å bagatellisere eller unnskylde.

Er da alt vi har lært av Bill Hybels og Willow Creek verdiløst? Er dette bare en bekreftelse til alle kritikere som ristet på hodet over at ByMenigheten og mange andre norske menigheter har hentet så mye ideer og inspirasjon fra Willow Creek?

Jeg håper det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. De vil jeg oppsummere i seks punkter:

1. Det er en tid for sinne, skuffelse og oppgjør.

Ett av de forbilder jeg og mange har hatt som leder, prest og forkynner, har misbrukt sin tillit grundig overfor mange kvinner. Jeg innrømmer at det nå vil være vanskelig å høre igjen taler og plukke ned bøker jeg har i bokhyllen av Bill Hybels. Det vil ta tid for han å gjenopprette tillit, særlig fordi han så langt ser ut til å benekte det aller meste. Det gjør veien til forsoning lengre.

2. Bill Hybels har utvist et bemerkelsesverdig lederskap gjennom førti år i Willow Creek.

Han har hatt enorm innflytelse på menighetstenkning og ledelse i alle verdensdeler. Alle som har opplevd hans veiledning og omsorg for menigheter og ledere i kirke og samfunn, behøver ikke å kaste vrak på alt de har lært. Også her gjelder prinsippet om å prøve alt og holde fast på det gode.

3. I disse tider kan det forrige punktet oppfattes som en bagatellisering.

Som om alt det gode Bill Hybels har gjort på andre områder, kan utligne eller unnskylde det han har gjort overfor disse kvinnene. Slik er det ikke ment, og slik må det ikke forstås.

4. Det siste året har vi blitt vant til å høre om metoo-skandaler i offentligheten, også i kirken.

Alle som kjenner godt til menighets- og organisasjonsliv vet at vi ikke kan slå oss på brystet og hovere. Eksemplene er alt for mange også hos oss. Vi må forberede oss på at flere kommer til overflaten. Og vi skal være glade for at lyset slås på. Det er nødvendig at bevisstheten om åndelige lederes feilbarhet og fallgruver styrkes. Jeg tror det fører til at det blir vanskeligere å falle på dette området. Menighetsledere, og særlig vi som er menn, lærer at vi stadig må jobbe med våre holdninger og rutiner for hvordan vi omgås mennesker av annet kjønn, både i tjenesten og privat. Vi trenger også mennesker rundt oss som utfordrer og ansvarliggjør oss regelmessig på vår livsførsel.

5. Vi må unngå å snakke lettvint om tilgivelse. Og vi må ikke blande sammen tilgivelse og tillit.

Alle begår vi synder. Nåden og tilgivelsen i Kristus er tilgjengelig for alle som ber om det. Tilgivelse fra mennesker er noe som kan ta tid og som vi ikke uten videre kan kreve. Å inneha en åndelig lederposisjon er ingen menneskerett. Det krever tillit og en annen form for prosess. På dette området har Stavanger bispedømme jobbet grundig over flere år, og vår menighet har lagt bispedømmets retningslinjer til grunn for vår menighet.

6. Også før de siste hendelsene i Willow Creek, er det mange, også i ByMenigheten som er blitt mer nøkterne til å ha megakirker i USA som forbilde.

Jeg merker en sunn skepsis til den innflytelsen enkeltpersoner på toppen ofte får i slike kirker. Fallhøyden blir så stor. Kanskje kan vi merke oss at en hver vekst skjer under kraftig motstand fra en som gjør alt han kan for å hindre oss. Åndelige ledere vil alltid være utsatt, trolig enda mer når ansvaret, makten og innflytelsen øker, og de oppnår stor anerkjennelse og berømmelse. Lykkes motstanderen i sitt angrep på disse, gir det ofte så stor effekt. Men både i store og mindre menigheter gjelder det at åndelige ledere står minst mulig alene. Og makten og innflytelsen må være begrenset av gode rammer og strukturer.


