Robert Wright

19

Kirkebygg: For snevert perspektiv

Flere innlegg i sommer har handlet om vedlikehold av kirkebygg. Senest 10. august hadde Vårt Land et innlegg som handlet om «anbudsmarerittet» som presser kirkeverger til å velge uønskede entreprenører. Det har også vært fokus på hvem som har finansieringsansvaret. Jeg mener artiklene har alt for snevre perspektiv.

Publisert: 15. aug 2018


 
Finansieringsansvaret
Jeg slår fast at finansieringsansvaret for vedlikeholdet fortsatt ligger til den enkelte kommune. De fleste kirkene i landet er ikke middelalderkirker. Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) fokuserer  sterkt på at staten bør ta et større økonomisk ansvar. Men da snakker de om et begrenset antall spesielt verneverdige bygg. Kommunepolitikerne tolker raskt at de ikke lenger behøver å ta det ansvaret.
I Oslo har vi 64 kirkebygg. Bare en av disse, Gamle Aker kirke, er middelalderkirke. Lokalpolitikere i Oslo peker allerede på staten. Kirkebyggene i Oslo har et vedlikeholdsetterslep som er anslått til å være på mer enn en milliard kroner. Kirkelig fellesråd i Oslo har ingen tro på at staten vil overta dette ansvaret. KAs engasjement for  spesielt verneverdig kirker fortjener ros, men vi etterlyser et engasjementet for alle kirkebygg. Alle våre bygg er spesielle og har viktige roller også som kulturbygg i byens lokalsamfunn. Det er bygg med tilbud og åpne dører for alle som bor i  byen, og det er ingen krav til medlemskap. Flere av kirkens aktiviteter i Oslo er for muslimske ungdommer, og på enkelte arrangementer er de i flertall.
 
Kirkebyggene er verdifulle for hele byen
 
Hver krone som blir bevilget til kirkebygg utløser støtte til andre trossamfunn. Vi mener at  kirkene, både som bygg og som aktivitetssentre, har en verdi for langt flere enn kirkens medlemmer. KA bør derfor legge et mye sterkere trykk på at generelt vedlikehold av kirkebygg ikke automatisk skal utløse tilsvarende midler til alle andre trossamfunn i kommunen. Når kirken i Oslo får omlag 50 millioner til oppussing av Torshov kirke må kommunen ut med flere titalls millioner til  andre trossamfunnene i Oslo. Hvorfor gjør ikke KA noe aktivt med dette? Hvorfor er det bare de middelalderkirkene kirkene som får fokus?
 
Det gode anbudet
Anbudsregimet er en viktig hjelper for å vedlikeholde kirkene på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Anbudene blir bare et «mareritt» når kirken selv gjør en dårlig bestilling. Skal vi gjøre gode bestillinger  trenger vi spesiell kompetanse på kirkebygg, slik KA også peker på. Sammen med Riksantikvaren og andre kan vi ha fagkompetanse nok til å definere hva som skal gjøres. Vi trenger mer kompetanse til bestillerrolle og prosjektoppfølging. Vi tror ikke det er en god ide at  kirken selv skal drive entreprenørvirksomheter. Det vil vi ende opp med kostbare organisasjoner. Monopoler gir sjeldent særlig gode resultater.  
Det er ikke bare middelalderbygg som er spesielle. KA  må peke på behovet for å holde alle våre kirkebygg i god stand, også de som ”bare” er 150 år gamle, eller nyere.

Trykket i Vårt Land 15. august 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere