Lederartikkel Vårt Land

Veksten i skjermbruk

Til sjuande og sist lever vi ikkje livet vårt på ein skjerm.

Publisert: 18. aug 2018 / 109 visninger.

Denne veka kom det nye resultat frå Ungdataundersøkinga, som ser på ulike sider ved livet til norske ungdommar. Eit tydeleg trekk er at skjermbruken stel endå større bitar av kvardagen. Forskingsleiar Anders Bakken seier til Klassekampen at det er få andre område i undersøkinga som viser ein så tydeleg auke. 

Velferdsforskingsinstituttet Nova ved Oslomet står bak undersøkinga som bygger på svar frå nær 250.000 ungdommar i ungdomsskulen og på vidaregåande skule. Over halvparten av ungdommane brukar skjerm meir enn tre timar dagleg – og då er skuletida halden utanfor. Så mykje som ein tredel av ungdommane sit ved skjermen endå lenger, meir enn fire timar kvar dag utanom skuletid. 

Sosiale media er den vesentlege årsaka til den store auka. Dette kjem samtidig med ein nedgang i tida vi brukar saman med vener. Blant ungdomsskuleelevar er det ein nedgang på ti prosentpoeng. 

Det store biletet er altså at norske ungdommar brukar mindre tid med kvarandre og meir tid framfor skjermen. Dette er ei uheldig utvikling. Sjølv om mange har opplevd det positivt å kunne halde kontakten med andre digitalt, kan aldri sosialisering på skjerm erstatte behovet vårt for å være i fysisk nærleik av andre menneske.

Denne utviklinga har skote fart på kort tid. Det er lenge sidan skjermen gjorde inntog i det norske samfunnet, men sjølv om TV-en, datamaskina og mobiltelefonen lenge har lagt beslag på delar av tida vår, ser vi no at skjermen er i ferd med å stele frå oss viktige verdiar. Eit samfunn der vi ikkje lenger brukar tid på å møtast ansikt til ansikt, er eit samfunn som i stor grad er sårbart for aukande misantropi og framandfrykt. 

Norske ungdommar skal ikkje ha skulda for dette. Derimot ligg det eit ansvar på kvar og ein av oss å regulere skjermbruken både for oss sjølve og barna våre så han ikkje eskalerer ut av proporsjonar. Skjermar av ulike slag er til stor nytte for samfunnet og for den enkelte. Men vi må vere endå meir medvitne om at vi treng kvile frå skjermen, helst mange timar kvar dag. 

Til sjuande og sist lever vi ikkje livet vårt på ein skjerm. Vi treng å vere meir til stades i nærværet til vår neste.

Trykket i Vårt Land 18. august 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 2 timer siden / 50 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 2 timer siden / 66 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 2 timer siden / 29 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Med GPS i lomma
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Advent i praksis
av
Sigmund Svarstad
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Vårt Land avvikler kommentering av innlegg
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1830 visninger
Sakens kjerne er at vi spiser altfor mye kjøtt
av
Arne Borge
rundt 22 timer siden / 845 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 76884 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43265 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34711 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27683 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22361 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22104 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 19976 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 18961 visninger

Lesetips

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 2 timer siden / 66 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 2 timer siden / 29 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
1 dag siden / 161 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
1 dag siden / 331 visninger
Feil om Engelbretsdatter
av
Kristin Norseth
1 dag siden / 152 visninger
Les flere

Siste innlegg

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 2 timer siden / 33 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 2 timer siden / 50 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 2 timer siden / 66 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 2 timer siden / 29 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 2 timer siden / 31 visninger
Med GPS i lomma
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 2 timer siden / 26 visninger
Advent i praksis
av
Sigmund Svarstad
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Vårt Land avvikler kommentering av innlegg
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1830 visninger
Sakens kjerne er at vi spiser altfor mye kjøtt
av
Arne Borge
rundt 22 timer siden / 845 visninger
Les flere