Dag Mysen

4

Nattverden i kirkens forkynnelse

Vi får heller leve med avalkoholisert natt­verdvin, for å å fred til å begynne med ­gjæret og glutenfritt nattverd-brød.

Publisert: 10. aug 2018

Det formelle og rituelle brødet i den ­jødiske påskefeiringen var ugjæret brød. Ved siden av hadde de gjæret brød som de spiste sammen med påskelammet for å bli mette. Det var altså dette Jesu brukte som tegn på den nye pakt, til forskjell fra det ugjærete i den gamle. Det var gjæret brød de første kirkene brukte i sin nattverd­feiring. ­Gjæret brød ble for dem et tegn på Den hellige ånds gave til Jesu etterfølgere: Jesus og Ånden ble gitt til disiplene for at noe nytt skulle bli til av det gamle, slik det går fram av Jesu liknelse om kvinnen som la en surdeig inn i den mengden mel som prestene i templet bakte ugjæret brød av, til hele deigen ble gjennomsyret, (Mt 13, 33 og Lk 13, 21-22). Paulus bruker dette tegnet for forvandling når han peker på at Guds vilje har mulighet for å ta form i oss som ikke lar oss lede av vår menneskelige natur, men av Ånden, (Rom 8,4).

Hele dette meningsuniverset rundt ­brødet i nattverden ble forlatt gjennom en lengre utvikling i vestlige kirke­samfunn. I dag står vi tilbake med ugjæret brød som er tegnet på den gamle pakt, ikke vår nye. I tillegg er tegnet «brød» ­erstattet med tegnet «løsepenger», i og med at de ugjærete oblatene er preget ut i form av pengestykker.

Hvilke talende bilder skal kristen for­kynnelse om Åndens forvandlende ­krefter i den kristnes liv hekte tak i når selve ­tegnet på kristen forvandling er fjernet fra det vi bruker i nattverden?

Når det gjelder vinen som tegn, er vi tross alt bedre stilt. Vinen vi bruker er ekte vin på den måten at den er druesaft som ­gjennom gjæring er blitt forvandlet til vin, som så er av-alkoholisert. Forvandlingen er skjedd, men produktet av forvandlingen er ­redusert til noe usmakelig. I vinen som billedlig ­utgangspunkt for arbeidet med å bli mer likedannet med Kristus, er det fremdeles noe igjen å hekte tak i.

I de lutherske kirkene i USA og ­Canada er oblatene forlatt for lengst. De ­baker ­glutenfritt nattverdbrød til sin guds­tjenestefeiring fordi de er kommet til den forståelsen jeg har gjengitt ovenfor. De ­bruker ordinær vin når man ­bruker sær-kalker til utdelingen, og helst hetvin når de brukes felles kalk som alle ­drikker av, fordi alkoholen ­nuller ut ­eventuell smitte­fare. Jeg har ikke registrert noen ­diskusjon om alkoholen i nattverd­vinen andre ­steder enn her hos oss. Folk med alkohol­problemer forholder seg til 
vinen slik den er, som Jesu blod og ikke som fyll: Noen tar vin på ­vanlig måte uten å ha ­problemer med det, noen bare 
dypper brødet i vinen, noen tar bare 
brød.

I en tid med sviktende kristen kunnskap er det viktig at vi ruster opp ­tegnene og ­symbolene og bildene som kan ­kommunisere dypere om det som er ­sentralt i troen, når god forkynnelse ­kobles til. Forkynnelse av kristen for­vandling fra noe til noe ­annet, fra ­mørkets barn til ­lysets barn, fra likegyldighet til ­kjærlighet, fra gudløshet til å elske Gud, er blitt unødig utydelig i iveren etter å være 
inkluderende og favne alle. Da svekkes dåpen som plattform for livslangt arbeid med seg selv, med Ånden som hjelper og veileder. Vi trenger det motsatte. Vi ­trenger gnist og glød og begeistring for kirken som en annerledes arena, der vi oppdras av Gud selv til å bli annerledes og mer i pakt med det vi ­trenger som ­menneskehet på jorden.

Da trenger vi at forkynnelsen kan ­hekte tak i bakt brød og forvandlet druesaft. Så får vi heller leve med avalkoholisert 
natt­verdvin, for å å fred til å begynne 
med ­gjæret og glutenfritt nattverd-
brød.


Trykket i Vårt Land 9. juli 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Men egentlig

Publisert 9 måneder siden

er det utrolig at en i jødisk tradisjon (som jo Jesus og disiplene befant seg i) skulle gi seg til å drikke blod (om enn i symbolsk form), når en tenker på de strenge jødiske reglene for å unngå å innta blod.

1 liker  
Kommentar #2

Asgeir Remø

11 innlegg  329 kommentarer

Trua sitt mysterium

Publisert 9 måneder siden
Dag Mysen. Gå til den siterte teksten.
vinen som billedlig ­utgangspunkt

Geir Wigdel har rett i at nattverden er utrulig. Det var den også då Jesus forkynte om nattverden. Mange av læresveinane drog seg unna då han sa dette (Joh. 6):

"Dersom de ikkje et kroppen til Menneskesonen og drikk blodet hans, har de ikkje livet i dykk. Den som et min kropp og drikk mitt blod, har evig liv, og eg skal reisa han opp på den siste dagen. For kroppen min er sann mat, og blodet mitt er sann drikk. Den som et min kropp og drikk mitt blod, blir verande i meg og eg i han."

Dag Mysen bruker "vinen som billedlig utgangspunkt", og Geir Wigdel skriv at det skjer "i symbolsk form". Det er ikkje heilt klart om dei skal tolkast i retning av ei spiritualiserande og subjektiv symbolisme, men Jesus sa at "dette er mitt blod, paktblodet, som blir utrent for mange så syndene blir tilgjevne.". For den som trur er det ein realitet, og Kyrkja talar derfor om realpresens. Kristus er verkeleg til stades. Paulus skriv (1. Kor. 10):

"Velsigningsbegeret som vi velsignar, gjev det ikkje del i Kristi blod? Brødet som vi bryt, gjev det ikkje del i Kristi kropp?"

Dette er ein reell samanheng bygt på Kristi ord. Himmelen med Gud forsona er der Kristus er. Det er ikkje magi. Det skjer ikkje utan ein vel å sleppe Herrens Ande til slik at han får skape tru og tillit.

1 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Men ved innstiftinga

Publisert 9 måneder siden

var Kristus fysisk til stades, men han tappa ikkje sitt eige blod og gav dei. Nei, han gav dei vinen samstundes som blodet var intakt hjå han. Då vert vinen eit bilete på blodet, ikkje blodet sjølv.

Nå meiner eg at vi burde venda oss frå bloting i alle former og finna andre former som høver betre i vår tid.

2 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
realpresens. Kristus er verkeleg til stades.

"Gjør dette TIL MINNE om meg", sa Jesus om nattverdsmåltidet. Da kan det vel ikke bety realpresens, at han selv er til stede? Han sitter jo i himmelen nå. 

Israel har jo ikke omvendt seg ennå, så det var kanskje grunnen til at han sa det?

Vi troende i dag er jo del i Kristi legeme, vi er hans kropp og han er hodet. Da er det vel ikke grunn for oss å MINNES ham? Er vi ikke gjenfødt da?

1 liker  
Kommentar #5

Alf Danbolt

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Hvor har du det fra at Jesus brukte syret brød i nattverden?

Det er interessant med helt nye påstander, men det er lite interessant om de ikke kan belegges. Nå gjentas påstanden Christian Dag Nilsen kom med for litt siden, og som jeg kommenterte. Påstander blir ikke sannere ved å gjentas, de må dokumenteres. Begge kommer med en oppbyggelig tanke som dessverre mangler dekning i Skriften. henvisningen til lignelsen om kvinnen med surdeigen handler jo ikke om nattverden. 

Jesus benyttet seg av usyret brød og vin da han innstiftet nattverden. Det var usyret brød (matzah) israelittene spiste da de dro fra Egypt – som de spiste for å bli mette. Det var også usyret brød de hadde som offerbrød i templet - skuebrød. I påsken skulle det ikke finnes syret brød i jødiske hjem, så det er utenkelig at Jesus skulle ha benyttet syret brød ved innstiftelsen av nattverden. Det betyr likevel ikke at ikke syret brød kan benyttes i nattverden slik de gjør i den ortodokse kirke, men da mister vi tilknytningen til da Gud frelste sitt folk fra Egypt og førte dem til det lovede land. Vi er som kristne et folk på vandring til det lovede land på den nye jord. Han som ledet Israelsfolket gjennom ødemarken er den som leder oss. Han er det usyrede brød, helt uten synd slik også vi er i Ham. 1Kor. 5:7  «Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus.»

Jeg vil anbefale å lese professor Åsmund Bjørnstads artikkel i Teologisk Tidsskrift nr 4 2016: «Kveitebrød og syrning – eit biologisk blikk på ein teologisk strid».

1 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere