Greta Aune Jotun

149    1131

Å bekjenne andres synder

Publisert: 9. aug 2018 / 630 visninger.

Hvem har rett til å bekjenne andres synder? Fariseeren i templet bekjente ikke egne synder, men den andre tempelbesøkende sine synder. Etter som fariseeren ikke var feilfri selv - han hadde faktisk en "bjelke i øyet"; den andre bare en "flis" - burde han først bekjent egne synder - og i stedet for å påpeke den andres, ha takket fordi den andre også bekjente sine feil. Det var ingen kjærlig formaning hos fariseeren, men hovmodig omtale - og: Takk fordi jeg er bedre enn den angrende ved døren! - noe han altså ikke var.

Det er også noen her på Verdidebatt som går ut med navn på personer de mener gjør urett. Og ja, det kan tenkes at Gud i denne tid må bruke mennesker som ikke selv er renset i Kristi blod til å påpeke andres levemåte. Men så bør også bekjennerne av andres synder, ydmyke seg under Guds veldige hånd og erkjenne egen synd. Erkjenne at de fornekter Gud. Erkjenne at de fornekter Kristus. Erkjenne at de lever som om Hans Ord ikke lenger har autoritet. Osv. Da først har de "rett til" å formane andre. For, om man skulle ha gradert synder - finnes det da noen større synd enn å fornekte at Gud lever - og at Kristus døde og oppsto for å frelse de som vil ta imot Ham?

Paulus forkynte i et av brevene sine at det var nødvendig å formane kristne som hadde veket av fra Sannheten = Kristus; ja, formane, irettesette og trøste. Men det må skje av kjærlighet - dvs. ønsket om at synderne skal vende om så de får del i det evige livet hos Gud, ikke med tanken å opphøye seg selv.

Måtte vi alle be Den Hellige Ånd vise oss våre egne synder - til anger og bekjennelse, og så kan vi formane andre til omvendelse og tro, noe som er en kristens plikt.

 

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1870 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Her sitter du etter mitt syn som observatør i Tempelet under loven og den gamle pakt. Ingen var vel renset i Jesu blod da?

Jesu blod har tatt bort vår synd, den er ikke for Guds åsyn mer. Vi er ikke under loven, men under nåden. Men vi må fortsatt slite med vårt syndige kjød, men det har Gud korsfestet, begravet og tilintetgjort....da er det ikke for hans åsyn mer, han ser oss bare i den gjerning Kristus har gjort for oss av bare nåde....selv om vi også kan være som fariseeren.2 liker  
Svar
Kommentar #2

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Her sitter du etter mitt syn som observatør i Tempelet under loven og den gamle pakt. Ingen var vel renset i Jesu blod da?

Du har misforstått hva jeg ville med innlegget. 

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1870 kommentarer

Misforstått?

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
så kan vi formane andre til omvendelse og tro

Hvordan kan noen formanes til omvendelse?

Jeg trodde det var de troende som måtte formanes, i alle fall sier Paulus det.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13830 kommentarer

Avstandsbedømmelse (veket bort)

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Paulus forkynte i et av brevene sine at det var nødvendig å formane kristne som hadde veket av fra Sannheten = Kristus; ja, formane, irettesette og trøste.

Ja, Paulus hadde mye på hjertet. Men som han selv sier det hos Rom.7.14 at han bare var av kjøtt og blod og solgt til slave under synden og konkluderer videre fra v18: 

For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.
Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder: 

Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,
men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.
Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?

I Rom.8. kommer han på å instruere: De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det.

Å vike fra sannheten mener nok Paulus er en selvfølge, Rom.8.14: Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Og Rom.7.14 Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden.

Paulus er mer håpefull når det gjelder fremtiden hos Rom.8.18f.

Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

Det er nok i disse ordene avstanden mellom sannhet og omvendelse ligger, man kan ikke gjøre noe med dette selv, for jeg mener det er utenkelig å gå ut av forgjengeligheten når Gud har lagt oss dit fordi han har villet det slik.

Det er da ikke lengre mellom Sannheten = Jesus og oss, enn det er mellom oss og Sannheten?

Joh.6.45-46: Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Dette øyeblikket hvor man skal se ham kommer først på oppstandelsens dag for de som har tid til å vente. Avstanden blir da betraktelig mindre.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Ingen som tar poenget med innlegget? Er det greit å bekjenne andres synder?

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1870 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Det er også noen her på Verdidebatt som går ut med navn på personer de mener gjør urett. Og ja, det kan tenkes at Gud i denne tid må bruke mennesker som ikke selv er renset i Kristi blod til å påpeke andres levemåte. Men så bør også bekjennerne av andres synder, ydmyke seg under Guds veldige hånd og erkjenne egen synd. Erkjenne at de fornekter Gud. Erkjenne at de fornekter Kristus. Erkjenne at de lever som om Hans Ord ikke lenger har autoritet. Osv. Da først har de "rett til" å formane andre. For, om man skulle ha gradert synder - finnes det da noen større synd enn å fornekte at Gud lever - og at Kristus døde og oppsto for å frelse de som vil ta imot Ham?

Hva er det egentlig du vil si med dette?

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13830 kommentarer

Du tok vel ikke heller Paulus sitt poeng?

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ingen som tar poenget med innlegget? Er det greit å bekjenne andres synder?

Det har vel kanskje noe den ene flisen, mot den usynlige bjelken? 

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3973 kommentarer

Hva, hvor hvem ?

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Det er også noen her på Verdidebatt som går ut med navn på personer de mener gjør urett. Og ja, det kan tenkes at Gud i denne tid må bruke mennesker som ikke selv er renset i Kristi blod til å påpeke andres levemåte.

Dette er en halvkvedet vise som ikke er så lett å forholde seg til. Kanskje jeg er litt tungnem, men poenget var vanskelig få fatt på, utenom dette med å bekjenne andres synder.  Og det er jo en selvfølge at vi ikke har noen rett og plikt til.

Er det kanskje å påpeke andres synder du mener ?

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  67 kommentarer

Å bekjenne andres synder.

Publisert 3 måneder siden

Takk for en fin og viktig artikkel! Desverre er mange kristne mere opptatt av andres feil, og glemmer bjelkene i eget liv. Det har skadet kristendommen, selv om de mener de går Guds ærend. Men dommen hører Herren til, og det er det mange som glemmer !!

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  67 kommentarer

Å bekjenne andres synder.

Publisert 3 måneder siden

Det er ikke mulig å ikke forstå ditt anliggende, som er veldig viktig. I tilfelle man ikke vil forstå, obør du la dem leve i sine egne tankeverdener. 

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Njål Kristiansen

148 innlegg  20565 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke mulig å ikke forstå ditt anliggende, som er veldig viktig. I tilfelle man ikke vil forstå, obør du la dem leve i sine egne tankeverdener. 

Anliggendet er kjærligheten. Om hvordan vi skal elske hverandre slik Jesus elsket oss, og det nagende spørsmål om vi får nok tilbake, er noen bedre enn andre på å gi kjærlighet? Er det et nullsum-prosjekt? Jeg regner med at det viktige her blir å utvikle sin egen forståelse av dette ellevte bud slik at man vet at man både gir og får, og ikke er så opptatt av om det går litt frem og tilbake så lenge det til slutt ender i Guds nåde. Slike fabuleringer er blandt livets mer spennende reiser. Kall det gjerne en reise ut i det ukjente, ut i mysteriene, uten mål og kanskje uten ende. Et spennende emne det er skrevet mye om men hvor refleksjon er viktigere enn å skrive om det. Væren i seg selv, kjærlighet i seg selv. Dagene går raskt om man har slikt å tenke på. 

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3973 kommentarer

Forstå det den som kan

Publisert 3 måneder siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Desverre er mange kristne mere opptatt av andres feil, og glemmer bjelkene i eget liv. Det har skadet kristendommen, selv om de mener de går Guds ærend. Men dommen hører Herren til, og det er det mange som glemmer !!

Her må du også være mer konkret i dine refleksjoner. Isolert sett er det ikke vanskelig å være enig i hovedprinsippet her.  

Hovedinnleggets mangel , er å være mer konkret.  Det er forskjell på sur og negativ kritikk mot andre, mot dette å påpeke andres overtramp i den gode hensikt. Selv Paulus var jo ikke redd for å kritisere andre når det var behov for det. Det var til og med nødvendig.

Jeg mener at hovedinnlegget her er for kryptisk og generelt til å kunne forstå det, selv om en vil.

3 liker  
Svar
Kommentar #13

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3973 kommentarer

Oppklaring

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Du har misforstått hva jeg ville med innlegget.

Men da er det vel din jobb å avklare dette ?

3 liker  
Svar
Kommentar #14

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men da er det vel din jobb å avklare dette ?

Du vil jeg skal navngi de som gjerne skriver om andres synder, men som selv ikke tror på Gud/Kristus? Hvis du har fulgt med på dette forumet noen år, bør du finne eksempler.


Svar
Kommentar #15

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
utvikle sin egen forståelse av dette ellevte bud

Ingen behøver å "utvikle sin egen forståelse" av nestekjærlighetsbudet, gitt oss av Bibelens Gud allerede i GT, og som er så tydelig forklart gjennom store deler av NT, at enhver som leser burde forstå hva det handler om - sammenfattet slik: elske hverandre i gjerning og sannhet. (ikke med ord/tunge, slik det er advart mot, men mange gjør - og som  da kan komme til å fornekte sannheten for å være "hyggelig"). All kjærlighet starter med det 1. bud - å elske Gud/Guds Ord, da ønsker man også å elske sin neste - i forhold til hva Guds Ord sier er kjærlighet, ikke hva mennesket føler er kjærlighet. (noen føler faktisk det er kjærlighet til Gud og ta livet av de som ikke tror som dem o. a. - jf. Koran-troende muslimer).

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Njål Kristiansen

148 innlegg  20565 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ingen behøver å "utvikle sin egen forståelse" av nestekjærlighetsbudet, gitt oss av Bibelens Gud allerede i GT, og som er så tydelig forklart gjennom store deler av NT, at enhver som leser burde forstå hva det handler om - sammenfattet slik: elske hverandre i gjerning og sannhet. (ikke med ord/tunge, slik det er advart mot, men mange gjør - og som  da kan komme til å fornekte sannheten for å være "hyggelig"). All kjærlighet starter med det 1. bud - å elske Gud/Guds Ord, da ønsker man også å elske sin neste - i forhold til hva Guds Ord sier er kjærlighet, ikke hva mennesket føler er kjærlighet. (noen føler faktisk det er kjærlighet til Gud og ta livet av de som ikke tror som dem o. a. - jf. Koran-troende muslimer).

Takk for at du kastet lys over et tema som du føler veldig sterkt og personlig for. Måtte du finne frem i din refleksjon så du finner den fred du søker. 

Svar
Kommentar #17

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Enig - det er ikke vår oppgave! Om mennesker føler seg dømt om vi forkynner Guds Ord, er det Ordet som dømmer. Var det ikke slik, kunne vi bare forkynne det som behaget ethvert  menneske å høre - og som dessverre mange gjør. Som en Dnk-biskop gjorde da han før en preken skulle lese teksten som bl.a. inneholder "til mann og kvinne skapte Han dem" - den setningen hoppet han over!

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Måtte du finne frem i din refleksjon så du finner den fred du søker. 

Min fred er Kristus! - og den freden fikk jeg for mange år siden, så jeg slipper å søke :-) 

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Njål Kristiansen

148 innlegg  20565 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Min fred er Kristus! - og den freden fikk jeg for mange år siden, så jeg slipper å søke :-) 

Jeg tror ikke vi noen gang kommer i mål med vår søken. Det er noe umenneskelig over det å skulle være ferdig med refleksjonen over mysteriene. Jeg aksepterer ikke uten videre at du er ferdig. Bibelfortolkning og -forståelse vil antagelig aldri ta slutt. 

I ditt startinnlegg leser jeg mye sår søken som får meg til å danne en helt anderledes oppfatning av det du er sitert på her. 

2 liker  
Svar
Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1870 kommentarer

Glemme dommen?

Publisert 3 måneder siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Desverre er mange kristne mere opptatt av andres feil, og glemmer bjelkene i eget liv. Det har skadet kristendommen, selv om de mener de går Guds ærend. Men dommen hører Herren til, og det er det mange som glemmer !!

Du mener det altså er mange kristne som Herren skal dømme? Jeg trodde Kristus tok den straff og dom vi skulle hatt på seg selv, som en stedfortreder for oss. Joda, jeg har nok  glemt litt dommen, nå ser jeg bare nåden. 

"Flisa og bjelken" er loven, vi er ikke under loven, men under nåden. Kanskje noen ikke har fått sett det, eller rett og slett glemt det? Jesus måtte jo lege den blinde to ganger før han fikk sett skikkelig, slik er det nok kanskje med mange av oss?

Å forkynne fortapelse og dom uten samtidig å forkynne evangeliet om Kristi nåde hjelper ingen.

Svar
Kommentar #21

Daniel Krussand

10 innlegg  1967 kommentarer

Andres synder

Publisert 3 måneder siden

Det er ingen vantro som bekjenner andres synder, de påpeker andres feil eller dobbelmoral eller de forteller oss at tro er unyttig.

Det er helt greit for meg, jeg kan ikke se at jeg skal dømme en som ikke tror.

De sier mange ganger gode og fornuftige ting.

Bare en er ansvarlig for mitt liv, - jeg.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
21 minutter siden / 1446 visninger
Monica Karlsen kommenterte på
Kollektiv oppreisning
27 minutter siden / 77 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 1446 visninger
Toril Søland kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 1 time siden / 188 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 1 time siden / 302 visninger
Toril Søland kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 1 time siden / 188 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 1 time siden / 1718 visninger
Les flere