Lederartikkel Vårt Land

Sårbare barn i skulen

Det viktigaste er at sårbare barn får best mogleg og raskast mogleg hjelp.

Publisert: 21. aug 2018 / 102 visninger.

I går var det skulestart for over 600.000 elevar i grunnskulen. Rundt 50.000 av desse er avhengige av spesialundervisning. Med denne typen undervisning får elevane eit tilpassa opplegg med eigen lærar.

Ei regjeringsoppnemnt gruppe foreslår no at retten til slik spesialundervisning skal kuttast i skulen. Blant hovudpoenga i ein ny rapport er at store delar av undervisninga blir utført av ufaglærte assistentar, og at det berre er 40 prosent av elevane som har behov for særskilt tilrettelegging, som får dette i dag. Konklusjonen i rapporten er at spesialundervisninga er eit mislykka system.

Det er mykje som tyder på at spesialundervisninga ikkje fungerer så godt som vi skulle ønske. Ufaglært undervisning er ikkje til det beste for elevar som slit i utgangspunktet. I tillegg kan det å få spesialundervisning verke sosialt stigmatiserande – ein risikerer å hamne på sida av elevfellesskapet og bli stempla som dummare enn dei andre. I verste fall kan eleven utvikle eit dårleg sjølvbilete.

Spørsmålet er likevel om kutt i rettar er vegen å gå. Dersom ei ordning ikkje fungerer godt nok, må det gå an å sjå på løysingar for å forbetre henne – ikkje berre fjerne heile ordninga. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er blant dei som er sterkt kritiske til forslaget om å legge ned spesialundervisninga. FFO-leiar Lilly Ann Elvestad seier til NTB at å fjerne denne retten vil seie det same som at politikarane har gitt opp sårbare barn – og at det i så fall vil vere eit «gigantisk svik».

Professor Thomas Nordahl, som har leia den regjeringsoppnemnte gruppa, vil på si side gi skuleleiarane meir tillit til å disponere ressursane, flytte fagfolk nærmare elevane og sørgje for at kvar skule har eit eige støttesystem for trengande barn.

Regjeringa har enno ikkje tatt stilling til forslaget, og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) kan komme til å vente heilt til det skal leggast fram ei stortingsmelding neste haust. Sanner bør så raskt som mogleg komme med eit signal om kor vidt spesialundervisninga skal kuttast frå skulen. Det viktigaste er at sårbare barn får best mogleg og raskast mogleg hjelp. Vi er likevel skeptiske til at dette kan bety å miste rettar desse barna har i dag.

Trykket i Vårt Land 21. august 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Harmoniske barn?

Publisert 5 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Ei regjeringsoppnemnt gruppe foreslår no at retten til slik spesialundervisning skal kuttast i skulen. Blant hovudpoenga i ein ny rapport er at store delar av undervisninga blir utført av ufaglærte assistentar, og at det berre er 40 prosent av elevane som har behov for særskilt tilrettelegging, som får dette i dag. Konklusjonen i rapporten er at spesialundervisninga er eit mislykka system.

Problemet ligger ikke i skolen.  Når 8, 33% av barn må ha spesialundervisning må det være noe galt med leverandørene av barna, nemlig foreldrene eller hjemmene.

Etter min vurdering og erfaring er problemet samlivsbrudd.  Mer enn tredve prosent av hjem med barn har samlivsbrudd eller skilsmisse.  Dette fører ofte til utrygghet og konsentrasjonsvansker for barna.  

Det undrer meg at myndigheter og politikere ikke ser denne opplagte sammenhengen og tar tak i problemet der det oppstår i stedet for å sløse penger på spesiallærere!

Harmoniske barn lærer helt normalt.


Siste innlegg

Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
rundt 1 time siden / 57 visninger
Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 7 timer siden / 92 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 7 timer siden / 222 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 7 timer siden / 39 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 7 timer siden / 49 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 9 timer siden / 92 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 9 timer siden / 132 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 55 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81207 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44396 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35389 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28689 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22803 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22429 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21026 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20326 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19378 visninger

Lesetips

Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 7 timer siden / 222 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 7 timer siden / 39 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 7 timer siden / 49 visninger
Om å gjøre seg forstått
av
Ole Kristian Karlsen
rundt 16 timer siden / 62 visninger
Keiserens nye klær
av
Marte Yri Evensen
rundt 16 timer siden / 216 visninger
Må bli et prestisjeprosjekt
av
Gunn Marit Helgesen
rundt 16 timer siden / 162 visninger
Norge trenger flere barn
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 16 timer siden / 112 visninger
Mens vi venter
av
Trygve Svensson
1 dag siden / 508 visninger
Forebyggende samlivstiltak
av
Trond Sæthren
1 dag siden / 391 visninger
Les flere

Siste innlegg

Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
rundt 1 time siden / 57 visninger
Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 7 timer siden / 92 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 7 timer siden / 222 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 7 timer siden / 39 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 7 timer siden / 49 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 9 timer siden / 92 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 9 timer siden / 132 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 55 visninger
Les flere