Jørg Arne Jørgensen

Lektor og cand.
philol. i religions
vitenskap
1

Alle Jordans bundne treller

Det er ikke rart at folk skyr Jordan Peterson slik han gjengis i norske medier.

Publisert: 9. aug 2018 / 3634 visninger.

‘Jordan Peterson, mannen som kan brukes til alt: Friskt pust til ulmende hat’ het det i overskriften på en tosiders artikkel i Klassekampen lørdag 4. august, der fungerende debattredaktør Tarjei Ellingsen Røsvoll i detalj beskrev grupperinger på høyresiden, fra de mest militante fascister til Torbjørn Røe Isaksen, og forsøkte å koble Jordan Peterson til dem alle. Vi kan blant annet lese at han er misogyn, står for patriarki og en «ren biologisk determinisme».

Tendensiøs gjengivelse. Men et minstekrav til en debattredaktør er at han gjengir synspunkter noenlunde korrekt. Det gjør han ikke med Peterson. Det er lite som tyder på at han har forstått noe særlig av ham. For eksempel tror han at når Peterson snakker om mytologi, der kaos ofte er representert ved det kvinnelige, snakker han om virkelige menn og kvinner.

I tillegg gjengir Røsvoll dynamikken på en svært tendensiøs måte: «kvinnen, kaoset, har skapt uorden der det en gang var orden». Dette er jo dobbelt feil. Røsvoll skjønner ikke hva dynamikken mellom kaos og kosmos dreier seg om, og han tror det handler om virkelige menn og kvinner. At debattredaktøren ikke har skjønt såpass, er kanskje et symptom på at stadig færre greier å forholde seg til metafysikk og mytologi i dag.

Hovedpoenget for Peterson er at kaos og kosmos er likeverdige eksistensielle prinsipper. Over hele verden har den mytiske fantasi kommet opp med en lignende todeling av virkeligheten. At man har koblet dette til feminitet og maskulinitet har trolig å gjøre med at kjønn alltid har vært sentralt i menneskets sosiale liv og avgjørende for vår reproduksjon og overlevelse. Derfor leser vi ubevisst verden ut fra disse kategoriene, og det oppstår narrative strukturer (myter) basert på dem. Men det handler altså ikke om «kvinner» vs. «menn». Både kvinner og menn må navigere med og balansere disse prinsippene.

Kreativt samspill. Det er heller ikke slik at «orden» er rent positivt og «kaos» er rent negativt i en slik tenkning. At rent kaos er problematisk er enkelt å skjønne, men også ren orden er av det onde: bare lover, ingen nåde, tyranni, ufruktbart, ingen utvikling. Verden og dens evolusjon er et produkt av det kreative samspillet mellom dem. Tenk yin og yang, så aner du hva han mener. Yang er ikke mer verdt enn yin, heller ikke motsatt. Det er hele poenget.

Videre skal Peterson være for «menns biologiske rett til en ektemake», som han «vil løse med tvungent monogami». Dette er jo hårreisende synspunkter som ingen fornuftig person kan holde. Det gjør han da heller ikke. Det med tvungent monogami stammer fra et intervju med New York Times i mai, der han sa at «enforced monogamy» er en løsning på den økende andel av frustrerte og voldelige menn uten familie og partner. Bakgrunnen er et reelt problem, den eksplosjonsartede økningen av menn som aldri får en partner og stifter familie. Grunnen er at kvinner heller velger «vellykkede» menn som får flere barnekull.

Ville bli misforstått. Naturligvis reagerte folk på ordet «enforced». Det var idiotisk å bruke et slikt begrep, han måtte jo skjønne at det ville bli misforstått. Men i ettertid har han presisert at han bruker begrepet slik han er vant med fra sosialantropologisk litteratur, der det betegner sosialt press og sosiale normer. Det han mente er at stabile monogame forhold er det beste grunnlaget for et samfunn, derfor bør kulturen ha det som norm («socially enforced»), og at samfunn trolig har utviklet monogami som et ledd i å kontrollere mannlig aggresjon.

Det ville vært enkelt for Røsvoll å oppklare denne misforståelsen og ikke gjengi et slikt vanvittig synspunkt som ingen oppegående akademiker kan stå for. Det strider jo mot hele Petersons grunnsyn, som klassisk liberaler er han imot at samfunnet skal manipulere med individenes frie valg. Dessuten har han i alle sine samtaler med forbigåtte menn vært krystallklar på at menn som blir avvist av kvinner må gå i seg selv, finne ut hvorfor kvinner ikke vil ha dem og forsøke å forbedre seg. Det er aldri kvinners feil at menn blir avvist. Altså helt motsatt en del av de høyreekstreme grupperingene Røsvoll vil koble ham til.

Halsstarrig kritikk. Jeg vil nødig gå inn i en rolle som våpendrager for Peterson. Mannen fortjener mye og saklig kritikk, ikke minst for sin unyanserte og halsstarrige kritikk av «postmodernister og nymarxister», sitt hissige temperament og stadig mer skråsikre holdning, som ofte overskygger det fornuftige han har å si. Men jeg har aldri ut fra min nokså omfattende research hørt ham ytre verken nasjonalistiske, rasistiske, muslimfiendtlige, antisemittiske, homo- eller transfobe, kvinnefiendtlige, mannsforherligende eller andre høyreradikale synspunkter. Tvert imot har han flere ganger markert avstand fra alt-right og ytre høyre. Jeg tror mye bunner i det enkle prinsippet «min fiendes fiende er min venn». Gir man flengende kritikk av det radikale venstre, blir man automatisk helt for ytre høyre.

Det er prisverdig at Røsvoll prøver å nøste opp i Peterson og hans innflytelse på høyresiden. Men dessverre ender han opp med ren brunskvetting basert på guilt by association og en svært dårlig forståelse av Petersons synspunkter. Og jeg kan virkelig skjønne at folk skyr Peterson hvis det er slik informasjon man baserer seg på.

Jørg Arne 
Jørgensen

Lektor og cand.
philol. i religions-
vitenskap

9 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Jørg Arne Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det er prisverdig at Røsvoll prøver å nøste opp i Peterson og hans innflytelse på høyresiden. Men dessverre ender han opp med ren brunskvetting basert på guilt by association og en svært dårlig forståelse av Petersons synspunkter. Og jeg kan virkelig skjønne at folk skyr Peterson hvis det er slik informasjon man baserer seg på.

For ordens skyld : folk flest, i Norge, vet ikke  hvem Peterson er - selv om akkurat det nok er vanskelig å erkjenne for dem som har latt seg fange eller blende av gubben.

Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  932 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
selv om akkurat det nok er vanskelig å erkjenne for dem som har latt seg fange eller blende av gubben.

Peterson er vel ikke noen "gubbe" og du har vel lite grunnlag for å hevde at innleggsforfatter er "blendet" eller har  "latt seg fange" av Peterson, viss det var det du mente da. Da kan jo vi si de samme om de "autoriteter" du måtte ha sansen for, vel.? 

Har jeg misforstått deg , så se bort fra denne kommentaren. 

  

1 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

65 innlegg  1479 kommentarer

Takk for innlegget

Publisert 4 måneder siden

Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no. 

4 liker  
Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert 4 måneder siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no.

Jeg har nok lest og hørt mindre av Peterson enn hva Hallvard Jørgensen har, men har lest og hørt nok til at jeg gjerne slutter meg til det han her skriver. 

Takk til Jørg Arne Jørgensen for en betimelig og interessant artikkel! 

Og dersom denne artikkelen ikke allerede er publisert i Klassekampen, skulle jeg like å vite hvorfor. Om den er blitt refusert av fungerende debattredaktør Tarjei Ellingsen Røsvoll, vil jeg mene at det er skandaløst. Og dessuten et brudd med den intellektuelle integritet Bjørgulv Braanen gjennom sine mange år som redaktør har knesatt som prinsipp for Klassekampen.

3 liker  
Kommentar #5

Jørg Arne Jørgensen

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nei, det var helt grei dialog. De ville jeg skulle kutte til vanlig leserbrevlengde men det var vanskelig siden jeg var på reisefot. Vårt land hadde allerede tilbudt seg å trykke hele (det var opprinnelig en facebookpost) så da endte den her. For ordens skyld, det var ikke Røsvoll som svarte, men vanlig debattredaktør. Helt ok 😊

1 liker  
Kommentar #6

einar østby

0 innlegg  59 kommentarer

Vel, ja?

Publisert 4 måneder siden

Dagens medier befinner seg godt til venstre for befolkningen og er langt mer positive til autoritarisme. Peterson har gjentatte ganger gått ut mot begge, og holder frem Nietzsche og Solzhenitsyn som henholdsvis profeten og han som skrev boken som bekreftet at nettopp det hadde skjedd. Dette sparker nødvendigvis kommunistene i klassekampen i begge skinnleggene samtidig.

Han holder videre frem sannhet som et ideal, og går så langt som å si at løsningen på Gaza er å snakke sant med din ektefelle. Snakk sant, alltid. For å sitere Nietzsche; truth serves life. Og Solzhenitsyn forklarer at årsaken til at det gikk som det gikk var folks villighet til å lyve. Og for utopister handler alt om Saken, og løgn er fullstendig akseptabelt, i likhet med massedrap; se folkemordenes århundre.

Om journalistene var redelige, men dårlige på research, ville alle blitt rammet omtrent likt av unøyaktigheter og feil. Siden så overhodet ikke er tilfelle, er denne tesen statistisk umulig, og vi må erkjenne at det som gjøres er med overlegg. Ja, det finnes hederlige unntak, også journalistisk integritet er normalfordelt.

3 liker  
Kommentar #7

Vidar Gander Skrindo

4 innlegg  36 kommentarer

Her kan man se foredraget: Jordan B. Petersonon 12 Rules for Life

Publisert rundt 1 måned siden

Her kan man se foredraget:
Jordan B. Petersonon 12 Rules for Life
https://www.youtube.com/watch?v=-5RCmu-HuTg

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese og høyrd ein god del av Peterson. Masse bra og sunt å plukke opp der, utan tvil. Også ting der som ein kan vere kritisk til, eller som treng å diskuterast. Men alt i alt tykkjer eg det er bra at Peterson sine refleksjonar kjem fram og vert leste og diskuterte no. 

For meg er det et paradoks at hans følgere egentlig står for mye av det han argumetnerer mot. Får mye ut av Petersons betraktninger rundt sitt fag, ikke så imponert der han går over i politikk.

På temaet identitetspolitikk og like så foretrekker jeg Jonathan Haidt fremfor Peterson.

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 59 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 10 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 86 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
rundt 23 timer siden / 112 visninger
Vägen tillbaka till Duraslätten
av
Anders Ekström
rundt 24 timer siden / 52 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 24 timer siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1002 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 201 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 195 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77231 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43404 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34801 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27778 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22426 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22135 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20026 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19034 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 59 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 10 timer siden / 60 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
1 dag siden / 274 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
1 dag siden / 115 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
1 dag siden / 112 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
1 dag siden / 145 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
1 dag siden / 188 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
2 dager siden / 253 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
2 dager siden / 149 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
2 dager siden / 106 visninger
Les flere

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 59 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 10 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 86 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
rundt 23 timer siden / 112 visninger
Vägen tillbaka till Duraslätten
av
Anders Ekström
rundt 24 timer siden / 52 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 24 timer siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1002 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 201 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 195 visninger
Les flere