Liv Osnes Dalbakken

lektor
21

Betalt frivillighet

Det kristne barne- og ungdomsarbeidet skal starte opp igjen etter sommeren. Men har vi frivillige ledere?

Publisert: 9. aug 2018  /  534 visninger.

‘Jesus har et spørsmål, og det ­lyder så: Hvem skal jeg sende, hvem vil gå?’ Sangen er en klassiker fra ­søndagsskolen på 1970- og 80-­tallet. Spørsmålet ble lagt tungt inn over unge sjeler. Søndagsskolebarna ­svarte samstemt hver søndag: «Jesus her er jeg, send meg». Mye kan tyde på at vi ikke holder løftet.

Trender i frivilligheten. «Frivillighet» er et honnørord i den norske kulturen. Nordmenn liker å tenke på seg selv som et folk som stiller opp. Så viser da også tall fra SSB at over halvparten av befolkningen gjør en frivillig innsats, altså uten å få betalt. Det høres ut som om det er all grunn til å slå seg fornøyd på brystet. Likevel viser den samme kilden at det er et synkende forhold mellom å være medlem og å utføre frivillig innsats i en organisasjon. «Den harde kjerne» som utfører frivillig arbeid i organisasjonene blir stadig eldre.

Denne trenden ser vi også innenfor de kristne organisasjonene. Her har ­sammenhengen mellom tro og påbudet «gå derfor ut» tradisjonelt ført til stor deltakelse i frivillig arbeid. Men frivillighetsforsker Bernard Enjolras kan fortelle til Vårt Land 21. mars at det er innen religiøs sektor de mest dramatiske endringene har foregått de seneste årene. Tallet på religiøse, frivillige organisasjoner gikk ned med 14,5 prosent mellom 1980 og 2009. En annen tendens er at folk er mindre trofaste til én organisasjon. «Man shopper rundt, og spør også mer om egennytte av innsatsen», sier Enjolras.

En ny tid. En konsekvens av Enjolras' funn kan vi registrere ved oppstart av det kristne barne- og ungdomsarbeidet i ­august. Barnekor har behov for ny dirigent. Speidergrupper trenger troppsleder og søndagsskolen trenger søndagsskolelærere, men det er vanskelig å få noen til å påta seg å stille opp ukentlig på frivillig basis. Det er forståelig. Man har sitt arbeid, sin familie og sine hobbyer.

«Det er en ny tid», blir det sagt. Ingen kan forvente at folk stiller opp gratis for andres barn og ungdommer. «Generasjon Snøfnugg», altså dagens unge, som er vant til individualitet og å bli behandlet som enkeltindivid, kan da også være ei ­krevende gruppe å lede. Det er heller ikke bare heiarop å få fra foreldrelinja. Fri­villig ledere må regne med kritiske innspill på butikken og via epost. Hvem orker den belastninga på fritida?

Betalt frivillighet. Den nærliggende løsninga kan være å betale for at noen skal påta seg lederskap. Stadig flere menig­heter tilsetter ungdommer eller voksne til å lede kor eller barneklubber. Til­synelatende er det en god idé at den som vil ha sitt barn med på en aktivitet kan betale seg ut av det, når en selv ikke kan eller vil stille opp. Men hvor går grensa for hvem som skal betales? Skal pianisten i barnekoret ha betalt siden hun er organistutdannet, mens speiderlederen som er lærerutdannet skal stille gratis?

Videre kan en uheldig konsekvens av paradokset betalt frivillighet bli at barn og unge fra familier som har dårlig råd, ikke vil kunne delta i aktiviteter som krever høy foreldrebetaling. Kontingenten som de fleste betaler med glede for å bøte på sin dårlige samvittighet, kan skape utenforskap. Det blir en løsning med bismak.

Velsignelse. I vår «nye tid» har vi, som Enjolras påpeker, lett for å spørre «what’s in it for me». Hva får jeg igjen for å stille opp i frivillig arbeid? I generasjoner før oss var «velsignelse» et honnørord. ­Begrepet brukes sjelden i dag. Det er kanskje slik at jo bedre vi har fått det økonomisk, dess mindre velsignelse synes vi å ha behov for. Men velsignelse er et ord uten datostempling.

Påbudet «Gå derfor ut» ledsages av 
løftet «og se jeg er med dere alle dager». Det kan selvsagt ikke være slik at det å ta aktivt del i arbeidsoppgaver i Guds rike er en forutsetning for velsignelse. Likevel skal vi tenke stort om at den som stiller seg til tjeneste, vil oppleve det som en velsignelse. Enten det er betalt eller ikke.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3285 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1215 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1057 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 876 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 803 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 617 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
20 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere