Eirik A. Steenhoff

25

Katolsk feminisme på autopilot

Vårt Lands katolske kvinneprestforkjempere er til syvende og sist av minimal interesse.

Publisert: 17. aug 2018

Denne sommeren har Vårt Land omtalt "kvinnelige pionérer" i åtte ulike verdensreligioner. Fellesnevneren er at de "kjemper mot bestående maktstrukturer," "vil bryte ned tradisjonelle kjønnsroller i religionene" og vil ha økt makt.

Avisens valg av en katolsk forkjemper for kvinnelige prester, Kate McElwee, er forutsigbart, men likevel skuffende. Det har jo fantes og finnes en lang rekke sterke kvinneskikkelser i Den katolske kirke som samtidig er trofaste mot kirkens lære.

Det som gjør artikkelen med McElwee (2. august 2018) så uinteressant, er at den bringer intet nytt til torgs. McElwee er knapt noen pionér. Disse diskusjonene har vært ført høyt og lavt i 50 år. McElwee fremstår for det første med et påfallende fravær av teologiske argumenter for kvinners ordinasjon. Journalisten har åpenbart heller ingen interesse av å utfordre sitt intervjuobjekt; teksten skal kanskje helst passe inn i avisens panegyriske artikkelserie.

McElwee bruker i stedet politikkens språk. For henne handler dette om "menneskerettigheter." Inntil dagen hvor kvinner kan ordineres til prest, er det ikke likestilling i Den katolske kirke. "Patriarkatet stripper kvinner for rettigheter når de går inn i en kirke," sier hun, og viser at hun til fulle behersker den feministiske nytalen.

Påstanden er egentlig meningsløs. Den gir bare mening dersom en fjerner alle de bibelske og sakramentsteologiske begrunnelsene for presteskapet, og reduserer det til en sosiologisk og politisk størrelse. Men det er ikke slik presten forstås i katolsk teologi. Presten har en ministeriell funksjon, men han har også en offerfunksjon, og feirer nattverdssakramentet på vegne av kirken, i Kristi egen person (in persona Christi). I Skriften kaller ikke Jesus alle menn til denne prestelige tjenesten, i motsetning til alle kvinner. Han kaller noen få menn, og det fortsetter han å gjøre. Men han kaller alle menn og kvinner til å være sine disipler.

For McElwee og hennes organisasjon, Women's Ordination Conference, er ikke det nok. Jeg tok en kikk på organisasjonens hjemmeside. I prinsipprogrammet er ikke ordet "sakrament" eller andre teologiske nøkkelord nevnt én eneste gang. Deres "Long-Range Goals" handler om mer enn kvinnelig ordinasjon, blant annet en setning om å "inkorporere feministiske, mujerista, og andre frigjørende spiritualiteter inn i hverdagslig katolisisme." Den ideologiske plattformen er ellers så blottet for teologiske perspektiver at den rett og slett fremstår som noe annet enn kristendom.

I realiteten er McElwee og WOC fullstendig marginale. Deres ideologi har ingen gjennomslagskraft i Den katolske kirke, og vil heller ikke få det. Det betyr ikke at de ikke forsøker. I Norge ble en kvinne automatisk ekskommunisert i fjor høst da hun lot seg "ordinere" av personer tilknyttet denne organisasjonen. Enkelte prester i Den norske kirke, som den ytterliggående feministteologen Gyrid Gunnes, stilte villig opp under gudstjenesten. Det mangler ikke på krefter hverken innenfor eller utenfor Den katolske kirke som ønsker å endre kirkens teologi om presteskapet.

De teologiske begrunnelsene for presteskapet i Den katolske kirke er imidlertid nokså klare. De vil ikke endres, selv om våre samfunn er endret og vil fortsette å endre seg. Kate McElwee og hennes forbundsfeller vil sikkert få et talerør i Vårt Land herfra og til evigheten. Men avisens lesere bør være oppmerksomme på realitetene innenfor katolisismen, og hva slags ideologi McElwee faktisk står for.

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odd Sverre Hove

78 innlegg  555 kommentarer

Luthersk klikk

Publisert 11 måneder siden

Jeg klikket på «Liker«-knappen under dette innlegget, men et par sekunder senere falt det meg inn at det er en forholdsvis anonym måte å uttrykke sympati på.

Jeg er lutheraner og deler dermed ikke det katolske synet på prestetjeneste som ligger til grunn for tanketråden i dette innlegget.

Derimot sympatiserer jeg  med den tokjønns-teologien som også ligger til grunn. Og det synes jeg er god nok grunn til å avlevere et aldri så lite luthersk klikk. 

Et Liker-klikk.

5 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

191 innlegg  1189 kommentarer

Hverken katolikk eller Lutheraner ......

Publisert 11 måneder siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
feministteologen Gyrid Gunnes, stilte villig opp under gudstjenesten.

...men liker-klikk til begge tidligere kommentarer.

4 liker  
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

25 innlegg  461 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Takk for alle klikk – økumenikk i praksis.

4 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
De teologiske begrunnelsene for presteskapet i Den katolske kirke er imidlertid nokså klare. De vil ikke endres, selv om våre samfunn er endret og vil fortsette å endre seg.

Vi vet lite om fremtiden. Det vi vet om nå-situasjonen er at for første gang i Europa er det mangel på menn til å fylle biskop- og prestekall. Mange menigheter står ubetjent. Du er sikkert kjent med boken Frans blandt ulvene som kom sist vinter. Der beskrives en utvikling som har foregått spesielt i Sveits, men som ikke er fremmed for andre deler av kirken heller. I det daglige er kirken i Sveits i utstrakt grad drevet av kvinner. Fjerner du disse kvinnene blir kirkelivet snart et glemt kapittel. 

Den teologiske begrunnelsen for bare mannlige prester kan nok stå fast nå, men nød kan lære naken pave å gjøre det han må. Jeg vil ikke forskuttere noe mht at en fremtidig pave kan komme til å foreslå endringer på dette feltet, og jeg tror det er fullt tenkelig at kvinner kan komme til å bli tatt inn som rett kallet til presteembeder. Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om det enda, men jeg tror at jeg heller vil ha kvinnelige prester enn nedlagte kirker. Da tror jeg at det dukker opp kjønnsnøytrale fortolkninger av apostolisk suksesjon, men jeg spår ikke om når det vil skje. 

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
20 dager siden / 8199 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 6176 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
15 dager siden / 3324 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
10 dager siden / 2568 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 2125 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1791 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
rundt 1 måned siden / 1744 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
8 dager siden / 1658 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
4 dager siden / 1595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere