Fredrik Evjen

29

Bortrykkelsen

Publisert: 14. aug 2018  /  734 visninger.

Temaet har blitt tatt opp før, men jeg lager likevel en ny tråd om det. Det er uenighet om bortrykkelsen skal skje før, under eller etter trengselen. Jeg mener før fordi det står at han som er i oss er større enn han som er i verden og så sier Jesus at døderikets porter skal ikke ha makt over menigheten.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Min kommentar 25 om opprykkelsen er nok feil!

Publisert 8 måneder siden

I Efeserbrevet sier Paulus :
" 14 For han er vår fred, han som gjorde de to (troende jøder og hedninger) til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet....16 og i ett legeme (Jesu kropp, menigheten er hans kropp og han er hodet) forlikte dem begge med Gud ved korset." kap. 2.

Gud HAR altså forlikt seg med oss. Paulus sier ALDRI noe om at vi skal gjennom noen trengsel og måtte PRØVES for å se om vi holder mål. Nei, Gud HAR forlikt seg med oss i ett nytt legeme, nemlig Kristi kropp.

Det er også derfor han sier i v. 6: "Han (Gud) oppvakte oss med ham (Kristus) og SATTE (fortid, han gjorde det ved korset, dette skjer med hver den som kommer til tro på ham) oss med ham I HIMMELEN, i Kristus Jesus." 

Når Paulus har sagt dette, så må det være sant

Fordi vi er satt i himmel, så sier han derfor i Kol. 3, 1:

"Er dere da OPPREIST med Kristus, så søk det som er DER OPPE, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er DER OPPE, og IKKE mot det som er på JORDEN."

Det som er på jorden, angår altså IKKE troende jøder og hedninger (ett legeme)som hører til Jesu kropp, menigheten og er frelst av nåde. For Gud HAR forlikte seg med oss og allerede SATT og i HIMMELEN. Vårt sinn skal være vendt mot det som er DER OPP, hvor Kristus er. For vi er frelst av nåde, ved tro (Ef. 2, 8) uten gjerninger, det er en Guds gave. Denne gaven tar ikke Gud fra oss for å prøve oss gjennom en jordisk trengsel, for at vi skal være rede og se om vi kommer gjennom "nåløyet". Paulus nevner ALDRI noe om det, det er i så fall misforstått.

Opprykkelsen i skyen har ingen ting med en HIMMELFART å gjøre, det står det INGEN TING om.


Jesus kommer tilbake til jorden for å ta over og opprette det lovede 1000-årsriket i Israel. Han samler da alle de messianske troende jøder (som  har loven i apostelgjerningstiden) og deres proselytter som har overlevd trengselstiden, pluss de messianske troende jøder som var døde,  ved å rykke dem opp i skyene, for deretter sette dem ned i igjen i det riket han har opprettet, Fredsriket. Se ref. i Åp. 20, 4 om martyrene fra trengselstiden, og i slutten av verset konkluderer Johannes: "Og de ble levende (i Kristus, de som før var døde på grunn av sin vantro) og hersket med ham i tusen år."

I dette fantastiske riket vil også de jordiske forbannelser bli tatt bort, det skal renne over av melk og honning. 

De 144000  i Åp. 7 erfra de jødiske 12 stammene som er utvalgt til å tjene gud i trenselstiden.

Opprykkelsen er ikke noe som er tiltenkt å skulle være en himmelfart for oss troende i dag.

Daniel 2, 44 er klar på at det er Israel som skal være et kongerike:

"Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. DETTE RIKET SKAL IKKE BLI OVERGITT TIL NOE ANNET FOLK (enn jødene, se 2. Mos. 19, 5-6). DET SKAL KNUSE OG GJØRE ENDE PÅ ALLE DE ANDRE RIKENE, MEN SELV SKAL DE STÅ FAST I EVIGHET (så lenge tidsalderen og den nye husholdning varer, i 1000 år)"

Vi kan etter mitt syn ikke bare lese isolert om opprykkelsen, vi må se alt i NT ut fra Guds frelsesplan, også  for ALLE folkeslagene, hvor jødene er et utvalgt redskap for hans frelsesplan.  I dette lys må vi også se misjonsbefalingen jødene fikk.

Etter 1000-årsriket får vi den nye himmel og ny jord, hvor død ikke er lenger, der er altså evigheten for alle troende, også de som er i 1000-årsriket.Kommentar #52

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

villfarelse i forståelse, ikke i frelsen

Publisert 8 måneder siden

Ser vi ikke at en del av det Jesus forkynte bare var for jødene, så farer vi vill, ikke i frelsen, men i forståelsen av de løfter Gud hadde gitt jødene som et utvalgt redskap for ham, og dermed i forståelsen av en del av NT. Det samme i spørsmålet om trengselstiden og opprykkelsen.

1 liker  
Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ikke noe forbud i skriftene mot villfarelser...

Publisert 8 måneder siden

Det er intet forbud i Bibelen mot å fare vill... det Jesus sier om den saken er: Dere farer vill! Og skjer ikke det fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt?

Hvis man ikke kjenner skriftene godt nok er det lett å fare vill, eller misforstå hvilken hensikt Gud har til slutt. 

Det som står hos Rom.11 er at Israel skal bli frelst når han tar vekk gudløsheten deres, v25-28: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: 

Fra Sion  skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten  fra Jakob. Dette er min pakt  med dem når jeg tar bort syndene deres. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld.

Det er nok her løftet ligger. Ikke at det nødvendigvis dreier seg om jøder spesielt.

1 liker  
Kommentar #54

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg tror at de som er troende blir tatt med i bortrykkelsen, og blir da ikke sendt tilbake til jorden. Jeg har fått skiftet syn på bortrykkelsen, og tror at den finner sted før Den Store Trengsel. De som ikke tror, blir latt tilbake i en verden som går gjennom trengseltiden, en forferdelig tid som verden aldri har sett.  Jeg tror mennesker som er tilbake og ikke blir tatt med i bortrykkelsen kan bli frelst, da de blir klar over hva som skjedde med sin familie eller venner som er blitt borte, men de vil møte en kraftig forfølgelse, som det står om i Åpenbaringsboken. De som blir med i bortrykkelsen skal være med for å feire Lammets bryllup, og blir med tilbake til jorden i 1000 års riket som det også står i Åp. boken, og herske med Ham . Ved enden av 1000 års riket er Dommens dag, ny himmel og ny jord, og dødsriket og de som er der, blir kastet i ildsjøen ifl. samme bok sammen med Djevelen og hans demoner

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Nei, han fører folket vill!» sa andre. (Joh.7.12)

Publisert 8 måneder siden

Dette finner du sikkert selv ut av, om du bare leser litt mer i NT angående hvem Jesus forkynte for. Han ble jo ikke så godt likt av alle han prøvde å gjøre inntrykk på? Joh.5.  og Joh.7. er jo et strålende eksempel på at Jesus ville alle vel, og at det også var noen som ikke likte ham?

Ingen kan vel forandre på noe av det som står i Guds Ord, selv om noen prøver å godkjenne hva tekstene i Bibelen prøver å si?

1 liker  
Kommentar #56

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ektefellene og brullupsfesten

Publisert 8 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at de som er troende blir tatt med i bortrykkelsen, og blir da ikke sendt tilbake til jorden. Jeg har fått skiftet syn på bortrykkelsen, og tror at den finner sted før Den Store Trengsel. De som ikke tror, blir latt tilbake i en verden som går gjennom trengseltiden, en forferdelig tid som verden aldri har sett.  Jeg tror mennesker som er tilbake og ikke blir tatt med i bortrykkelsen kan bli frelst, da de blir klar over hva som skjedde med sin familie eller venner som er blitt borte, men de vil møte en kraftig forfølgelse, som det står om i Åpenbaringsboken. De som blir med i bortrykkelsen skal være med for å feire Lammets bryllup, og blir med tilbake til jorden i 1000 års riket som det også står i Åp. boken, og herske med Ham . Ved enden av 1000 års riket er Dommens dag, ny himmel og ny jord, og dødsriket og de som er der, blir kastet i ildsjøen ifl. samme bok sammen med Djevelen og hans demoner

Takk for respons.

Jeg har hatt samme syn som deg. Vi oppfatter dette forskjellig, og vi kan vel begge finne støtte for vårt syn, derfor har jeg  full forståelse for at det er ulike syn og vil heller ikke si at det ene eller det andre er vranglære. 

Jeg tror ikke trengselen gjelder ALLE som ikke tror, for leser vi om de 7 vredesskåler, så rammer de da slett ikke hele jorden (1/3 (?) skal bli farget med blod, 1/3 av vann og lever osv...sånn jeg minnes det i farta). Derfor tror jeg at det er de som angriper Israel som skal få vreden. For dersom man tror på et kommende 1000-årsriket, så må det da være noen (alle folkeslag) som skal inn i det og omvende seg? Jeg tror det er alle som ikke skal være med i et angrep på Israel,

Ja, kanskje vil der være noen som blir frelst også under trengselen, det tror jeg du har rett i.

I GT ser vi jo at Israel er Herren ektefelle, og at han har forlatt henne for en stund (inntil hedningenes fylde? eller eiendomsfolkets forløsning? Jeg tror det). Hun brøt hans ekteskapspakt, derfor forlot han henne for en stund, men skilte seg ikke fra henne, for at frelsen skulle komme til oss hedninger. 

Da ektemannen selv kom til jord, kjente ikke fruen sin ektemann, og slett ikke en ektemann som skulle dø. At han gjorde det for hans frue hadde brutt den første pakt med ham som ektemann, det forsto ikke fruen. Hun forsto heller ikke at han elsket sin frue så mye at han gikk i døden for henne for å opprette en NY pakt med henne, som kunne la ekteskapet bli evigvarende.  Derfor venter hun ennå på sin ektemann, hun venter ikke forgjeves, for han vil komme tilbake til sin frue og bli hos henne for alltid, derfor tror jeg dette vil skje for dem helt i slutten av trengselen, for Jesus sa jo at for de utvalgte skyld, skulle ikke tiden bli for lang. De utvalgte tror jeg er jødene, Kristi ektefelle, det er hun som er utvalgt til det. Derfor tror jeg bryllupet skal feires i 1000-årsriket, for da vil ALLE folkeslag komme til Jerusalem og med gaver (bryllupsgaver?) , hvor Kristus og hans frue/brud er, og jødene/fruen skal gi sin ektemake mange barn og de skal være prester og et hellig folk for Gud. Det var tross alt til jødene alt dette ble sagt. 

Vi andre er "opphøyet og satt i himmelen, i Kristus" (Ef. 2, 6) og vi skal ha vårt blikk festet mot det som er DER OPPE hvor Kristus er, og ikke mot JORDEN (Kol. 3, 1 ff). Der har vi også all vår åndelige velsignelse, i Kristus, Ef. 1, 3, ikke her på jorden.

Noen tror at vi som er i himmelen skal få delta i bryllupsfesten her på jord i 1000-årsriket. For i himmelen har vi kanskje fått samme herlighetslegeme som Kristus har, og kan forflytte oss i ett nu uavhengig av sted , rom og tid (slik Kristus gjorde etter sin oppstandelse). De samme tror også at vi som er satt i himmelen også vil få oppgaver i 1000-årsriket.

Imidlertid tror det å han vært satt i himmelen er minst like så stort som å være i 1000-årsriket. Paulus sa jo han helst ville vært hjemme hos Kristus, hvis det var opp til ham. Da satt jo Kristus i himmelen.

Slik ser jeg på det, ut i fra hva Guds ord sier,  er vi uenige så tror jeg ikke det fører oss bort fra frelsen. Kommenter gjerne.

Kommentar #57

Anne Illeborg Riis

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Hej Fredrik.

I Matt. 24 taler Jesus til disciplene (de troende) om trængslen som noget, de må gennemleve, inden han kommer igen. 

Og i Åb. 7 ser Johannes den "store hvide flok" ved Lammets trone; de kommer fra den store trængsel.

Det er et lidt kort svar, men det er mit umiddelbare bud.

Jesus er større end han, der er i verden. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over kirken. Men det kan også vise sig på trods af trængslen. Trods den er Djævelen ikke størst og skal ikke vinde - men Jesus er den, der vinder, selv om menigheden går gennem trængsel. 

Mvh. Anne.

1 liker  
Kommentar #58

Anne Illeborg Riis

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

 

 

 

Kommentar #59

Anne Illeborg Riis

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Beklager det dobbelte indlæg, havde lidt bøvl med at få et redigeret indlæg sendt af sted og skrev så et nyt, og så kunne jeg ikke slette det gamle.

Kommentar #60

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Anne Illeborg Riis. Gå til den siterte teksten.

I Matt. 24 taler Jesus til disciplene (de troende) om trængslen som noget, de må gennemleve, inden han kommer igen. 

Og i Åb. 7 ser Johannes den "store hvide flok" ved Lammets trone; de kommer fra den store trængsel.

Matt. 24 er talt til de jødiske apostlene. Det er jødene som skal gjennom trengselen, de har ennå ikke tatt imot Kristus. Men på grunn av de store prøvelser de får under den store trengsel, vil HELE Israel bli frelst. De er nå fiender av evangeliet inntil hedningenes fylde er nådd. Vi hedninger er satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6). Når antall hedninger er frelst, vil den store trengsel sette inn for jødene. Jesus sier denne tiden ikke skal bli lang for "de utvalgtes skyld", altså jødene. Israel er Herrens ektefelle, men Herren har forlatt henne for en stund (Jes. 54), men vil komme tilbake til henne ved sitt 2. komme til jord. Israel er Kristi brud, det er de som er "den hvite flokk", de har "brudekjolen" i renhetens hvite farge. Det store bryllupet vil bli holdt i 1000-årsriket, hvor alle folkeslag vil komme til Jerusalem med gaver til ekteparet, Kristus og hans brud. Gud valgte ut bruden (jødene) til sin Sønn (han var ikke sønn i himmelen, han ble det da han kom til jord, født i menneskeskikkelse av en kvinne. Ektefellen Kristus vil gi henne mange ektefødte barn (ikke født utenfor ekteskapet), det er alle folkeslag som skal frelses i 1000-årsriket. Et ekteskap som Gud har satt i stand, vil aldri føre til skilsmisse. Etter 1000-årsrikekommer en ny jord og en ny himmel hvor død og synd ikke eksisterer. Dit skal vi vel alle til slutt.

Jesus kom først med tilbud om et rike "inni dere", et åndelige rike. Men jødene er fiender av evangeliet, de vil først få det "inni seg" på slutten/enden av den store trengsel. Da vil Jesus ved sitt 2. komme opprette det jordiske riket også, for jødene har da tatt imot riket "inni seg". Da vil han opprette "riket for Israel" (Apg. 1, 5) og "gjenoppbygge Davids falne hytte" (Apg. 15, 16). Dette er det jordiske Guds rike. Riket "inni dere" er det åndelige riket som er forutetningen for at det jordiske riket for Israel blir opprettet. I dette riket vil bruden, jødene være et kongerike av prester og et hellig folk for Gud" (2. Mos. 19, 5-6). Kongen selv er Guds Sønn, brudens ektefelle.

1 liker  
Kommentar #61

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ikke bortrykkelse, men opprykkelse i skyen

Publisert 8 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Gud har en ordning/princip, som han följer, och den ändrar han inte på, bara för att människorna har lagt till en ny lära, bortryckelseläran. Guds ordning vad gäller de onda resp. de goda människorna, är att det är de onda som Gud tar bort först och att det är de goda som bliver kvar. Alltså tvärs emot bortryckelseläran.

Du kan ikke sammenligne opprykkelsen i skyen med alle de eksemplene du tar frem om de onde som skulle tas bort. I disse eksemplene hører vi ALDRI om at de ble rykket opp i skyen, opprykkelsen. Å gjøre en bortrykkelse til en opprykkelse i skyen er feil. Det du skriver stemmer ikke med Guds ord.

Kommentar #62

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Feil

Publisert 8 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

”Det er uenighet om bortrykkelsen skal skje før, under eller etter trengselen.” 

Skall den ske före? Nej! Skall den ske under? Nej! Skall den ske efter? Nej!

Skall den ske över huvud taget? Nej!

Bortryckelseläran är en människolära och människoläror går inte i uppfyllelse. Det var J.N. Darby som under 1820 – 1850, introducerade denna lära i den engelskspråkiga världen, och denna lära har sedan dess spridit sej som en osläckbar löpeld inom den evangeliska kristenheten, och den har uppfyllt Paulus förutsägelse om; ”…. en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” 2Tim. 4:4. 

Du gjør opprykkelsen i skyen om til bortrykkelsen av onde mennesker, se min komment. Dette er etter mitt syn en menneskelære som ikke stemmer med Guds ord.  2.Tim. 4, 4 er ingen advarsel om feil lære om opprykkelsen, slik du påstår.

Det er IKKE J. N. Darby som har innført læren om opprykkelsen. Opprykkelsen i skyen kommer fra Paulus og har stått i Bibelen fra første stund av. Det du skriver om Darby er ikke rett.

Du skriver også at "luften" i grunnteksten er umulig å oversette. Dette er din egen påstand, "luften" i opprykkelsen og skyen er like lett å omsette som noe annet. Det du skriver er feil.

Ikke noe i din kommentar 47 er rett forstått ut fra Guds ord, slik jeg ser det. 

Opprykkelsen i skyen vil komme uansett, selv om du påstår noe annet. 

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Opprykk eller rykke opp?

Publisert 8 måneder siden

Har du lest Guds pakt med Israel i Moab? (5.Mos.29) Interessant lesning... man kan aldri være helt sikker dersom oversettelsestekstene ikke er helt riktig.

Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

For å sette bortrykkelse over i nytt lys?

Publisert 8 måneder siden

Bortrykkelse er et ord som kan misforståes til å enten bli fjernet fra et sted og satt til et annet sted (Esek.17.) Eller man har en foregående oppstandelse med i ordlyden som hos 1.Tess.4.16-17:

For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. (samsvarer med 1.Kor.15.21-23 og 52) Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Her må man ha tungen rett i munnen når man leser, for det er forskjell mellom forskjellige bortrykkelser, 1.Tess.4.16 handler om oppstandelse og er lett å holde rede på, teksten viser deg rundt: 1 Tess 4,16 viser til Matt 24,31+, 1 Kor 15,52 

En annen type bortrykkelse ser man i 5.Mos.29.28: I harme, raseri og stor vrede rykket  Herren dem opp av jorden deres og kastet dem bort til et annet land, og der har de vært til denne dag.

Vi ser det samme skje i Esek.17.8-9, men i en annen variant, nemlig i en parabel: I god jord, ved mye vann, var vinstokken plantet, så den kunne få greiner  og bære frukt og bli til en prektig vinstokk.

Si: Så sier Herren  Gud: Vil den trives? Vil ikke røttene bli revet opp, vinstokken bli ribbet for frukt og hvert friskt skudd  tørke ut? Når den tørker, trengs det ingen sterk arm eller mye folk til å rykke den opp med roten.

Å bli rykket opp kan altså også bety å bli ført bort.

Kommentar #65

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Blir litt vanskelig å "rykkes BORT i skyen, BORT i luften"

Publisert 8 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Utklippet er ditt sitat fra 1. Tess. 4, 16:"Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, rykkes OPP i skyer, OPP i luften...."

Man kan jo alltids bli rykket bort til skyen hvis man allerede er rykket opp i luften, men det står ikke her. Heller ikke i andre bibelutgaver jeg har.

Joda, en opprykkelse kan jo være et opprykk, absolutt!

.

Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det skal vise seg tegn i - Matt.24.30

Publisert 8 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Man kan jo alltids bli rykket bort til skyen hvis man allerede er rykket opp i luften, men det står ikke her. Heller ikke i andre bibelutgaver jeg har.

Her må du nesten lese min forklaring om skyen til Geir Wigdel i #18, hvor jeg viser til at skyen (og luften) er en parabel for det som ellers forekommer å være Guds Herlighet (se beskrivelse i Esek.1.(v28 og Luk.21.26-27 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For  himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se  Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.) Se Menneskesønnens tegn i Matt.24.30

Kommentar #67

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg har aldri hørt at Jesus ikke var Guds sønn i himmelen. Jesus sier at han er før Abraham. Hva var han da før han ble født på jorden?

Kommentar #68

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

1.Krøn.12:32

Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre...

Matt.16:3

...Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!

Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Akkurat

Publisert 8 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.

Matt.16:3

...Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!

Det er jo fremtidstegn man snakker om, mens de fleste tolker skriften etter hva de tror de ser hva som har hendt. Men verset sikter til hendelser mot en ond og utro slekt, forholder man seg til den, sier teksten videre: den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. Matt 16,4 viser til Matt 12,39f = Matt 12,40 viser til Jona 2,1Matt 16,21+

Og så grunner jeg på hva Hab.1.14 mener om det han skriver om fisken? 

Kommentar #70

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Martin Luther var også meget kritisk

Publisert 8 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Martin Luther var kritisk innstilt til flere av Bibelens bøker, blant annet til åpenbaringsboka.    

til jødene, men det er forsåvidt litt på sidelinjen i denne sammenheng.


Poenget er at Martin Luther vel neppe kan betraktes som hverken profet eller apostel...

Kommentar #71

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er IKKE J. N. Darby som har innført læren om opprykkelsen. Opprykkelsen i skyen kommer fra Paulus og har stått i Bibelen fra første stund av. Det du skriver om Darby er ikke rett.

Vi kan inte ”hänga upp” en lära om uppryckelse baserat på Paulus ord i 1Tess. 4:17. Först, därför att Paulus ord måste, måste, harmoniera med Jesu undervisning. Jesus har aldrig talat om ”uppryckelse”. Det är ett missförstånd att tro att Jesu ord i Matt. 24:40-41 handlar om uppryckelse av de heliga, det handlar om borttagande av de onda, precis som i versen 39 innan, och precis som i Matt. 13:41; ”Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla den som äro andra till fall och dem som göra, vad orätt är,….. ”

Sedan, därför att ordet, ”uppryckelse”, är en felöversättning. I grundtexten finns inte ordet, ”uppryckelse”, varken i 1Tess. 4:17 eller i Matt. 24:40-41.

Hal Lindsey har med sin bok, ”Left behind”, gjort sej till mångmiljonär på denna falska lära. Detta är inget annat än; ”…. människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.” Ef. 4:14.

Mvh Anders 

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
19 dager siden / 2619 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
18 dager siden / 2301 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
14 dager siden / 2247 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
28 dager siden / 2126 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1965 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 1487 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
14 dager siden / 1442 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
28 dager siden / 1441 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
22 dager siden / 1184 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere