Pål Georg Nyhagen

186

Ikke bare Netanyahu som rammes

Det var og er faktisk ingen jøder som stiller seg bak en omfattende industriell menneskeutryddelse og forfølgelse som den nazistene satte i verk.

Publisert: 16. aug 2018

Viser til Dagbladets og Finn Graffs nye angrep på jødene. Det er helt uakseptabelt og direkte simpelt å trekke nazistkortet slik det her igjen gjøres. Det er en særdeles billig og infam form for virkemiddel som selvsagt bidrar til den oppmerksomhet Dagbladets redaksjon ønsker. Det handler der om verdiprioritering. I konflikten mellom å nekte å ville formidle noe som kan oppfattes som grov hets og klar antisemittisme, og det å få bred oppmerksomhet på den annen, så foretrekkes det siste. ­Naturligvis ­visste redaksjonen alt om hvilke ­reaksjoner som ville komme; avisen har vært ute i samme ærend tidligere.

Hakekorset er selvsagt virkemiddel nok til å ramme jødene på verste måte; det er ikke bare Netanyahu som rammes. Jødene i Israel får sitt pass behørig påskrevet hva gjelder det syn Dagbladet formidler ­angående deres lille land. Sammenligningen som effektivt skjer gjennom bruk av hakekorset er ikke bare totalt ute av alle rasjonelle proporsjoner, men gjør folk dummere – det bidrar til å styrke den for­enklede overflatetenkning hvor stereotypiene og de billige rasjonaliseringspoenger trives. Det var og er faktisk ingen jøder som stiller seg bak en omfattende industriell menneskeutryddelse og forfølgelse som den nazistene satte i verk.

Vanligvis trekkes nazikortet frem der hvor argumentasjonen svikter og hvor man med dirty effekter vil undergrave motpartens etiske standard og moralske integritet. Helt uten at man behøver å være konkret; hos Dagbladet gjør tegningen den jobben greit nok. Gjennom bruk av hakekorset gjør man motparten til det absolutt onde.

Å sidestille de nå velkjente karikaturene av Muhammed med klare nazi-henvisninger på jøder er et historieløst og billig retorisk knep. Det handler faktisk ikke om det samme i det hele tatt. I bladet Journalisten kan vi for øvrig lese at Per Edgar Kokkvold mener det er frykten som holder igjen ­karikaturer av Muhammed i mediene, ikke respekten for andres tro. Finn Graff ytrer at han ikke ville våge å tegne en karikatur av Muhammed. Da gjør han og Dagbladet som feige mobbere flest; de trakasserer heller den som ikke slår tilbake.

Trykket i Vårt Land 15. august 2018.

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

23 innlegg  2088 kommentarer

Hvordan vet Nyhagen

Publisert 11 måneder siden

dette. Har han spurt alle jøder? Tankevekkende er det at den jødiske forfatteren Gossman nylig hadde en kronikk i Aftenposten der han har sterkt kritiske kommentarer til Netanyahus politikk og spesielt den skjerpede nasjonalismen i den nye loven.

Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Standarden hos Israels fiender

Publisert 11 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet Nyhagen Publisert rundt 9 timer siden

dette. Har han spurt alle jøder? Tankevekkende er det at den jødiske forfatteren Gossman nylig hadde en kronikk i Aftenposten der han har sterkt kritiske kommentarer til Netanyahus politikk og spesielt den skjerpede nasjonalismen i den nye loven.

Mener du at noen jøder stiller seg bak massedrap på jøder? Det var dette som var Nyhagens poeng. Ved å sammenligne Israels politikk med nazisme, overdrives motstanden mot Israels politikk over i ren ondskap.

At Israel beskytter landet og sin integritet som nasjon, jødene, hyller jeg! Den venstredrevne hetsen mot jøder og mot Israel vil få sin lønn, og den lønnen vil fordrive ethvert hovmod hos Israels fiender!  

3 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

23 innlegg  2088 kommentarer

Karikaturen gjelder

Publisert 11 måneder siden

Netanyahu og hans arbeid for å styrke jødenes overherredømme i Israel. Karikaturen rammer ikke alle innbyggere i Israel, og slett ikke jøder generelt. Eller mener Olsen (og Nyhagen) at en karikatur av statsminister Solberg er å anse som et infamt angrep på det norske folk?

Ved å stadig koble kritikk av Israels politikk til antisemittisme, gir en nettopp skyts til antisemittismen. Dette bl.a. fordi en da setter likhetstegn mellom israelere og jøder generelt. En konsekvens blir at Det mosaiske trossamfunn blir å regne som et underbruk av den israelske ambassaden. Det bør norske jøder være særdeles lite fornøyd med.

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere