Sofie J. Karlsen

1

Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM

Når KFUK-KFUM velger å innføre elementer fra andre religioner i sine arrangementer, er det noe som man burde informere om på forhånd.

Publisert: 13. aug 2018 / 2058 visninger.


Jeg har et barnebarn som i år for tredje gang er deltaker på Spekterfestival i regi av KFUK-KFUM. Som bestemor har jeg bifalt deltakelse på festivalen i trygg forvissning om at hun blir godt ivaretatt mht. sikkerhet både fysisk, sosialt og åndelig.

Jeg fikk imidlertid hakeslepp da jeg oppdaget at programmet er spekket med yoga – og meditasjonsseanser, samt en yogagudstjeneste. Og jeg som trodde at barnebarnet mitt var på en KRISTEN ungdomsfestival… Når KFUK-KFUM velger å innføre elementer fra andre religioner i sine arrangementer er det noe som man burde informere foreldre/ foresatte via menighet om på forhånd. Dette med bakgrunn § 9 i Kirkeloven:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Det programutvalget på Spekterfestivalen jeg her refererer til kan ikke sies og verken vekke og nære det kristelige livet eller sees på som dåpsopplæring eller forkynnelse av Guds ord.

 Mitt anliggende er tosidig. På den ene siden å trekke opp tydelige grenser for hva som er innafor i kristen praksis både i kirka og på kristne ungdomsarrangement. Sammenblanding av religioner slik programtilbudet ved Spekterfestivalen fremstår, er definitivt ikke innafor.

På den annen side er det å fremholde vår rett til autonomi. Når foreldre og faddere velger å sende ungdommene sine på en kristen festival, er det i den tro at de blir eksponert for den religion de er døpt inn i, oppdratt i og til sist også har valgt å bli konfirmert inn i. Det at KFUK-KFUM i denne sammenhengen påtvinger de døpte elementer fra en annen religion er i ytterste konsekvens et åndelig overgrep. Ja, de som er fylt 15 år er religiøst myndige. Og ute i samfunnet er de selvsagt fri til å velge yoga eller buddhistisk meditasjon dersom de ønsker det. Men det jeg her refererer til, skjer i en lukket sammenheng innenfor Den norske kirke, der ungdommene er prisgitt den åndelige påvirkning og veiledning ledelsen legger opp til. Som besteforeldre forventer vi at barna får servert kristendom. Isteden bys de diverse avarter av hinduisme. ”Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk, 12 eller gi ham en skorpion når han ber om et egg?” Luk 10,11-12

La meg utdype mitt ståsted under overskriften ”Karma, du liksom.”

Karma er et begrep som brukes for å poengtere at vi høster hva vi sår. Karma er innen visse religioner og åndelige lærer den virkning som handlinger har på ens nåværende og senere liv. (Wikipedia) Hinduer født som kasteløse er fordømt til evig gjenfødelse i liv med dårlig utgangspunkt, på bakgrunn av eget karma. Bibelen forteller oss at vi er frikjøpt fra et dårlig ”karma” – på grunn av Jesu død på korset. Dette er et umåtelig gledelig budskap som kasteløse omfavner med dyp takknemlighet. Derfor er det et stort paradoks å se at kirken og evangelisk kristne forsamlinger omfavner elementer fra hinduistisk lære og dermed kaster vrak på Guds forløsning fra et evig slaveri av dårlig karma. Jeg har selv vært i India og sett med egne øyne hva hinduisme og kastesystemet gjør med mennesker og samfunn. Med tanke på den forfølgelsen den kristne minoritet i India møter fra ytterliggående hinduer blir dette at den norske kirke blander kristendom og hinduisme på denne måten et stort tankekors for meg.

Mange vil blånekte for at okkultisme finnes innenfor kirken og kristne forsamlinger. Okkultisme betyr skjult (visdom), så det er kanskje ikke så underlig at mange vil betvile at den eksisterer i vår egen midte. Vi ville forhåpentligvis avvist tydelige okkult symbolisme og ordbruk, så som omvendt kors, hakekors eller fremsigelser av hinduistiske mantra. Elementer av dette finnes dessverre imidlertid i mange menigheter og forsamlinger. Nå også fremmet på den kristne ungdomsfestivalen Spekter for bl.a. konfirmanter. Det okkulte seiler under mange slags flagg. Men de har en ting til felles – som vi i noen tilfeller må grave nokså dypt for å avsløre – nemlig forkynnelsen av en annen Kristus. Slik det står i Bibelen, 2. Korinterne 11,4. + 13-15: For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Yoga og meditasjon har etter hvert sneket seg helt inn i det kirkelige rom og gudstjenesten. På bakgrunn av dette spør førsteamanuensis ved Fjellhaug Bibelskoler Arne Teigen, i følgende artikkel Kan-kristendom og yoga forenes? Artikkelen omhandler hvorvidt yoga og kristendom er kompatible. Teigen har gått grundig til verks og studert de bevegelsene som fremmer yoga innenfor kirkelig sammenheng, nemlig Holy Yoga (USA) og Yogafaith Danmark og sporet deres lenke til paraplyorganisasjonen Yoga Alliance som verifiserer yogainstruktører uavhengig av religiøs tilknytning. Lærebøkene de benytter har sitt utspring i deres grunnleggende bok av Guru Patanjalis Yoga Sutra som ble til rundt 400 år f.kr. ” I følge Yoga Sutra, er yogaens mål at menneskets individuelle bevissthet skal oppløses i den universelle guddommelige bevissthet. Yoga betyr jo nettopp forening, og det handler da om en forening med den guddommelige virkelighet. Både religionsvitere og mange yogapraktiserende hevder at Yoga Sutra er influert av hinduistisk panteisme.” og ” yoga seeks to reveal our own deepest nature through direct experiences of our divinity.”

Innenfor yogapraksis/ mindfulness/ avspenning benyttes både pusteteknikker, fysiske øvelser og  mantra. Når vi vet at mantra er formuleringer som forandrer tankemønstre og hjernekjemien i tråd med fysiske og metafysiske lover (Kilde:oslokundaliniyoga), skal vi med den største forsiktighet ta mantra eller ord og lyder i vår munn som vi ikke er oss bevisst betydningen av. Forskningen på mantras er basert på viten om at lyd er en form for energi som har struktur, kraft og en definitiv forutsigbar effekt på chakras (som henviser til bestemte områder i kroppen ) og på den menneskelig psyke. 

Mantraet ”Sat Nam” som er vanlig å benytte sammen med pusteteknikk, betyr noe sånt som ”sannhet er min rette identitet” eller ”jeg er sannhet”, alt etter hvem som oversetter fra sanskrit, det hellige språket de hinduistiske vedaene er skrevet med. Ved første øyekast synes dette kanskje ikke så farlig å mate seg selv med. Men dersom man tar på seg kristendomskunnskapens briller, er det opplagt noe som skurrer. For hva sier Bibelen? Jo, Gud er sannhet. Kan vi kanskje konkurrere med Gud selv? Et annet mye brukt mantra, er mantraet Om, som blant annet er en direkte påkallelse av de hinduistiske gudene Brahma, Vishnu og Shiva.

Yoga og meditasjon har sin opprinnelse i hinduisme og har dermed et religiøst element og innhold man ikke skal kimse ad. En rekke internasjonale kilder med førstehånds erfaring roper et rungende varsku overfor yoga og meditasjonens inntog i kristen religiøs utøvelse. Blant dem er Calvary Chapel, representert ved Caryl Matrisciana og Johanna Michaelsen. Førstnevnte har en genuin inngang til og forståelse av hinduisme og spiritualisme med sin oppvekst i India. Johanna Michaelsen har vært sterkt involvert i okkultisme og innen nyspiritualitet. Man skulle tro de vet hva de snakker om. Dersom man likevel skulle være i tvil, anbefaler jeg å til Youtube og se blant annet de foredragene som jeg her henviser til.

Caryl Matrisciana - Snake wisdom hinduisme i et nøtteskall

Johanna Michaelsen – The beautiful side of evil

Caryl Matrisciana – Wide is the gate

Anbefaler også filmen The Gods in The New Age, som er av eldre dato, men vel verd å se. Den gir en grundig innføring i gudenes opprinnelse og sammenlikner religiøs praksis i New Age og hinduisme med retninger innen NAR innenfor kristne karismatiske og ekumeniske forsamlinger. Organisasjonen Hindu Vishva Parisad organization som omtales her, er en verdensomspennende organisasjon med formål å omvende en hel verden til New Age – den nye verdensreligionen basert på hinduisme. Dette gjøres gjennom å selge inn hinduisme gjennom ”medisinsk yoga”, forskningsbasert materiale som gjør yoga og meditasjon spiselig i den vestlige verden, også innenfor kirkelige og frikirkelige sammenhenger.

Ovennevnte materiale viser altså tydelig at okkultismen er sterkt tilstede - også i kristne menigheter og organisasjoner – og at yogapraksisen innenfor Den norske kirke og KFUK/KFUM er en del av dette. Til avslutning låner jeg Arne Helge Teigens kloke ord:

”Avslutningsvis vil jeg kort peke på en avgjørende grunn til at yoga og kristendom ikke lar seg forene: Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare kan lære Gud å kjenne gjennom Bibelen.

I realiteten betyr dette at yogaens meditasjon og metoder ekskluderes som vei til den sanne Gud. Bibelen innbyr oss til å møte Gud ved at vi tar til oss dens budskap om Jesus Kristus:

Si ikke i ditt hjerte: «Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? – det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10:6-8.” 

 

Godøynes, 13.august 2018. 

Vennlig hilsen

Sofie J. Karlsen

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

180 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du har helt rett, denne utviklingen krever påtale - og takk for et nødvendig innlegg.

6 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Særdeles godt innlegg.

Publisert 5 måneder siden
Sofie J. Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen forteller oss at vi er frikjøpt fra et dårlig ”karma” – på grunn av Jesu død på korset. Dette er et umåtelig gledelig budskap som kasteløse omfavner med dyp takknemlighet. Derfor er det et stort paradoks å se at kirken og evangelisk kristne forsamlinger omfavner elementer fra hinduistisk lære og dermed kaster vrak på Guds forløsning fra et evig slaveri av dårlig karma. Jeg har selv vært i India og sett med egne øyne hva hinduisme og kastesystemet gjør med mennesker og samfunn. Med tanke på den forfølgelsen den kristne minoritet i India møter fra ytterliggående hinduer blir dette at den norske kirke blander kristendom og hinduisme på denne måten et stort tankekors for meg.

Sannelig godt at noen sier i fra om at Kirken og kristne organisasjoner uthules og undergraves fra både politisk hold - og fra heksedoktorer og medisinmenn med sine budskap og tivolipsykologi.

At KFUM/KFUK ikke opplyste om yogaforestillinger flettet inn i kristne møter tyder på at de visste at dette er galt og at reaksjonene ikke uteblir.Og det er på tide reaksjonene kommer.

Kirkens store medlemstall virker som fluepapir på aktivister som ønsker å utnytte dette til sine formål.

Trolig er de politiske aktivistene farligst i forsøket med å prakke politikk inn i Kirken og nærmest gi inntrykk av enkelte politiske påstander bærer  en velsignelse fra Kirken. Mens politiske motforestillinger er onde og fremmes av onde mennesker - helt uten autorisasjon fra Kirken. 

Vi ser allerede tydelige tilløp til denne trenden.

Stå på i forsøket på å ta tilbake vår Kirke , den kristne lære og dens tradisjoner. Vi vet hva vi har !

Politikk og andre former for religiøs utøvelse av kunster kan utføres i andre fora , ikke nødvendigvis prakkes inn i kristen sammenheng hvor dette ikke hører hjemme. 

Vi har vår kristne tro - og tror den står støtt - ikke minst blant tidens bedrevitere og gjøglere. 

5 liker  
Kommentar #3

Karl Øyvind Jordell

118 innlegg  115 kommentarer

Festival med 0,7 % yoga

Publisert 5 måneder siden

Kirken og KFUM/KFUK kan sikkert svare for seg.

Men dette pirret min nyssgjerrighet, så jeg sjekket fakta. 

Dette tilbudet var ett av anslagsvis 150 på festivalen. 

Det er omtalt slik i programmet:

"Er du nysgjerrig på yoga eller på gudstjeneste eller begge deler? Kom på  Yoga-gudstjeneste, hvor det ikke er noen krav for tidligere erfaring  med hverken gudstjeneste eller yoga. Yoga-gudstjenesten er en meditativ  gudstjeneste, der øvelser, posisjoner og pust i en basic yoga flow på  ca.30 min integreres i rammen av tradisjonell kirkelig liturgi, med  bønn, tekstlesning og minipreken. Gudstjenesten ledes av sogneprest i  Fagerborg, Sunniva Gylver, og yogainstruktør Henriette."

Jeg vet ikke hvem Henriette er, men Gylver er ikke bare sokneprest, men også stipediat ved Menighetsfakultetet. Så dette gikk nok bra


4 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Gylver er ikke bare sokneprest, men også stipediat ved Menighetsfakultetet. Så dette gikk nok bra

Dermed er det legitimert! Vektig argumentasjon.....eller?

Da gikk det vel bra når yogainstruktør Henriette også var der?

Hva var det i så fall som gikk bra?

7 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Bare en liten undring

Publisert 5 måneder siden
Sofie J. Karlsen. Gå til den siterte teksten.

”Avslutningsvis vil jeg kort peke på en avgjørende grunn til at yoga og kristendom ikke lar seg forene: Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare kan lære Gud å kjenne gjennom Bibelen.

I realiteten betyr dette at yogaens meditasjon og metoder ekskluderes som vei til den sanne Gud. Bibelen innbyr oss til å møte Gud ved at vi tar til oss dens budskap om Jesus Kristus:

Si ikke i ditt hjerte: «Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? – det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10:6-8.” 

Er enig at yuoga ikke er den rette meditasjonsform om man er kristen, men å kjenne Gud bare gjennom bibelen? er det ikke den andre Talsmann, Den hellige ånd som forener oss med Gud?

Mange leser bibelen, men blir likevel ikke kjent med Kristus. Han sendte oss Talsmannen, som vitner om Faderen og Sønnen, og det er vel i dennes fold at vi blir trygge i vår tro? For det evige livet er å kjenne Kristus og Ham som sendte Han. 

2 liker  
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til KFUK-KFUM

Publisert 5 måneder siden

Takk for at du sjekket fakta, Jordell, og opplyste oss om dette!

Yoga i denne forbindelse er tydeligvis kun helt uskyldige pusteøvelser som i seg selv er ikke-religiøse. I tillegg skulle det jo også være tradisjonell kristen liturgi, med bønn, tekstlesing og preken. Dette høres betryggende og flott ut. 

Jeg ville ikke ha noen betenkeligheter med å sende mine barnebarn til en slik leir i regi av KFUK-KFUM. Selv kom jeg til tro på Jesus gjennom KFUM. Senere har jeg fulgt organisasjonen på nært hold i 60 år. 

Stor takk til Norges KFUK-KFUM for det arbeidet dere gjør for våre barn og unge! 

3 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Yoga i denne forbindelse er tydeligvis kun helt uskyldige pusteøvelser som i seg selv er ikke-religiøse.

Tenk at lang og dyp ut- og innpust plutselig er ukristelig. Det er ukristelig å slappe av, å dra på retreat som er blitt så populært i kristne kretser, eller slappe av i musklene sine, tøye armer og ben i spesielle bevegelser. Alt dette er altså ugudelig. Hva med Modum Bad og Nervesanatoriums arbeide, er det fortsatt innenfor?

Jeg tror det går an å definere de evt hinduistiske elementene i yoga som kulturelt og religiøst fellesgods. Jeg har aldri opplevet noe innen dette feltet som har kommet på tvers av troen. Jeg opplever det mer som en fordypning i meg selv, før jeg finner veien ut til omverden. Denne motstanden fra trådstarter opplever jeg som direkte uinformert og feil. 

3 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
er blitt så populært i kristne kretser, eller slappe av i musklene sine, tøye armer og ben i spesielle bevegelser.

Kanskje man skulle legge inn helhetsterapi, eller fysioterapi, rene gymøvelser  og bøy og tøy i gudstjenesten også? Så fikk man jo litt av alt? Noen Guds ord med på timen også kanskje? 

2 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
tydeligvis kun helt uskyldige pusteøvelser som i seg selv er ikke-religiøse

Kan ikke folk puste da?Skal kirken lære oss det også?

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kanskje man skulle legge inn helhetsterapi, eller fysioterapi, rene gymøvelser  og bøy og tøy i gudstjenesten også? Så fikk man jo litt av alt? Noen Guds ord med på timen også kanskje? 

Nei vøtt, det eneste jeg reagerte negativt på i trådstarten var at dette laget hadde laget en yoga-gudstjeneste. Det er en tid for alt, som det heter, og gudstjeneste er gudstjeneste og yoga noe helt annet. Men at det av den grunn skal være ukristelig å drive med yoga vurderer jeg som i beste fall å være misforstått eller provinsielt. Alt til sitt bruk. 

1 liker  
Kommentar #11

Karl Øyvind Jordell

118 innlegg  115 kommentarer

Verre enn jeg først trodde

Publisert 5 måneder siden

Det gikk litt fort i formiddag, så jeg overså at Spekterfestivalen hadde et annet tilbud, med tittel "Yoga og avspenning", som ble gitt to ganger.

Dermed øker nok prosenten, til 1,4 eller 2,1 - alt etter hvordan man regner.

Men det er ikke dette som er verre.

Det som er ille, er at Karlsen formulerer seg slik: "... programmet er spekket med yoga – og meditasjonsseanser, samt en yogagudstjeneste". Lenger nede hevder hun at "... KFUK-KFUM i denne sammenhengen påtvinger de døpte elementer fra en annen religion ...".

For det første er det ikke rimelig å hevde at det å føre opp yoga som ett tema blant 150 andre innebærer at programmet er 'spekket' med dette temaet. Det er så urimelig at det kvalifserer som en åpenbar usannhet.

For det annet fremtrer det som svært usannsynlig at disse programpostene, seansen og gudstjenesten, i noen rimelig forstand av ordet ble 'påtvunget' deltakerne.  I løpet av de dagene festivalen varte, kunne de umulig rekke over alle programpostene, så de aller fleste var nok tilbud, ikke obligatoriske. Da blir det en ny usannhet å velge utrykket 'påtvunget'.

Usannheter er verre enn litt yoga, slik bjelker er mer sjenerende å få i øyet enn små splinter. Det er noe alle bestemødre og bestefedre vet.

3 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

I kommentar 3 ser vi jo hva som sto i programmet: "Er du nysgjerrig på  yoga eller på gudstjeneste eller begge deler? Kom på Yoga-gudstjeneste...."

Her er det tydeligvis ikke "alt til sitt bruk", men yoga til bruk i gudstjenesten, det sier jo programmet videre, at Yoga-gudstjeneste er en meditativ gudstjeneste hvor yoga integreres i tradisjonell kirkelig liturgi....

Hva det meditative i yoga-sammenheng er, har jo trådstarter gjort ganske klart.

3 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Her er det tydeligvis ikke "alt til sitt bruk", men yoga til bruk i gudstjenesten, det sier jo programmet videre, at Yoga-gudstjeneste er en meditativ gudstjeneste hvor yoga integreres i tradisjonell kirkelig liturgi....

Trådstarter har gjort rede for sin oppfatning av saken. Jeg har fremmet mitt syn. For meg ville det være yoga for seg og gudstjeneste for seg. At den lutherske kirke og de som er forbundet med den velger slike modeller er så vidt jeg forstår ikke noe nytt, jfr tidligere kjennskap til elg-messen, dæinsebænn-messen etc. Da klarer de sikkert å lage en yoga-messe også, men det ville jeg for egen del ikke deltatt i. 

Jeg regner med at taize-gudstjeneste er et ganske ukjent begrep her. For den som liker en avslappende meditativ stund med et gudsord på veien kan det også være en variant, men messene er i det minste varme og vakre hvis man tar dem for det de er, og ikke tror at det er en vanlig messe med eukaristi. 

1 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men messene er i det minste varme og vakre hvis man tar dem for det de er,

Det tviler jeg ikke på, hvis det varme og vakre er poenget.

2 liker  
Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Usannheter er verre enn litt yoga,

Legitimert igjen, altså! Denne gang basert på usannheter. Troverdig?

3 liker  
Kommentar #16

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Sofie J. Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hinduer født som kasteløse er fordømt til evig gjenfødelse i liv med dårlig utgangspunkt, på bakgrunn av eget karma. Bibelen forteller oss at vi er frikjøpt fra et dårlig ”karma” – på grunn av Jesu død på korset. Dette er et umåtelig gledelig budskap som kasteløse omfavner med dyp takknemlighet. Derfor er det et stort paradoks å se at kirken og evangelisk kristne forsamlinger omfavner elementer fra hinduistisk lære og dermed kaster vrak på Guds forløsning fra et evig slaveri av dårlig karma.

Det siterte representerer trådstarters hovedpoeng, som Jordell velger å overse.

Dersom trådstarter har rett i sine påstander i det siterte, nemlig at yoga er nært knyttet sammen med den hinduistiske karma-læren med de implikasjoner hun nevner, så er denne saken akkurat så skandaløs som trådstarter hevder.

4 liker  
Kommentar #17

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Bispemøtet nov. 1979 advarte klart og tydelig mot meditasjon

Publisert 5 måneder siden

I kommentar 3 ser vi følgende setning i programmet til Spekterfestivalen (KFUK-KFUM) som trådstarter her tar opp:  

"Yoga-gudstjenesten er en meditativ gudstjeneste..."

På internett fant jeg følgende:

"Acems debatt med Kirken.

1960-tallet blir til 70-årene. Noen titalls studenter i Oslo arbeider intenst med å utprøve, utvikle og forstå en meditasjonsteknikk og bygge en organisasjon omkring den. Arbeidet blir overvåket. Sannsynligvis ikke av dem som er satt til å vokte rikets sikkerhet, skriver Carl Henrik Grøndal, men av dem som tok mål av seg til å vokte norsk åndelighet. Folket advares. Forløpet er omtrent slik:

Gjennom 70-tallet kommer det små, advarende brosjyrer fra Credo Forlag. Så blir det utgitt bøker. Etter hvert får teologer på Menighetsfakultetet øre. I 1979 nedsetter arbeidsutvalget blant biskopene i Den norske kirke en gruppe som skal fremlegge en betenkning om "de nye meditasjonsbevegelsene i landet". På bispemøtet i november samme år vedtar Kirkens ledere at Acem tar feil når "en legger vekt på at meditasjon ikke er knyttet til en bestemt kultur eller religion". Biskopenes begrunnelse lyder slik:

"Ved å akseptere en objektløs fordypningsmediatsjon og ved å tale om et stillhetens område (arbeidende stillhet) i en indre, åpner man for en panteistisk virkelighetsforståelse som er det kristne menneskesyn fullstendig fremmed." Hensikten kan være den beste, mener biskopene, men Acem villeder. Hold dere unna menneskets dypere lengsler og "opplevelser av enhet og harmoni med hele virksomheten"ellers tilspisses konflikten med Kirken."   (min understrekning)

https://dyade.no/tidskrift/dyade_2006_03_04_meditasjon_motstroems/mellom_det_mystiske_og _det_moderne

 

Men det var den gang da det enda fantes litt ryggrad i kirka,  i dag er jo alt tillatt!

4 liker  
Kommentar #18

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Panteisme, definisjon:

Publisert 5 måneder siden

"Panteisme er en metafysisk filosofi og religiøs lære som hevder at Gud er i alt og Alt er i Gud...….Hinduismen er en panteistisk religion, der man lærer at Gud er i hver eneste gjenstand som finnes på jorden....Mange panteister er fritenkere. Panteisme blir ofte forbundet med det overnaturlige og paranormale...." (Wikipedia)

3 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men det var den gang da det enda fantes litt ryggrad i kirka,  i dag er jo alt tillatt!

Det ser ut til at det er vanskelig å forstå at meditasjon i seg selv ikke er et ukristelig fenomen. I Nidarosdomen avholdes det hver lørdag kl 14 en orgelmeditasjon - en upretensiøs liten orgelkonsert på en halv times tid, og hensikten er å lytte og meditere mens musikken ruller. 

Og selv om du nevner forskjellige organisasjoner som driver med yoga, så er det intet i veien for å tenke på kristelige emner mens man mediterer. Dette organiseres av flere rettrettsteder i Norge. Ettertanke er ikke noe ukjent kristent fenomen. Åndedrettsøvelser er godt for kroppen og tanken. Kan du på noen måte påpeke hvorfor det er feil å tøye ut muskulaturen mens man puster dypt ut og inn og tenker på et ord som får tankene på et annet spor en stakket stund? Hvor går det galt? Hva er det gale? Hvordan kan avslapning og slike øvelser lede til fall? 

3 liker  
Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I Nidarosdomen avholdes det hver lørdag kl 14 en orgelmeditasjon - en upretensiøs liten orgelkonsert på en halv times tid, og hensikten er å lytte og meditere mens musikken ruller. 

Jeg tror ikke organisten ville likt du kalte konserten upretensiøs.

Vil jeg slappe av med god musikk og la tankene fare, så gjør jeg det like godt hjemme. Forresten er jeg nå blitt hørselhemmet og må bruke høreapparat, da er det et mareritt for mitt øre å høre på en orgelkonsert i kirka.

Å tenke på "kristelige emner" klarer jeg like godt uten å meditere, også å drive med "ettertanke", jeg kan like godt gjøre det når jeg kjører bil også.

At "ånderettsøvelser er godt for kroppen" kan jo hende, men den som er frelst tilhører vel Jesu kropp, og får tro at den kroppen ikke trenger noe "healende" avslappningsøvelser. 

At ånderettsøvelser er godt for tanken, kan også være, men nå står det i min bibel at vi tilhører Jesu kropp, og han er hodet. Han også har vel munn og nese å puste med, så får jeg tro at hans pust er bra nok for hans kropp, oss, menigheten, Han gir visst salighet også, noe bedre "avslapning" kan man vel ikke få, og det uten gymnastiske øvelser. 

Det står at vi blir kjent med Kristus gjennom ordet, ikke gjennom musikk, pusteøvelser og meditasjon. Det har jeg aldri sett at det står noe om i Bibelen, men noen kan jo få oss til å tro mye rart, spesielt når man er tenåring på KFUK-KFUM-leir! Og kanskje til og med innbiller oss at vi ikke kjenner oss selv en gang, men det skal vi få anledning til nå!

Da jeg var ung student innbilte jeg for moro skyld  to gutter i kanskje litt yngre alder at når vi passerte ekvator så gikk klokkeviserne  motsatt vei. De trodde meg. 

1 liker  
Kommentar #21

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Kirkens oppgave må være

Publisert 5 måneder siden

at vi blir kjent med Kristus, ikke oss selv. Å grave i egen grums er jeg glad for jeg slipper.

3 liker  
Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Retreat

Publisert 5 måneder siden

eller kanskje "retreat"-steder også. Ble gjort kjent med en som hadde vært på det. Jeg oppfatter det som en "behandling" til å komme i "åndelig" balanse. Hadde ikke peiling på dette uttrykket  for noen år siden før en person fortalte hva det var, Han hadde vært 3 døgn på "retreat"-behandling. Selvsagt på et hotell en kristen organisasjon drev, full kost og pensjon, måtte betale alt selv, sannsynligvis en god kursavgift også, ikke noe dekning gjennom folketrygda. 

Han fortalte de fikk utdelt et bibelord, eller måtte selv finne et, og det ordet skulle de da la tanken fokusere intenst på i alle de tre dagene. Det minner meg om et mantra. De fikk ikke snakke med andre, selv ikke under måltidene, stillhet var viktig for tanken. Hele tiden var det beroligende musikk. 

Om det er slik det vanligvis går for seg, vet jeg ikke. Hele greia minner meg litt om dette med "mirakelmenn" som har opplegg for å bli helbredet og tar seg godt betalt for det. 

Jeg har også blitt fortalt at nyfrelste, som ofte kan oppleve å ikke være "bra nok" frelst og kan oppleve sterke motsetninger mellom liv og lære, at det å synde ikke var så lett å la være likevel, at det å bli født på nytt ikke medførte at en blir syndfri og blir et nytt og bedre menneske, slik de kanskje hadde fått inntrykk av gjennom forkynning....får tilbudt "retreat-behandling". Jeg synes det er trist, hvis dette er sjelesorg-behandling så har de ansvarlige i menighetene et stort problem...eller rettere sagt, det er et bedrag. Å være kristen i dag er visst for mange bare å være god og snill slik Jesus var, og lykkelig...og klarer vi ikke det så må vi "behandles"! Selv om man også er eldre og kan oppleve tunge stunder og påkjenninger i livet.

 Dette er for meg et bedrag. I Bibelen finner vi svarene på det å ikke være "bra nok" og det å oppleve prøvelser, det trengs ingen kostbar "behandling" til, den er gratis og man får den behandlingen bare av nåde gjennom Kristi ord. Den som leser finner det. 

Bare Kristus kan gi oss hvile og fred, han tok straffen for vårt skrøpelige kjød på seg så jeg skal slippe å regne med det mer. Det er sjelesorg det for en som er i "åndelige" ubalanse, som noen kaller det.


1 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Forholdet til Gud

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
at vi blir kjent med Kristus, ikke oss selv. Å grave i egen grums er jeg glad for jeg slipper.

Jeg har fulgt deg hele veien og vært enig, inntil den setningen - ikke oss selv.

Meditasjon kan sees på slik: 

"6
For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde."
 Jesaja 2

14 forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster," Efeserne 4 

"Aron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den blev til en slange. 11 Da lot Farao sine vismenn og trollmenn kalle, og de, Egyptens tegnsutleggere, gjorde det samme med sine hemmelige kunster; 12 de kastet hver sin stav, og de blev til slanger; men Arons stav slukte deres staver. 13 Men Faraos hjerte blev forherdet, og han hørte ikke på dem, således som Herren hadde sagt." 2. Mosebok 7

- at man lefler med krefter som fører vill. Vi advares mot det, både i GT og NT. Vi advares fordi det er en reell fare for å ledes bort fra den ene og sanne lære. Men jeg påstår at i den rene og sanne lære blir vi nettopp kjent med oss selv, gjennom Den hellige ånd - som viser oss sannheten i alt. Vi er bedt om å omvende oss og å bli født på ny.  I den prosessen utvides vår bevissthet til å omfatte mer sannhet enn før, også om oss selv. Uten denne hjelpen til selverkjennelse tråkker vi i egne fotspor, vi skal gå i Kristi fotspor, ikke egne, som vi gjør når vi er desorientert om eget selv.

Meditere er i seg selv ikke en synd, men når metoden impliserer "østerlandske kunster", blir det fare på fære umiddelbart! Jeg er stygt redd for at New Age bevegelsen søker seg inn i tradisjonell kristendom, for å åpne for avvik fra den sanne lære. Men meditasjon kan være å søke til Den hellige ånd, lytte til Ånden, og lære evige sannheter fra Gud direkte - gjennom inspirasjon og åpenbaring. Hvis man ikke tror at det er mulig, så kjenner man heller ikke den sanne lære. Så det er en balansegang i Kristi fotspor, Han som er veien, sannheten, lyset og livet. Det skjer ikke ubevisst, men i oppriktig søken etter all sannhet, spesielt sannheten om en selv og sitt forhold til Skaperen.

1 liker  
Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Takk Tore, for din gode kommentar!

Publisert 5 måneder siden

For betyr meditasjon alt dette for deg, så er jeg helt enig! 

Men poenget mitt blir da at det er ikke du selv som blir kjent med deg selv, men gjennom Guds ord, som du her viser til på glimrende vis, så er det etter mitt syn Gud som gjør seg kjent med ham, og slik at du selv ikke farer i villfarelse. Det er etter mitt syn en ny lærdom man får, fra Gud, og denne lærdommen gjør deg enda mer kjent med deg selv! Man blir tryggere i seg selv og sin tro, for vi har fått undervisning av selve Læremesteren! Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere dette. Men hvis du mener "å bli kjent med seg selv" betyr alt det du skriver i din kommentar, så er jeg FULLSTENDIG enig med deg! Og da forstår jeg også hva du legger i meditasjon, Tore. Så da kan jeg støtte deg på alle vis, mediter så mye du vil, gjør du det slik du her beskriver det, så er jeg helt enig! Flott, Tore! Og da forstår jeg også at du reagerte på min kommentar!

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

eller kanskje "retreat"-steder også. Ble gjort kjent med en som hadde vært på det. Jeg oppfatter det som en "behandling" til å komme i "åndelig" balanse. Hadde ikke peiling på dette uttrykket  for noen år siden før en person fortalte hva det var, Han hadde vært 3 døgn på "retreat"-behandling. Selvsagt på et hotell en kristen organisasjon drev, full kost og pensjon, måtte betale alt selv, sannsynligvis en god kursavgift også, ikke noe dekning gjennom folketrygda. 

Han fortalte de fikk utdelt et bibelord, eller måtte selv finne et, og det ordet skulle de da la tanken fokusere intenst på i alle de tre dagene. Det minner meg om et mantra. De fikk ikke snakke med andre, selv ikke under måltidene, stillhet var viktig for tanken. Hele tiden var det beroligende musikk. 

Om det er slik det vanligvis går for seg, vet jeg ikke. Hele greia minner meg litt om dette med "mirakelmenn" som har opplegg for å bli helbredet og tar seg godt betalt for det. 

Jeg tror ikke det er mange mirakelmenn på retreat. Kunne du tenke deg en pengeinnsamlende pinsepastor som samler folk til refleksjon og fordypning? Nei, jeg tror den komboen blir litt tung å fordøye. Vi skal snarere over i motsatt ende av skalaen. Det handler om åndelighet, om å finne frem, å lete, søke i sin fars hus hvor det er mange rom. Jeg kan ikke forstå at dette skal være galt. 

Orientalsk religion? Vel, Midtøsten og den nære orienten er bare et steinkast fra hverandre. Som nevnt er vi inne i religiøst fellesgods. Det virker som du vegrer deg for å se at andre opplevelser av søken enn din egen er feil, men vi snakker om grader og små forskjeller for å finne veier til samme mål. 

I klosterbevegelsen er stillhet og refleksjon, sammen bønn og arbeide, viktige ingredienser i hverdagen. Ulike kulturer har ulike tilnærminger. Noen snakker bare hver mandag ettermiddag i noen timer, ellers er de stille og bruker sin energi på lesing, refleksjon og arbeide. Det er vanlig at måltider inntas i stillhet, kanskje mens en bror eller søster leser fra en bok eller en avis. Klostervesenet er litt mer spisset på dette punktet da det er et sterkere element av mer varig og dypere tilbaketrekning fra livet utenfor. Men som mange i kloster erfarer, klosterlivet er ikke lenger så tilbaketrukket som man av og til tror. Jeg har inntrykk av at selv i den livsformen er det mer kontakt med omverden nå enn tidligere. Alt i alt tror jeg ikke forskjellene er så store på de ulike variantene av meditasjon, og stiller meg fortsatt uforstående til trådstarters alarmisme. 

2 liker  
Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Her har du vel distansert deg ganske mye fra trådstarters bekymring, en KFUK-KFUK-leir for tenåringer, eller kanskje yngre også. Jeg støtter hennes alarmering.

Ellers er jeg ikke uenig i alt du skriver, uten noe mer utdypning av det. Stillhet og ro i refleksjon over Guds ord er jeg på ingen måte imot...det å ha det er visst luksus for mange i en travel hverdag. 

3 liker  
Kommentar #27

Freddy Berg

0 innlegg  1 kommentarer

Jeg var der - og ble overrasket

Publisert 5 måneder siden

”Avslutningsvis vil jeg kort peke på en avgjørende grunn til at yoga og kristendom ikke lar seg forene: Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare kan lære Gud å kjenne gjennom Bibelen.


Det var med en viss porsjon skepsis for hva jeg ville møte at jeg satte meg ned på gresset festivalkirken for å være med på Yoga gudstjeneste på SPEKTER. Både på grunn av tittelen yoga som jeg forbinder med øvelser som ikke passer en stiv kropp som min og fordi jeg var spørrende til hva yoga har med kristen tro og gudstjeneste å gjøre.

Jeg ble veldig positivt overrasket.

Dette var en gudstjeneste med bønn, tekstlesing, forkynnelse og velsignelse til slutt. Og en lengre sekvens der budskapet med gjentatt og understreket med kroppslige øvelser.

Og alt var konsentrert rundt skriftordet:  "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

De kroppslige øvelsene fremhevet dette skriftordet og var helt og holdent tilbedelse til Gud og understrekning av Guds kjærlighet ved Jesus. Den som ledet sa hva vi skulle gjøre og hvorfor vi gjorde dette gjennom ord som: ”Vi strekker armen opp i takk  til Gud og bøyer oss i ærbødighet”.

Selv om dette var nytt, og en utfordring for en stiv kropp som min, var det ingenting i dette som henspilte på andre religioner. Jeg oppfattet at man bruker ordet yoga fordi dette er noe mange i dag driver med uten å tenke religion inn i det.  På SPEKTER var det religiøst.  Nemlig entydig Jesus-fokusert med utgangspunkt i Bibelen og relatert til våre liv.

At man skriver en så sterk kritikk ut fra hva man har lest i et program synes jeg er kritikkverdig.

Takk for en overraskende fin gudstjenesteopplevelse.

Freddy Berg

Domprost i Kristiansand

3 liker  
Kommentar #28

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

0 innlegg  2 kommentarer

Åpent svar

Publisert 5 måneder siden

Hei, Sofie J. Karlsen!

Jeg heter Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, er teologistudent, sitter i Norges KFUK-KFUM sitt forbundsstyre og var programansvarlig for kirke og forkynnelse på Spekter 2018. Derfor ønsker jeg å gjøre litt rede for hva vi har tenkt rundt denne gudstjenesten.

Aller først: Takk for at du følger med og kommer med tydelig tilbakemelding på arbeidet vi gjør. Målet vårt er nettopp å vekke og nære det kristelige livet, bedrive dåpsopplæring og forkynne Guds ord. I vår formålsparagraf står det: "Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus...". I våre vedtekter står det også: "I Norge har Norges KFUK-KFUM sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke." Derfor setter vi pris på at det er dette som er forventet av oss og at vi får høre om det når det virker som vi ikke lever etter våre egne vedtekter.

Jeg selv var også noe skeptisk når jeg hørte om konseptet yoga-gudstjeneste, pga. flere av de tingene du nevner. Og vi hadde ikke arrangert yoga-gudstjeneste om vi ikke fikk Sunniva Gylver til å lede det. Hun har jobbet frem dette konseptet i Fagerborg og vi har stor tiltro til Sunniva som teolog og som formidler av kristen tro til ungdom. 

Målet med denne gudstjenesten var å bruke kropp og pust sammen med tekstlesning, preken og tradisjonell liturgi for å skape et møte med Jesus. Når "yoga" brukes i dagligtale blant ungdom så snakkes det stort sett ikke om noen form for religiøs praksis. Det er først og fremst et samlebegrep for meditasjon- og trenings-øvelser. Vi kunne derfor like gjerne kalt denne gudstjenesten en meditasjons-gudstjeneste, om det ikke var for at det ville kommunisert mye dårligere med ungdommen. På gudstjenesten var det tydelig gjennom Bibel-lesninger, forklarende setninger til bevegelsene og selve rommet at vi ønsket å strekke oss mot Kristus.

Samtidig har vi forståelse for at folk er skeptisk og det var derfor ingen tvang til å gå på denne gudstjenesten. Samtidig med yoga-gudstjenesten ble det arrangert tre andre gudstjenester hvor fokuset var på å bruke bilder, musikk og tematikk fra ungdomskulturen som billedspråk når vi forkynte Evangeliet. Yoga er en aktivitet en del ungdom driver med på fritida og om det kan bli et verktøy for å bli kjent med Jesus, så synes jeg det er fint.

Anbefaler dere alle å lese en artikkel om de fire gudstjenestene her: https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/harry-potter-og-yoga-gudstjeneste-pa-spekter

Her er uansett utdraget om yoga-gudstjenesten:

"I festivalkirken inntar noen titalls unge mennesker yogamatter og gressmatte til rolig acapellakorsang fra høytalerne. Sunniva Gylver, prest i Fagerborg, hilser velkommen og leser et bibelvers : "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." I miniprekenen understreker hun at selv om vi ikke alltid kjenner det slik, så er Gud alltid med oss, både når livet er på topp, og når alt kjennes tungt og meningsløst. 

Deretter tar  yogainstruktør Henriette over og leder oss gjennom forskjellige øvelser, posisjoner og måter å bruke pusten på. Underveis gjentar hun deler av bibelteksten og kobler bevegelsene til bønn.  Vi står på alle fire og skyter rygg som en katt, før hun ber oss svaie rygg og gå i posisjonen ku(!). Noen gutter i begynnelsen av tenåra greier ikke å holde latteren inne. - Fokusér på deg og dine bevegelser, sier Henriette med dempet stemme. Se opp mot himmelen, og la deg så synke ned på bakken i ærbødighet og takknemlighet til Gud. Strekk armene i været og hendene høyt opp mot himmelen, før du lener deg tilbake i Guds hender, instruerer hun."

I Norges KFUK-KFUM ønsker vi å strekke oss langt for å forkynne Evangeliet om Jesus Kristus til ungdom, på et språk som taler inn i deres hverdag. Utifra de tilbakemeldingene jeg har fått så opplevde jeg at vi lyktes med det på torsdag.

2 liker  
Kommentar #29

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Takker for bekreftelse

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

For betyr meditasjon alt dette for deg, så er jeg helt enig! 

Men poenget mitt blir da at det er ikke du selv som blir kjent med deg selv, men gjennom Guds ord, som du her viser til på glimrende vis, så er det etter mitt syn Gud som gjør seg kjent med ham, og slik at du selv ikke farer i villfarelse. Det er etter mitt syn en ny lærdom man får, fra Gud, og denne lærdommen gjør deg enda mer kjent med deg selv! Man blir tryggere i seg selv og sin tro, for vi har fått undervisning av selve Læremesteren! Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere dette. Men hvis du mener "å bli kjent med seg selv" betyr alt det du skriver i din kommentar, så er jeg FULLSTENDIG enig med deg! Og da forstår jeg også hva du legger i meditasjon, Tore. Så da kan jeg støtte deg på alle vis, mediter så mye du vil, gjør du det slik du her beskriver det, så er jeg helt enig! Flott, Tore! Og da forstår jeg også at du reagerte på min kommentar!

Takk for din bekreftelse, Åge. Ja - du har forstått det riktig slik jeg har forsøkt å forklare det. Du utdypet det videre, og det er jeg takknemlig for. Vi søker jo enhet med Kristus og ikke med eget selv, som en form for egosentriskhet, men å forenes med Kristus i sannheten, lyset og livet.

Så - veldig bra, Åge!

1 liker  
Kommentar #30

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk til to generasjoner Berg

Publisert 5 måneder siden

Takk til far og sønn Berg for gode orienteringer i kommentarene 27 og 28. 

Vi kan fortsatt sende våre barn og unge til leirer og andre arrangementer i regi av Norges KFUK-KFUM. De har en klar og tydelig Kristus-forkynnelse og gir den oppvoksende slekt rom for glad livsutfoldelse innenfor gode og trygge rammer. 

Vi takker Gud for KFUK-KFUM.   

3 liker  
Kommentar #31

Karl Øyvind Jordell

118 innlegg  115 kommentarer

Skriv innlegg

Publisert 5 måneder siden

Jeg fikk ikke sjekket denne tråden før nå.

Jeg tror Berg+Berg bør omforme sine kommentarer til et eget innlegg, og legge det ut på Verdidebatt. Deres kommentarer kom så sent at mange ikke har fått dem med seg.

I et innlegg kan man godt trekke inn mine poenger, at det er usannt at programmet var 'spekket' med yoga, og at slike temaer ble 'påtvunget' deltagerne.

Karlsens innlegg ville aldri sluppet igjennom en leserbrevspalte som ble redigert, og man kan undre seg over hva hennes motiver for å fordreie fakta, er.

1 liker  
Kommentar #32

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Poenget

Publisert 5 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

I et innlegg kan man godt trekke inn mine poenger, at det er usannt at programmet var 'spekket' med yoga, og at slike temaer ble 'påtvunget' deltagerne.

Karlsens innlegg ville aldri sluppet igjennom en leserbrevspalte som ble redigert, og man kan undre seg over hva hennes motiver for å fordreie fakta, er.

Det er vanskelig for meg så se at du har tatt poenget med Karlsens innlegg. Hun gjør etter mitt syn poenget tindrende klart i følgende uttalelse:

"Avslutningsvis vil jeg peke på en avgjørende grunn til at yoga og kristendom ikke lar seg forene: Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare kan lære Gud å kjenne gjennom Bibelen." (min understrekning)

Det skulle vel være klar tale fra Karlsen.

Verken F. Berg eller Ø. Berg har klargjort noe som helst angående Karlsens poeng i sitt innlegg!

Din kommentar 31 gir ikke akkurat Karlsens hovedpoeng noe mindre grunn til alarmering.

2 liker  
Kommentar #33

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Betimelig kommentar. Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen (Gal.5:9). Yoga er fra Satan, det har ingenting med Bibelens lære å gjøre. Ei heller "soaking", Lectio Divina, eller sentrert bønn. Hvor i Bibelen blir dette praktisert? Hvor står det at vi skal gå til følelser, opplevelser og den indre stemme?

Jesus er Guds dyrebare Ord. Det er Bibelen som forteller oss om Jesus Kristus og Hans vilje for våre liv.

3 liker  
Kommentar #34

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du understreker Bibelen. Det er fint. 

Det var nettopp den det ble lest fra i den aktuelle gudstjenesten. 

2 liker  
Kommentar #35

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du spør om hvor i Bibelen de ulike ting blir praktisert? 

Det står ikke noe i Bibelen om at vi kan sykle heller!  

2 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Å lære mennesker å leve og vokse i tro på Kristus.

Publisert 5 måneder siden
Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg. Gå til den siterte teksten.
"Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus...".

1. Kor. 3, 5-6:

"Jeg (Paulus) plantet (sådde ordet), Apollos vannet, men GUD GAV VEKST.

Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare GID SOM GIR VEKST."

Vi mennesker kan ikke "hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Kristus", som du skriver. Det ser du av det jeg har sitert fra 1. Kor. her. Selv Paulus kunne ikke det, ser du her. Men han var flink til å undervise (lære bort) i hva Gud hadde åpenbart for ham, og til å formane. 

Det er bare Gud som gjennom sitt ord  og DHÅ somkan gi mennesker vokster i å leve og vokse i tro på Kristus. Vi mennesker kan ikke overta hans rolle, da sidestiller vi oss med ham.

Kanskje en teologistudent også skulle studere mer nøye Guds ord, og heller satse på det ble gitt langt mer opplæring i det, for det er en stor mangelvare i dag, også i kirken. Egne refleksjoner gjennom føleri og metoder til å hjelpe mennesker å vokse i troen på Jesus Kristus, ser ut til å være totalt fraværende i Guds ord. 

Jeg antar Paulus ville vært enig i en slik formaning.

Ellers er det sikkert både lærerikt og sosialt å være på speiderleir.

2 liker  
Kommentar #37

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Ja vi vet godt hvem Gylver er.

Publisert 5 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hvem Henriette er, men Gylver er ikke bare sokneprest, men også stipediat ved Menighetsfakultetet. Så dette gikk nok bra

Det er samme prest som i lang tid har forsøkt seg på alternative saker og ting anmass.
For noen uker siden var det en felles andaktsbok for BÅDE kristne og muslimer.
Og nå altså østens mystikk inn i kristen sammenheng.
Det holder visst ikke med Jesus og Den Hellige Ånd for Gylver.

Dette går altså bra bare hun er prest ??

6 liker  
Kommentar #38

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Mye forandrer seg.

Publisert 5 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville ikke ha noen betenkeligheter med å sende mine barnebarn til en slik leir i regi av KFUK-KFUM. Selv kom jeg til tro på Jesus gjennom KFUM. Senere har jeg fulgt organisasjonen på nært hold i 60 år. 

Stor takk til Norges KFUK-KFUM for det arbeidet dere gjør for våre barn og unge! 

KFUM er ikke som det var før.
De har også gått inn for boikott av Israel.

4 liker  
Kommentar #39

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
KFUM er ikke som det var før.
De har også gått inn for boikott av Israel.

Det må da vel  være for at de selv "vil lære mennesker å leve og vokse i tro på Kristus", og ikke satse på det bare er "GUD som gir vekst" (kommentar 36)?

Enig, mye forandrer seg!

Men Guds ord forandrer seg ikke, og det sier vel at det skal komme forandring, så profetiene går visst i oppfyllelse?

1 liker  
Kommentar #40

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nødvendig og positiv forandring

Publisert 5 måneder siden

Ja, det er mye som forandrer seg, og godt er det. KFUM har hatt evne til å forandre seg siden 1844 og har av den grunn kunnet bety enormt mye for stadig nye generasjoner barn og unge. Det samme gjelder KFUK som ble stiftet litt senere. KFUK og KFUM har hele tiden hatt en klar Kristusforkynnelse kombinert  med stadig nye arbeidsformer. 

Men du og Åge forandrer dere ikke. Dere kan være glad over å ha Gud på deres side, slik det understrekes i kommentar 39..   

2 liker  
Kommentar #41

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg synes trådstarter har noen poenger her. Det er en tilbøyelighet i samfunnet til å se på alt østlig (med eller uten anførselstegn) som noe eksotisk, spennende, ufarlig og nøytralt. Vi ser det i en del sekulære sammenhenger også. På steder der det ikke skal være noe religion sniker det seg inn elementer fra buddhisme og hinduisme.

Yoga er ikke bare pusteteknikker, det er en filosofisk og religiøs retning. Den er opprinnelig en del av hinduismen der det heter seg at det som skjer i dette livet er en konsekvens av det som ble gjort i det fortige. Det er i strid både med kristen tankegang og moderne humanistiske idealer. Og det er en ekstremt brutal tankegang i et land med så mye nød som i India.

5 liker  
Kommentar #42

Sveinung Svendsen

1 innlegg  18 kommentarer

KFUM's liberalisering i takt med DNK.

Publisert 5 måneder siden

Bibelens praksis og ord er vel ikke det som er det mest framherskende i KFUM. Jeg har over flere år sett hvordan Løkke og andre ledere i organisasjonen har vært med på å fjerne seg fra det vi sto for tidligere. Det snakkes fint om Kristus, men hans ord utvannes og borttolkes. Respekten for Guds ord reduseres til det som passer egne liv og lyster.  Det savnes at det ikke er flere gjenfødte kristne, ikke bare oppdragelseskristne  og andre som har perifer omgang med Bibelen.

2 liker  
Kommentar #43

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kritikk helt uten troverdighet

Publisert 5 måneder siden

Jeg var ansatt i KFUK-KFUM fra 1972 til 1976. Hørte du meg forkynne noe sted i den perioden? De siste 50 årene har jeg sporadisk talt i kirker og på bedehus med tilstedeværende kristne av alle slags retninger, misjonsfolk, pinsevenner, frelsesarmefolk, misjonssambandsfolk, folkekirkens lekfolk og prester o.a. Aldri har jeg fått negative reaksjoner på min forkynnelse.

Jeg har selvsagt aldri bragt stridsspørsmål fra den teologiske debatt opp på prekestolen eller talerstolen. Der har Jesus vært i fokus. Jeg har aldri vært blant de mest etterspurte, bare en alminnelig arbeider. Mitt hovedansvar har vært på andre oppgaver. Hvor har du hørt meg forkynne?

Hvis din mening om "andre ledere i organisasjonen" er like godt fundert, er din kritikk svært lite troverdig.             

Kommentar #44

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Mange har møtt Jesus i KFUK-KFUM

Publisert 5 måneder siden

God søndag!

Jeg har aldri vært mer enn en enkel kretssekretær (i Østfold) i det som den gang het Norges kristelige ungdomsforbund. Jeg kan således ikke regnes med blant de profilerte ledere i organisasjonen på noe som helst tidspunkt. 

Din kritikk mot dem som har vært og er ledere i organisasjonen, er etter min oppfatning helt grunnløs. De fleste av dem hadde (eller har) en tydelig teologisk konservativ profil. (Mitt kjennskap til KFUK-KFUM begynte i 1957 og ble forsterket fra 1972.) Jeg vet ikke på hvilken måte du kjenner organisasjonen, Svendsen. 

Det er ikke få barn og unge som har møtt Jesus gjennom dette arbeidet!      

Kommentar #45

Sveinung Svendsen

1 innlegg  18 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det kan nok være riktig at det har vært mange gode ledere gjennom tidene og at mange har møtt Jesus. Det skal ikke underslåes, men i de senere årene har det blitt en 'liberalisering'  av Bibelens tekster og noe av det artikkelforfatteren peker på.  Videre ser vi det i boikotten av Israel og Israelske produkter. Dette er direkte  ukristelig og ubibelsk og oppfordrer til hat og intoleranse.

2 liker  
Kommentar #46

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Er det ikke rart at noen kristne reiser bust av litt yoga og meditasjon på en sommerleir for ungdom, mens andre sluker rått høylytte innsamlingsaksjoner med et slags industrielt preg på såkalt kristne tv-kanaler hvor meditasjon, ettertanke og refleksjon ikke en gang finnes i vokabularet? Perspektivene viser en grotesk spredning i virkelighetsoppfatninger og prioriteringer av hva som teller i kristenlivet. 

1 liker  

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 540 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 17 timer siden / 489 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2823 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3911 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 332 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 306 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2797 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82074 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44582 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28840 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21880 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 332 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2797 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
4 dager siden / 200 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 17 timer siden / 540 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 17 timer siden / 489 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2823 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3911 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
1 dag siden / 332 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 181 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 306 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2797 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 333 visninger
Les flere