Lederartikkel Vårt Land

Veksten i skjermbruk

Til sjuande og sist lever vi ikkje livet vårt på ein skjerm.

Publisert: 18. aug 2018 / 108 visninger.

Denne veka kom det nye resultat frå Ungdataundersøkinga, som ser på ulike sider ved livet til norske ungdommar. Eit tydeleg trekk er at skjermbruken stel endå større bitar av kvardagen. Forskingsleiar Anders Bakken seier til Klassekampen at det er få andre område i undersøkinga som viser ein så tydeleg auke. 

Velferdsforskingsinstituttet Nova ved Oslomet står bak undersøkinga som bygger på svar frå nær 250.000 ungdommar i ungdomsskulen og på vidaregåande skule. Over halvparten av ungdommane brukar skjerm meir enn tre timar dagleg – og då er skuletida halden utanfor. Så mykje som ein tredel av ungdommane sit ved skjermen endå lenger, meir enn fire timar kvar dag utanom skuletid. 

Sosiale media er den vesentlege årsaka til den store auka. Dette kjem samtidig med ein nedgang i tida vi brukar saman med vener. Blant ungdomsskuleelevar er det ein nedgang på ti prosentpoeng. 

Det store biletet er altså at norske ungdommar brukar mindre tid med kvarandre og meir tid framfor skjermen. Dette er ei uheldig utvikling. Sjølv om mange har opplevd det positivt å kunne halde kontakten med andre digitalt, kan aldri sosialisering på skjerm erstatte behovet vårt for å være i fysisk nærleik av andre menneske.

Denne utviklinga har skote fart på kort tid. Det er lenge sidan skjermen gjorde inntog i det norske samfunnet, men sjølv om TV-en, datamaskina og mobiltelefonen lenge har lagt beslag på delar av tida vår, ser vi no at skjermen er i ferd med å stele frå oss viktige verdiar. Eit samfunn der vi ikkje lenger brukar tid på å møtast ansikt til ansikt, er eit samfunn som i stor grad er sårbart for aukande misantropi og framandfrykt. 

Norske ungdommar skal ikkje ha skulda for dette. Derimot ligg det eit ansvar på kvar og ein av oss å regulere skjermbruken både for oss sjølve og barna våre så han ikkje eskalerer ut av proporsjonar. Skjermar av ulike slag er til stor nytte for samfunnet og for den enkelte. Men vi må vere endå meir medvitne om at vi treng kvile frå skjermen, helst mange timar kvar dag. 

Til sjuande og sist lever vi ikkje livet vårt på ein skjerm. Vi treng å vere meir til stades i nærværet til vår neste.

Trykket i Vårt Land 18. august 2018.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
2 minutter siden / 5187 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Klassisk miljøvern vs. klima
4 minutter siden / 42 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
20 minutter siden / 5187 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Matematikk og evolusjon
25 minutter siden / 5187 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
29 minutter siden / 5187 visninger
Øyvind Hasting kommenterte på
Kjønnsforskning som skyteskive
32 minutter siden / 368 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
32 minutter siden / 5187 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
35 minutter siden / 5187 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Kjønnsforskning som skyteskive
36 minutter siden / 368 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
39 minutter siden / 5187 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Matematikk og evolusjon
39 minutter siden / 5187 visninger
Morten Gabrielsen kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
41 minutter siden / 41 visninger
Les flere