Odvar Omland

368

to politikere på "knagg"

I dag svirrer noen tanker om opptreden av to fremstående politikere.

Publisert: 10. aug 2018

 Fiskeriminister og nestleder i FrP Per Sandberg med statsrådstittelen på en knagg mens han var på privat besøk i Iran. Jeg går ut fra at presteskapet i det landet benytter Sandberg for alt han er verdt likevel. Og når det gjelder den andre politikeren stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti som la KrF på hylla mens han viet et enkjønnet par.
Var det greit at Per Sandberg hengte statsråden på en knagg hjemme i Norge når han var på besøk i et land med en slikt regime? Jeg mener nei. Og var det greit at Geir Jørgen Bekkevold hengte den politiske talsmannen på en knagg da han tok på seg prestekåpe og viet enkjønnede? Jeg konstaterer at en fremtredennde politiker i Telemark for KrF har reagert og mener det på langt nær var greit. Jeg sikter til Kristian Espelands artikkel i Dagen i dag. KrF er jo et parti som har slått følgende fast i sitt partiprogram: «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har djupe røtter i tro og tradisjon. Og familien er den mest grunnleggande fellesskapet i samfunnet»
Jeg er ikke av dem som har noe med å fordømme andre. Selvsagt respekterer jeg Sandberg og Bekkevold som mine medmennesker. Uenig eller enig i deres gjøren og laden rokker ikke ved min holdning. Som gammel Telemarking har jeg spesielt fulgt Bekkevolds politikerkarriere. Og opplever ham som en meget dyktig politiker både for KrF og for samfunnet. Men her synes jeg han trampet litt i klaveret. Og det er neimen meg ikke helt greit. For KrF-stemplet følger vel egentlig Bekkevold hvor han enn befinner seg? For sikkethets skyld: Mitt standpunkt her har ikke noe å gjøre med mitt syn på enkjønnet vigsel. Igjen slår jeg fast at jeg med mitt ekteskapssyn respekterer at andre kommer til andre resultater.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
KrF er jo et parti som har slått følgende fast i sitt partiprogram: «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har djupe røtter i tro og tradisjon. Og familien er den mest grunnleggande fellesskapet i samfunnet»
Jeg er ikke av dem som har noe med å fordømme andre. Selvsagt respekterer jeg Sandberg og Bekkevold som mine medmennesker. Uenig eller enig i deres gjøren og laden rokker ikke ved min holdning. Som gammel Telemarking har jeg spesielt fulgt Bekkevolds politikerkarriere. Og opplever ham som en meget dyktig politiker både for KrF og for samfunnet.

Selv om jeg både sympatiserer med deler av AP`s politikk og nikker gjenkjennende til noen viktige veivalg hos FRP , og gjerne også bifaller gode forslag fra SP, har jeg , etter en samlet vurdering allikevel valgt å stemme KRF ved mange stortingsvalg.

Så langt.

Noen av årsakene er selvsagt såkalte verdisaker som f,eks partiets  livsvernslinje i abort saken , hjelp til u land – og f,eks kampen for det tradisjonelle ekteskapet – i tilegg kommer naturligvis en samlet vurdering av partiets politikk.

Samtidig vokser det frem en ny generasjon politikere som har andre prioriteringer og som gjør politiske veivalg som tydeliggjør andre perspektiver. I så måte er utviklingen i KRF  et resultat av tilsvarende utvikling i andre partier.

De utålmodige, forståelig nok, står bak og presser.

Fra mitt hjemfylke har jeg blant annet valgt å stemme på KRF politikere fordi jeg har hatt tilitt til dem som til enhver tid har vært partiets førstekandidat.

Slik også med Krf`s utmerkede stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold,som nå er inne i sin tredje periode på Stortinget. Han er utdannet prest, er familiepolitisk talsmann i KRF , og har etter mitt skjønn gjort et troverdig og tillitsvekkende arbeid for KRF.

Samtidig , de siste årene, også i KRF,  har det vokst frem en stadig større aksept for likekjønnede ekteskap, selv om dette ennå ikke har vært offisiell politikk.

På KRF`s grunnplan, i velgermassen, har oppslutningen om ekteskap mellom en mann og en kvinne, vært stor, selv om andelen som aksepterer likekjønnede ekteskap utvilsomt har vokst - og spesielt blant yngre velgere.

KRF har gjennom hele sin historie valgt å fastholde forståelsen av ekteskapet som institusjon for en mann og en kvinne. Både i forhold til partnerskapsloven i 1993 og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008, (Fremmet av de rødgrønne) har KRF stått fast på det tradisjonelle ekteskapets side.

Men , trolig har det endelige  bruddet med KRF`s politikk på dette området nå funnet sted.

Ikke offisielt og ikke vedtatt av partiets besluttende organer, men allikevel i praksis.

Årsaken er at nettopp KRF`s familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold, i egenskap av prest (som privatperson) har viet KRF`s  Mona Høvseth (privat person) kommunikasjonssjef i KRF, til en annen kvinne, og Bekkevold uttrykker begeistring på sin Facebookside over hendelsen.

Men, etter mitt skjønn, i denne spesielle saken, kan personlige preferanser og den enkeltes personlige overbevisning i praksis ikke skilles fra utøvelsen av partiets KRF`s politikk , og symbolikken som ligger i den omtalte vielsen kan ikke undervurderes  overfor ganske store deler av det som tradisjonelt har vært grunnfjellet i KRF. 

Av de virkelig tunge symbolsakene, de som skiller KRF fra alle andre, gjenstår i praksis bare spørsmålet om abort, og partiet var , sammen med enkeltpersoner fra SP , det eneste som hevet stemmen i spørsmålet om legalisering av tvillingabort.

Så selv om mye tyder på at partiets livsvernslinje fortsatt står relativt fast, begynner det også der å slå litt sprekker i kantene. Et stikkord er yngre KRF politikeres omfavnelse av utrykket såkalte «trygge aborter for sårbare kvinner»( I utviklingsland).

Også i KRF er det (Unge)stemmer som bifaller dette argumentet, selv om de så lang ennå ikke har vunnet gehør for en bred debatt om dette ennå.

Derfor, og det jo slett ikke sikkert at KRF fortviler over en tapt stemme fra en mangeårig velger som meg, og kanskje jeg heller ikke tilhører fremtidens (KRF) velgermasse, selv om jeg fortsatt er relativ ung – så er det slett ikke sikkert at jeg ved neste stortingsvalg støtter KRF.

For nå er det noen som har tråkka over og KRF begynner faktisk å ligne på forbausende mange andre partier.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere