Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Tunge tings tale

Treningsmentaliteten i det norske folk er et symptom på en samfunnsbrist.

Publisert: 17. aug 2018  /  4341 visninger.

For et par år siden hørte jeg en lege si på TV: «Trening forlenger livet. Men ikke med flere timer enn det faktisk tar deg å jogge. Så hvis du skal løpe, bør du i det minste like det.»


En brist i samfunnet. Noen liker å spille fotball eller løpe, og da er idretten meningsfull. I tillegg er det sunt for kropp og sjel.

Folk må gjerne trene. Men la oss likevel våge å peke på det som gjemmer seg så lett i skyggene av folkehelseargumentet: Treningsmentaliteten i det norske folk er et symptom på at det er en brist i samfunnets organisering. Vi er ikke lenger opptatt av å drive idrett, av å være sunne. Vi er opptatt av trening, og hvis vi ikke er det, bør vi bli det. Vi er kommet dithen at det er moralsk påkrevd for et middelklassemenneske med selvrespekt å løpe på stedet hvil på et bånd.

All den dyrebare tida som kunne blitt brukt til slarv med venner, familiekjas, boklesing og frivillig arbeid - den bruker vi til å løfte tunge ting og sette dem ned igjen akkurat der de stod. Ikke bare er det en hån mot de tingene som faktisk trenger forflytning og de kaloriene som skal til for at det skjer, det er også en hån av vår timelighet. Livet er kort. Skal vi ikke bruke det på noe annet enn vår egen forfengelighet?


Organisk. Før i tida satt ingen av tid til å trene. Da hogde de ved, melka kyr, gikk til nabobygda eller danset. Fysisk aktivitet var en organisk del av livsførselen, ikke noe å skille ut og plotte inn i timeplan og budsjett.

Men nå kjører folk bil til treningssenteret for å løpe uten å komme fram. Vi har en egen liten motor hjemme for å slippe å hakke nøtter eller mose suppe. Men vekter løfter vi gjerne.

Det er i grunnen logisk at folk ikke klarer å motivere seg til å trene. Muskelbrukens rasjonale er forduftet: Å trene er å fordampe dyrebar energi til ingenting. Men den som derimot sløyfer armhevingene og vasker gulvet selv, som dropper bilen og går til jobb, sparer tid, miljø og utgifter. Og trenger kanskje ikke motivere seg.


Kommodifisering. Nina Bjørk skriver i Lyckliga i alla sina dagar (2012) om kommodifiseringa av samfunnet: Vi isolerer oppgaver som tilhører det alminnelige livet, og gjør dem til varer. Vi handler ikke vår egen mat, men betaler kolonial.no for å bære posene opp trappa. Vi skifter ikke dekk på sykkelen, men kjøper tjenesten i en sykkelsjappe.

Samtidig som vi betaler noen andre for å gjøre det manuelle arbeidet livene våre krever, gjør vi trening til en vare som vi må betale for. Så må vi jobbe mer for å dekke utgiftene vi helt unødvendig har skaffet oss på bekostning av fysisk fostring. Mellom lengre arbeidsdager og trening svinner timene for oss. Det er som om livene våre er komplekse bedrifter med avdelinger som ikke snakker sammen. Enhver synergi er utelukket.


Hvorfor? Det ligger sterke føringer i kulturen vår for ikke bare å være fysisk aktiv, men for å trene, drive målrettet muskelbygging etter en plan.

Og hva er målet? Målet er for en stor del å ha en optimal kropp. Det holder ikke å være sunn, vi skal løpe maraton og ha definerte muskler vi kan vise fram for hverandre. Evolusjonsbiologene må klø seg i hodet over at det nå, i en merkelig historisk unntakstilstand, har gått status i å ha lav BMI.


Penger. Som så ofte handler det om økonomisk gevinst. Vi drives av et maskineri som ikke bare vil legge press på hvordan vi skal ta oss ut, men selvsagt også vil tjene penger.

Skjønnhetsindustrien lever av å selge oss idealer bare de færreste kan nå. Dermed må resten av oss bruke uhorvelige mengder tid og penger på å skape illusjoner om at vi ligger bare et lite hakk under toppsjiktet (hold-in, sminke, hårfarging, nutrilett-barer, treningsvideoer). Slik genereres ikke bare penger for forretningsdriften, men også ulykkelige strebere. Alt i ly av statlige holdningskampanjer om å trene mer, leve sunnere.


Optimal? «Hvis du går ned tre kilo, så er kroppen din optimal.» Min venninne fikk beskjeden etter å ha utsatt seg for en gratis kroppsanalyse på arbeidsplassen. «Løper jeg noen helserisiko ved å ikke gå ned?» spurte hun analytikeren, og ble forsikret om at hun var sunn som den var.

Men hun gjentok at min venn måtte ned tre kilo om hun ville ha en optimal kropp. «Optimal i forhold til hva?» spurte min venn, for kroppen fungerte godt til hennes bruk.

Det er på tide at vi skaffer oss noen bedre mål i samfunnet.

På trykk i Vårt Land 17.08.18

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Skjønnhetsindustrien lever av å selge oss idealer bare de færreste kan nå. Dermed må resten av oss bruke uhorvelige mengder tid og penger på å skape illusjoner om at vi ligger bare et lite hakk under toppsjiktet (hold-in, sminke, hårfarging,

Ja, først selger de oss såpe som fjerner fettet i huden, og etterpå selger de fuktighetskrem som skal erstatte tapet av fett. Det bør få noen hver til å undre hvorfor ikke en kosmetikkprodusent har fått Svenska Riksbankens pris til minne om Alfred Nobel. 

Kommentar #2

Geir Wigdel

25 innlegg  2088 kommentarer

Her kan jeg bare

Publisert rundt 1 år siden

si  amen. Jeg prøver å leve etter de prinsipper du holder fram her. Ikke for å være prektig, men fordi jeg liker det og fordi jeg synes min tid er kostbar. Derfor starter jeg turen til fots hjemmefra, jeg nyter fuglesangen og annen lyd fra omgivelsene og jeg går til nærbutikken (heldigvis finnes fortsatt en slik. Det er få ting som er bedre for ryggen enn en gammeldags gulvvask på alle fire.

Men alle er jo ikke velsignet med god helse, friske bein og våkne sanser slik jeg kan glede meg over. Noen trenger mer tilrettelegging for å utfolde seg, men det er ikke dem som stort sett befolker treningsstudioene.

Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

72 innlegg  1479 kommentarer

Meininga med livet

Publisert rundt 1 år siden

Takk for innsiktsfull artikkel. Det er paradoksalt, dette her, ja. Eg har hatt stor glede av Hartmut Rosas "Social acceleration," som har hjulpe meg å forstå mykje av kva som "driv" utviklinga i dagens samfunn. Tida skal brukast så effektivt som mogleg, seier Rosa. Ja - og dette er nok eit ord til oss nordmenn! - han seier at det er eit heilt sentralt protestantisk prinsipp at tid ikkje skal sløsast

Men dette skaper nokon interessante problemstillingar når teknologien og systematiseringa og effektiviseringa blir sterkare. Dette er du godt inne på. Kva om vi har maskinar til "alt", og ikkje eigentleg treng å gjere praktisk arbeid? Vi kan reise i ein boks (bil), sjå i ein boks (TV), slappe av i ein boks (stoge), lage mat i ein boks (mikro) etc. etc. 

Sebastian Junger seier i eit interessant intervju at dette reiser problemstillinga om kva som eigentleg er meininga med livet. Er det ikkje djupt meiningsfullt og essensielt for eit menneske å...gjere praktiske ting? Sjølv om det ikkje er effektivt? Eg sa til ein mann: "Eg kan tenke meg å lage ein liten grønsakshage og dyrke grønkål." Han sa: "Då får du lite att for mykje arbeid." 

Jo, tenkte eg. Eg gjer det. Men poenget er jo at eg vil ete sunt, men også kome nærare naturen, og slappe av og stresse ned, og bruke kroppen, og kanskje ha fellesskap med andre når eg dyrkar mat, og sjå naturen sine prosessar også. Hm. Ja, dette reiser verkeleg djupe problemstillingar om meininga med livet, for meg. 

Takk for at du tek opp problemstillingane. Eg skal nemne ein ting til. Rosa skriv i boka si, at lengten etter "frelse" eigentleg er "all over the place" i moderne vestlege samfunn. "Frelse" er å ha status, og å ha flest mogleg erfaringar i eit kort liv. Dette er "evig liv", i den grad vi kan få det til med vår tilmålte tid. Så det blir ein slags moderne sekulær kristendom, på ein måte. 

Vi treng betre mål. Hm. Eg lurar på kva dette eigentleg bør vere. Det er ikkje så heilt umiddelbart opplagt, kanskje. 

1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Kva er optimalt ?

Publisert 12 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Og hva er målet? Målet er for en stor del å ha en optimal kropp.

Tenker at Åste set ting litt på spisen her, men eg klarer ikkje å la ver å bite over agnet. Dette må eg svare på.

Det er store helsemessige gevinster ved å trene, noko som også vert nevnt i innlegget. Men så vert plutselig fokus dreia over frå det å ha trivsel i sjølve treninga, og effekten treninga har på dagliglivet. Så som redusert risiko for hjarte kar sjukdommar, diabetes, benskjørhet mm. betre balanse, oppretthalde muskelmasse, det å halde seg smidig og førlig. Til det at det er noko negativt, ja eit sjukdomteikn i samfunnet vårt. For kven skulle ha behov for å trene, det er bare å gått å arbeide. Og dei som trenar, har i følge Åste feil motiv for å gjer dette, fordi målet er ein optimal kropp. 

Finnes det noko meiningsmåling frå dei som går på treningssenter, om kva som er motivet for å trene ?

Og finnes det eit kvalifisert svar på kva som er definisjonen på ein optimal kropp ?

For meg er ein optimal kropp, når ein kan kjenne at motbakken kan gjenomførast utan pause. Når 5 mil på ski går bra, utan at ein er utslått i 3 dagar etterpå. Når trening av kjernemuskulatur i samband med uttøying, gjer at eg er smidig og kan bøye meg ned å knyte sko. Når eg kjenner at kvardagen går lettare, fordi trening gjer meg energi. Når trening har gjeve meg så mykje energi, at eg ikkje syter med å sykle til jobb, osv.

Nå er det slik at skal du verte god på noko, må du trene spesifikt på det. Du får ikkje store armer av å bare gå, tvert i mot. Og skal ein gå fort på ski, er det dårlig taktikk å trene biceps, då er det triceps ein skal trene. Så kan ein då lure på om det å ta opp poteter, eller å hugge ved, er rette trening for ein med ryggproblemer. Og kanskje mykje av det som er hardt arbeid, er for einsformig, og kanskje også for statisk, til å kunne kallast for god trening. Ofte heller er det grobotn for belastningsskadar.

Eg tenkjer at majoriteten av dei som trenar, gjer det fordi dei ser helsemessige gevinstar av det. Fordi dei vil redusere muskelsvinn, og holde seg smidig inn i alderdommen. Og sjølvsagt også fordi dei har mål, skiløp, sykkelritt, halvmaraton osv. Men kva er galt med det ? Idretten er vel ikkje kun for dei på høgste nivå ?

Så kan ein sjølvsagt stille spørsmål med korleis me har organisert og mekanisert samfunnet vårt på. Gjort oss til skapningar som sit stille på eit kontor. Men eg tenkjer at det siste me skal kritisere i den prosessen, er dei som tek tak, og gjer noko med det. Dei som trenar har ein sunnere kropp, enn dei som ikkje trenar, uansett motiv. Så er det og på sin plass å nevne at livstilsjukdomar og plager, er ein stor utfordring og kostnad i den vestlige verda.


2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det er med arbeid som med trening

Publisert 12 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Det er i grunnen logisk at folk ikke klarer å motivere seg til å trene. Muskelbrukens rasjonale er forduftet: Å trene er å fordampe dyrebar energi til ingenting.

Arbeid er å fordampe dyrebar energi for dårlig lønn

I Norge er motiveringen for å leve å tilbringe fritiden i sofaer med snacksposen og ølglasset innen rekkevidde.

Synd er det at TV er overfylt av reklame for god mat, billige ferier og kosmetikktilbud. Men heldigvis er fotballkampene og sommerski-konkurransene  der, -med tilhørende øl og posesnacks.


Kommentar #6

Cecilie Pettersen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Trening er bra for fysisk og psykisk helse. Trening gir energi, glede og mestringsfølelse. Ikke alle liker eller har forutsetninger for å klare alle treningsformer, men vi har godt av bevegelse. Treningsfokus er bra, men å trene feil eller for mye er ikke bra. En balanse er viktig. Og det er vel det som er hovedpoenget her. Vi kjøper oss robotstøvssuger, Segway og har fjernkontrollen til det meste. Så betaler vi tusenvis av kroner til treningssentrene og kjører bil til treninga.


1 liker  

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3214 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2410 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2345 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
12 dager siden / 2333 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1794 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1614 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1480 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere