Sigmund Svarstad

47

Lettvint om Gud?

Jesus og hans samtidiges ulike guds-, livs- og menneskeforståelse mer enn antyder at de tolker den bibelske kosmogoniens forutsetning – «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» – forskjellig.

Publisert: 10. aug 2018 / 189 visninger.

I likhet med Espen Ottosen synes også jeg at det er interessant å vurdere forholdet og sammenhengen mellom teologi og naturvitenskap. I sitt innlegg i VL 9. august skriver E. O.: «Realiteten er at mange opplever at evolusjonslærens budskap står i konflikt med budskapet om Gud som skaper. Og en slik konflikt må løses. Den kan løses ved å forkaste enten Guds eksistens eller evolusjonslærens sannhet.»

Forkastes «evolusjonslærens sannhet», er det viktig å være klar over at vår tids vitenskap ikke er en «tro», men en metode. Metoden forutsetter ingen aksiomatisk eller udiskutabel sannhet, men en arbeidshypotese eller gjetning. Metodens slutninger eller «sannheter» er følgelig også diskutable. Forkastes Guds eksistens, er det like viktig å være klar over at Bibelens skapelsesberetning er en kosmogoni. En utledning – til hel(het)lig kausalitets-, livs- og menneskeforståelse – av forholdet og sammenhengen mellom alle og alt av levende og dødt i rom og tid som følge av samvirket mellom det færrest mulige antall kosmiske element. Kosmogoniens elementer inngår «verdensanskuelsens» forutsetning.

I håp om å kunne bidra til å løse konflikten, er jeg langt om lenge kommet til at det er mer formålstjenlig å fokusere på det de stridende partene er enige om enn det de er uenige om. Både de som tror og ikke tror at Gud eksisterer, er enige om at universet må oppstått ved en historisk (engangs)hendelse i mer eller mindre fjern fortid. Begge parter er følgelig skjønt enige om at universet ikke er tidløst eller evig. Begge parter er også enige om at «noe» har eksistert før nevnte engangshendelse. For de som tror, er dette «noe» også enestående. Nærmere bestemt Gud – den allmektige! Ifølge de som ikke tror på Guds eksistens, er dette «noe» en makeløs singularitet. Nærmere bestemt en ufattelig stor og homogen energimengde. Innestengt i et like ubegripelig lite rom. Et slags omnipotent intet – spør du meg!

Med unntak av at den ene må ha opphørt å eksistere etter Big Bang, er likheten mellom de to makeløse eller enestående «guddommelige» entitetene iøynefallende. Noe tankekors ser da heller ikke Guds fravær i evolusjons-, relativitets- og Big Bang-teoriens forutsetninger – til universell kausalitets-, livs, og menneskeforståelse – ut til å representere. I tanke ord og gjerning ei heller for de som ikke oppfatter Gud som en tidløs kosmologisk treenighet – slik Jesus gjorde.

Han som fremholdt at også livet er evig – at han alltid er til – og at alle som tror på han, vil innse og erkjenne dette. Jesus og hans samtidiges ulike guds-, livs- og menneskeforståelse mer enn antyder at de tolker den bibelske kosmogoniens forutsetning – «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» – forskjellig. Flere av Jesu utsagn mer enn antyder at han – i motsetning til sine samtidige av sakkyndige, og folk flest – oppfatter Bibelens grunnsetning som et hel(het)lig uttrykk for at Gud er universets og livets evige opprettholder og fornyer.

Om jeg forstår Jesus rett, er Gud noe som virker til at himmelen og jorden – to universelt komplementære størrelser – som ikke under noen omstendigheter kan reduseres til en størrelse. Ei heller ingen. Slik betraktet samsvarer Bibelens grunn- eller forutsetning i hovedsak og grunnprinsipp med den euklidske geometriens: «Helheten er større enn delen». – Også når delen er lik summen av delene m.a.o.

At det til enhver målbar størrelse i rom og tid alltid finnes en komplementær størrelse, er Heisenbergs usikkerhetsrelasjon et vitenskapelig uomtvistelig bevis for. Også for at de to målbare størrelsene forholder seg til hverandre på en måte som gjør at det umulig å bestemme begge helt nøyaktig samtidig.

 

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Gud er en makeløs singularitet.

Publisert 4 måneder siden
Sigmund Svarstad. Gå til den siterte teksten.
Ifølge de som ikke tror på Guds eksistens, er dette «noe» en makeløs singularitet

Universets startpunkt kan være stoppen på en retraksjon - som igjen kan være en del av en evig (i den grad vi er i stand til å forstå hva begrepet "evig" referer til) pulserende bevegelse.

Eller, det som for oss er "en makeløs singularitet", kan være noe som vi mennesker tilskriver egenskapene til et objekt med menneskelige egenskaper; allmektig,  hevngjerrig, kjærlig, lovgivende, kjærlighetskrevende (pluss andre egenskaper som de hellige skrifter tilskriver sine respektive monoguder).

Eller, og mer sannsynlig, denne "makeløse singulariteten" har et opphav og egenskaper som vi mangler kunnskap til, og sikkert også sanseapparat og forståelseskategorier for, å kunne beskrive. 

2 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Sigmund Svarstad. Gå til den siterte teksten.
Om jeg forstår Jesus rett, er Gud noe som virker til at himmelen og jorden – to universelt komplementære størrelser – som ikke under noen omstendigheter kan reduseres til en størrelse. Ei heller ingen. Slik betraktet samsvarer Bibelens grunn- eller forutsetning i hovedsak og grunnprinsipp med den euklidske geometriens: «Helheten er større enn delen». – Også når delen er lik summen av delene m.a.o.

Forfriskende tanker!  Om vi troende kan klare å tenke litt utenfor den tradisjonelle religiøse boksen, vil vår forståelse bli mer seriøs.  Det blir inspirerende Gudsbevis som styrker egen tro.  


1 liker  
Kommentar #3

Sigmund Svarstad

47 innlegg  123 kommentarer

Forfriskende tanker

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Flere av Jesu utsagn mer enn antyder at han – i motsetning til sine samtidige av sakkyndige, og folk flest – oppfatter Bibelens grunnsetning som et hel(het)lig uttrykk for at Gud er universets og livets evige opprettholder og fornyer.

Takk Daniel - men for meg var det siterte «innfallet» mest forfriskende...

Siste innlegg

Et barn er dødt i Betlehem
av
Frøydis Indgjerdingen
11 minutter siden / 10 visninger
Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 6 timer siden / 381 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 121 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 271 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 120 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 126 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 11 timer siden / 322 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77472 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43499 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34864 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27832 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22453 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22156 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20062 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19069 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 271 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 120 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 126 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 178 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 394 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 147 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 127 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 237 visninger
Les flere

Siste innlegg

Et barn er dødt i Betlehem
av
Frøydis Indgjerdingen
11 minutter siden / 10 visninger
Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 6 timer siden / 381 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 121 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 271 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 120 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 126 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 11 timer siden / 322 visninger
Les flere