Øivind Benestad

25

Et frimodig og vennlig nei

Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold? Svaret er et klart ja.

Publisert: 23. aug 2018 / 6169 visninger.

Skrevet av  Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke og Øivind Benestad, Daglig leder av Stiftelsen 
MorFarBarn

Den viktigste grunnen til å være skeptisk er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». Denne foreningen er hovedarrangør eller medarrangør av Skeive dager og Pride-paradene i Norge. Fra å være en stemme for homofiles rettigheter og krav, har foreningen i dag en mye bredere agenda. Det uttalte idealet og målet er et grenseløst seksuelt mangfold, i klar opposisjon til tradisjonelle normer og familieverdier. Homofili er bare en liten del av foreningens agenda. Det ser man på flere måter, bl.a. i navnet som i 2016 ble endret fra LLH.

Skeive dager og Pride-parader bygger på en radikal kjønnsideologi. Hovedtrekkene i denne ideologien kan oppsummeres i tre punkter: 

1) Normalvarianter. 
Alle typer kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter, seksuell atferd og seksuelle orienteringer framstilles som sidestilte «normalvarianter». All seksualitet, alle typer samliv og alle seksuelle handlinger mellom samtykkende voksne betraktes som positivt. Hetero, homo, bi, poly, pan, inter og trans er eksempler på slike sidestilte «normalvarianter» – like naturlige, normale og etisk høyverdige.

Antallet kjønn, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer er flytende, men i en oversikt fra Foreningen FRI finner man 18 slike «normalvarianter». I andre sammenhenger opereres det internasjonalt med opptil 71 seksuelle varianter.

Foreningen FRIs nåværende leder sa i et avisintervju: «Alle samlivsformer har lik verdi, og vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har.» Naturlig nok er polygami og polyamorøse forhold en integrert del av det seksuelle mangfoldet, så lenge det skjer frivillig. 

2) Relativisme. 
I Foreningen FRI’s ideologi er betydningen av kjønn, av mann og kvinne, av far og mor, opphevet. Forskjellen på norm og unntak er visket ut. Ingen samlivsform eller seksuell atferd kan regnes som bedre enn andre. En gjennomført etisk relativisme er opphøyet til norm.

Det som er dramatisk, er ikke at den private interesseorganisasjonen Foreningen FRI med sine 2.000 medlemmer kjemper for et anarki av kjønn og seksualiteter. Det dramatiske er at denne ideologien nå er i ferd med å infiltrere politikk og lovverk, barnehager og skoler. Påvirkningen og indoktrineringen av våre barn og barnebarn er målrettet og urovekkende.

Det er på høy tid å våkne opp! Pride-ideologien opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. Vi tror dette er et eksperiment som på sikt kan få svært negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunn.

3) Voksenperspektiv. I Foreningen FRIs kjønnsnøytrale univers ligger fokus på voksnes krav, ønsker og behov. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sine egne foreldre. Det eneste barn trenger, er voksenpersoner med god omsorgsevne, sies det. Blodsbånd og slekt, arv og gener er derfor irrelevant og uvesentlig i et menneskes liv. TV-programmer som «Tore på sporet» forteller rørende historier, men de har kun betydning som underholdning.

Perspektivene vi har nevnt ovenfor, er det vanskelig å snakke høyt om i dagens offentlighet. Mange er redde for å bli stemplet som mørkemenn og trekker seg fra de åpne samtalene. I dagens kulturelle klima er det, paradoksalt nok, atskillig enklere å heise regnbueflagg og på den måten støtte Foreningen FRI, feire grenseløs seksualitet og applaudere oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens unike betydning …

Pride-arrangørene oppfordrer menigheter og kristne til å delta i parader og heise regnbueflagg. Vi kan frimodig takke vennlig nei. Vi sier ikke av den grunn nei til kjærlighet, til sunt mangfold og til toleranse. Men vi sier nei til å støtte en forvirrende og ødeleggende kjønnsideologi uten moralsk og sosial bærekraft for individ og samfunn.

Trykket i Vårt Land 23. august 2018.

19 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

16 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Prøv å google på for eksempel på søkeordene Hurlers xxx+xyy; det vil komme opp utallige varianter over det såkalte normale. Er det ikke medmenneskelig at man også inkluderer mennesker med slike medfødte varianter i sammenhenger der vi såkalte normale får delta?

3 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

16 innlegg  2088 kommentarer

Motstanden mot

Publisert 4 måneder siden

homofilt samliv og likekjønnet ekteskap begrunnes ofte med hensynet til barna. Men om virkelig barna er hovedbegrunnelsen, hvorfor ikke da gå inn for et klart og forpliktende foreldreskap for barns biologiske foreldre? Med dagens teknologi kan foreldreskap entydig bestemmes. Det er derfor ingen ting i veien for å knytte lovgivningen om foreldreplikter, arv mm til biologisk opphav. I stedet ser en, som i dette innlegget, at en ønsker å regulere folks seksualitet og seksuelle utfoldelse. Men det er en tankegang som hører hjemme i fjerne tider da kontroll med seksuallivet var eneste mulighet til å fastslå foreldreskap. I dag framstår slike holdninger, med rette, som moralisme. Dette er en hovedgrunn til at folk flest ikke slutter opp om det Benestad og likesinnede står for, selv om de ønsker et sterkere vern om barns rett til å kjenne sine foreldre og at de skal vokse opp hos biologiske foreldre om mulig.

4 liker  
Kommentar #3

Lars Laird Iversen

16 innlegg  75 kommentarer

Logisk brist om relativisme.

Publisert 4 måneder siden

Benestad trekker frem tre argumenter for sitt syn. Jeg er uenig med alle tre. Punkt 1 og 3 er viktige samtaler som må tas på alvor - og Benestad argumenterer med en innestemme, i det minste. 

Men argument nummer to er en selvmotsigelse. Foreningen FRI er da på ingen måte relativister? De kjemper FOR noe, og er UENIGE med Benestad og hans meningsfeller. Det er etiske standpunkt med brodd. Hadde de vært relativister, hadde de sagt at Benestads standpunkt var like godt som deres eget. Det mener de ikke. Selv Benestad burde gå med på at dette ikke er en diskusjon mellom moral og umoral, men mellom ulike, dyptfølte, etiske ståsteder.

3 liker  
Kommentar #4

Solfrid Brekke

1 innlegg  35 kommentarer

Relativisme

Publisert 4 måneder siden

Slik jeg forstår foreningen FRI, så mener de at alt er relativt i den forstand at det kommer ikke an på tisseluren, men på hva "du føler inne i deg". Har du mannetiss, men føler deg som en kvinne, så er kjønnsorganet underordnet dine subjektive følelser. 

Foreningen FRI går inn for kjønnlemlestelse av personer som har vrangforestillinger om være "født i feil kropp".

Foreningen FRI ønsker at barn på 6 år, skal få bestemme selv hvilket kjønn de ønsker å fremstå som. (Dette er å legge et alt for stort ansvar på barn, og tangerer mot barnemishandling).

I Canada er det foreslått en lov om "hatechrime", som gjør det kriminelt å ikke underordne seg andres vrangforestillinger. Hvis en transvesitt ønsker å fremstå som mann eller kvinne, så skal alle i omgivelsene rundt tvinges til "å være med på leken". De tvinges til å omtale transvesitten som "hun" eller "han", alt etter som transvesitten ønsker det. Sannheten er underordnet. Det at menneskene i omgivelsene opplever et overtramp på SIN frie vilje, og ikke ønsker å lyve for eksempel, bli underordnet. Alle som ikke underordner seg meningsdiktaturet blir stemplet som hatkriminelle. 

Noe som forsåvidt ikke er noe nytt. Media har jo lenge stemplet meningsmotstandere som "homohatere". Forskjellen nå, ligger i at meningsmotstanderne kan bli arrestert.

Det nye nå er også at foreningen FRI vil ha sin ugudelige og moralsk forkvaklede lære inn i skoler og barnehager. De ønsker å påvirke og hjernevaske mennesker tidligst mulig. Dette kalles Rosa Kompetanse. Vi hadde seksualundervisning i skolen for 14-15 åringer. Helsesøster "glemte" å nevne at vi har en seksuell lavalder, men oppfordret alle til å glede seg over sex både alene og sammen med andre. Så ble propagandafilmen om den transseksuelle gutten vist, ikke bare en gang, men to ganger. 

Bevegelsen som FRI er en representant for, vil stadig presse på for å få anerkjent og normalisert nye perversiteter. Hva blir det neste? I og med at de nå er ute etter barna, tror jeg personlig at det neste blir pedifili. De fleste nazister, som var homofile, var også pedofile. De så på "gresk kjærlighet" som sitt store ideal.

Homofili er ikke noe nytt, vet du. Det er en grunn til at Bibelen forbyr homofili.

Når det gjelder transpersoner, så kan det neste bli at folk føler de har flere personer inni seg. Flere personer som manifisterer seg. Dvs det Bibelen kaller demoner. Les: Beyonce.

8 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.
Pride-arrangørene oppfordrer menigheter og kristne til å delta i parader og heise regnbueflagg. Vi kan frimodig takke vennlig nei. Vi sier ikke av den grunn nei til kjærlighet, til sunt mangfold og til toleranse. Men vi sier nei til å støtte en forvirrende og ødeleggende kjønnsideologi uten moralsk og sosial bærekraft for individ og samfunn.

Godt skrevet av Benestad - og i disse dager når det er facebookdemokratiet som gjelder, er det ikke slike ytringer som får flest likes - dessverre.

Det grenseløse voksenperspektivet som foreningen FRI representerer , utover deres selvsagt rett til å kjempe for sine saker,  innebærer at barnets rettigheter i liten grad ivaretas, og spesielt ikke i forhold til f,eks FN`s barnekonvensjon.

For når FRI i praksis støtter to menns rett til å frata barnet en mor ( I tilfellet surrogati) og to kvinners rett til å frata barnet en far (I tilfellet kunstig inseminasjon) , selv om de altså på forhånd kan velge ,og begge deler står i et sterkt motsetningsforhold til den nevnte FN konvensjonen, og den åpenbare fordelen ved å vokse opp sammen med begge sine foreldre (mann og kvinne) - så illustrerer dette   at foreningen i liten grad ivaretar barnets interesser. og dessverre spesielt når disse står i et motsetningsforhold til det samkjønnede voksenbehovet.

 

8 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Underlig

Publisert 4 måneder siden

Ekteskapet mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud. Ekteskap mellom like kjønn er ikke innstiftet av Gud. Når homobevegelsen ønsker å erobre kirken, og greier det. Er det ikke i lenger en kirke med Guds velsignelse, politikken går inn og Gud går ut.

Tror man at ekteskapet godkjennes av Gud, fordi dets medlemmer har stemt ut Guds innstiftede ekteskap og erstatter det med menneskebud? Gud endrer seg ikke. Hvordan kan man tro det? Man tror det fordi man ikke kjenner Gud, likesom jødene ikke kjente Jesus Kristus når Han kom til dem. 

3 liker  
Kommentar #7

Vigdis Hadland

5 innlegg  16 kommentarer

Kjønnsrelativisme

Publisert 4 måneder siden

Er det ikke kjønn som av Foreningen FRI oppfattes relativt da?  

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 61 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 118 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 96 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1034 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 212 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 198 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77234 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43407 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34803 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27778 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22427 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22135 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20027 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19034 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 61 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
1 dag siden / 279 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
1 dag siden / 115 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
1 dag siden / 113 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
1 dag siden / 145 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
1 dag siden / 190 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
2 dager siden / 253 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
2 dager siden / 149 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
2 dager siden / 106 visninger
Les flere

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 61 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 118 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 96 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1034 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 212 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 198 visninger
Les flere