Linda Hofstad Helleland

11

Retten til å velge annerledes

Det er dessverre lite overraskende at venstresiden ikke ønsker å vise enkeltmennesker og familier tillit.

Publisert: 16. aug 2018.

Det er i år 20 år siden kontantstøtten ble innført av Bondevik 1-­regjeringen. Ordningen har vært populær, og jeg ­mener det er god grunn til å glede seg over at samfunnet har ­ønsket å legge til rette for at familier kan velge ulikt. Det er et viktig politisk verdivalg. Høyre har stått skulder ved skulder med blant andre KrF om å forsvare familienes rett til å ta de valgene som passer best for dem.

Mangfold av årsaker. 

Ved utgangen av mars i år var det 16.700 som benyttet seg av kontantstøtten. De benytter kontantstøtte av et mangfold av årsaker. Noen har ikke fått barnehageplass. Noen er arbeidsledige, og det passer familieøkonomien bedre for en periode. Det store flertallet har imidlertid én ting til felles: De har tatt et verdivalg om å tilbringe mer tid med barna hjemme. Hele sju av ti oppgir at de ikke vil sende barna i barne­hagen selv om kontantstøtten avvikles.

De aller fleste foreldre velger å sende barna i barnehagen fra de fyller ett år. For mange barn er det et passende tidspunkt, og det gjør at begge foreldrene kan starte å jobbe igjen. Kontantstøtten handler om å beskytte mindretallets rett til å velge annerledes frem til barnet fyller to år.

Fra venstresiden har kritikken­ mot kontantstøtten haglet helt ­siden starten, og Jonas Gahr Støre­ har lovet at den er noe av det første som forsvinner dersom han skulle bli statsminister. Det er dessverre lite overraskende at venstresiden ikke ønsker å vise enkeltmennesker og familier tillit. Det ser vi på område etter område. Jeg mener prinsippene kontantstøtten hviler på står like sterkt i dag som for 20 år siden.

Innført botidskrav. 

Det ­betyr ikke at dagens kontantstøttemodell nødvendigvis er optimal. Vi må hele tiden være villig til å vurdere om det er nødvendig med endringer, for eksempel av integreringshensyn. Derfor har regjeringen blant annet innført botidskrav på fem år for å motta kontantstøtte.

Jeg er bekymret over at yrkesdeltagelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn er svært lav. Nesten ni av ti kvinner med syrisk bakgrunn og sju av ti med somalisk bakgrunn står utenfor arbeidsmarkedet. Det er svært viktig å få flere mødre med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, for å redusere fattigdom og sikre velferdssamfunnet vårt fremover. Men venstresiden gjør seg skyldig i en grov overforenkling når de fremstiller fjerning av kontantstøtten som en ­hokus-pokus-løsning på disse utfordringene. Selvfølgelig er det ikke slik at alle mødre med innvandrerbakgrunn med et trylle­slag kommer i jobb dersom vi fjerner kontantstøtten.

Integreringsløft. 

Det vi derimot må gjøre er å gi minoritetskvinner verktøykassen som skal til for å komme seg ut i ­arbeid. Regjeringen jobber aktivt for å få flere innvandrer­kvinner inn i arbeidslivet. Da er både norskopplæring og påfyll av kompetanse viktig. Vi gjennomfører et integreringsløft hvor kunnskapsministeren har varslet at han skal reformere introduksjonsordningen. Det betyr for eksempel at flere skal få muligheten til å ta fagbrev når de kommer til Norge.­ Samtidig som vi må ­videreføre den aktive politikken for å skape flere jobber.

Antall kontantstøttemottagere har blitt redusert i takt med utbygging av flere barnehageplasser. Det er bra vi har et godt barnehagetilbud også for de aller minste, men det er ikke noe argument for å fjerne­ kontantstøtten. Jeg har tillit til at foreldre­ er i stand til å ta de ­valgene som er riktige for seg og sine barn. Derfor vil jeg fortsette å forsvare retten til å velge annerledes.

Trykket i Vårt Land 15. august 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere