Erik Martin Aaraas

1

Godt og tjenlig vær

I en tørketid som denne kan vi med fordel se litt tilbake i vår historie.

Publisert: 17. aug 2018 / 325 visninger.

I min barndom ba man i ­kirken på søndagsguds­tjenestene om «godt og tjenlig vær». Vi forsto godt den gang ­betydningen av ­denne bønnen. En god blanding av sol, varme og regn måtte til for at det skulle bli bra avlinger. I dag vil alle ønske seg sol og varme i de korte ferieukene, selv om det er fare for avlingssvikt og skogbrannfare. Jeg ble født i 1934 og fikk oppleve barndommen på gården Aaraas i søndre Nittedal, med sommeren som årets travleste tid, og ferie var ikke for bondegutter. Barnearbeid ble ikke regnet som noe negativt den gang. Arbeidet på gården var en naturlig del av oppdragelsen.

Lange tørkeperioder.

Så har vi igjen fått en sommer som mange solhungrige kan ­sette pris på, og vi husker tilbake på flere ­sommere med sol og ­varme, lange tørkeperioder og lite regn. Men for meg som opplevde ­sommeren 1947 er det her jeg har de sterkeste minner.

Vi må tenke oss Nittedal ­kommune den gangen. Litt over 5.000 mennesker, og jordbruket som en viktig næringsvei. Bare to år er gått siden krigen var slutt, beredskapstanken var sterk, og det var viktig å sikre matvaresituasjonen. Her i bygda var det dyrehold på alle gårdsbruk, storfe, gris og høns, og noen hadde også sauer. Det ble dyrket gras, korn, poteter, turnips, kålrot, og alle som hadde en hageflekk ­dyrket grønnsaker, epler og bær. Det var beiteområder langs elv, bekkefar og skogområder for å utnytte de ressursene som fantes. «Allsidig drift» ble det kalt den gang, og det var ingen tvil om at det ga størst sikkerhet.

Det gikk greit å få gjort våronnarbeidet i fint maivær 1947. ­Hestene var trekkraften den gang. Et par traktorer med jernhjul var kanskje å se i ­bygda. ­Gjerdene ble satt i stand og ­dyrene kom ut på frodig vårbeite. Men godværet fortsatte, og ­veksten ble sterkt hemmet. Kunstgjødsel var i beskjeden bruk, men også til liten hjelp i tørken.

Fint i skårene. 

Slåttonna ­begynte tidlig det året, og i godværet var det ikke nødvendig med hesjing. Graset tørket fint i skårene, og etter noen dager var det bare å gå i gang med ­handriva og rake høyet sammen for å få lesset det på høyvogna. Som 13-åring fikk jeg jobben å kjøre lassene inn på låven og få høyet ned i gulvene. På en ­papplate satte jeg strek for hvert lass som kom i hus, og det ble omkring femti streker. Avlingen i et normalår på Aaraas gård var 150 høylass.

Kornet begynte tidlig å gulne, og jeg husker spesielt havre­åkeren. Med 15–20 centimeter lange strå var det umulig å lage kornnek. Det var bare å slå det ned, ­samle stråene i hauger med hand­riva og kjøre det inn på låven. ­Treskinga foregikk med transportabelt ­treskeverk inne i låven.

Det var avlingssvikt over store deler av landet. Men poteter og rotvekster klarte seg noe bedre gjennom tørkesommeren. Det var vekster som hadde større evne til å fange opp den fuktigheten som fantes i jorda.

Trev i låven. 

Det måtte ­finnes alternativer når det gjaldt å ­skaffe fôr til dyra. Langs ­bekkefar, ­veier og jordkanter vokste bladrike lauvtrær av or og selje, og ­dette ble ­kriseforet. Vi tok vare på ­frodige kvister, «lauving» ble det kalt, og alt ble lagt inn på noen trev i låven der det var lagt gulv så det var lett å ta vare på ­lauvet. Likevel måtte noen dyr slaktes for at vi skulle klare å berge ­resten av ­besetningen gjennom vinteren.

1947 ble nok benevnt som et uår, men bøndene i Nittedal ­klarte seg rimelig gjennom den vanskelige perioden, ikke minst på grunn av allsidig drift. Det samme opplevde man nok også i andre utsatte områder, og etter å ha opplevd fem års okkupasjon var man vant med nøysomhet. Avlingsskadetrygd hadde ingen hørt om den gangen.

I år kan de som er sterkest rammet av tørken ha mulighet for å få dekket noe av tapet.

Vi bør i en tørketid som vi opplever denne sommeren se litt tilbake i vår historie. Norge har vært et fattig land. Fra Svarte­daudens tid fikk vi et ­kaldere ­klima, og perioden fram til 1800 er blitt kalt «den lille istid». ­Våren kom seint og høsten tidlig så det var ofte vanskelig å få modent korn. Det ble brukt barkemel i deigen for korn var mangelvare. «Barkebrødstider» var et velkjent begrep, og sulten herjet i mange hjem.

Uår og misvekst. 

I Nittedals kirkebøker kan vi på 1700-tallet se at mange var døde på grunn av uår og misvekst, i 1783 var det et fødselsunderskudd på 25. I ­landet forøvrig var begynnelsen på 1800-tallet meget vanskelig med 12 og 13 som de verste årene i nyere historie. At vi likevel ­klarte å få frihet og grunnlov i 1814 må sies å være helt enestående.

Det er tid for ettertanke. Vi ­trenger å se hvor viktig det er å ­sikre matvareproduksjonen, og ikke minst sikre beredskapen så vi aldri går tomme i en krisesituasjon.

La oss fortsette å be vår bønn: Gi oss godt og tjenlig vær. Det gir oss i alle fall en mulighet for ettertanke.

Trykket i Vårt Land 16. august 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

De gamle stier

Publisert 5 måneder siden

Veldig godt sagt!

Vi høster det vi sår.  Gudfryktige bønder får regn.

Det gamle bondesamfunn var godt å vokse opp i.  Om vi moderne mennesker hadde vært arbeidsomme, nøysomme og gudfryktige som folk flest etter krigen, - da hadde mye elendighet vært unngått

Ord til ettertanke:

«Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. Og jeg satte vektere over eder og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt. Derfor hør, I hedningefolk, og vit, du menighet, hvad som skjer iblandt dem! Hør, du jord: Se, jeg lar ulykke komme over dette folk, frukten av deres onde råd; for på mine ord har de ikke gitt akt, og min lov har de forkastet.»
‭‭Jeremia‬ ‭6:16-19‬ ‭

Takk for gode ord Aaraas!

3 liker  
Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss fortsatt be om godt og tjenlig vær

Publisert 5 måneder siden

Takk for et flott innlegg, Erik! 

Vi har jo vokst opp i den samme bygda, og det er interessant det du sier om sommeren 1947. Den husker ikke jeg, men min mor fortalte i sin tid om hvor ekstremt varm den var. Jeg var da et halvt år gammel og ble forsøkt stekt på begge sider i barnevogna i bakgården til landhandleriet på Rotneshjørnet (der det nå er sportsforretning). Men jeg snudde meg hele tiden til samme side, så jeg ble brun bare på den ene siden. Kanskje har det preget meg siden, for jeg setter meg alltid i skyggen ute om sommeren. 

Neste år har huset med butikken på Rotnes vært i "min" familie i hundre år. Min morfar kjøpte det i 1919 og sønnen til min fetter eier og driver butikken i dag. Vi bodde i andre etasje med vinduer mot elva da jeg var liten.

Jeg skulle gjerne hatt tilbake bønnen om godt og tjenlig vær. Jeg husker at jeg allerede som ung kirkegjenger i Nittedal kirke tenkte at godt og tjenlig vær også innebar regn for bondens åker. 

Og Gud lar det regne over alle, når det først regner. Da skiller han heldigvis ikke mellom gudfryktige og ikke gudfryktige. La oss derfor i tillit til Ham som elsker oss alle, fortsatt be om godt og tjenlig vær!          

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Rettferdige og urettferdige

Publisert 5 måneder siden

Det er ikke bare de gudfryktige bønder som får regn, Daniel. La meg få minne deg om Bibelens ord der det står at Han (vår Far i himmelen) lar sin sol stå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige (Matteus 5, 45). 

God søndag!

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 266 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 31 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 9 timer siden / 254 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 74 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81304 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44424 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35414 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28723 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22443 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21279 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20344 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 31 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 13 timer siden / 109 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 75 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 144 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 351 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 258 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 83 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 213 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 266 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 31 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 9 timer siden / 254 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 74 visninger
Les flere