(Dette er en noe bearbeidet versjon av et innlegg publisert på Vidar M. Bakkes blogg.) 

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Må vi ha ledere?

Publisert nesten 2 år siden

Kanskje Jesu legeme på jord ikke har ledere eller sjefer, bare brødre og søstere i Herren.  Alle oppmuntrer hverandre i hverdagen og deler troens liv.

Om Jesus er hode for alle får alle ledelse fra ham.

Amerikanske menigheter er ikke våre forbilder.

2 liker  
Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

vel

Publisert nesten 2 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Er da alt vi har lært av Bill Hybels og Willow Creek verdiløst? Er dette bare en bekreftelse til alle kritikere som ristet på hodet over at ByMenigheten og mange andre norske menigheter har hentet så mye ideer og inspirasjon fra Willow Creek?

hele mitt liv har jeg undret meg over denne nesegruse beundringen over amerikanske "my ministry,"  -enkeltforetak som det egentlig er, - med all makt hos en person. 

For meg ville det vært mer interessant om norske ledere hadde reist til China og stilt seg spørsmål, - til etterfølgelse, - om hva som får disse menighetene til å vokse? 

Jeg tviler sterkt på at det kan tilskrives sterke ledere?

4 liker  
Kommentar #3

Johan Rosberg

22 innlegg  442 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kanskje Jesu legeme på jord ikke har ledere eller sjefer, bare brødre og søstere i Herren.  Alle oppmuntrer hverandre i hverdagen og deler troens liv.

Godt mulig du har rett. Teologisk er jeg vokst opp og oppflasket i det lavkirkelige Luthersk-evangeliske bedehusmiljøet her på sør-vestlandet. Når det er sagt, kjenner jeg meg mer igjen i broder Åge (Samuelsen) enn i de fleste teologer og teologier jeg har snust og lest meg inn og opp på. 

Åge var slett ikke uten brist, men det var da en kime til noe godt og ekte der. Motsatsen finner vi kanskje godt gjengitt i Edin Løvås´s "Det Farlige Maktmennesket". Psykopatien er ikke et ekstremtilfelle - det ligger mange veldig nært.

Jeg sier ikke at dette er enkelt. Langt derifra. Kanskje begrepet knivsegg passer bra i tilfeller vi beskriver? Og vi sitter jo i glasshus alle sammen.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er da ikke noe nytt i Norge heller

Publisert nesten 2 år siden

Det er nå snart 127 år siden presten Lars Oftedal i Stavanger foretok offenlig skriftemål ved kirkedøren i St. Petri kirke og avstatte seg selv som prest.

http://www.xn--srfylket-54a.no/det-hendte/stavanger/2759-det-store-syndefallet-i-st-petri.htm
Kommentar #5

Johan Rosberg

22 innlegg  442 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det er nå snart 127 år siden presten Lars Oftedal i Stavanger foretok offenlig skriftemål ved kirkedøren i St. Petri kirke og avstatte seg selv som prest.

Virkelig noe å tenke over i vår kjappe vei til talerstolen. Lars Oftedal og nettikette. Takk for link. Noe å dykke ned i, og lære av. :)

Kommentar #6

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Menigheten er i nabolaget.

Publisert nesten 2 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt, kjenner jeg meg mer igjen i broder Åge (Samuelsen) enn i de fleste teologer og teologier jeg har snust og lest meg inn og opp på. 

De mange trossamfunn av forskjellig valør søker jeg ikke lenger.  Jeg fikk god start som ung kristen og lærte å studere og tilegne meg ordet selv - også med god støtte fra andre.  Jeg har deltatt mange steder og kjenner frikirke-Norge godt.  Men organisert menighetsliv med sjefer og strukturer og jag etter «vekst» og penger og kirkebygg tror jeg ikke på.  Det gir mange negative bivirkninger.  Sårede mennesker og utslitte trofaste slitere.

Sterke ledere er farlige, ja.

Vær kristen i hjemmet og nabolaget.  Der viker Gud.


Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Ikke veldig ydmykt

Publisert nesten 2 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Vi skal være glade for at lyset slås på. Det er nødvendig at bevisstheten om åndelige lederes feilbarhet og fallgruver styrkes. Jeg tror det fører til at det blir vanskeligere å falle på dette området.

Du starter denne artikkelen din på verst tenkelig måte, med å påvise at det vil bli mindre fristelser og sex-falling fremover, siden "bevisstheten" nå øker, sier du.

Vel David og Salomo falt, selv om de var nærmere Gud,  de fleste karismatiske pastorer i verden. Skulle tro Salomo skulle ha lært av sin far Davids tabber, men det gjorde han ikke. Nei, djevelen har så mange lure knep, han respekterer ikke Meetoo. Han vil finne andre måter. Det beste er ikke bare å legge seg flat å være ydmyk - hele tiden. I Sandnes kan dere godt lære litt om Paulus og Luther, hva de sier om synden som bor i oss mennsker. Ikke lett å bli kvitt.

1 liker  
Kommentar #8

Vidar Mæland Bakke

38 innlegg  19 kommentarer

Presisering

Publisert nesten 2 år siden

Jeg forstår at innledningen kan forstås slik. La meg presisere. Når jeg snakker om bevissthet tenker jeg på minst to måter: For det første bevissthet  hos den som innehar lederansvar, at vi vil komme i situasjoner der vår sårbarhet på det ene eller andre område (jf makt, penger, sex) settes på prøve, og ikke tro at dette bare gjelder andre. Her har vi nettopp så gode ressurser å hente i vår lutherske teologi og et realistisk menneskesyn  . For det andre, bevissthet i lederes omgivelser. At omgivelsene ikke forledes til å tro at prester og pastorer er hevet over andre, at det finnes mennesker som holder oss ansvarlige, veileder oss i tjenesten, at det finnes forebyggende strukturer. Jeg sier ikke at da går alt bra. At da er faren over. Men det er mye som tyder på at jo mer «alene på toppen» en leder er ( slik trolig David, Salomo og Bill var), jo større er mulighetene for at man har anledning til å operere uten tilstrekkelig innsyn og korreksjon. Som flere her påpeker, dette er ikke noe nytt. Det har sin opprinnelse i syndefallet. Derfor blir vi nok ikke ferdige med denne tematikken med det første. Dessverre. 

Kommentar #9

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Fjern hele hierarkiet - og neonlysene.

Publisert nesten 2 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Men det er mye som tyder på at jo mer «alene på toppen» en leder er ( slik trolig David, Salomo og Bill var), jo større er mulighetene for at man har anledning til å operere uten tilstrekkelig innsyn og korreksjon.

Du erkjenner altså at det er et problem med en mann på toppen; - men alikevel er de nye og moderne karismatiske menigheter som Hillsong, SALT, Imi-kirken, mer en-manns-styrt enn noen gang? Det er noe om skurrer.

Jeg har vært med i gamet lenge, i 30 år, og husker godt på 80 tallet, når pastoriseringen begynte. Vi fikk omtrent 100 kristne-senter menigheter som skulle bli som Livets Ord. Vel, vi så hvordan det gikk, ikke noe sæelig frukt, ingen vekkelse.

Idag gjøres samme feilene, det vokser opp menigheter, slik du er leder av, som tror at veien til vekkelse går gjennom sterk lederskap. Alt fokus settes inn på ledere og metoder, istedet for bred tenkning om korsets forkynnelse, syndsforlating, omvendelse og et nytt liv.

Jeg vet at dere snakker mye om et "nytt liv" i Sandnes klippen, men jeg er redd dere ikke treffer blink. Jeg var på møte der engang for ca 3 år siden. Da fikk jeg utdelt hørselsvern, og det var røyk og neonlys og ektrem høymusikk. Mener du slike kullisser skaper sunn Gudsfrykt, eller er ikke dette et forsøk på å bruke verdslige scenesetting for å tekkes ungdommen? Jeg tror en slik møteform heller pirrer verdslige og seksuelle lyster, enn å skape omvendelse, renhet og et hellig liv hos de troende.

2 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Hørselvern....eller "ører som ikke hører"

Publisert nesten 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg var på møte der engang for ca 3 år siden. Da fikk jeg utdelt hørselsvern,

Dette minner meg om Jeremias profeti som både Jesus og Paulus viste til:

"og deres ører er blitt tunghørte....så de ikke skal høre med ørene og ikke forstå..." 

 

1 liker  
Kommentar #11

Vidar Mæland Bakke

38 innlegg  19 kommentarer

Vær etterrettelig, Tønnesen

Publisert nesten 2 år siden

Tønnesen, det er vel og bra med en diskusjon om lederskap i alle slags menigheter i Norge, det være seg Den norske kirke, organisasjonslivet, frikirker, katolske og pinsekirken, selv om jeg synes du sauser mye sammen her.

 Jeg foretrekker her å uttale meg på vegne av den menigheten der jeg selv er prest. Den heter ByMenigheten - Sandnes, ikke pinsemenigheten Klippen Sandnes som du sier du har besøkt. Vi er en menighet i Den norske kirke, på godt og vondt. Jeg tar gjerne mot kritikk og råd som gjelder den menigheten jeg arbeider i, men synes det er vanskelig å verken forsvare andre eller støtte den, etter min mening, ganske unyanserte beskrivelsen du gir av en lang rekke andre menigheter. 

Diskusjonen om lydbruk og hørselsvern er interesssant og viktig nok, men har da vel lite med den saken å gjøre som beskrives i mitt innlegg.  Besøk oss gjerne. Det er sikkert ett og annet du vil reagere på. Vi er underveis. Men over tid håper jeg du vil oppleve at det er et fokus på korsteologi, syndsforlatelse og omvendelse, så vel som en kontinuerlig samtale om hva det betyr å være en Jesu disippel i vår tid.

Når det er sagt. Det er gode grunner til å sette søkelys på lederidealer i menighetslivet. Så takk for ditt kritiske engasjement i den saken. Jeg forsøker å lytte og lære. 

Jeg vil vel påstå at lederkrisen er like stor i Den norske kirke som den er i pinse- og frikirker. Vi sliter bare med utfordringer på litt ulike fronter. Det blir for enkelt å nærmest si at løsningen er å ikke ha ledere eller ha fokus på å drive ledertrening slik noen her synes å anbefale. 

På sitt beste handler god ledertrening om å anerkjenne behovet for mange og ulike typer ledere som gjensidig utfyller hverandre, slik at det ikke blir en på toppen som i praksis styrer. Det er i alle fall det idealet jeg ønsker å arbeide etter i min sammenheng. 

1 liker  
Kommentar #12

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

rettelse- jeg tok feil menighet

Publisert nesten 2 år siden
Vidar Mæland Bakke. Gå til den siterte teksten.
Jeg foretrekker her å uttale meg på vegne av den menigheten der jeg selv er prest. Den heter ByMenigheten - Sandnes, ikke pinsemenigheten Klippen Sandnes som du sier du har besøkt. Vi er en menighet i Den norske kirke, på godt og vondt.

Beklager at jeg knyttet deg til feil menighet. 

Når du nevnte willow Creek som forbilde, assosierte jeg det med en frimenighet, ikke en menighet i DnK.

likevel er jeg ikke beroliget, heller tverimot. En statlig betalt prest burde ikke levfle med og samarbeide med amerikanske megapredikanter. 

Vi har ingenting å lære av USA og deres menigheter. USA er idag  nærmest avkristnet, ikke minst pga skaden og skandalene supermenigheter og dollarpredikanter har gjort. Mitt råd er å holde dere til kirkeårets tekster og katekismen, det holder mer vann enn det spekulative vi ser i USA.

Kommentar #13

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Du er oppdatert skjønner vi?;-)

Publisert nesten 2 år siden

"USA er nærmest avkristnet.."

Vet ikke når du var Over There sist, men sist jeg sjekket hadde USA mer enn 100 millioner Born Again Christians, fordelt på flere hundre tusen menigheter...

2 liker  
Kommentar #14

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Har du sjekket, sier du?

Publisert nesten 2 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke når du var Over There sist, men sist jeg sjekket hadde USA mer enn 100 millioner Born Again Christians, fordelt på flere hundre tusen menigheter...

Har Søetorp vært i USA og "sjekket", og funnet ut at det er 100 millioner born agains? 

Jeg tror at du har skjekket i seiersrapporter skrevet av journalister i Korsets seier, NorgeIdag, og Charismatic magasin. Disse organene lever av å levere fake kristennytt, som store vekkelser, uten å skjekke troverdigheten til omvendelsene. Selv de virkelige kristne i USA sier og mener at USA er i ferd med å bli avkristnet. Kristne er spilleavhengige, pornoavhengige, drikker, bruker drugs og narkotika, horer og driver økonomisk snusk. Det er kvaliteten på det du kaller born agains.

Med andre ord - en presis beskrivelse på det som i bibelen kalles Babel, den store skjøge og endetidens menighet. Frafallsmenigheten og den store åndelige trengsel. Jeg vil ikke være med der , jeg vil til himmelen, til den ekte Jesus.

Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at du har skjekket i seiersrapporter skrevet av journalister i Korsets seier, NorgeIdag, og Charismatic magasin. Disse organene lever av å levere fake kristennytt, som store vekkelser, uten å skjekke troverdigheten til omvendelsene. Selv de virkelige kristne i USA sier og mener at USA er i ferd med å bli avkristnet. Kristne er spilleavhengige, pornoavhengige, drikker, bruker drugs og narkotika, horer og driver økonomisk snusk. Det er kvaliteten på det du kaller born agains.

Dette var sterke påstander, en ting er din useriøse synsing  og dømming av andre troende, en annen sak er kvaliteten og dokumentasjonen i disse påstandene. For min del holder jeg det for mest  viktig å feie for egen dør. 

1 liker  
Kommentar #16

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Synsing sier du-

Publisert nesten 2 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dette var sterke påstander, en ting er din useriøse synsing  og dømming av andre

Og hva bygger du dine antagelser på Tveit? 100 millioner født på ny kristne i USA? Jeg nekter å tro at du, som en tilårskommen mann tror på slike eventyr. Da ville jo USA vært et paradis på jord, om slike påstander var korrekte. 

Men jeg antar at du også ble påvirket av Wormack som besøkte Philadelphia Kristiansand nylig. 

Kommentar #17

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Ser bort fra alt tåkeprat, så er dette et bra innlegg. Jeg også opplevde sex-trakkasering i pinebevegelsen uten at lederskapet tok dette alvorlig. Det var en tidl pastor som var skjult homofil. Se på profilen min, der er min historie. 

Så bra at noen kirker velger å ta dette seriøst. 

Kommentar #18

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

 Ø men hva med Jesus da? Er ikke denne sikkelsen også fake news!

Kommentar #19

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Hei Thorbjørn

Jeg sjekket profilen din og ser at du har mange fornuftige tanker. Men du sliter med Gudstroen sier du. Om du vil kan du ringe meg - hadde vært kjekt å snakke med deg. Videre debatt passer ikke her om personlige ting. 92484437

1 liker  
Kommentar #20

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Takk for du vil prate med meg. Men har du mål for å få meg å tro på din Gud må jeg skuffe deg. Jeg tror ikke at det finnes noe Gud eller guder. Det livet jeg har i dag kunne jeg aldri tenke meg å gå tilbake til overtroen, for jeg har det så mye bedre, fordi jeg ferdig med den tiden jeg slet med "Gudstroen". 

Ellers, takk for din omtanke.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere