Kjell Magne Bondevik

19

Slutt opp om KrF!

Enkelte misfornøyde KrF-ere har meldt seg ut av partiet. Det må vi selvsagt respektere. Men det er grunn til å advare: Slik bidrar de til å svekke de verdiene de hevder å kjempe for.

Publisert: 21. aug 2018  /  839 visninger.

KrF har alltid hatt velgere og medlemmer som fordeler seg noe forskjellig på høyre-venstre-skalaen. Men det har ikke vært noe stort problem fordi det er en annen dimensjon som er viktigere i politikken, nemlig de grunnleggende verdispørsmål.

Her har KrF vært i front når det gjelder vern om liv og menneskeverd, familien som grunncelle i samfunnet, ansvar for miljø og ressurser og solidaritet med svakere stilte ute og hjemme.

Gammeldags tankefigur. Ved å løfte frem slike saker som de viktigste, har partiet også bidratt til å svekke og bryte ned den gammeldagse to-blokks-tenkningen i norsk politikk, slik det sterkest kom til uttrykk ved de KrF-ledede sentrumsregjeringene i 1972-73 og 1997-2000.

At noen synes det er viktigere å tilhøre en «borgerlig blokk», som nå også inneholder et Fremskrittspartiet med verdier langt fra KrFs, og melder overgang til Høyre med vagere verdiforpliktelser enn KrF, synes jeg er å svekke den verdikampen vi står i.

Noen reagerer på at en som er både prest og KrF-politiker har viet et lesbisk par. Uten å ville gå mer inn på klokskapen i dette, vil jeg minne om at det er åpnet for to ulike syn i Den norske kirke når det gjelder slike vigsler. Siden det er mange medlemmer av Den norske kirke som er med i KrF, måtte en vel regne med at denne uenigheten også kunne slå ut i KrF-kretser.

Men å melde seg ut av den grunn og gå over til Partiet De Kristne (PDK), blir i praksis å svekke det viktige verdiredskapet KrF er i politikken. PDK viser at de ikke erkjenner den prinsipielt viktige forskjellen det er på et parti og en menighet, noe selve partinavnet også er et uttrykk for.

Et unikt redskap. Vi finner neppe et politisk parti vi er enige med i alt. Vi kan være misfornøyde med ting som skjer. Men nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats. Derfor sier jeg med frimodighet: Slutt opp om Kristelig 
Folkeparti!

Kjell Magne Bondevik

Tidligere KrF-leder og statsminister

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell Magne Bondevik. Gå til den siterte teksten.
Enkelte misfornøyde KrF-ere har meldt seg ut av partiet. Det må vi selvsagt respektere. Men det er grunn til å advare: Slik bidrar de til å svekke de verdiene de hevder å kjempe for.

Selv om jeg både sympatiserer med deler av AP`s politikk og har nikket gjenkjennende til noen viktige veivalg hos FRP , og gjerne også bifaller gode forslag fra både Høyre og SP, har jeg , etter en samlet vurdering allikevel valgt å stemme KRF ved mange stortingsvalg , og det er derfor forsåvidt ingen enkeltsaker, i seg selv , som har vært tungen på vektskålen.

Så langt.

Men , min velgersympati, det som så å si gjør KRF- folden kompatibel for meg, er selvsagt også knyttet til noen tydelige politiske standpunkt og verdisaker, som f,eks partiets  livsvernslinje i abortsaken , eller hjelp til u land , eller en fornuftig tilnærming til miljøpolitikken – og f,eks kampen for det tradisjonelle ekteskapet.

I tillegg kommer naturligvis en samlet vurdering av partiets politikk for øvrig.

Samtidig vokser det frem en ny generasjon politikere som har andre prioriteringer og som gjør politiske veivalg som tydeliggjør andre perspektiver. I så måte er utviklingen i KRF  et resultat av tilsvarende utvikling i andre partier.

De utålmodige, forståelig nok, står bak og presser.

Fra mitt hjemfylke (Telemark) har jeg blant annet valgt å stemme på KRF politikere fordi jeg har hatt tilitt til dem som til enhver tid har vært partiets førstekandidat.

Samtidig , de siste årene, også i KRF,  har det vokst frem en stadig større aksept for likekjønnede ekteskap, selv om dette ennå ikke har vært offisiell politikk.

På KRF`s grunnplan,i velgermassen, hvor jeg også har vært engasjert (uformelt) ,har oppslutningen om ekteskap mellom en mann og en kvinne, vært stor, selv om andelen som også aksepterer likekjønnede ekteskap utvilsomt har vokst - og spesielt blant yngre velgere.

De kommende.

Og, KRF har gjennom hele sin historie valgt å fastholde forståelsen av ekteskapet som institusjon for en mann og en kvinne. Både i forhold til partnerskapsloven i 1993 og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008, (Fremmet av de rødgrønne) har KRF stått fast på det tradisjonelle ekteskapets side.

Men, etter mitt skjønn, i saken hvor KRF`s familiepolitiske talsmann viet KRF`s kvinnelige kommunikasjonssjef med en annen kvinne, kan personlige preferanser og den enkeltes personlige overbevisning i praksis ikke skilles fra utøvelsen av partiets KRF`s vedtatte politikk.

Og, derfor kan symbolikken som ligger i den omtalte vielsen heller ikke undervurderes  overfor ganske store deler av det som tradisjonelt har vært grunnfjellet i KRF. 

De samme som nå  ikke må svikte KRF pga en "fillesak" som ekteskapsforståelsen.

Den prosessen som pågår i KRF og som trolig før eller siden vil lede frem til offfisiell anerkjennelse av likekjønnede ekteskap, er en langt på vei villet utvikling av partiets ledelse de siste årene.

Antageligvis skyldes dette en "politisk realitetsorientering" ( Dvs frykten for å miste velgere) og at partiet ikke lenger kan/skal kjempe «de tapte sakers kamp».

Dette er selvsagt et bevisst valg av partiets ledelse og stortingsrepresentanter , og trolig er det bare et tidsspørsmål før disse synspunktene også får gjennomslag på partiets landsmøte.

Av de virkelig tunge symbolsakene, de som klart skiller KRF fra alle andre, gjenstår i praksis bare spørsmålet om abort, og partiet var , sammen med enkeltpersoner fra SP , det eneste som hevet stemmen i spørsmålet om legalisering av tvillingabort.

Så selv om mye tyder på at partiets livsvernslinje fortsatt står relativt fast, begynner det også der å slå litt sprekker i kantene. 

Et stikkord er omfavnelsen av utrykket såkalte «trygge aborter for sårbare kvinner» , i første omgang ment å skulle være gyldig  for fattige kvinner og jenter i utvikingsland. Også i KRF er det (Unge) stemmer som bifaller dette argumentet, selv om de så langt ennå ikke har vunnet gehør for en bred debatt om dette ennå.

Derfor, og det jo slett ikke sikkert at KRF fortviler over en tapt stemme fra en mangeårig velger som meg, og kanskje jeg heller ikke tilhører fremtidens (KRF) velgermasse, selv om jeg fortsatt er relativ ung – så er det slett ikke sikkert at jeg ved neste stortingsvalg støtter KRF. 

Å plukke ned enkeltsaker er også et valg . Til det ikke lenger er noen tilbake.

Ropet fra KRF lyder dessverre ikke lenger like kraftfullt.

9 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell Magne Bondevik. Gå til den siterte teksten.
At noen synes det er viktigere å tilhøre en «borgerlig blokk», som nå også inneholder et Fremskrittspartiet med verdier langt fra KrFs,

Ja, på mange områder har FRP’s politikk en bedre verdi enn KrF sin politikk  Langt bedre - og langt fra KrF’s vinglepolitikk.

 

8 liker  
Kommentar #3

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Altså støtter du også  frp' liberale alkoholpolitikk, støtte til dagens abortlov og loven om likekjønnet ekteskap.


2 liker  
Kommentar #4

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Finnes det troverdige alternativ til Krf? Høyresiden er ikke motstandere av likekjønnet ekteskap og dagens abortlov. Partiet de kristne kan gjerne utbasunere at de er i mot "fri" abort og likekjønna ekteskap, men det er et falsk skalkeskjul dersom de går i kompaniskap med høyresiden.

2 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Når Korset tildekkes i Norge.

Publisert over 2 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Partiet de kristne kan gjerne utbasunere at de er i mot "fri" abort og likekjønna ekteskap, men det er et falsk skalkeskjul dersom de går i kompaniskap med høyresiden.

Fra jeg var liten gutt og studerte Martin Luthers Lille Katekismus og til i dag er kristendommen og dens talsmenn ikke hva de var. Forfallet er enormt over utrolig kort tid..

Eksempelvis kunne kirkevergen i Gjerpen bekrefte at korset ble malt over etter ønske fra Human-Etisk Forbund.

Og jobben var ikke godt nok utført,  ifølge HumanEtikernes stedlige inspektør , hun foreslo at korset skulle dekkes av en plate slik at ingen skulle se det kristne korset ! 

Her artikkel og bilde av  humanetiker som utøver sin innsikt  i viktig feltarbeid:

http://www.varden.no/nyheter/skjuler-korset-med-maling-1.802974

Såvidt jeg kan tolke av høylydte signaler fra aktivistene som undergraver vår kristne religion, så hører ikke disse hjemme i Høyres eller Frps politiske verdensbilde  - så langt jeg ser verden rundt meg? 

Konkludert - man kan gjøre et forsøk på å slå Krf sammen med Ap , SV , Rødt og De Grønne , og se om det er der Krf hører hjemme?  

Eller om det bare var partiledelsen som hørte hjemme der?

Interessant eksperiment.

Men Kjell Magne Bondevik har et poeng på sin side når han nesten profetisk sier:

"Men det er grunn til å advare : slik bidrar de til å svekke de verdiene de hevder å kjempe for".

  

5 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Neida, men de er ærlige!

Publisert over 2 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Altså støtter du også  frp' liberale alkoholpolitikk, støtte til dagens abortlov og loven om likekjønnet ekteskap.

Nei.  Abort og likekjønnet ekteskap, - absolutt ikke.  Men nå er jo KrF for likekjønnet ekteskap, slik vi ser i det praktiske liv!  Alkohol - voksne mennesker har ansvar for eget liv, avhold eller måtehold er fullt mulig - vi trenger ikke barnepiker!

Det som gjør FrP’s politikk verdifull er at de mener folk kan tenke selv.  De følger sin ideologi.  KrF går fra skanse til skanse - ikke mye kristne verdier igjen der!

FrP har mange kristne politikere som overgår  de fleste i KrF,  Listhaug f.eks.

Nå stemmer jeg ikke FrP fordi de privatiserer jernbanen, men verdier har de.

Ingen partier har alt slik jeg vil ha det, vi må støtte dem som er nærmest på det vi brenner mest for.


8 liker  
Kommentar #7

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Problemet til KrF

Publisert over 2 år siden

er at de holder på å bli avkristnet like foran øynene våre. De verdikonservative forlater partiet i større antall enn de sosialistene som strømmer til.


Man kan ikke gå både mot høyre og venstre samtidig,
heller ikke både frem og tilbake...

12 liker  
Kommentar #8

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Slutt for KrF

Publisert over 2 år siden

Det er ikke rart at vår tidligere statsminister involverer seg i redningsaksjonen når hans parti – som i sin moderne tapning i stor grad er hans eget verk – har lidd skipbrudd. Men tiden er løpt fra KrF, og velgerne med. KrF er i dag det eneste rendyrkede moralistparti i det norske parlamentet. Bondevik og hans partifeller snakker mye "verdier." Man kan lage stadig nye ord med "verdier" i seg. Det er blitt et eget prefiks, bare at dette er helt meningsløst (jf. Bondeviks "verdiredskap" og "verdiforpliktelser"). Jeg minnes en bok som snakket om bevegelsen (i Viktoriatidens kultur) fra "virtues to values" – fra dyder til verdier. Denne endringen har fått stort gjennomslag. Verdier er en uforpliktende og dypest sett relativistisk måte å snakke om etiske spørsmål på. Dydsetikken gir en felles målestokk for alle mennesker; derimot har hvert menneske sine "verdier." Tilfeldigvis har det seg slik at KrF har alle de helt rette verdiene. Bondevik definerer "de grunnleggende verdispørsmål" som "vern om liv og menneskeverd, familien som grunncelle i samfunnet, ansvar for miljø og ressurser og solidaritet med svakere stilte ute og hjemme."

Dette høres veldig fint ut på papiret. Men de er spørsmål som partiet KrF ikke lenger er i stand til å besvare, eller besvarer mye dårligere enn sine politiske konkurrenter. Og det ser velgerne og stadig flere av de tillitsvalgte også, og flykter fra partiet og til mer prinsipielle aktører (PDK) eller til de gjennomføringsdyktige (Høyre/FrP). De som faktisk har regjeringsmakt  – et ord KrF-erne synes å ha glemt.  Likevel makter KrF og Bondevik å fremstille det som om KrF er det eneste reelle alternativet for kristne velgere – implikasjonen er at de andre partiene har noe "ukristelig" ved seg, eventuelt at det er noe uredelig ved kristne velgere som velger annet enn KrF. (Særlig FrP er det populært å sverte for Bondevik og co – de har "verdier langt fra KrFs," må vite" – vel, ikke veldig lurt med tanke på hvor mange kristne som stemmer FrP og har hoppet fra KrF og lenger til høyre) Men KrF har ikke monopol hverken på løsninger i bistandspolitikken eller på kristne velgere. Takk Gud (sic). Bondevik kritiserer til og med Partiet De Kristne for det "menighets"aktige partinavnet – har han glemt at han snakker på vegne av et parti som heter "Kristelig folkeparti"? Og når det gjelder de utvilsomt viktige stridsspørsmålene i vår kultur, har ikke Bondeviks parti løftet en finger for å gjøre noe med dem. Abort og bioetikk er noe KrF bryr seg om når det er opportunt for dem. I praksis har partiet forvaltet selvbestemt abort i tre regjeringsperioder, med statsminister i to av dem. De har åpenbart heller ingen innsigelser mot ekteskapsloven. Dette er det noen av oss som har skjønt en stund, men nå kommer det for en dag ad omvei. Det er bra. Ting må ofte bli mye verre før det blir bedre igjen. Kanskje vil KrF endelig havne under sperregrensen, slik at partiet tvinges til å tenke på nytt om sin linje og sin prinsipielle stillingtagen i norsk politikk. Vi trenger et ordentlig kristendemokratisk parti i dette landet. Ikke mer offentlig subsidiert moralisme

11 liker  
Kommentar #9

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Et langt lerret å bleke.

Publisert over 2 år siden

I et stadig mer sekularisert og differensiert samfunn skal det godt gjøres å starte et kristendemokratisk parti som kan regne med reell innflytelse. Kjernesaker som abort, biotetikk, men kanskje særlig homofilt ekteskap, er nok ikke seierssaker i de yngre velgermassene. Tidligere forsøk på å lage kristenkonservative partier har vært lite vellykket og utarter ofte til sektlignende småpartier med meget begrenset potensial. 

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell Magne Bondevik. Gå til den siterte teksten.
At noen synes det er viktigere å tilhøre en «borgerlig blokk», som nå også inneholder et Fremskrittspartiet med verdier langt fra KrFs,

Han må være klar over at Frp er en avskalling fra Ap, og at Frp alltid har ført en politikk preget av dette. Retorikken som brukes nå er alt for enkel og direkte feil. I morgen vil Adresseavisen offentliggjøre en meningsmåling fra hans hjemfylke, et tidligere kjerneland for Krf. Her vil han se hvor Krf velgerne går.

Krf er en blanding av religion og politikk. Det er aldri godt å vite hvor vektskålen tipper, men i disse tider kan det se ut som at man enten får oppleve et mirakel eller den høsten hvor partiet får sin endelige sorti som seriøst parti. Redningen kan bli å gjøre det meste ut av sin maktposisjon i Stortinget. Da kan man kjøpe seg tid frem til neste valg før man tar det interne oppgjøret. Hypotesen er at valget i 2021 er siste frist om man ikke ordner opp i boet innen den tid. 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Tidligere forsøk på å lage kristenkonservative partier har vært lite vellykket og utarter ofte til sektlignende småpartier med meget begrenset potensial. 

Jeg legger merke til at flere Krf-politikere som engasjerer seg på VD ikke er mye til debattanter. De vil helst bruke VD som menighetsblad og viker unna kritiske røster. Hvis dette er en del av deres kultur, hvis dette er hvordan de tror demokratiske prosesser skal drives, er det åpenbart at de ikke vil kunne nå frem. I tillegg til som du sier at de ikke har vinnersaker overfor yngre velgere. Det blir de gamle som møtes ved urnene. 

3 liker  
Kommentar #12

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror på åpenhet. Jeg har stemt på Krf de siste 30-årene, men hvor går min stemme neste gang?

Det er feil taktikk av Hareide (og Bondvik), mener jeg, at de ikke offentliggjør deres holdning(er) til likekjønnet ekteskap. Velgerne har krav på å få vite hva patiets fremste representanter egentlig  står for  i alle saker av politisk interesse. Det er ryddig. Og åpenhet rydder!  

 

7 liker  
Kommentar #13

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det du beskylder Krf er altså helt OK i frp.

1 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Det er feil taktikk av Hareide (og Bondvik), mener jeg, at de ikke offentliggjør deres holdning(er) til likekjønnet ekteskap. Velgerne har krav på å få vite hva patiets fremste representanter egentlig  står for  i alle saker av politisk interesse. Det er ryddig. Og åpenhet rydder!  

Først kommer det i så fall en eksplosjon. Så rydder man tomten. Det er alvorlig det er nå om dagen. Sier de det ene mister de den ene halvparten av sine tre prosent og vice versa. Dette er skilleveien. 

Kommentar #15

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Kanskje og forhåpentligvis ikke.  Åpenhet er viktig. Den som tier samtykker ofte; det vet/aner vel de fleste i Krf. Åpen ærlighet innad og utad bør være en selvfølge for Krf!

Problemet for Krf, som også er dets potensiale styrke, er at partiet befinner seg i grenselandet mellom å være en menighet og et politisk parti.  Meningsmangfold bør derfor tillates som en prosess mot større enighet, fornuftig romslighet utøves. underveis. Tragisk om partiet splittes. Husk hvordan det gikk med Venstre! Partiet bør tåle å tale med ulike stemmer, vise raushet der det er påkrevet. Partipisk er udemokratisk. Hold sammen for de gode sakenes skyld!    

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.

Kanskje og forhåpentligvis ikke.  Åpenhet er viktig. Den som tier samtykker ofte; det vet/aner vel de fleste i Krf. Åpen ærlighet innad og utad bør være en selvfølge for Krf!

Problemet for Krf, som også er dets potensiale styrke, er at partiet befinner seg i grenselandet mellom å være en menighet og et politisk parti.  Meningsmangfold bør derfor tillates som en prosess mot større enighet, fornuftig romslighet utøves. underveis. Tragisk om partiet splittes. Husk hvordan det gikk med Venstre! Partiet bør tåle å tale med ulike stemmer, vise raushet der det er påkrevet. Partipisk er udemokratisk. Hold sammen for de gode sakenes skyld!   

La meg bare minne om denne tråden så ser du hvor langt det er mellom ditt ønske og realiteten for mastodonter som Harsem. 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11737493-det-vi-star-sammen-om

De to som fører ordet i den tråden evner ikke å se andres meninger, de er lukket overfor alternativer. Og slik ser det ut til å være på flere fronter. De har satt opp kringvernet og til og med sendt gammelstatsministeren i krigen. Han gir egentlig ikke så mye informasjon han heller, men maner til å opprettholde håpet om at det en dag skal åpne seg en himmel hvor stemmene rauser inn til Krf mens harper og basuner klinger, lys og røyk åpenbarer seg på himmelen mens en malmtung røst roper STEM KRF!. Klarer du å se i retning lyset vil du se en mektig finger peke på nettopp DEG. :-)

Der er vi i dag. I mellomtiden går telefonene varme hos de ledende i Krf, og samtalene er intense over alt. 

Kommentar #17

Kari Rein Time

3 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det spesielle i denne saken er ikke at det er en prest i KrF som har viet et lesbisk par, for det er det sikkert flere andre også som har gjort. Det spesielle er at det var den personen som skal fronte partiets syn som gjorde det, og at bruden var partiets kommunikasjonssjef. Det betyr jo at det blir Bekkevolds syn som blir stående som KrF sitt standpunkt, og da vakler selvsagt tilliten fra velgerne. Siden Hareide og Bondevik mener at KrF sitt standpunkt er uendret siden 2008 da KrF stemte mot loven, bør de komme velgerne imøte ved å velge en ny familiepolitisk talsperson for partiet. Da kan kanskje partiet hindre videre velgerflukt.

8 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kari Rein Time. Gå til den siterte teksten.
Det spesielle er at det var den personen som skal fronte partiets syn som gjorde det, og at bruden var partiets kommunikasjonssjef.

Et sannhetens øyeblikk om hvor integrert Krf er i virkeligheten. Men me liga de ikkje!:-)

Kommentar #19

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Skriv sant!

Publisert over 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Og når det gjelder de utvilsomt viktige stridsspørsmålene i vår kultur, har ikke Bondeviks parti løftet en finger for å gjøre noe med dem. Abort og bioetikk er noe KrF bryr seg om når det er opportunt for dem. I praksis har partiet forvaltet selvbestemt abort i tre regjeringsperioder, med statsminister i to av dem. De har åpenbart heller ingen innsigelser mot ekteskapsloven.

KrF har aktivt kjempet mot aborter helt fra liberaliseringene på dette området kom for mer enn 40 år siden. KrF har hatt ”rettsvern for ufødt liv” som programpost i sitt partiprogram i hele denne perioden. I inneværende Stortingsperiode tok partiet opp forslag om å slutte med tvillingaborter. Selvfølgelig må et politisk parti som vil påvirke politikken, også være med å styre landet, og dermed også forvalte norske lover, blant annet abortloven. Se hvilken kritikk partiet får i dag, fordi det nå ikke går i regjering.  

Lov om bioteknikk har vært til behandling i Stortinget flere ganger, også i inneværende stortingsperiode. KrF har da vært det mest aktive partiet for at denne og andre lover skal sikre menneskeverdet.

KrF kjempet aktivt mot den gjeldende ekteskapsloven da den ble lansert og vedtatt for ca 10 år siden. Forøvrig viser jeg til partiets program og til Bondeviks innlegg, når det gjelder denne saken.

Når Eirik A. Steenhoff i dette innlegget skriver at Bondeviks parti ikke har løftet en finger for å gjøre noe med ”de utvilsomt viktige stridsspørsmålene i vår kultur” , er dette åpenbart feil. Partiet kjemper med all sin makt i  de viktige kristne verdisakene som er til behandling, men sløser ikke bort tid på saker der de likevel ikke kan oppnå noe.

                                                                                                          

2 liker  
Kommentar #20

Roald Øye

371 innlegg  2311 kommentarer

KrF må ta noen grep.

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Se hvilken kritikk partiet får i dag, fordi det nå ikke går i regjering.  

"Hvem teller vel  de tapte slag på seierens dag", blir kanskje  omkvedet hvis  KrF til slutt går inn i Erna Solbergs regjering. Det kan redde partiet fra å bli borte.

Galluptallene for partiet etter Geir Jørgen Bekkevolds sørgelige feilvurdering av sin deltakelse ved vielsen av #det flotte ekteparet", vil trolig stupe når    utmeldingene fra partiet etter hvert blir kjent. På Sørlandet har en sentral lokal- politiker gjennom 60 år,  Jan Pedersen fra Søgne,  i avisen Fe-vennen  skrevet om grunnene for utmeldelsen. 

 Mange på dette mørke fastlandet  deler hans frustrasjon,  og vi som ennå sitter på gjerdet når det gjelder partilojalitet,   håper på et utspill fra partiledelsen som gjør at vi ved neste stortingsvalg  likevel kan støtte partiet.  Jeg tror noen grep kan gjøre underverker, etter det jeg vet om stemningen blant "de stille i landet": 

KrF må for det første bestemme seg for hvor de hører hjemme i det politiske landskapet, på venstre- eller høyresiden, og når ledelsen  har bestemt seg for høyresiden,  stille som krav for sin inntreden at Hans Olav Syversen får et departement å bestyre.  

Han håper jeg kan greie å få regjeringen med på å flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Det grepet burde Krf ha tatt for lenge siden i sitt partiprogram, og nå kan  grepet kanskje redde partiet fra å forsvinne fra Stortinget.

6 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
KrF kjempet aktivt mot

Hva synes du om dagens artikkel i Adresseavisen av Tone Sofie Aglen og beskrivelsen av Krf i kjerneland? Etter min mening er det den rene epilogen over Krf i Møre og Romsdal. 

1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Han håper jeg kan greie å få regjeringen med på å flytte den norske ambassaden til Jerusalem.

Hvor mange stemmer tror du dette genererer?

1 liker  
Kommentar #23

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Trist og tragisk hele greia...

Publisert over 2 år siden

...pakk gjerne kjønnsdriften inn i glansete ordelag og kall det kjærlighet, det blir ikke mer sant av den grunn! Kjønnsdriften har primært et formål som samkjønnet kjønnsliv ikke kan nå. Likevel etablerer vi - på dette grunnlaget - en institusjon for det hele! Likestilt med den som har noe for seg. Og vi hyller den nye konstruksjonen, selv om det tydelig ropes at 'Keiseren ikke har klær på'! ... så historien gjentar seg, igjen! Selv om vi mener oss aldri så opplyste, og på andre områder gjerne snakker om og lovpriser skifter etter naturens premisser! 

Hva folk bedriver får nå være folks valg, de om det, men at såkalte oppgående og samfunnsengasjerte mennesker vil likestille der forutsetningene ikke vil, kan vel ikke bli noe annet enn et narrespill? At KrF, som i tillegg til biologiboka også har en tydelig Bibel som referanse, deltar i villfarelsen, gjør greia ytterligere trist. Kan ikke disse politikerne lese - skjønner de ikke de livets lover dette handler om?   

7 liker  
Kommentar #24

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvem hører Kjell Magne Bondevik mest på,

Publisert over 2 år siden

sine egne kjernevelgere på sør- og vestlandet, eller sine egne barnebarn?

"–Etter sentralstyremøtet i morgen synes jeg Hareide og sentralstyret bør gå ut og gi full tilslutning til Bekkevold. Det er ikke han som har brutt partiprogrammet, det er det de i partiet som kritiserer ham som har gjort, sa Bondevik i en debatt i NRKs Dagsnytt 18 onsdag kveld.

Simen Bondevik er barnebarnet til tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik."

https://resett.no/2018/08/22/bondeviks-barnebarn-ber-hareide-stotte-bekkevold/


3 liker  
Kommentar #25

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Men hva skjer i praksis i dag?

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
KrF kjempet aktivt mot den gjeldende ekteskapsloven da den ble lansert og vedtatt for ca 10 år siden.

"Jeg får vel følge dem på færden,:
– men protesterer for alverden –!"

4 liker  
Kommentar #26

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvem sammenligner du med da ?

Publisert over 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger et ordentlig kristendemokratisk parti i dette landet.

Kristendemokratiet er sterkt i de landene med en sterk katolsk kirkestruktur. Ken katolske sosiale lære og kristendemokratiets ideologi henger nøye sammen.  I vårt luthersk dominerte samfunn sliter Kristendemokratiet da den lutherske kirkes setter likehetstegn mellom solidaritet og nestekjerliget og kirkene preges av ansatte på venstresiden av norske politikk og teologien der er liberal og eksprementell. ( Personlig mener jeg at solidaritet og nestekjerlighet er motpoler - noe lignende som  kastesamfunn og likeverd.  Solidaritet er vårt kastesamfunn hvor man kun er solidarisk i sin kaste/samfunnsklasse , og den bibelsek nestekjerligheten går utover en kaste / samfunnsklasse) .   

Nå er denne debatten om KrF en debatt om liv og lære.   I den norske kristenheten vet vi det finnes de som har bibelske forbilder som gjenngifte, streng holding til  alkohol/rusmiddel , og utenfomekteskapelige forhold osv.   Listen er lang og gammel - men hvor man idag streken for liv og lære for de som arbeider i  menighetene og politiken varierer sterkt?   Skal forventningen være de samme?  I menighetene  forstår jeg godt at man kan tenke på 1. Tim 3:4-5 når man skal ha en ansatt  - men er det slik i politikken?  

I denne sammenhengen må vi huske på at KrF er har medlemmer fra mange religioner og folk uten Gudetro - men alle i KrF har sans for Kristendemokratiet slik man har tilpasset det for Norge.Kommentar #27

Roald Øye

371 innlegg  2311 kommentarer

Hvem har skylden?

Publisert over 2 år siden

Det er Den norske kirkes svik i samlivsspørsmålet som er grunnen til at KrF nå er kommet ut å kjøre i spørsmålet om det var galt av stortingsmann Geir Jørgen Bekkevold å vie "det flotte lesbiske paret".  

Kirkens dualistiske syn på ekteskapet gir KrF den nødvendige ryggdekning i denne saken. Partiet "står støtt" på sitt partiprogram som klart skiller mellom kirkelige  og verdslige myndigheters ansvarsområde.  

Det er Kirkens skyld at KrF må innta en forsvarsposisjon overfor utglidningen på det samlivsetiske spørsmålet. Geir Jørgen  Bekkevolds redegjørelse i Dagsrevyen i kveld 23. august vil trolig bli spikeren i kista for KrF.  Det han gjorde,  var som prest,  og ikke som stortingsmann.

Med en slik konklusjon vil nok mange vende partiet hans ryggen ved neste stortingsvalg, og det er trist, for det kan bringe KrF under sperregrensen på 4%. Hvis partiet De kristne heller ikke greier å komme over sperregrensen,  vil det være et stort tap for alle kristne i landet vårt. Hvem har skylden?

4 liker  
Kommentar #28

Roald Øye

371 innlegg  2311 kommentarer

Kanskje - kanskje ikke!

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange stemmer tror du dette genererer?

Det vet ingen, men av og til bør noe gjøres uten tanke på vinning eller tap. Det gjelder i dette spørsmålet.

 Kanskje en normal rettferdighetsfølelse i det norske kristenfolk kunne bevirke at et løfte om å flytte vår ambassade til Jerusalem, kunne generere tilstrekkelig med stemmer til at KrF holder seg over sperregrensen på 4% i det neste stortingsvalget.  

4 liker  
Kommentar #29

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det handler om velgernes tillit

Publisert over 2 år siden

slik Bjarte Ystebø meget treffende beskriver det her i denne kommentaren:

"Saken om homoekteskap er mye enklere enn KrF-ledelsen gjør det til. Det handler om tillit. Velgeren spør seg, ofte underbevisst, om det er grunn til å ha tillit til politikeren. Det er samme mekanismen i alle partier.

At Geir Bekkevold hyller det homofile ekteskapet og samtidig ber om tillit som forsvarer av det klassiske ekteskapet, er som om en politiker fra Rødt eller SV driver privat eldreomsorg med stor profitt og bruker pengene på privat luksus, og samtidig vil ha tillit i kampen mot «velferdsprofitører». Eller om en Arbeiderpartipolitiker som bedriftseier eller leder bekjemper fagforeningene. Eller om en fra Senterpartiet er EU-lobbyist og vil styre Norge fra Brüssel.

Alt dette ville kunne forsvares «prinsipielt», men velgeren vil ikke ha tillit til politikeren.

Og bør heller ikke ha det."


https://idag.no/kommentarer/krf-er-et-politisk-parti-ikke-en-menighet/19.29109
10 liker  
Kommentar #30

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Kristendom er et prerasjonelt, mytisk, utdatert verdensbilde, og bør således ikke være fundamenet for et moderne politisk parti. De såkalt "kristne verdier" om humanitet og nestekjærlighet er temmelig universelle, både for andre religioner og for "humanister" med et sekulært verdensbilde.

 

Norge har nå behov for et nytt politisk parti, som her kan kalles "Suveren Venstre", forkortet SuV. Dette partiet vil kombinere:

* blandingsøkonomi,  som er sosialdemokratiets hovedprinsipp. * sterk nasjonal suverenitet (ut av EØS og NATO). * upartisk historisk innsikt om «The American Century» (1945-2007); dvs. farvel til det US/NATO/CIA-dikterende verdensbildet via Establishment-media. 
Kommentar #31

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.

Norge har nå behov for et nytt politisk parti, som her kan kalles "Suveren Venstre", forkortet SuV. Dette partiet vil kombinere:

* blandingsøkonomi,  som er sosialdemokratiets hovedprinsipp. * sterk nasjonal suverenitet (ut av EØS og NATO). * upartisk historisk innsikt om «The American Century» (1945-2007); dvs. farvel til det US/NATO/CIA-dikterende verdensbildet via Establishment-media. 

Ja, stort mer upartisk enn dette blir det ikke. 

Kommentar #32

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det vet ingen, men av og til bør noe gjøres uten tanke på vinning eller tap. Det gjelder i dette spørsmålet.

De som tør å forholde seg til virkeligheten vet svaret på dette. 

1 liker  
Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Da ser det ut til at Hareide har inntatt posisjonen som don. Knut Arild don Hareide har samlet det som er av makt og tør uttale seg i tråd med sin styrkede posisjon. :-)

Kommentar #34

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Forstår virkelig ikke   Krfs ledelse  at de fleste blant dem som har symapti med partiet, men som er imot likekjønnet ekteskap, også er motstandere av Den norske kirkes    holdning til likekjønnet ekteskap? For dem er det ingen trøst at Bekkevold handlet som prest da han viet to kvinner.. 

3 liker  
Kommentar #35

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Ja!

Publisert over 2 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Det du beskylder Krf er altså helt OK i frp.

Selvsagt.  FrP har vel sagt at likekjønnet «ekteskap» er greit for dem.  De lar vel enhver bestemme selv.

KrF derimot er imot, men er utydelige, det er problemet.

Det er menigheten som sprer Guds rike i blant oss, ikke partier.  Derfor er det lite hensiktsmessig å fronte kristen tro i et eget «hellig» parti.

Enhver disippel er salt i verden og skal virke der de bor i hverdagslivet.   

2 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Forstår virkelig ikke   Krfs ledelse  at de fleste blant dem som har symapti med partiet, men som er imot likekjønnet ekteskap, også er motstandere av Den norske kirkes    holdning til likekjønnet ekteskap? For dem er det ingen trøst at Bekkevold handlet som prest da han viet to kvinner..

Her har vi enda en stortingsrepresentant som må ta seg en stund foran speilet og innse at uansett hvem han ser så er han én og samme person i alle sine gjerninger hele døgnet. Og partiet må forstå at de er et politisk parti og ikke en sekt. 

Kommentar #37

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Kjønnsdriften har primært et formål som samkjønnet kjønnsliv ikke kan nå.

Så med mindre å unnfange barn er det primære målet med sexakten, så bør man altså ikke ha sex.

Kommentar #38

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert over 2 år siden

KRF ønsker å styre sammen med Venstre, som er enda mer liberal både i alkoholspørsmål og i abortspørsmål. Pussig at det skulle gå bra ! 

Kommentar #39

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Det er ikke det jeg sier...

Publisert over 2 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Så med mindre å unnfange barn er det primære målet med sexakten, så bør man altså ikke ha sex.

… men om du velger å tolke det slik, er det ditt valg!  

Det er en logisk brist i å etablere og formalisere et samliv basert på en kjønnsdrift som i utgangspunktet ikke har noen mulighet til å nå primærmålet. Biologien på området forhandler ikke eller inngår kompromisser, det er fakta! Selv i 2018. Det velger en å overse. 

Det hele et resultat av en bevisst strategi som retorisk kopler begreper, og med solid mediestøtte har narrespillet vunnet fram. Hjernevask ville vi vel kalt det om det på andre siden av kloden dreide seg om noe vi selv ikke likte....?     

7 liker  
Kommentar #40

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Det er en logisk brist i å etablere og formalisere et samliv basert på en kjønnsdrift som i utgangspunktet ikke har noen mulighet til å nå primærmålet.

Den logiske bristen til tross, hvorfor ønsker noen å etablere slike forhold? Eller særlig hvis det er en logisk brist hos de det angår, hvorfor ønske det? Kanskje kan man gi samlivsformen et annet navn, men jeg går ut fra at det er selve prinsippet du ikke vil forstå her, og da undrer jeg meg hva du vil gjøre med disse menneskene. 

Nå viste det seg at det ikke ble noen trengsel ved kirkedørene for å få giftet seg der. Langt flere velger borgerlige former eller ingen formalisering i det hele tatt. Men følelsene er sannsynligvis de samme uavhengig av din logikk. Jeg tror at snart faller homofilispørsmålet på plass for samfunnet, både det norske og de fleste andre. Nå gjenstår frikirkene og alt annet marginalt tjafs, men vi bør være ved slutten av den fasen hvor homofilispørsmålet skal skape hovedoverskrifter. 

2 liker  
Kommentar #41

Roald Øye

371 innlegg  2311 kommentarer

Er det ennå håp?

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Med en slik konklusjon vil nok mange vende partiet hans ryggen ved neste stortingsvalg, og det er trist, for det kan bringe KrF under sperregrensen på 4%. Hvis partiet De kristne heller ikke greier å komme over sperregrensen,  vil det være et stort tap for alle kristne i landet vårt. Hvem har skylden?

4 liker    Liker  Sitér

Stortingsmann  Geir Jørgen Bekkevold fra KrF kan få en lite flatterende omtale i norsk historie. Han var mannen som ved sin lite gjennomtenkte filosofi om å gjøre det kjønnsnøytrale ekteskapet stuerent i kristen-Norge, ble årsaken til at partiet hans mistet den nødvendige oppslutning i folket og forsvant fra Stortinget. 

Kan stompene ennå reddes ved en klok manøvrering av landsmøtet i partiet? Det håper jeg.

1 liker  
Kommentar #42

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
KrF derimot er imot, men er utydelige, det er problemet.

Det er de høyrevriddes syn på saken.

Kommentar #43

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Ja, det kan du spørre om….

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
da undrer jeg meg hva du vil gjøre med disse menneskene

…men må noe gjøres? Er ikke 'disse menneskene' likeverdige alle oss andre? Menneskeverdet sitter da ikke i kjønnsdriften! Du skal selvfølgelig møte dem på følelser og opplevelsen av seg selv. Men er ekteskap løsningen – endrer det realitetene?

3 liker  
Kommentar #44

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
men må noe gjøres? Er ikke 'disse menneskene' likeverdige alle oss andre? Menneskeverdet sitter da ikke i kjønnsdriften! Du skal selvfølgelig møte dem på følelser og opplevelsen av seg selv. Men er ekteskap løsningen – endrer det realitetene?

Joda, jeg ser deg som en likeverdig, og menneskeverd er mer enn kjønnsdrift, men kjønnsdrift er også en del av å føle seg som et helt menneske. Man kunne valgt et annet navn enn ekteskap, men alle bør ha rett til å gifte seg med den vi ønsker uansett hva instituttet heter. Hvis noen vil ta kampen med å forandre navn så gjerne for meg, men jeg tror at en del av disse togene er gått og at det begynner å bli sent og lite å mase om. 

Kommentar #45

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg er også et helt menenske, selv om jeg har visse tilbøyeligheter som Jesu ord oppfordrer meg å temme ved Guds hjelp. Uansett hvor hele vi er så bør en ikke tillate seg å følge enhver inklinasjon. Vi har alle kors å bære. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere