Linda Hofstad Helleland

11

Starter med familien

Det er summen av familie, omgangskrets, barnehage og skole som skaper grunnmuren for en god oppvekst.

Publisert: 20. aug 2018

Skrevet av Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og 
integreringsminister og Linda Hofstad Helleland, Barne- og likestillingsminister.

En god oppvekst varer ­livet ut. Vi ser med bekymring på tallene som viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, og at for mange ungdommer havner utenfor jobb eller utdanning og blir en del av NAV-­statistikken. Det er mange faktorer som ­spiller inn. Et sterkere lag rundt barna, der familien, barnehage og ­skolen sammen jobber for en god og trygg oppvekst er nøkkelen til at barn og unge får et godt liv.

Foreldrestøttestrategi

De aller fleste foreldre er gode ­omsorgspersoner som gir ­barna en trygg og lykkelig oppvekst. Høyre mener at familiene må få frihet til å leve sine liv og ­organisere hverdagen i større grad som de selv ønsker.

Løsningene vi utformer må være målrettet slik at vi ­hjelper dem som trenger det, samtidig som vi ikke ­begrenser valg­friheten til hver enkelt ­familie. Familien er den ­viktigste ­rammen rundt barns liv og ­utvikling. Selv om foreldrene er gode omsorgspersoner er det viktig å huske at alle familier kan komme i en situasjon der de trenger hjelp i vanskelige ­faser i livet, som for eksempel ved ­sykdom eller skilsmisse.

Det er en av grunnene til at ­regjeringen før ­sommeren ­lanserte en foreldrestøtte­strategi. Vi håper den kan være med på å fjerne tabuet knyttet til å søke hjelp når det er behov for det.

Velge annerledes. 

Barne­hagen er en viktig arena for lek, utviklingen av språk og ­sosiale ferdigheter. Selv om barne­hagen er viktig og bra for de fleste ­barna, må familiene også ha ­mulighet til å velge annerledes, for eksempel ved at far eller mor er hjemme i en periode.

Men det er noen klare ­fordeler særlig for barn som ikke ­snakker norsk hjemme å få delta i ­barnehagen. Barna får bedre språkutvikling og ­legger et viktig grunnlag før skolestart. ­Foreldrene vil samtidig ha ­anledning til å komme seg i jobb eller utdanning.

Og fordi barnehagen er ­viktig gjennomfører vi denne ­høsten flere endringer. Vi s­tyrker ­barnehagen ytterligere med flere ansatte og flere ­pedagoger. Vi ­hever også norskkravene til ansatte slik at flere kan bygge opp om barnas viktige språk­utvikling. Vi utvider kjernetid og gjør barnehageplass ­billigere for 6.500 familier, det gjør ­barne­hagen mer tilgjengelig for de barna som trenger det mest.

I dag går stadig flere barn med innvandrerbakgrunn i barne­hage. Det er bra! Men vi har ­fortsatt en jobb å gjøre. Derfor styrker vi også arbeidet med ­aktiv og oppsøkende rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehager.

Løfter elevene. 

Å ha en ­skole som gir alle elever ­muligheten til å strekke seg så langt de kan, og som uavhengig av bakgrunn ­løfter elevene, er det aller ­viktigste vi kan gjøre for å sikre at ulikheten i Norge forblir liten. Skal vi lykkes med det, trengs mer tidlig innsats i barnehage og skole.

Og denne høsten trer en ­rekke lovendringer i kraft. Det blir flere lærere i skolen, plikt til intensiv­opplæring dersom eleven blir hengende etter i et fag, plikt til samarbeid i overgangene fra barnehage til skole og mellom kommunale etater. I sum skal de bidra til å bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Det er summen av familie, omgangskrets, barnehage og skole som skaper grunnmuren for en god oppvekst. Det er den grunnmuren som skal sørge for at barna våre får en god start. Gir vi barn en trygg oppvekst med kjærlighet og en skole som ser den enkelte, så har de gode forutsetninger for å vokse opp til å bli selvstendige mennesker, skape et hjem for seg og sine, få seg en utdannelse, en jobb og bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.

Trykket i Vårt Land 20. august 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

33 innlegg  582 kommentarer

Dette kan tolkes ulikt og på alle måter

Publisert 11 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Å ha en ­skole som gir alle elever ­muligheten til å strekke seg så langt de kan, og som uavhengig av bakgrunn ­løfter elevene, er det aller ­viktigste vi kan gjøre for å sikre at ulikheten i Norge forblir liten.

Vel, jeg vet litt om familie, skole og barn, - med mine fire barn som alle går på skole, helt opp til høyskole. Selv har jeg vært lærer i flere år.

Jeg er både enig og uenig med Sanner og Helleland. Familie og skole og utdanning er den bærende kraft i hele samfunnet, det forstår vel de fleste av oss. Så der er vi enige-

Karakterpresset er enormt idag,  og farlig ubehagelig for den unge generasjon. De er overarbeidet, stresset og bekymret. Jeg tror de er usikker på fremtiden, mye mer enn hva vi voksne er klar over. Jeg tror personlig at den største bekymringen ungdommen vår har, er den høye innvandringen og spesielt arbeidsinnvandringen. Plutselig går det opp for ungdommen en vakker dag, når de kommer i 20 årsalderen, at de skal ut å konkurrere med 400 millioner europeere om jobb. Da får de et sjokk mange, og noen går inn i depresjon, siden de da skjønner at arbeidsplassene er usikre i fremtiden. Arbeidsinnvandringen har også fjernet og amputert velferdsstaten. Idag leste jeg faktisk at regjeringen  vil fjerne spesialundervisningen i skolen, i tillegg til alle andre støtteordninger de har fjernet. Innvandringen har også drevet boligprisene ekstremt opp for ungdommen. De har gitt opp drømmen om eget hus. De bor i kollektiv til de er 40 år.

Disse problemene tror jeg både Helleland og Sanner er klar over , siden de har mindreårige barn i huset.

Men er dere istand til å gjøre Norge selvstendig igjen - og fri oss ifra den forferdelig ugunstige og krenkende Schengen-avtalen?


1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

17 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.

Barne­hagen er en viktig arena for lek, utviklingen av språk og ­sosiale ferdigheter. Selv om barne­hagen er viktig og bra for de fleste ­barna, må familiene også ha ­mulighet til å velge annerledes, for eksempel ved at far eller mor er hjemme i en periode.

Men det er noen klare ­fordeler særlig for barn som ikke ­snakker norsk hjemme å få delta i ­barnehagen. Barna får bedre språkutvikling og ­legger et viktig grunnlag før skolestart. ­Foreldrene vil samtidig ha ­anledning til å komme seg i jobb eller utdanning.

Høyre er et parti som tradisjonelt ønsker å gi foreldre frihet til å velge.  Men med dine formuleringer her skinner det godt igjennom at Høyre, i likhet med AP, vil ha «hele folket i arbeid». 

Som dere skriver er det mange barn og unge som sliter psykisk.  Personlig tror jeg at hjemmet er bedre enn barnehage for barn under skolealder.  Derfor tror jeg at samfunnet ikke tjener på «hele folket i arbeid».  

Dere skriver, «En god oppvekst varer ­livet ut. Vi ser med bekymring på tallene som viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, og at for mange ungdommer havner utenfor jobb eller utdanning og blir en del av NAV-­statistikken.». Sitat slutt.

Disse mange unge sliter nettopp fordi de har hatt en utrygg barndom, bl. a. fordi begge foreldrene jobber.

Den økonomiske veksten fra «alle i arbeid» blir spist opp av alle sosiale problemer det skaper.

I tillegg kommer all sorg og pine for skilsmisser og skilsmissebarna.

En husmors positive effekt på familien, trygghet og nabolaget er langt mer verd enn hennes yrkesinnsats!

Men dere vil ikke - dere er forblindet - det lyser «økonomisk vekst» fra Høyres øyne.  Trist.

1 liker  

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere