Lederartikkel Vårt Land

Hender og andre fristelser

Beskyldningen om at konservative norske muslimer ikke takler å berøre kvinnehender er dypt usaklige.

Publisert: 10. aug 2018

Denne uken har vi fått nok et eksempel på at saker som handler om religion fort blir gjort større enn de er. Onsdag fortalte vi om den muslimske lærervikaren som ikke ville håndhilse på sine kolleger, og som derfor ikke fikk tilbud om forlengelse av engasjementet. Det er viktig å understreke at alle slike saker er individuelle. Det blir derfor feil av Vårt Land å mene noe om skolens håndtering. Det er også viktig å understreke at svært mange muslimer gjerne håndhilser på en av det motsatte kjønn.

Saken egner seg likevel til en debatt om situasjonene der religionen får konsekvenser for yrkesutøvelse. Det overordnete prinsippet bør være fleksibilitet så langt det er mulig. I et flerkulturelt samfunn behøver det for eksempel ikke bare være én akseptert måte å hilse på. Å høflig legge hånden på brystet som hilsen er en variasjon vi bør lære oss å leve med. Vi gir vår fulle støtte til likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som påpeker at det er mange måter å behandle kolleger med respekt på.

Debatten gir oss mange eksempler på lav kompetanse om religion og kultur. Muslimer som praktiserer religionen på en konservativ måte viser til en hadith som forteller at profeten Muhammed ikke ville berøre kvinner han ikke var i familie med. I motsetning til hvordan enkelte tolker det, handler hilsevegringen først og fremst om troskap mot budet i denne hadithen. Beskyldningen om at konservative norske muslimer ikke takler å berøre kvinnehender er dypt usaklige.

Også den vestlige flertallskulturen forbinder deler av kroppen med seksualitet. Det er for eksempel akseptert at menn har bar overkropp i noen sammenhenger, men mindre akseptert at kvinner har det samme. Betyr det at vestlige menn reduserer kvinner til seksualobjekter av den grunn? At man ikke tåler å se en kvinnes bryster – slik man utmerket tåler i andre kulturer?

Vi forsvarer ikke berøringsforbudet noen muslimer praktiserer. Poenget med eksemplet er å vise at latterliggjøring av mennesker med andre normer og grenser enn ens egne, er fordummende og etnosentrisk. I realiteten handler dette spørsmålet om sosial tilpasning, noe vi ikke kan regulere skriftlig. Med raushet og respekt kan svært mange situasjoner løses på gode måter.

Først publisert i Vårt Lands papirutgave, 10. august 2018.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

For god ordens skyld:

Publisert 9 måneder siden

Ang. fristelser relatert til det å håndhilse:

Vedkommende som ikke fikk forlenget vikariatet sier selv eksplisitt i Dagsavisen: "Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det, forklarer han."

For øvrig mener jeg i likhet med VL at vi må forholde oss til den virkeligheten vi befinner oss i; det er sågar både utviklende og inspirerende. Ja, med raushet og respekt kan svært mange situasjoner løses på gode måter. Poenget må være om vi alle i praksis viser respekt. Man kan vel så godt vise respekt gjennom andre kulturelle hilsemåter. Så vidt jeg kan se, så har ikke denne vikaren opptrått krenkende eller nedlatende; men han har blitt oppfattet slik når han har valgt andre hilsemåter enn det vi tar for gitt i vår kultur. Nå er det vel heller ikke denne vikarlærerens ansvar alene hvordan enkelte velger å oppfatte ham?

Til slutt ang. ressursbruk: Man burde heller bruke desto mer tid og ressurser der det virkelig er behov. Nå er det som kjent ikke helt uvanlig at mobbing og utfrysing er fenomener som rammer både kvinner og menn på arbeidsplassen; hvilket er både destruktivt og direkte helsefarlig: Liv blir ødelagt. Klikkmiljøer kan dominere; noen snakker bak ens rygg, man kan bli latterliggjort, bli utsatt for gjentagende "nålestikk", fleipet med på en respektløs måte, bli utsatt for sarkasmer og ironi, utfryst og stemplet. Alt over tid. Ca 5% oppgir at de  har blitt utsatt for, er blir utsatt for, mobbing på arbeidsplassen. Men dette er mindre konkret, langt vanskeligere og problematisk å ta fatt i enn dette ene praktiske ang. hilsemåte. Det blir nemlig den enes fortelling mot de andres. Man står altså svært svakt også her hva gjelder det å bli trodd: Ergo øker risikoen for forverring desto mer for mobbeofferet.

Kommentar #2

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

Her er det forskjellen - som er forskjellen

Publisert 9 måneder siden

Det er ikke mannens måte hilse på som er temaet eller problemet, men det at han håndhilser på menn og ikke på kviner. Han gjør en distinkt forskjell på menn og kvinner. Han diskriminerer kvinner. 

Derfor er det mer enn merkelig at liberale og genuint likestillingsorienterte medier og også selveste likestillingsombudet, dog hjelpeløst, prøver å relativisere også denne kulturkonflikten. Mannen forakter åpenbart det som generasjoner av kvinner – og også mange menn har kjempet fram. Dette er en viktig norsk verdi som vi er særlig stolte av.

Her bør det slett ikke være et alternativ at det er vi som skal forstå og respektere en annen kultur og tradisjon. Det er den fremmede, han, som så til de grader ikke verdsetter noe av det beste i vår kultur, som må tilpasse seg. Naturligvis. 

Gjør han ikke det, må både han og vi akseptere det åpenbare – at han ikke passer inn i vårt samfunn. Av og til bør virkeligheten, de faktiske omstendighetene overgå selv den mest inngrodde og til tider latterlige identitetsideologien.

2 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Her bør det slett ikke være et alternativ at det er vi som skal forstå og respektere en annen kultur og tradisjon. Det er den fremmede, han, som så til de grader ikke verdsetter noe av det beste i vår kultur, som må tilpasse seg. Naturligvis. 

Gjør han ikke det, må både han og vi akseptere det åpenbare – at han ikke passer inn i vårt samfunn. Av og til bør virkeligheten, de faktiske omstendighetene overgå selv den mest inngrodde og til tider latterlige identitetsideologien.

Men å hilse på andre kristne under en gudstjeneste, være seg både menn og kvinner, finner du kleint. Her smekker du deg selv på munnen.

1 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Bit for bit vinner islamistene frem med sin politisk-religiøse intoleranse og det er vår kultur og våre skikker som settes i skammekroken dersom vi vil sette foten ned og markere grenser for hva vi kan godta. Det er vi som skal integreres, ikke den fremmede med sin menneskefientlige og kjønnssegregerende religiøse tvangsforestillinger. Leverpostei, pølser, svinekjøtt, alkohol og julebord, svømmeundervisning  med forheng mellom jenter og gutter, bønnerom, bønnerop ,håndhilsningsvegring, urenhet, barn som faster seg syke, sosialreligiøs  kontroll, tildekking og religiøs uniformering, tvangsgifting, paralellsamfunn med egne lover, den troende mot den vantro. Haram ditt og halal datt. Barnehijab som startpunkt og niqab og burka som endestasjon er deres ideal. 

Og kristne som mener jorden er 6000 år gammel blir kjeppjaget som samfunnsfiender.

Og de tolerante skammer seg ikke for at dette skal få bre om seg i det offentlige rom ? Hvilken sjanse har vår kultur med slik toleranse for denne fanatismen  som har sin rot i islam? Tror de at det blir mindre av det ved å legge seg under og sanksjonere deres intoleranse og deres totalitære  gudssanksjonerte menneske-og samfunnssyn? Er det noe som tyder på det? Hvilke sjanser har gitt de av våre nye landsmenn- og kvinner som har flyktet fra intoleransen i islam- for bare å oppleve at vårt samfunn står i knebøy selv- for denne intoleransen a la Islam.net.

Hatprat? Jeg tror ikke det. Meget reell og opplyst  bekymring for utviklingen. Våre politikere og religiøse ledere er hovedproblemet. De nekter å ta noe reelt  oppgjør med intoleransen -og har dermed latt  den  få solid fotfeste. Noe annet kan de heller ikke gjøre- uten å miste ansikt for hva de har stelt i stand: At de har latt de mest ekstreme i islam få regjere grunnen alene- uten motstand.           

      

2 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

En splittende kile i norsk kristen identitet

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Og de tolerante skammer seg ikke for at dette skal få bre om seg i det offentlige rom ? Hvilken sjanse har vår kultur med slik toleranse for denne fanatismen  som har sin rot i islam? Tror de at det blir mindre av det ved å legge seg under og sanksjonere deres intoleranse og deres totalitære  gudssanksjonerte menneske-og samfunnssyn? Er det noe som tyder på det? Hvilke sjanser har gitt de av våre nye landsmenn- og kvinner som har flyktet fra intoleransen i islam- for bare å oppleve at vårt samfunn står i knebøy selv- for denne intoleransen a la Islam.net.

Hatprat? Jeg tror ikke det. Meget reell og opplyst  bekymring for utviklingen. Våre politikere og religiøse ledere er hovedproblemet. De nekter å ta noe reelt  oppgjør med intoleransen -og har dermed latt  den  få solid fotfeste. Noe annet kan de heller ikke gjøre- uten å miste ansikt for hva de har stelt i stand: At de har latt de mest ekstreme i islam få regjere grunnen alene- uten motstand.

Det er lenge siden jeg skjønte at konservative kristne muligens var den eneste koherente kultur som kunne stå i mot islamiseringen av vesten. Men, da må konformiteten overskrides med nasjonalforståelse og følelse av takknemlighet for landet, som tross splittelser i kristenheten, har lagt grunnlaget for den friheten vi har i dag. Et bevisst prosjekt som samler oss om landet ledet av kristen etikk, da snakker jeg ikke om den politiseringen av eksempelvis tidligere statskirke, men kristen etikk bygget på skriften og Guds direkte ledelse gjennom sin ånd, blir slik jeg ser det, den eneste rest av nasjonale krefter som kan stå imot og bevare landet under et norsk kulturregime.

Landet har gitt etter for venstrekrefter, som strekker sine fangarmer inn i alle politiske partier, og som ender opp med en utvannet relativistisk moraldogmatikk, som er strake motsetningen til kristen konservatisme.

Skal vi ha Gud med oss må skillet mellom den moralske fordervelse som skjer, og den kristne "grunnstammen", bli så tydelig for de kristne at deres avstandstagen samler dem mot degenereringen av landets moral, og dermed dets integritet og styrke til å stå imot 

Men er det mulig å forene landet under Gud, med så store sprik i kristenheten, som f.eks vises her på VD?

Kommentar #6

Arne Danielsen

323 innlegg  5691 kommentarer

:)

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men å hilse på andre kristne under en gudstjeneste, være seg både menn og kvinner, finner du kleint. Her smekker du deg selv på munnen.

He-he. Nei, slett ikke. I mitt tilfelle er det ingen diskriminering. Jeg gjøre ikke forskjell hverken på jøde eller greker. By the way. That's the question. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere