Jørg Arne Jørgensen

Lektor og cand.
philol. i religions
vitenskap
1

Alle Jordans bundne treller

Det er ikke rart at folk skyr Jordan Peterson slik han gjengis i norske medier.

Publisert: 9. aug 2018  /  1681 visninger.

‘Jordan Peterson, mannen som kan brukes til alt: Friskt pust til ulmende hat’ het det i overskriften på en tosiders artikkel i Klassekampen lørdag 4. august, der fungerende debattredaktør Tarjei Ellingsen Røsvoll i detalj beskrev grupperinger på høyresiden, fra de mest militante fascister til Torbjørn Røe Isaksen, og forsøkte å koble Jordan Peterson til dem alle. Vi kan blant annet lese at han er misogyn, står for patriarki og en «ren biologisk determinisme».

Tendensiøs gjengivelse. Men et minstekrav til en debattredaktør er at han gjengir synspunkter noenlunde korrekt. Det gjør han ikke med Peterson. Det er lite som tyder på at han har forstått noe særlig av ham. For eksempel tror han at når Peterson snakker om mytologi, der kaos ofte er representert ved det kvinnelige, snakker han om virkelige menn og kvinner.

I tillegg gjengir Røsvoll dynamikken på en svært tendensiøs måte: «kvinnen, kaoset, har skapt uorden der det en gang var orden». Dette er jo dobbelt feil. Røsvoll skjønner ikke hva dynamikken mellom kaos og kosmos dreier seg om, og han tror det handler om virkelige menn og kvinner. At debattredaktøren ikke har skjønt såpass, er kanskje et symptom på at stadig færre greier å forholde seg til metafysikk og mytologi i dag.

Hovedpoenget for Peterson er at kaos og kosmos er likeverdige eksistensielle prinsipper. Over hele verden har den mytiske fantasi kommet opp med en lignende todeling av virkeligheten. At man har koblet dette til feminitet og maskulinitet har trolig å gjøre med at kjønn alltid har vært sentralt i menneskets sosiale liv og avgjørende for vår reproduksjon og overlevelse. Derfor leser vi ubevisst verden ut fra disse kategoriene, og det oppstår narrative strukturer (myter) basert på dem. Men det handler altså ikke om «kvinner» vs. «menn». Både kvinner og menn må navigere med og balansere disse prinsippene.

Kreativt samspill. Det er heller ikke slik at «orden» er rent positivt og «kaos» er rent negativt i en slik tenkning. At rent kaos er problematisk er enkelt å skjønne, men også ren orden er av det onde: bare lover, ingen nåde, tyranni, ufruktbart, ingen utvikling. Verden og dens evolusjon er et produkt av det kreative samspillet mellom dem. Tenk yin og yang, så aner du hva han mener. Yang er ikke mer verdt enn yin, heller ikke motsatt. Det er hele poenget.

Videre skal Peterson være for «menns biologiske rett til en ektemake», som han «vil løse med tvungent monogami». Dette er jo hårreisende synspunkter som ingen fornuftig person kan holde. Det gjør han da heller ikke. Det med tvungent monogami stammer fra et intervju med New York Times i mai, der han sa at «enforced monogamy» er en løsning på den økende andel av frustrerte og voldelige menn uten familie og partner. Bakgrunnen er et reelt problem, den eksplosjonsartede økningen av menn som aldri får en partner og stifter familie. Grunnen er at kvinner heller velger «vellykkede» menn som får flere barnekull.

Ville bli misforstått. Naturligvis reagerte folk på ordet «enforced». Det var idiotisk å bruke et slikt begrep, han måtte jo skjønne at det ville bli misforstått. Men i ettertid har han presisert at han bruker begrepet slik han er vant med fra sosialantropologisk litteratur, der det betegner sosialt press og sosiale normer. Det han mente er at stabile monogame forhold er det beste grunnlaget for et samfunn, derfor bør kulturen ha det som norm («socially enforced»), og at samfunn trolig har utviklet monogami som et ledd i å kontrollere mannlig aggresjon.

Det ville vært enkelt for Røsvoll å oppklare denne misforståelsen og ikke gjengi et slikt vanvittig synspunkt som ingen oppegående akademiker kan stå for. Det strider jo mot hele Petersons grunnsyn, som klassisk liberaler er han imot at samfunnet skal manipulere med individenes frie valg. Dessuten har han i alle sine samtaler med forbigåtte menn vært krystallklar på at menn som blir avvist av kvinner må gå i seg selv, finne ut hvorfor kvinner ikke vil ha dem og forsøke å forbedre seg. Det er aldri kvinners feil at menn blir avvist. Altså helt motsatt en del av de høyreekstreme grupperingene Røsvoll vil koble ham til.

Halsstarrig kritikk. Jeg vil nødig gå inn i en rolle som våpendrager for Peterson. Mannen fortjener mye og saklig kritikk, ikke minst for sin unyanserte og halsstarrige kritikk av «postmodernister og nymarxister», sitt hissige temperament og stadig mer skråsikre holdning, som ofte overskygger det fornuftige han har å si. Men jeg har aldri ut fra min nokså omfattende research hørt ham ytre verken nasjonalistiske, rasistiske, muslimfiendtlige, antisemittiske, homo- eller transfobe, kvinnefiendtlige, mannsforherligende eller andre høyreradikale synspunkter. Tvert imot har han flere ganger markert avstand fra alt-right og ytre høyre. Jeg tror mye bunner i det enkle prinsippet «min fiendes fiende er min venn». Gir man flengende kritikk av det radikale venstre, blir man automatisk helt for ytre høyre.

Det er prisverdig at Røsvoll prøver å nøste opp i Peterson og hans innflytelse på høyresiden. Men dessverre ender han opp med ren brunskvetting basert på guilt by association og en svært dårlig forståelse av Petersons synspunkter. Og jeg kan virkelig skjønne at folk skyr Peterson hvis det er slik informasjon man baserer seg på.

Jørg Arne 
Jørgensen

Lektor og cand.
philol. i religions-
vitenskap

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

191 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Jørg Arne Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det er prisverdig at Røsvoll prøver å nøste opp i Peterson og hans innflytelse på høyresiden. Men dessverre ender han opp med ren brunskvetting basert på guilt by association og en svært dårlig forståelse av Petersons synspunkter. Og jeg kan virkelig skjønne at folk skyr Peterson hvis det er slik informasjon man baserer seg på.

For ordens skyld : folk flest, i Norge, vet ikke  hvem Peterson er - selv om akkurat det nok er vanskelig å erkjenne for dem som har latt seg fange eller blende av gubben.

Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
selv om akkurat det nok er vanskelig å erkjenne for dem som har latt seg fange eller blende av gubben.

Peterson er vel ikke noen "gubbe" og du har vel lite grunnlag for å hevde at innleggsforfatter er "blendet" eller har  "latt seg fange" av Peterson, viss det var det du mente da. Da kan jo vi si de samme om de "autoriteter" du måtte ha sansen for, vel.? 

Har jeg misforstått deg , så se bort fra denne kommentaren. 

  

1 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

70 innlegg  1479 kommentarer

Takk for innlegget

Publisert 11 måneder siden

Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no. 

4 liker  
Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

171 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert 11 måneder siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no.

Jeg har nok lest og hørt mindre av Peterson enn hva Hallvard Jørgensen har, men har lest og hørt nok til at jeg gjerne slutter meg til det han her skriver. 

Takk til Jørg Arne Jørgensen for en betimelig og interessant artikkel! 

Og dersom denne artikkelen ikke allerede er publisert i Klassekampen, skulle jeg like å vite hvorfor. Om den er blitt refusert av fungerende debattredaktør Tarjei Ellingsen Røsvoll, vil jeg mene at det er skandaløst. Og dessuten et brudd med den intellektuelle integritet Bjørgulv Braanen gjennom sine mange år som redaktør har knesatt som prinsipp for Klassekampen.

3 liker  
Kommentar #5

Jørg Arne Jørgensen

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Nei, det var helt grei dialog. De ville jeg skulle kutte til vanlig leserbrevlengde men det var vanskelig siden jeg var på reisefot. Vårt land hadde allerede tilbudt seg å trykke hele (det var opprinnelig en facebookpost) så da endte den her. For ordens skyld, det var ikke Røsvoll som svarte, men vanlig debattredaktør. Helt ok 😊

1 liker  
Kommentar #6

einar østby

0 innlegg  59 kommentarer

Vel, ja?

Publisert 11 måneder siden

Dagens medier befinner seg godt til venstre for befolkningen og er langt mer positive til autoritarisme. Peterson har gjentatte ganger gått ut mot begge, og holder frem Nietzsche og Solzhenitsyn som henholdsvis profeten og han som skrev boken som bekreftet at nettopp det hadde skjedd. Dette sparker nødvendigvis kommunistene i klassekampen i begge skinnleggene samtidig.

Han holder videre frem sannhet som et ideal, og går så langt som å si at løsningen på Gaza er å snakke sant med din ektefelle. Snakk sant, alltid. For å sitere Nietzsche; truth serves life. Og Solzhenitsyn forklarer at årsaken til at det gikk som det gikk var folks villighet til å lyve. Og for utopister handler alt om Saken, og løgn er fullstendig akseptabelt, i likhet med massedrap; se folkemordenes århundre.

Om journalistene var redelige, men dårlige på research, ville alle blitt rammet omtrent likt av unøyaktigheter og feil. Siden så overhodet ikke er tilfelle, er denne tesen statistisk umulig, og vi må erkjenne at det som gjøres er med overlegg. Ja, det finnes hederlige unntak, også journalistisk integritet er normalfordelt.

3 liker  
Kommentar #7

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Her kan man se foredraget: Jordan B. Petersonon 12 Rules for Life

Publisert 7 måneder siden

Her kan man se foredraget:
Jordan B. Petersonon 12 Rules for Life
https://www.youtube.com/watch?v=-5RCmu-HuTg

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no. 

For meg er det et paradoks at hans følgere egentlig står for mye av det han argumetnerer mot. Får mye ut av Petersons betraktninger rundt sitt fag, ikke så imponert der han går over i politikk.

På temaet identitetspolitikk og like så foretrekker jeg Jonathan Haidt fremfor Peterson.

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere