Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Tunge tings tale

Treningsmentaliteten i det norske folk er et symptom på en samfunnsbrist.

Publisert: 17. aug 2018 / 13940 visninger.

For et par år siden hørte jeg en lege si på TV: «Trening forlenger livet. Men ikke med flere timer enn det faktisk tar deg å jogge. Så hvis du skal løpe, bør du i det minste like det.»


En brist i samfunnet. Noen liker å spille fotball eller løpe, og da er idretten meningsfull. I tillegg er det sunt for kropp og sjel.

Folk må gjerne trene. Men la oss likevel våge å peke på det som gjemmer seg så lett i skyggene av folkehelseargumentet: Treningsmentaliteten i det norske folk er et symptom på at det er en brist i samfunnets organisering. Vi er ikke lenger opptatt av å drive idrett, av å være sunne. Vi er opptatt av trening, og hvis vi ikke er det, bør vi bli det. Vi er kommet dithen at det er moralsk påkrevd for et middelklassemenneske med selvrespekt å løpe på stedet hvil på et bånd.

All den dyrebare tida som kunne blitt brukt til slarv med venner, familiekjas, boklesing og frivillig arbeid - den bruker vi til å løfte tunge ting og sette dem ned igjen akkurat der de stod. Ikke bare er det en hån mot de tingene som faktisk trenger forflytning og de kaloriene som skal til for at det skjer, det er også en hån av vår timelighet. Livet er kort. Skal vi ikke bruke det på noe annet enn vår egen forfengelighet?


Organisk. Før i tida satt ingen av tid til å trene. Da hogde de ved, melka kyr, gikk til nabobygda eller danset. Fysisk aktivitet var en organisk del av livsførselen, ikke noe å skille ut og plotte inn i timeplan og budsjett.

Men nå kjører folk bil til treningssenteret for å løpe uten å komme fram. Vi har en egen liten motor hjemme for å slippe å hakke nøtter eller mose suppe. Men vekter løfter vi gjerne.

Det er i grunnen logisk at folk ikke klarer å motivere seg til å trene. Muskelbrukens rasjonale er forduftet: Å trene er å fordampe dyrebar energi til ingenting. Men den som derimot sløyfer armhevingene og vasker gulvet selv, som dropper bilen og går til jobb, sparer tid, miljø og utgifter. Og trenger kanskje ikke motivere seg.


Kommodifisering. Nina Bjørk skriver i Lyckliga i alla sina dagar (2012) om kommodifiseringa av samfunnet: Vi isolerer oppgaver som tilhører det alminnelige livet, og gjør dem til varer. Vi handler ikke vår egen mat, men betaler kolonial.no for å bære posene opp trappa. Vi skifter ikke dekk på sykkelen, men kjøper tjenesten i en sykkelsjappe.

Samtidig som vi betaler noen andre for å gjøre det manuelle arbeidet livene våre krever, gjør vi trening til en vare som vi må betale for. Så må vi jobbe mer for å dekke utgiftene vi helt unødvendig har skaffet oss på bekostning av fysisk fostring. Mellom lengre arbeidsdager og trening svinner timene for oss. Det er som om livene våre er komplekse bedrifter med avdelinger som ikke snakker sammen. Enhver synergi er utelukket.


Hvorfor? Det ligger sterke føringer i kulturen vår for ikke bare å være fysisk aktiv, men for å trene, drive målrettet muskelbygging etter en plan.

Og hva er målet? Målet er for en stor del å ha en optimal kropp. Det holder ikke å være sunn, vi skal løpe maraton og ha definerte muskler vi kan vise fram for hverandre. Evolusjonsbiologene må klø seg i hodet over at det nå, i en merkelig historisk unntakstilstand, har gått status i å ha lav BMI.


Penger. Som så ofte handler det om økonomisk gevinst. Vi drives av et maskineri som ikke bare vil legge press på hvordan vi skal ta oss ut, men selvsagt også vil tjene penger.

Skjønnhetsindustrien lever av å selge oss idealer bare de færreste kan nå. Dermed må resten av oss bruke uhorvelige mengder tid og penger på å skape illusjoner om at vi ligger bare et lite hakk under toppsjiktet (hold-in, sminke, hårfarging, nutrilett-barer, treningsvideoer). Slik genereres ikke bare penger for forretningsdriften, men også ulykkelige strebere. Alt i ly av statlige holdningskampanjer om å trene mer, leve sunnere.


Optimal? «Hvis du går ned tre kilo, så er kroppen din optimal.» Min venninne fikk beskjeden etter å ha utsatt seg for en gratis kroppsanalyse på arbeidsplassen. «Løper jeg noen helserisiko ved å ikke gå ned?» spurte hun analytikeren, og ble forsikret om at hun var sunn som den var.

Men hun gjentok at min venn måtte ned tre kilo om hun ville ha en optimal kropp. «Optimal i forhold til hva?» spurte min venn, for kroppen fungerte godt til hennes bruk.

Det er på tide at vi skaffer oss noen bedre mål i samfunnet.

På trykk i Vårt Land 17.08.18

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Skjønnhetsindustrien lever av å selge oss idealer bare de færreste kan nå. Dermed må resten av oss bruke uhorvelige mengder tid og penger på å skape illusjoner om at vi ligger bare et lite hakk under toppsjiktet (hold-in, sminke, hårfarging,

Ja, først selger de oss såpe som fjerner fettet i huden, og etterpå selger de fuktighetskrem som skal erstatte tapet av fett. Det bør få noen hver til å undre hvorfor ikke en kosmetikkprodusent har fått Svenska Riksbankens pris til minne om Alfred Nobel. 

Kommentar #2

Geir Wigdel

16 innlegg  2088 kommentarer

Her kan jeg bare

Publisert 5 måneder siden

si  amen. Jeg prøver å leve etter de prinsipper du holder fram her. Ikke for å være prektig, men fordi jeg liker det og fordi jeg synes min tid er kostbar. Derfor starter jeg turen til fots hjemmefra, jeg nyter fuglesangen og annen lyd fra omgivelsene og jeg går til nærbutikken (heldigvis finnes fortsatt en slik. Det er få ting som er bedre for ryggen enn en gammeldags gulvvask på alle fire.

Men alle er jo ikke velsignet med god helse, friske bein og våkne sanser slik jeg kan glede meg over. Noen trenger mer tilrettelegging for å utfolde seg, men det er ikke dem som stort sett befolker treningsstudioene.

Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

66 innlegg  1479 kommentarer

Meininga med livet

Publisert 5 måneder siden

Takk for innsiktsfull artikkel. Det er paradoksalt, dette her, ja. Eg har hatt stor glede av Hartmut Rosas "Social acceleration," som har hjulpe meg å forstå mykje av kva som "driv" utviklinga i dagens samfunn. Tida skal brukast så effektivt som mogleg, seier Rosa. Ja - og dette er nok eit ord til oss nordmenn! - han seier at det er eit heilt sentralt protestantisk prinsipp at tid ikkje skal sløsast

Men dette skaper nokon interessante problemstillingar når teknologien og systematiseringa og effektiviseringa blir sterkare. Dette er du godt inne på. Kva om vi har maskinar til "alt", og ikkje eigentleg treng å gjere praktisk arbeid? Vi kan reise i ein boks (bil), sjå i ein boks (TV), slappe av i ein boks (stoge), lage mat i ein boks (mikro) etc. etc. 

Sebastian Junger seier i eit interessant intervju at dette reiser problemstillinga om kva som eigentleg er meininga med livet. Er det ikkje djupt meiningsfullt og essensielt for eit menneske å...gjere praktiske ting? Sjølv om det ikkje er effektivt? Eg sa til ein mann: "Eg kan tenke meg å lage ein liten grønsakshage og dyrke grønkål." Han sa: "Då får du lite att for mykje arbeid." 

Jo, tenkte eg. Eg gjer det. Men poenget er jo at eg vil ete sunt, men også kome nærare naturen, og slappe av og stresse ned, og bruke kroppen, og kanskje ha fellesskap med andre når eg dyrkar mat, og sjå naturen sine prosessar også. Hm. Ja, dette reiser verkeleg djupe problemstillingar om meininga med livet, for meg. 

Takk for at du tek opp problemstillingane. Eg skal nemne ein ting til. Rosa skriv i boka si, at lengten etter "frelse" eigentleg er "all over the place" i moderne vestlege samfunn. "Frelse" er å ha status, og å ha flest mogleg erfaringar i eit kort liv. Dette er "evig liv", i den grad vi kan få det til med vår tilmålte tid. Så det blir ein slags moderne sekulær kristendom, på ein måte. 

Vi treng betre mål. Hm. Eg lurar på kva dette eigentleg bør vere. Det er ikkje så heilt umiddelbart opplagt, kanskje. 

1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Kva er optimalt ?

Publisert 5 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Og hva er målet? Målet er for en stor del å ha en optimal kropp.

Tenker at Åste set ting litt på spisen her, men eg klarer ikkje å la ver å bite over agnet. Dette må eg svare på.

Det er store helsemessige gevinster ved å trene, noko som også vert nevnt i innlegget. Men så vert plutselig fokus dreia over frå det å ha trivsel i sjølve treninga, og effekten treninga har på dagliglivet. Så som redusert risiko for hjarte kar sjukdommar, diabetes, benskjørhet mm. betre balanse, oppretthalde muskelmasse, det å halde seg smidig og førlig. Til det at det er noko negativt, ja eit sjukdomteikn i samfunnet vårt. For kven skulle ha behov for å trene, det er bare å gått å arbeide. Og dei som trenar, har i følge Åste feil motiv for å gjer dette, fordi målet er ein optimal kropp. 

Finnes det noko meiningsmåling frå dei som går på treningssenter, om kva som er motivet for å trene ?

Og finnes det eit kvalifisert svar på kva som er definisjonen på ein optimal kropp ?

For meg er ein optimal kropp, når ein kan kjenne at motbakken kan gjenomførast utan pause. Når 5 mil på ski går bra, utan at ein er utslått i 3 dagar etterpå. Når trening av kjernemuskulatur i samband med uttøying, gjer at eg er smidig og kan bøye meg ned å knyte sko. Når eg kjenner at kvardagen går lettare, fordi trening gjer meg energi. Når trening har gjeve meg så mykje energi, at eg ikkje syter med å sykle til jobb, osv.

Nå er det slik at skal du verte god på noko, må du trene spesifikt på det. Du får ikkje store armer av å bare gå, tvert i mot. Og skal ein gå fort på ski, er det dårlig taktikk å trene biceps, då er det triceps ein skal trene. Så kan ein då lure på om det å ta opp poteter, eller å hugge ved, er rette trening for ein med ryggproblemer. Og kanskje mykje av det som er hardt arbeid, er for einsformig, og kanskje også for statisk, til å kunne kallast for god trening. Ofte heller er det grobotn for belastningsskadar.

Eg tenkjer at majoriteten av dei som trenar, gjer det fordi dei ser helsemessige gevinstar av det. Fordi dei vil redusere muskelsvinn, og holde seg smidig inn i alderdommen. Og sjølvsagt også fordi dei har mål, skiløp, sykkelritt, halvmaraton osv. Men kva er galt med det ? Idretten er vel ikkje kun for dei på høgste nivå ?

Så kan ein sjølvsagt stille spørsmål med korleis me har organisert og mekanisert samfunnet vårt på. Gjort oss til skapningar som sit stille på eit kontor. Men eg tenkjer at det siste me skal kritisere i den prosessen, er dei som tek tak, og gjer noko med det. Dei som trenar har ein sunnere kropp, enn dei som ikkje trenar, uansett motiv. Så er det og på sin plass å nevne at livstilsjukdomar og plager, er ein stor utfordring og kostnad i den vestlige verda.


2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det er med arbeid som med trening

Publisert 5 måneder siden
Åste Dokka. Gå til den siterte teksten.
Det er i grunnen logisk at folk ikke klarer å motivere seg til å trene. Muskelbrukens rasjonale er forduftet: Å trene er å fordampe dyrebar energi til ingenting.

Arbeid er å fordampe dyrebar energi for dårlig lønn

I Norge er motiveringen for å leve å tilbringe fritiden i sofaer med snacksposen og ølglasset innen rekkevidde.

Synd er det at TV er overfylt av reklame for god mat, billige ferier og kosmetikktilbud. Men heldigvis er fotballkampene og sommerski-konkurransene  der, -med tilhørende øl og posesnacks.


Kommentar #6

Cecilie Pettersen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Trening er bra for fysisk og psykisk helse. Trening gir energi, glede og mestringsfølelse. Ikke alle liker eller har forutsetninger for å klare alle treningsformer, men vi har godt av bevegelse. Treningsfokus er bra, men å trene feil eller for mye er ikke bra. En balanse er viktig. Og det er vel det som er hovedpoenget her. Vi kjøper oss robotstøvssuger, Segway og har fjernkontrollen til det meste. Så betaler vi tusenvis av kroner til treningssentrene og kjører bil til treninga.


1 liker  

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 321 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 56 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 68 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 62 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 7 timer siden / 50 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 266 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 78 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81334 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44427 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35415 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28724 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22444 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21289 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20345 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 68 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 62 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 14 timer siden / 115 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 76 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 145 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 351 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 284 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 84 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 214 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 2 timer siden / 321 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 6 timer siden / 56 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 7 timer siden / 68 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 7 timer siden / 62 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 7 timer siden / 33 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 7 timer siden / 50 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 10 timer siden / 266 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 14 timer siden / 78 visninger
Les flere