Kristin Ørmen Johnsen

Stortingsrepresentant for Høyre
8

Kontantstøtte er bra for hele familien

Kontantstøtteordningen er under press og i mediene stilles det spørsmåltegn ved hvorfor Høyre fortsatt forsvarer denne støtten. For oss er kontantstøtten et alternativ til barnehageplass for de aller minste. Mange synes det er vanskelig å måtte velge mellom tilbudet om en god barnehageplass og det å være hjemme med barnet litt lenger. Kontantstøtten gir flere en mulighet til et reelt valg.

Publisert: 8. aug 2018 / 346 visninger.

Vi tror familiene selv er de beste til å ta beslutninger for seg og sine. Barn og familier er forskjellige, og foreldrene må vurdere hva som er best for seg. Ikke alle barn er klare for barnehagestart når de er ett år gamle, eller til og med enda yngre.

Ideologiske, praktiske og økonomiske argumenter brukes som argumenter for å avskaffe kontantstøtten. Ofte trekkes det frem at den hindrer innvandrerkvinner i å komme i arbeid, og det argumenteres med at kontantstøtten hindrer likestilling og mindre satsing på barnehager. Det at kontantstøtten er bra for barnet og familien holder liksom ikke når det settes opp mot argumenter om likestilling, økonomi eller innvandrerkvinners lave yrkesdeltagelse.

Høyre mener allikevel at det er av stor verdi at familiene kan velge. Verdien er kanskje ikke uten videre enkel å måle, og det er vanskelig å vite den nøyaktige effekten av om barnet har best av barnehage eller å være hjemme. Men ikke alt kan måles, og vi stoler på at foreldrene merker det. Det som derimot er forsket på er at en god oppvekst gir de beste mulighetene for mestring og det å skape seg det livet man ønsker.

Undersøkelser viser at syv av ti foreldre som mottar kontantstøtte, oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass selv om kontantstøtten avvikles. Foreldrene har både verdibaserte og praktiske grunner til å velge kontantstøtte fremfor barnehageplass. Dette slår bena under Arbeiderpartiets og SVs argument om at å fjerne kontantstøtten automatisk vil føre til at innvandringskvinner kommer ut i arbeid.

Norge er et av de mest likestilte land i verden og det jobbes stadig med kvalitetsheving av barnehagene, så kontantstøtten kan ikke brukes med særlig tyngde for å hevde likestilling eller at kvaliteten på barnehagene går ned.   

Kontantstøtten gir også familiene større fleksibilitet når barnet skal begynne i barnehagen. Innføringen av fleksibel kontantstøtte, slik at den kan utbetales med ulik prosentsats, ut fra hvor lenge barnet er i barnehage, støtter opp under fleksibiliteten regjeringen ønsker at barnefamilier skal ha ut fra sitt barn og sine behov. Den gir også familier et litt større handlingsrom dersom foreldrepermisjonen er ferdig før barnet begynner i barnehage. 

Høyre prioriterer barnas beste – uten unntak!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

222 innlegg  1504 kommentarer

Kristin Ørmen Johnsen.

Publisert 6 måneder siden

Kontantstøtten hjelper ikke de som har så stor boliggjeld, at mødre må ha full jobb for at familien skal rekke rundt. Jeg kan forsikre deg om at det er naturstridig og vondt å sette bort 1åringen sin i en barnehage for selv å gå til kassa på KIWI. Hva kan gjøres for gjeldslavene med 1åringer? Hvorfor må jeg minne deg om disses situasjon som er samfunnets husmenn,mens  du ramser opp  om kontantstøttens fordeler?Hva med å få anledning til å være hjemme med babyen til den er 2 år?

2 liker  
Kommentar #2

Frode Søvde

0 innlegg  1 kommentarer

Det er mye flere grunner til å ha kontantstøtten

Publisert 4 måneder siden

Kristin Ørmen Johnsen Stortingsrepresentant for Høyre lister bare opp noen få fokus områder knyttet til kontantstøtte og barnehage.

Her er flere problemstillinger som politikere og folk med meninger om kontantstøtten  ikke drøfter.

1 ) Barna blir ofte syke det første året i barnehagen fordi barna ikke har utviklet immunforsvaret. Og derfor blir barna oftere syk.  

2 ) Det er karantene tid for barn som har vært syke, omgangssyke min 48 timer etter siste oppkast. Altså går det fort mange dager til fravær på jobben. 

3 ) Syke barn, særlig det yngste trenger god omsorg ved sykdom.

4 ) Foreldre som "må være tilbake i jobb" sender barne for tidlig tilbake i barnehagen for å kunne gå på jobb. Dette sprer sykdom unødvendig når ikke karantene tiden overholdes og medfører at flere foreldre må være borte fra jobb.

5 ) Næringslivet samlet sett blir derfor belastet med ekstra sykefravær. Og det er ikke bra for noen., selv ikke barnehage ansatte, at det florere med sykdom i barnehagen.

6 ) Det skal være flere voksne (barnehage ansatte) pr barn for det minste barna enn for det eldre barna, i barnehagen.

Kommunene har derfor lettere  å oppnå å gi tilbud til alle om barnehageplass og i rett barnehage, dersom kontantstøtten er for det aller minste barna. 

7 ) Det er viktigst at det eldste barna får tilbud om barnehage enn det yngste.

8 ) Det minste barna har ikke godt av å være forlenge i barnehagen pr dag. Vi kjenner ikke til hvilke konsekvenser for samfunnet med at alle barn blir plassert i en institusjon fra første lever år.

9 )  Kontantstøtte beløpet er ikke stort på noen måter, og varer ikke i mange år. En kan derfor ikke bli rik på beløpet. Til sammenligning koster SFO mer for foreldre. Og det er mer å spare for foreldre på SFO ordningen  i 6-9 år, enn  velge Kontantstøtten frem til barnet er  2 år.  Det er derfor SFO ordningen som hindrer integrering fordi det er her det er penger å spare.

10 )  Fradragsposten i skattemeldingen (tidligere selvangivelse) er lavere enn hva barnehagen koster eller deromkring. Grunnlag for  fradraget som inkl. ekstra kjøring og direkte kjøring til aktiviteter etter SFO, blir derfor ikke utnyttet og særlig når foreldre får barnehageplass som  ikke ligger i nærheten ( se pkt 6 og 7 ).  Så derfor blir SFO meget kostbart.

11 ) Dersom det er meningen at syke barn ikke kan være hjemme, og  dermed foreldre være hjemme. Må det bygges ekstra barnehager eller sykehus for oppbevaring syke barn pga karantene tiden.

12 ) Kontantstøtten er et billig løsning sett opp mot alle alternativene for samfunnet. Men nettopp endring med bedre variabel løsning  tar mer hensyn til barna sin utvikling. Fordi alle barna er ikke fødd 1. januar og har individuell vekst og utvikling. 

13 ) Det er mange yrker og stillinger som er og vil være vanskelig å forene med å ha tilstrekkelig omsorg med å ha barn.  

Det færreste opplegg er perfekt på og for alle, og kan derfor ha svakheter. Men det betyr ikke at vi ikke kan ha en opplegg. Kontantstøtte ordningen har endret seg fra den ble introdusert. Integrering er ikke et saklig argument med dagen kontantstøtte ordning. 

Det er beklagelig at ikke alle parti ønsker det beste for barna. Men setter foreldre sine egen utvikling og  politisk idealisme om at alle barn må være på en institusjon, slik som skole og barnehage, hele dagen. 

1 liker  
Kommentar #3

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Rimelig løsning.

Publisert 4 måneder siden
Frode Søvde. Gå til den siterte teksten.
Kontantstøtten er et billig løsning sett opp mot alle alternativene for samfunnet.

Takk for gode innlegg og gode kommentarer. For å utdype punktet ovenfor kan jeg nevne følgende: 

Å passe en ettåring er en viktig og krevende jobb. Foreldre som gjør dette selv, får 7500 kr i måneden i opptil 11 måneder, til sammen 82500 kr i året. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben, koster det 237 510 kr/år (Telemarksforskning 2014), hvorav over 80% dekkes over offentlige budsjetter. Ordningen med kontantstøtte gir derfor betydelige besparelser og redusert press på barnehagene.

1 liker  

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 56 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1476 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22504 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 22 timer siden / 314 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 22 timer siden / 304 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 22 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 22 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 22 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 7 timer siden / 56 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1476 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 16 timer siden / 148 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 16 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 16 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 17 timer siden / 144 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 17 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere