Jan Christian Kielland

Kirkefagsjef
23

Åpne kirker i Hamar bispedømme

Ola Ødegård deler mange gode refleksjoner rundt åpne kirker i Vårt Land 3. august. Han etterlyser også mer informasjon om kirkene i Hamar bispedømme, og dette vil vi gjerne bidra med.

Publisert: 10. aug 2018

Først vil vi gjerne understreke at det aldri tas betaling for inngang til gudstjenester, gravferder eller vielser i Den norske kirke, og at det alltid må være et mål å fjerne det som hindrer mennesker fra å besøke en kirke – enten det er fysiske, økonomiske eller sosiale stengsler.

I Hamar bispedømme jobber vi kontinuerlig for flere åpne kirker. Per i dag er rundt 70 av kirkene i bispedømmet åpne gjennom deler av året. Noen få steder er kirken som hovedregel åpen hele året gjennom. Dette gjelder blant annet Elverum kirke. De besøkende til kirkene kan deles i tre hovedgrupper: Lokalbefolkning, turister og pilegrimer. Særlig sistnevnte gruppe har de siste årene utfordret kirker langs pilegrimsledene til å være mer åpne, og bispedømmet har jobbet strukturert for at dette skal la seg gjøre.

Begrensningen i arbeidet med åpne kirker er at man i hovedsak er avhengig av frivillighet eller andre løsninger. Kommunene er forpliktet til å finansiere kirkelig arbeid lokalt, men ikke spesifikt forpliktet til å finansiere åpne kirker utenom gudstjenester og kirkelig handlinger. Størrelsen på kommunenes bidrag til kirkelig arbeid varierer fra sted til sted, og de fleste steder gir ikke midlene rom for å lønne kirkeverter.

I mange kirker gjør frivillige en stor innsats med å være vakt noen timer hver måned eller gjennom sommeren. Andre steder finner man løsninger som sikrer at kirken er noe åpen: Organisten låser opp kirken når hun øver, kirkegårdsarbeideren når han steller kirkegården, og presten setter seg i kirken for å skrive preken og åpner kirkedøra. Atter andre steder holdes kirken åpen uten vakt, i tillit til at besøkende respekterer rommet. Erfaringene med dette er gode, og samtidig krever en slik ordning grundig risikovurdering og tiltak for å hindre skader og tyveri.

I en del kirker i Hamar bispedømme tas det betalt for inngang utenom gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette gjelder alle blant annet stavkirkene, Hamardomen på Domkirkeodden og Våler kirke. Ofte inkluderer billetten guiding, ved at kirkeverten bidrar med dette. Alternativene vil dermed i de fleste tilfeller ikke være om det skal være gratis eller betaling for kirkebesøk om sommeren, men om kirken skal være stengt eller være åpen med inngangspenger.

Hamar bispedømme vil fortsette å arbeide for flere åpne kirker, både for lokalbefolkning, for pilegrimer og for turister. Dersom sommerens oppmerksomhet om inngangsbetaling til kirkene bidrar til at flere kan tenke seg å være frivillig kirkevert noen timer i løpet av måneden eller sommeren, er ingenting bedre enn det.

Jan Christian Kielland

Kirkefagsjef i Hamar bispedømme

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Kirken og mammon: Ja takk begge deler

Publisert 9 måneder siden

Jeg velger å kommentere rent prinsipielt; ikke primært ang. Hamar bispedømme. Å måtte bli avkrevet betaling for å komme inn i Jesu Kristi kirke er en gedigen skam. Den som ikke har penger og famlende søker det hellige vigslede rommet hvor man ønsker et møte med troens kilder risikerer å bli nektet adgang i Herrens hus. Mens den betalende turisten som primært ønsker en kulturell input på sin ferietur slipper inn småpratende og fotograferende inn i det samme hellige rommet. 

At kirkens administrative og prestelige ledelse selv aktivt endrer dens identitet til museum den tiden det ikke foregår Gudstjeneste er ikke bare tragikomisk, men uttrykk for identitetsmessig schizofreni. Det er uttrykk for ren overfladiskhet og desto verre avslører det manglende kontakt med de kilder de er satt til å forvalte. Det kan faktisk se ut til at troen også her har blitt redusert til ideologi. Om noen måneder, så nærmer vi oss markeringen av Guds inkarnasjon; Jesu fødsel. Den viktigste begivenhet i universet. For å markere denne unike begivenheten inviteres folk også inn til julekonserter i flere kirker. Forståelig nok. Men her er billettprisen desto enda dyrere. 

Kirkens enøyde administrasjoner ødelegger for de som faktisk ER kirke og dermed reellt eier kirken. 

Dvs alle de døpte.

3 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

188 innlegg  1189 kommentarer

Når lovsangen og julekrybben koster penger.

Publisert 9 måneder siden
Jan Christian Kielland. Gå til den siterte teksten.
Først vil vi gjerne understreke at det aldri tas betaling for inngang til gudstjenester, gravferder eller vielser i Den norske kirke, og at det alltid må være et mål å fjerne det som hindrer mennesker fra å besøke en kirke – enten det er fysiske, økonomiske eller sosiale stengsler.

Er det virkelig betryggende når innleggsforfatteren må presisere  at det aldri tas betalt for inngang til gudstjenester, gravferder eller vielser ?

Prinsippielt er dette , inngangspenger for å gå i kirken, uansett tidspunkt eller hendelse, helt forkastelig etter mitt skjønn.

Trolig finnes det f,eks en god del mennesker og familier som gjerne skulle ønsket å delta ved en eller  flere av årets julekonserter i kirken, men som må avstå fordi de mangler penger. 

Men, kanskje den kirkelige ressursforvaltningen har kastet et skråblikk mot kommunikasjonsdirektøren i Kirkerådet, hun som for et par år siden brant av en kvart million kroner på en satirisk reklame ved juletider - for at folk skulle reflektere mer over sitt eget unødvendige forbruk.

Slik at en stakkars utsultet raka fant, som tilfeldigvis hadde forvillet seg til kirkerådets dør og banket på og pent anmodet om en slant i vinterkulda, fikk til svar at nå fantes det dessverre ikke mere penger.Beklager så mye.

De var brukt på satire.

 

2 liker  
Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Musikere må jobbe gratis!

Publisert 9 måneder siden

Det skulle jo bare mangle at musikere og sangere stiller opp gratis. De trenger da ikke å kjøpe mat eller betale husleie...

Håper dere også mener at snekkere, blikkenslagere, elektrikere, osv. som gjør et arbeid i kirken skal gjøre dette gratis. De fikser jo på Guds hus...


Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Thyve

Publisert 9 måneder siden

Nå er ikke kirken en konsertsal. Kirken er Guds hus. Man trenger ikke musikere her som fordrer billetter av den som skal til Gudstjeneste, messe og bønn. Så vidt jeg vet blir organisten og de kirkeansatte allerede betalt. Snekkere, blikkenslagere, elektrikere, etc arbeider ikke under Gudstjenesten; de får betalt av det offentlige når det er behov for deres tjenester pga av utbedringer i kirkerommet. 

Å kreve billetter av den som vil inn i det vigslede kirkerommet for bønn og aktiv hvile er faktisk helt uakseptabelt. Kirken er et nødvendig unntaksrom. Ikke et samfunnshus og museum.1 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere