Erik Martin Aaraas

1

Godt og tjenlig vær

I en tørketid som denne kan vi med fordel se litt tilbake i vår historie.

Publisert: 17. aug 2018

I min barndom ba man i ­kirken på søndagsguds­tjenestene om «godt og tjenlig vær». Vi forsto godt den gang ­betydningen av ­denne bønnen. En god blanding av sol, varme og regn måtte til for at det skulle bli bra avlinger. I dag vil alle ønske seg sol og varme i de korte ferieukene, selv om det er fare for avlingssvikt og skogbrannfare. Jeg ble født i 1934 og fikk oppleve barndommen på gården Aaraas i søndre Nittedal, med sommeren som årets travleste tid, og ferie var ikke for bondegutter. Barnearbeid ble ikke regnet som noe negativt den gang. Arbeidet på gården var en naturlig del av oppdragelsen.

Lange tørkeperioder.

Så har vi igjen fått en sommer som mange solhungrige kan ­sette pris på, og vi husker tilbake på flere ­sommere med sol og ­varme, lange tørkeperioder og lite regn. Men for meg som opplevde ­sommeren 1947 er det her jeg har de sterkeste minner.

Vi må tenke oss Nittedal ­kommune den gangen. Litt over 5.000 mennesker, og jordbruket som en viktig næringsvei. Bare to år er gått siden krigen var slutt, beredskapstanken var sterk, og det var viktig å sikre matvaresituasjonen. Her i bygda var det dyrehold på alle gårdsbruk, storfe, gris og høns, og noen hadde også sauer. Det ble dyrket gras, korn, poteter, turnips, kålrot, og alle som hadde en hageflekk ­dyrket grønnsaker, epler og bær. Det var beiteområder langs elv, bekkefar og skogområder for å utnytte de ressursene som fantes. «Allsidig drift» ble det kalt den gang, og det var ingen tvil om at det ga størst sikkerhet.

Det gikk greit å få gjort våronnarbeidet i fint maivær 1947. ­Hestene var trekkraften den gang. Et par traktorer med jernhjul var kanskje å se i ­bygda. ­Gjerdene ble satt i stand og ­dyrene kom ut på frodig vårbeite. Men godværet fortsatte, og ­veksten ble sterkt hemmet. Kunstgjødsel var i beskjeden bruk, men også til liten hjelp i tørken.

Fint i skårene. 

Slåttonna ­begynte tidlig det året, og i godværet var det ikke nødvendig med hesjing. Graset tørket fint i skårene, og etter noen dager var det bare å gå i gang med ­handriva og rake høyet sammen for å få lesset det på høyvogna. Som 13-åring fikk jeg jobben å kjøre lassene inn på låven og få høyet ned i gulvene. På en ­papplate satte jeg strek for hvert lass som kom i hus, og det ble omkring femti streker. Avlingen i et normalår på Aaraas gård var 150 høylass.

Kornet begynte tidlig å gulne, og jeg husker spesielt havre­åkeren. Med 15–20 centimeter lange strå var det umulig å lage kornnek. Det var bare å slå det ned, ­samle stråene i hauger med hand­riva og kjøre det inn på låven. ­Treskinga foregikk med transportabelt ­treskeverk inne i låven.

Det var avlingssvikt over store deler av landet. Men poteter og rotvekster klarte seg noe bedre gjennom tørkesommeren. Det var vekster som hadde større evne til å fange opp den fuktigheten som fantes i jorda.

Trev i låven. 

Det måtte ­finnes alternativer når det gjaldt å ­skaffe fôr til dyra. Langs ­bekkefar, ­veier og jordkanter vokste bladrike lauvtrær av or og selje, og ­dette ble ­kriseforet. Vi tok vare på ­frodige kvister, «lauving» ble det kalt, og alt ble lagt inn på noen trev i låven der det var lagt gulv så det var lett å ta vare på ­lauvet. Likevel måtte noen dyr slaktes for at vi skulle klare å berge ­resten av ­besetningen gjennom vinteren.

1947 ble nok benevnt som et uår, men bøndene i Nittedal ­klarte seg rimelig gjennom den vanskelige perioden, ikke minst på grunn av allsidig drift. Det samme opplevde man nok også i andre utsatte områder, og etter å ha opplevd fem års okkupasjon var man vant med nøysomhet. Avlingsskadetrygd hadde ingen hørt om den gangen.

I år kan de som er sterkest rammet av tørken ha mulighet for å få dekket noe av tapet.

Vi bør i en tørketid som vi opplever denne sommeren se litt tilbake i vår historie. Norge har vært et fattig land. Fra Svarte­daudens tid fikk vi et ­kaldere ­klima, og perioden fram til 1800 er blitt kalt «den lille istid». ­Våren kom seint og høsten tidlig så det var ofte vanskelig å få modent korn. Det ble brukt barkemel i deigen for korn var mangelvare. «Barkebrødstider» var et velkjent begrep, og sulten herjet i mange hjem.

Uår og misvekst. 

I Nittedals kirkebøker kan vi på 1700-tallet se at mange var døde på grunn av uår og misvekst, i 1783 var det et fødselsunderskudd på 25. I ­landet forøvrig var begynnelsen på 1800-tallet meget vanskelig med 12 og 13 som de verste årene i nyere historie. At vi likevel ­klarte å få frihet og grunnlov i 1814 må sies å være helt enestående.

Det er tid for ettertanke. Vi ­trenger å se hvor viktig det er å ­sikre matvareproduksjonen, og ikke minst sikre beredskapen så vi aldri går tomme i en krisesituasjon.

La oss fortsette å be vår bønn: Gi oss godt og tjenlig vær. Det gir oss i alle fall en mulighet for ettertanke.

Trykket i Vårt Land 16. august 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

18 innlegg  2003 kommentarer

De gamle stier

Publisert rundt 1 år siden

Veldig godt sagt!

Vi høster det vi sår.  Gudfryktige bønder får regn.

Det gamle bondesamfunn var godt å vokse opp i.  Om vi moderne mennesker hadde vært arbeidsomme, nøysomme og gudfryktige som folk flest etter krigen, - da hadde mye elendighet vært unngått

Ord til ettertanke:

«Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. Og jeg satte vektere over eder og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt. Derfor hør, I hedningefolk, og vit, du menighet, hvad som skjer iblandt dem! Hør, du jord: Se, jeg lar ulykke komme over dette folk, frukten av deres onde råd; for på mine ord har de ikke gitt akt, og min lov har de forkastet.»
‭‭Jeremia‬ ‭6:16-19‬ ‭

Takk for gode ord Aaraas!

3 liker  
Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss fortsatt be om godt og tjenlig vær

Publisert rundt 1 år siden

Takk for et flott innlegg, Erik! 

Vi har jo vokst opp i den samme bygda, og det er interessant det du sier om sommeren 1947. Den husker ikke jeg, men min mor fortalte i sin tid om hvor ekstremt varm den var. Jeg var da et halvt år gammel og ble forsøkt stekt på begge sider i barnevogna i bakgården til landhandleriet på Rotneshjørnet (der det nå er sportsforretning). Men jeg snudde meg hele tiden til samme side, så jeg ble brun bare på den ene siden. Kanskje har det preget meg siden, for jeg setter meg alltid i skyggen ute om sommeren. 

Neste år har huset med butikken på Rotnes vært i "min" familie i hundre år. Min morfar kjøpte det i 1919 og sønnen til min fetter eier og driver butikken i dag. Vi bodde i andre etasje med vinduer mot elva da jeg var liten.

Jeg skulle gjerne hatt tilbake bønnen om godt og tjenlig vær. Jeg husker at jeg allerede som ung kirkegjenger i Nittedal kirke tenkte at godt og tjenlig vær også innebar regn for bondens åker. 

Og Gud lar det regne over alle, når det først regner. Da skiller han heldigvis ikke mellom gudfryktige og ikke gudfryktige. La oss derfor i tillit til Ham som elsker oss alle, fortsatt be om godt og tjenlig vær!          

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Rettferdige og urettferdige

Publisert rundt 1 år siden

Det er ikke bare de gudfryktige bønder som får regn, Daniel. La meg få minne deg om Bibelens ord der det står at Han (vår Far i himmelen) lar sin sol stå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige (Matteus 5, 45). 

God søndag!

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere