Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8    21

Da verden våkna

La oss håpe overskriften slår til: At sommeren 2018 ble den sommeren.

Publisert: 7. aug 2018 / 2155 visninger.

Vil årets sommer gå inn i historiebøkene som tidenes fineste? Eller som sommeren da verden skjønte klimaalvoret? Da ekstremværet rammet så hardt og bredt, at vi ikke lenger kunne småkrangle og utsette, men kjente på kroppen at vi må gjøre noe?

Det klimaforskerne sier nå har vi hørt før. I 30 år har vi fått høre en stadig tydeligere vitenskapelig enighet om menneskeskapte klimaendringer, og dramatiske konsekvenser for økosystemer og livsvilkår over hele kloden. Like lenge har endringene i holdninger og handlinger gått seinere enn nødvendig.

Men i sommer lyder budskapet midt i en nyhetsstrøm full av branner, tørke og flom. Hellas, Sverige, California, Laos, Japan, Portugal, Norge … Ja, vi merker det faktisk her hjemme også. Her vi sitter i varmen, blant gulsvidde plener – og hører om skogbranner og fôrmangel – virker ikke klimaendringene så fjerne lenger.

Tydeligere nyheter. Medienes framstilling synes også å ha fått en annen tone. Omfattende dekning av hetebølgen knyttes opp mot ekspertuttalelser om at klimaendringene gjør ekstremvær vanligere. Komplekst er det fortsatt, men hovedbudskapet er klarere nå: Klimaendringene er i gang. Kvasivitenskapelige klimaskeptikere hører man forfriskende sjeldent fra for tiden.

Det er ikke småtterier vi får høre: Vannmangel i Midtøsten vil gi økt barnedødelighet og flere konflikter og flyktninger, spår UNDP. Klimautslippene forsurer verdenshavene, så krepsdyr går i oppløsning og livet i havet er truet. Middelhavslandene kan få store ørkenområder. En krigsreporter i NRK skriver hjem om at det legger seg en tåke av forurensning og farlig skittent vann rundt landene hun rapporterer fra. Jordas ressurser for i år hadde vi brukt opp allerede 2. august.

Og det er ikke dommedagsprofeter som forkynner dette, men norske og internasjonale medier. At vi spiller russisk rulett med vårt eget livsgrunnlag. Det har aldri føltes mer virkelig at vi står i fare for å gjøre store deler av jorda ubeboelig.

Spørsmål om trygghet. Klimaendringer fører til utrygghet for folk i alle land, mer åpenbart noen steder enn andre. Men for første gang på lenge har også folk flest i Norge kjent mer utrygghet på grunnleggende livsområder: Vannforsyning, matsikkerhet, brannfare. Kanskje vi da klarer å ta inn over oss hva utryggheten kan innebære i land med langt dårligere samfunnssikkerhet?

For vi må muligens få utryggheten litt tett på før vi åpner oss for det globale bildet. Ut fra idealer om nestekjærlighet og solidaritet kunne vi ønske at vi brydde oss uansett, men ofte tåler vi dessverre så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. Empatien styrkes av at det kunne vært meg.

Nå har vi sjansen.

Tippepunkt? Holdningsendringer er på gang. Flere amerikanere enn noen gang tror nå klimaendringene er reelle og menneskeskapte, viser sommerens runde av en spørreundersøkelse som har blitt gjennomført siden 2007. Også i andre land synes politikere og folkemening å være på gli.

Så kanskje kan dette bli øyeblikket i historien da vi virkelig tok tak i klimakrisen? Vi ser sjelden før etterpå når noe snur. Men tro om ikke vi både vet nok og merker det nok nå til å gjøre noe som monner? At vi kjøler ned hodet i de få etterlengtede regnskyllene vi får nå, og når ferien er over, bretter opp ermene.

Alle kan bidra, og ingen trenger å vente på andre. Spørsmålet om løsningen ligger i politikk eller livsstilsendringer, er en falsk motsetning. Alle som velger å reise kollektivt, reparere ting, spise mindre kjøtt, sykle eller kjøre elbil, er med på å gi politikerne ryggdekning for radikale samfunnsendringer. Og modig klimapolitikk gjør det mer mulig for alle å leve bærekraftig.

Håpet. Mye er mulig. USA ligger kanskje under et bøllevelde, men se hva California har fått til. Norge er fortsatt en klimasinke – men se på Oslo!

Rett under alvoret vaker håpet. For sommeren 2018 ga oss alle muligheten til å våkne.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1936 kommentarer

Om å vekkes.

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Og det er ikke dommedagsprofeter som forkynner dette, men norske og internasjonale medier.

Klima er viktig.  

Men da er jordvern og dyrkingsmetoder viktigere enn klimaendringer.  Det var et program på NRK nylig om  Professor dr.philos Dag Jørund Lønning, rektor på en landbruksskole på Bryne.  Budskapet er beskrevet her:

 http://komposten.no/?p=2634

Dernest mener jeg at søppel i havet og andre steder også er farligere enn klima-gasser.  

Det aller viktigste i dag er forøvrig gudsfrykt.  En nasjon som glemmer at Gud har gitt oss livet, og vi skal gjøre opp regnskap for Ham, den nasjonen mislykkes uansett om den tar miljøvern på alvor.

«Da verden våkna» får da et noe annet innhold.

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Her nevner du mye som er viktig, og mye som henger sammen. Professor Lønnings dyrkingsmetoder er veldig inspirerende, jeg har begynt å prøve å legge om i den retningen hjemme på mitt eget jorde. Det er jo en tilnærming som kan bli ekstra viktig med de klimaendringene vi nå begynner å se: https://www.nrk.no/rogaland/professor-fikk-gronnsaker-til-a-trives-i-torken-1.14138665
Så hvordan skulle det være viktigere enn klimaendringer? Det er vel tvert imot tiltak som er viktige fordi det handler om både klimatilpasning, at jorda binder mer karbon når den ikke pløyes (altså mindre bidrag til klimaendringer fra jordbruket), og om jordvern/å bygge god jord - samtidig! Jeg synes i hvert fall det er vanskelig å se motsetningen?

Forurensning og søppel i havet er også grunnleggende viktig å gjøre noe med. Helt enig! Men igjen ser jeg ikke motsetningen ift. klima. Plast, f.eks., skaper både klimautslipp og søppelproblemer. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/08/02/195420437/plastforsopling-kan-gi-okt-global-oppvarming
Igjen: Det henger sammen.

For meg personlig henger også gudsfrykt sammen med å vandre ydmykt og forsiktig i skaperverket, og dermed også bekjempe klimaendringer når vi skjønner alvoret i dem. Mitt miljøengasjement er en del av min ærefrykt for Skaperen - at Gud har gitt oss livet, og vi skal gjøre opp regnskap for Ham, som du uttrykker det så fint. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

10 innlegg  1936 kommentarer

Uenig på det ene punktet

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Helt enig! Men igjen ser jeg ikke motsetningen ift. klima. Plast, f.eks., skaper både klimautslipp og søppelproblemer.

Min subjektive tro, mening, er at det jeg nevner om å ta vare på jorden og ikke forurense landjorden, havet, ferskvann og luft er viktig, men at drivhusgasser ikke er årsak til varmere klima.  Den biten tror jeg ikke på.

Derfor mener jeg at elektriske biler er feilsatsing.  De forurenser mer enn dieselbiler gjennom sitt livsløp.

Bølgekraft er bedre enn vindmøller.

Jeg prøvde altså å nyansere din artikkel.

Mye av klima satsingen drives av profittjag, ikke sunt bondevett.

Jeg stoler ikke på klimaforskere.  De meler sin egen kake i stor grad.

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Du kan tro hva du vil, så klart. Men jeg ser selv ingen grunn til å stole mer på din subjektive og ubegrunnede mening enn på konsensusen av klimaforskere over hele verden, som jobber på fulltid med å forstå disse prosessene best mulig.
Se f.eks. https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Jeg jobber med forskning selv (psykologi), og kan i grunnen ikke skjønne hvordan det skulle lønne seg for klimaforskere (minst 97 % av dem) å levere feilaktige forskningsresultater? Se f.eks. https://www.skepticalscience.com/absurd-claim-climate-scientists-in-it-for-the-money.html
Det er derimot mye å tjene for fossilindustrien på at vi IKKE legger om i mer klimavennlig retning. Mye penger i deres lobbyvirksomhet har nok vært en betydelig forsinkende faktor i det grønne skiftet.

Å prøve å så tvil, uten dokumentasjon eller kilder, om noe som ut fra vår beste kunnskap er en trussel mot hele vårt eksistensgrunnlag, er kanskje ikke noen «nyansering» verden trenger akkurat nå? Igjen - alle kan så klart fritt mene og tro hva de vil. Men jeg håper ihvertfall selv at vi som stoler på vitenskapen og ser endringene og problemene som allerede er oppstått rundt oss, er mange nok til å få til skikkelig endring, uten å somle lenger. Det kan bli skjebnesvangert.
https://www.dn.no/nyheter/2018/08/07/0529/Miljo/ny-studie-et-vendepunkt-for-jordkloden-kan-vaere-kun-tiar-unna


Svar
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Da Gaia-skaperen vakna.

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Jeg jobber med forskning selv (psykologi), og kan i grunnen ikke skjønne hvordan det skulle lønne seg for klimaforskere (minst 97 % av dem) å levere feilaktige forskningsresultater? Se f.eks. https://www.skepticalscience.com/absurd-claim-climate-scientists-in-it-for-the-money.html

De sier ikke det ?

Tar med aktiv link til skepticalscience som er komplett useriøs , ingen vitenskapelig nettside har en egen spalte hvor man henger ut klimaforskere og politikere som "fornektere" av den eneste sanne og helbredende klimalære som nettstedet forfekter. 

Enhver ser jo at dette ikke er forskningsrelatert men en propagandasentral. Dessuten kjenner vi etterhvert aktørene som opptrer på nettstedet.

Her er seriøst arbeidende mennesker hengt ut som forvirrere innen sin egen vitenskap og i tillegg tatt med politikere de av en eller annen grunn ikke liker. Klimavitenskap på høyt nivå , De ?

NRK bruker å henvise til skepticalscience - hvilket sier sitt. 

https://www.skepticalscience.com/misinformers.php

Det er bare å sette seg inn i hvordan 97 prosent konsensus ble beregnet, vi ser da at både Richard Lindzen , Judith Curry og John Christy er regnet med i råmaterialet for å få 97 prosent oppslutning. 

Sannheten er at menneskapt global oppvarming er belemret med så mange selvmotsigende triks at den er en vits. La oss se på det.

Gaia-hypotesens skaper James Lovelock fikk friser for sin Gaiateori om at Jorden er en organisme med uante egenskaper og kløkt. 

En av de som hoppet på denne teorien var den politiske klimaaktivisten Tim Flannery i Australia. Dette passet helt inn i lanseringen av menneskeskapt klimaundergang , men vitenskapen var litt forsiktigere med å gå på denne. 

Slik vitenskap  passer  aller best for en viss type politikere.

For å ta slutten først , James Lovelock tok avstand fra sin egen Gaiateori - som enkelte steder var tatt inn i undervisning - og kaller det rent pølsevev :

quote 

The great planet-spirit’s creator has now completely abandoned his former faith, presumably consigning Gaia to the grave:

James Lovelock, inventor of Gaia Theory and godfather of the modern environmental movement, has finally renounced the green religion.

Climate alarmism, he says, is not “remotely scientific”; one volcano could make more difference to global warming than humans ever could; the computer models are “unreliable”; greens have behaved “deplorably”; and anyone who tries to “predict more than five to ten years is a bit of an idiot.”

Though this is not the first time Lovelock has rowed back on his earlier climate catastrophism – in 2012 he was already admitting “I made a mistake” – it’s his most emphatic rejection yet of the green litany.

Lovelock, 97, ascribes the dramatic change in his once fervently alarmist beliefs to the fact that he has “grown up.”

If 97 is the age when reality hits, Tim Flannery should finally come to his senses sometime during early 2053.

close quote. 

Vi unner oss fornøyelsen av å se tilbake til 2010 hvor en av klimateoriens mange Einsteinfigurer utreder om Gaiateoriens mystikk :

https://www.dailytelegraph.com.au/blogs/tim-blair/gaia-is-risen/news-story/c8467acc6005f50f97c01d09e100a9ec

Folk trodde blindt på det. Og man presterte å ta det inn i undervisning.

 

  

  

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Tid for handling

Publisert 3 måneder siden

Jeg har ikke vist til Skeptical science som noen vitenskapelig side, men til et innlegg som sier noe om hvordan det ikke henger på greip å hevde at klimaforskere over hele verden later som om det skjer menneskeskapte klimaendringer av profitthensyn. Profitthensynene ligger andre steder. Kan ikke se at du argumenterer mot det. Kan heller ikke se at klimavitenskapen er avhengig av Gaiateorien du av en eller annen grunn bruker mest plass på her.

Men som det framgår av innlegget mitt, er vi en del som ikke har mer tid å somle bort på å diskutere dette som vi nå har så solid kunnskap om. Som ikke tar sjansen på å ødelegge jorda. Som derimot tar sjansen på at å legge om til renere energi og luft, forflytte oss mer for egen maskin og dermed få bedre folkehelse med på kjøpet, få mindre forbruk og mer tid osv. - er verdt innsatsen og uansett vil gjøre verden bedre. Det er tid for handling.

Takk for innspill!

Svar
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Klimateoriens grunnmur.

Publisert 3 måneder siden

Her er noen nyttige sitater fra de som står bak teorien om menneskeskapt global oppvarming - disse er offentlig kjent men forståelig nok ikke publisert så ofte i vår tid som er fylt av klimavitenskapelige svingslag til teoriens fremme.

“We need to get some broad based support, to capture the public’s imagination… So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts… Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.” — Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Biology and Global Change. Professor Schneider was among the earliest and most vocal proponents of man-made global warming and a lead author of many IPCC reports. He is a member of the Club of Rome.

“We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.” –Timothy Wirth, President of the UN Foundation and member of the Club of Rome.

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?” (Maurice Strong)

(De neste er også fra Maurice Strong - se gjerne mannens profil på Wikipedia - en fantastisk og interessant historie.)

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

“The Earth Summit will play an important role in] reforming and strengthening the United Nations as the centerpiece of the emerging system of democratic global governance.”

“The concept of national sovereignty has been an immutable, indeed sacred, principle of international relations. It is a principle which will yield only slowly and reluctantly to the new imperatives of global environmental cooperation. It is simply not feasible for sovereignty to be exercised unilaterally by individual nation states, however powerful. The global community must be assured of environmental security.” — Maurice Strong, Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP), Al Gore’s mentor and executive member of the Club of Rome.

“I believe it is appropriate to have an ‘over-representation’ of the facts on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience.” — Al Gore, member of the Club of Rome and set to become the world’s first carbon billionaire. He is also the largest shareholder of Chicago Climate Exchange (CCX), which looks set to become the world’s central carbon trading body.

Maurice Strong sits on the board of directors for CCX.

Og siden vi også har et kristent ståsted her , så ser ikke jeg for meg at Jesus er med i avlatshandelen med klimakvoter og milliarder av dollars i fritt svev i klimaindustrien.

Her snakkes rett ut om målsettingen:

 “The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.” –Mikhail Gorbachev, Former President of the Soviet Union, member of the Club of Rome 

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.” –David Rockefeller, Club of Rome executive member, former Chairman of Chase Manhattan Bank, founder of the Trilateral Commission, executive member of the World Economic Forum and donated the land on which the United Nations stands. Speaking at a U.N. Business Conference, Sept. 14, 1994

Rekker ikke mer - men riskikoen for at noen våkner opp er liten - vi hart alle kjennetegn på en grønn religion , og vi ser mange forsøk på å lirke klimapolitikken inn i kirkene. 

Og dermed ha kirkens medlemmer som teoretiske støttespillere utad? Så kommer vel resten av politikken veltende inn etterhvert?

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

For å løse et problem må man kjenne problemet.

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Men som det framgår av innlegget mitt, er vi en del som ikke har mer tid å somle bort på å diskutere dette som vi nå har så solid kunnskap om. Som ikke tar sjansen på å ødelegge jorda.

"We do not belive any group of men adequate enough or wise enough to operate without scrunity or without critisism. We know that the only way to avoid error is to detect it , that the only way to detect it is to be free to inquire. We know that in secrecy error undetected will flourish and subvert" .- Robert Oppenheimer. 

Selvfølgelig er det endringer i klimaet , og menneskelig aktivitet kan bidra til disse endringene. 

Her er det et åpent spørsmål om hvor mye ( skala , målestokk). Hele tilliten til vitenskapen, dens autoritet og ekspertise er avhengig av at man holder seg til det man vet - og full åpenhet om det man ikke vet.

Ikke aller minst at politikerne har fakta om klimaet , og ikke aktivistenes ensidige synsing og synspunkter - før milliardbeløpene  suser ut uten mål eller mening.

Mye av klimapolitikken i dag er basert på at bl.a. media har overdrevet faktorer innen klimavitenskapen som ingen vet noe om- fordi verdensklimaet er et enormt system og kunnskapen om dette er pr i dag ikke god nok. Noe av kunnskapene er elementære og godt forstått, men mye er uklart og vanskelig å kunne basere sikre spådommer på.

111 av 114 klimamodeller viser seg å være feil - 

IPCC sier :

 “For the period from 1998 to 2012, 111 of the 114 available climate-model simulations show a surface warming trend larger than the observations.There is medium confidence [66-100%] that this difference between models and observations is to a substantial degree caused by natural internal climate variability, which sometimes enhances and sometimes counteracts the long-term externally forced warming trend….”
– IPCC 2014 Climate Change Report.

Videre :

The IPCC models suggest that global temperatures should be 1.3°C above mid-19th century levels, whereas recent data suggest the increase is only 0.9-1.0°C.

“We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models. We haven’t seen that in the observations,”
– Myles Allen, professor of geosystem science at the University of Oxford quoted inThe Times.

The same article explains that the original forecasts were based on twelve separate computer models made by universities and government institutes around the world, which were compiled a decade ago, so it is perhaps unsurprising that there is a degree of divergence between the models and observable data.

Paul  Homewood som avslørte manipulering av temperaturer på Island og i Sør Amerika sier :

We have known for several years that the climate models have been running far too hot. This rather belated admission is welcome, but a cynic would wonder why it was not made before Paris. I suspect part of the motivation is to keep Paris on track. Most observers, including even James Hansen, have realised that it was not worth the paper it was written on. This new study is designed to restore the belief that the original climate targets can be achieved, via Paris and beyond. Although they talk of the difference between 0.9°C and 1.3°C, the significance is much greater. Making the reasonable assumption that a significant part of the warming since the mid 19thC is natural, this means that any AGW signal is much less than previously thought. Given that that they now admit they have got it so wrong, why should we be expected to have any faith at all in the models?"

Kanskje tørre fakta og full åpenhet hadde gjort seg bedre ? 

 

 

4 liker  
Svar
Kommentar #9

Tore Olsen

21 innlegg  5279 kommentarer

Kun løgner!

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
For meg personlig henger også gudsfrykt sammen med å vandre ydmykt og forsiktig i skaperverket, og dermed også bekjempe klimaendringer når vi skjønner alvoret i dem. Mitt miljøengasjement er en del av min ærefrykt for Skaperen - at Gud har gitt oss livet, og vi skal gjøre opp regnskap for Ham, som du uttrykker det så fint

De "menneskeskapte" klimaendringer er en løgn!!!!!

Du tror på en løgn, et politisk bedrag!

Hvis du ønsker våkenhet, slutt å tro på løgner!

Nest etter globalismen, er klimakrisen den verste menneskeskapt ideologi i vår tid, det ikke finnes vitenskapelige belegg for. Men det finnes tilstrekkelig med korrupsjon, til å hevde det. De får betalt for å produsere "menneskeskapt klimakrise" - av FN. Det er storindustri, og et politisk program for å få menneskene til å sloss mot "vindmøller", som et ledd i det globalistiske bedraget. Holde vårt fokus på intetsigende tullball, så vi svelger de øvrige løgner uten motstand.

Så sier du; Har du bevis på det?

Jeg svarer - spør Leo, han har utallige ganger gitt bevis, men klimafantastene skjønner ikke at de er lurt opp i stry! De vil ikke se, for keiserens nye klær er så behagelig å gå i, da kan man fordømme menneskene, de andre, slik at de får skylden for været, mens man selv befinner seg i det alle helligste - og er uklanderlig. Det er hykleri - samtidig kan avgiftene økes - hurrah! 

Med avgift skal gift fordrives!

Du kan jo prøve å si at: Fordi menneskene er ugudelige så stopper Han regnet - det blir tørke! Kristenkonservative kan jo finne på noe så merkverdig og lite vitenskapelig. Da ler man, men i bibelen så skjedde det.

Men den menneskeskapte klimakrisen - den tror man på. Der svelger man agnet med søkke og snøre! Pga. "vitenskapen!?!

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Daniel Krussand

10 innlegg  1936 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Men som det framgår av innlegget mitt, er vi en del som ikke har mer tid å somle bort på å diskutere dette som vi nå har så solid kunnskap om.

Hei, jeg forstår at du har bestemt deg for det du hevder. Mine innlegg støtter deg i jordvern og å slutte å forsøple naturen.  Leo og Tore over kommer med hard skyts, jeg tror de har rett.  I så fall er det svært mye penger og ressurser som sløses bort - kanskje også skader godt miljøvern slik jeg definerte det over.

Men du er en ærlig og helhjertet idealist.  

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Ja

Publisert 3 måneder siden

Jeg har bestemt meg, ja, for å stole på vitenskapen, vår beste tilgjengelige kunnskap, sammen med resten av verdenssamfunnet (unntatt Trump) - jf. Parisavtalen. Vil dere heller være enige med Trump, som legger ned fagmiljøer/miljøetater for å holde liv i fossilindustrien sin, med soleklare profittmål, er det deres sak.

Litt av poenget med kronikken var at det forhåpentligvis er tid for å komme litt videre fra disse ørkesløse diskusjonene nå, over til handling. Noen sannheter kommer til å rase inn over oss uansett om vi tror på dem eller ei. Hvis menneskeskapte klimaendringer er virkelige, kommer de jo uansett om man holder seg for øynene. Jeg tror tørkesommeren i år var et eksempel på det. Og har vekket flere enn noen gang. Tid for handling. Takk for samtalen!

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Litt klimapolitisk historikk.

Publisert 3 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Leo og Tore over kommer med hard skyts, jeg tror de har rett.  I så fall er det svært mye penger og ressurser som sløses bort - kanskje også skader godt miljøvern slik jeg definerte det over.

Som vi ser er troen på FN og dets klimateori fast. Og for å få pengeflommen til å flyte trenger man politisk en oppslutning på 51 prosent av velgerne , så kan politikerne åpne pengekranene for fullt for å redde verdensklimaet.

For den interesserte har jeg litt her som ikke er så godt kjent. 

Litt om å stole på vitenskapen og litt om noen av de ca US$ 80.000.000.000 - åttimilliarder - som hittil er brent av i forsøkene på å påvise menneskeskapt global oppvarming. 

Professor Roger Revelle var en av pionerene som forsket på global oppvarming, CO2 og drivhuseffekten. Og som hadde kontakt med andre kjente pionerer som Charles David Keeling (Observatoriet på Mauna Loa , Havaii) osv . 

Han hadde en student som het Al Gore som vi kjenner fra media , politikk og menneskeskapt global oppvarming.

Men så dukket Nemesis opp , Roger Revelle fikk etterhvert sterk tvil om teorien med CO2 i rollen som klimagass med evner til å endevende klimaet på planeten.

Begrepet klimagass i språkbruken her ser ut til å kun omfatte CO2 og de mindre gassene , vanndamp er jo som kjent den største klimagassen som virkelig betyr noe for vær og klima, den er der som skyer, den varierer og kan sees av alle..

Uansett , Revelle skrev en del brever og artikler om dette - til bl.a. kongressmann Wirth , hvor det bl.a. står :

"We should be careful not to arouse too much alarm until the rate and amount of warming becomes clearer." 

Altså få vitenskapen på plass før man tar til å mekke på verdensproblemer. 

Han skrev også til kongressmann Tim Bates :

"Most scientists familiar with the subject are not willing to bet that the climate this year is the result of greenhouse warming. As you very well know, climate is highly variable from year to year, and the causes of variations are not at all well understood....

My own personal belief is that we should wait another 10 or 20 years to really be convinced that the greenhouse  is going to be important for human beings in both positive and negative ways".

Den gang kunne altså en professor uttrykke både skepsis og til og med antyde at noe varmere klima kunne tenkes å være positivt. At det går an !

I dag kan vi se hvordan det gikk med professor Lennart Bengtsson og de andre som trakk seg fra samarbeide med IPCC  og utløste en hekseprosess vi ikke har sett siden McCarthyismen blomstret.

Hvorfor? Kanskje fordi klimateorien ikke tåler å bli debattert ?

Videre publiserte Roger Revelle og Fred Singer en artikkel i Cosmos Magazine :

"What to Do About Greenhouse Warming - Look before You Leap"

Artikkelen argumenterer at det finnes ingen bevis  som antyder at verdenstemperaturen stiger eller synker på grunn av CO2 - til tross for at slike spådommer allerede blir praktisert. Artikkelen setter også spørsmålstegn ved den alarmismen som er utløst omkring dette.

Forfatterne konkluderer med at nasjoner skulle ta bare mindre nødvendige tiltak mot mulig global oppvarming inntil mer forskning er utført. "The scientific basis for greenhouse warming is too uncertain to justify drastic action at this time".

Hvordan reagerte så Al Gore pa at hans mentor fikk betenkeligheter ?

Han sa: "Revelle er blitt senil" - "Debatten er over" - "Science is settled" osv.

But science is never settled, senere kommer nye hjelpemidler , metoder , instrumenter og kunnskap som kan endre hva som helst av det vi vet i dag.

"Det eneste vi kan være sikre på er at vi tar feil"(Richard Feynmann)

Her er en video av generell interesse om dette temaet :

 https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k&t=1572s

Såvidt jeg husker gikk man politisk ut med at Al Gores horrormovie var så viktig at den måtte inn i undervisningen. Men de pedagoger jeg har spurt om dette har aldri sett at filmen har vært brukt i undervisning. Noen som vet mer om dette? Kunne være interessant å vite.

 

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Tore Olsen

21 innlegg  5279 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Jeg har bestemt meg, ja, for å stole på vitenskapen, vår beste tilgjengelige kunnskap, sammen med resten av verdenssamfunnet (unntatt Trump) - jf. Parisavtalen. Vil dere heller være enige med Trump, som legger ned fagmiljøer/miljøetater for å holde liv i fossilindustrien sin, med soleklare profittmål, er det deres sak.

Litt av poenget med kronikken var at det forhåpentligvis er tid for å komme litt videre fra disse ørkesløse diskusjonene nå, over til handling. Noen sannheter kommer til å rase inn over oss uansett om vi tror på dem eller ei. Hvis menneskeskapte klimaendringer er virkelige, kommer de jo uansett om man holder seg for øynene. Jeg tror tørkesommeren i år var et eksempel på det. Og har vekket flere enn noen gang. Tid for handling. Takk for samtalen!

Sannheter raser inn over oss nå, at det er en megaløgn du satser på, som andre skal betale for.

For du mener vel "vi" når du sier vi?

Svar
Kommentar #14

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Hva er det store poenget, Carl Wilhelm Leo? New World Order? Frykt for New World Order? Illuminati? Scull and Bones?

Løgn og bedrag? Djevelen selv? Lucifer? Løgnens far?

 

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Lars-Bjarte Osland

0 innlegg  2 kommentarer

Viktig engasjement

Publisert 3 måneder siden

Takk Hildegunn for at du stikker hovudet ditt fram og deler av ditt engasjement! No er det viktig å hente fram dugnadsånd for miljøet, og vise måtehold med vårt eige enorme forbruk av ressurser. Eit overforbruk vi har problemer med å forsvare i møte med trua på Jesus. Om klimeskeptikarane har problemer med å tru på forskarar som er betalt for å forske på klima, så håpar eg at dei i det minste greier å ta inn over seg vårt enorme forbruk, og konsekvensane av det. Eg håpar at dei og er villige til å gjere noko med deira forbruk av ressursar.

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Tore Olsen

21 innlegg  5279 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Lars-Bjarte Osland. Gå til den siterte teksten.
Takk Hildegunn for at du stikker hovudet ditt fram og deler av ditt engasjement! No er det viktig å hente fram dugnadsånd for miljøet, og vise måtehold med vårt eige enorme forbruk av ressurser. Eit overforbruk vi har problemer med å forsvare i møte med trua på Jesus. Om klimeskeptikarane har problemer med å tru på forskarar som er betalt for å forske på klima, så håpar eg at dei i det minste greier å ta inn over seg vårt enorme forbruk, og konsekvensane av det. Eg håpar at dei og er villige til å gjere noko med deira forbruk av ressursar.

Hvor mye forbruk har du redusert?

Svar
Kommentar #17

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor mye forbruk har du redusert?

Lars-Bjarte Osland innrømmer i det miste å være del av en overforbrukskultur. Så får Satan anklage og Jesus være dommer.

Svar
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13813 kommentarer

Godt at noen er klimavåkne...

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Alle kan bidra, og ingen trenger å vente på andre. Spørsmålet om løsningen ligger i politikk eller livsstilsendringer, er en falsk motsetning. Alle som velger å reise kollektivt, reparere ting, spise mindre kjøtt, sykle eller kjøre elbil, er med på å gi politikerne ryggdekning for radikale samfunnsendringer. Og modig klimapolitikk gjør det mer mulig for alle å leve bærekraftig.

Mange gode tiltak kan gjøres for å holde et best mulig klimavennlig levesett. Noen tror kanskje at det å kjøre elbil og gi disse de beste vilkårene er noe av det likeste en kan gjøre. For da blir det mer fart på elbilsalget... og forurensningen går ned...

joda tanken er god den, men å gi disse en plass i et kollektivfelt er som å be de som ennå kjører fossilt om å slippe ut mer co2. Ikke alt funker slik man tenker det skal funke, og det motsatte blir tilfelle?

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/elbiler-skaper-kork-i-kollektivfeltene-6.158.492070.fd1bca19c3

3 liker  
Svar
Kommentar #19

Tore Olsen

21 innlegg  5279 kommentarer

Klimatiltak?

Publisert 3 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Lars-Bjarte Osland innrømmer i det miste å være del av en overforbrukskultur. Så får Satan anklage og Jesus være dommer.

Det ville være fint å få det konkret hva han reduserer.

Jeg er av den mening at vi ikke skulle sende folk til månen, men min mening har liten betydning, annet enn at jeg selv ikke drar dit. Det forbrennes noe voldsomt ved å sende av gårde raketter.

Rapport: En Tesla X må kjøre mer enn en halv million kilometer før den slipper ut mindre CO2 enn denne dieselbilen 

Apropo - Musk sendte en Tesla avgåde med en rakett, kanskje et bra tiltak - eller klimaktisk skuebrød?

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Jeg antar tiden fremover vil bringe mange spørsmål om både mål og mening. En god motsats er å gjøre det som er godt i Guds øyne. En god øvelse for egen del er å gjenoppdage hva som er godt, og hva som bommer på målet. Enklere sagt enn gjort. Jeg ber om forstand og vilje.

Måtte Guds nåde være med oss alle. :)

1 liker  
Svar
Kommentar #21

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Falske klimaprofeter?

Publisert 3 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Hva er det store poenget, Carl Wilhelm Leo? New World Order? Frykt for New World Order? Illuminati? Scull and Bones?

Løgn og bedrag? Djevelen selv? Lucifer? Løgnens far?

Det var da svært. Men djevler og underjordiske kan jo tas i egen tråd?

Det er vel fortsatt klimapolitikk og klimaprofeter som her er tema , hvordan den har utartet seg, hva den er tuftet på, og  hvor troverdig den er når man ser på alle gimmicks i klimaforskningen? 

Jeg finner det påfallende når forskere som går vekk fra IPCC blir hengt ut , truet og  utsatt for press at de må trekke seg tilbake på grunn av helsa. Hva i all verden slags vitenskap er dette? Minner mest om dårlig politikk.

Noe slikt er jo nærmest utenkelig innen mer konkret  forskning som  for eksempel industriforskning - hvor fakta er fasit.

Tilfellet Bengtsson taler for seg selv :

 https://www.thegwpf.org/lennart-bengtsson-resigns-gwpf-voices-shock-and-concern-at-the-extent-of-intolerance-within-the-climate-science-community/

Tilfellet med syv andre klimaforskere taler også for seg selv - til og med Politico synes dette blir pinlig , dette var nummeret før inkvisisjonen , senator vil kutte finansiering av klimaforskere som befatter seg med dumme spørsmål om IPCC 97 %  konsensus.

 https://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518

Det gikk så langt at både professor Roger Pielke jr. og professor Judith Curry ikke orket  presset , hetsen og kampanjen. 

Kan dette være nødvendig innen en forskning på været og klimaet ? Og hvorfor er svertekampanjer så viktig?

Eller er det noe galt fatt? Vi dumme borgere ser at Norge - ved politiske broilere - skal vise verden den rette vei å gå når man er grønn og "bærekraftig"- med åpen lommebok - noen betaler og står igjen med grønne neser og leser om fremtiden - god "bærekraftig" fornøyelse :

https://www.dagogtid.no/den-store-avgiftsvinteren/

 Bare for å følge klimaforskningen og dens utvekster ut i det mer luftige. Vi har fått noe som heter klimapsykologi .

Og vi er så heldig å ha eksperter på denne profesjonen her i Norge . Videoen er bare sett 419 ganger - således er det få skattebetalere som har fornøyelsen av å ta del i det faglige innhold. 

Synd, for dette er min favoritt - den brave klimaforsker fra Meteorologisk Institutt forteller at hans jobb er å formidle klimabudskapet fra IPCC ut til alt folket.

https://www.youtube.com/watch?v=nDco9p-NDcg&t=6s

En riktig god helg til dere alle.  

 

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Kan dette være nødvendig innen en forskning på været og klimaet ? Og hvorfor er svertekampanjer så viktig?

Klimapsykologi. Leif Juster lurte jo i sin tid på hva som var "mot normalt". Hva er normalen nå til dags? Vær truer både infrastruktur og eksistens rundtom - helt normalt? Uansett: Forferdelig trist om noen føler seg mobbet på jobb.

Svar
Kommentar #23

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Og vi er så heldig å ha eksperter på denne profesjonen her i Norge . Videoen er bare sett 419 ganger - således er det få skattebetalere som har fornøyelsen av å ta del i det faglige innhold. 

Synd, for dette er min favoritt - den brave klimaforsker fra Meteorologisk Institutt forteller at hans jobb er å formidle klimabudskapet fra IPCC ut til alt folket.

https://www.youtube.com/watch?v=nDco9p-NDcg&t=6s

420. Jeg led meg gjennom dette innslaget på godt og vel 19 minutter. Jeg forstår at Michael Mann trakk seg ut etterhvert. Det er bare å se og dømme selv. Videoen taler for seg selv. Jeg gjentar linken:

Klimaforskningskritikk på sitt ypperste

Fint, da vet jeg sånn ca. hvor på skalaen vi er, Carl Wilhelm Leo. Vi får si som Churchill: 

"We shall go on to the end, we shall fight in France,
we shall fight on the seas and oceans,
we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be,
we shall fight on the beaches,
we shall fight on the landing grounds,
we shall fight in the fields and in the streets,
we shall fight in the hills;
we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment  believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving,  then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British  Fleet, would carry on the struggle, until, in God’s good time, the New  World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the  liberation of the old.”

Svar
Kommentar #24

Lars-Bjarte Osland

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Vi har investert i elbil e-up som kona har køyrt som jobb bil ii tre år no. Den har eit utslipp som går i null med ein bensinbil etter 50 000 km, så no skal den i teorien begynne å spare miljøet. Då har eg brukt samme tala som grunnlag, som låg i den artikkelen i eit svensk teknisk ukeblad som meinte at Tesla ikkje var ein miljøbil. Har investert i ein El sykkel for å prøve erstatte bil nr to når eg reiser på jobb. Der er 18 km kvar veg. Eg har ikkje brukt fly på to år, og prøver å unngå det så godt eg kan. Sommareferien har vore lokal i eigen landsdel. Vi brukar mykje sjølvfanga fisk og vilt og kjøper lite kjøtt. Dette er ein spe start, og berre ein dråpe i havet av det vi sjølve bør gjere for å komme i hamn. Dessverre elskar eg å stå lenge i dusjen! Køyrer milevis med kajakk på taket berre for å få padla ein tur på ein ny plass, kjøper teite ting på e-bay frå Japan, og frotser i elektroniske ting eg ikkje har bruk for eller ikkje trenger å kjøpe nytt akkurat no (mobil, foto, IPad...)Men poenget er at dette er noko vi må gjere i lag som nasjon, og vi må ha ei politisk styring som dreg alle rette vegen. Tiltak som kvar enkelt gjer vert ofte for dårlege og lite målretta som mine. 

3 liker  
Svar
Kommentar #25

Tore Olsen

21 innlegg  5279 kommentarer

En mann etter mitt hjerte

Publisert 3 måneder siden
Lars-Bjarte Osland. Gå til den siterte teksten.
Vi har investert i elbil e-up som kona har køyrt som jobb bil ii tre år no. Den har eit utslipp som går i null med ein bensinbil etter 50 000 km, så no skal den i teorien begynne å spare miljøet. Då har eg brukt samme tala som grunnlag, som låg i den artikkelen i eit svensk teknisk ukeblad som meinte at Tesla ikkje var ein miljøbil. Har investert i ein El sykkel for å prøve erstatte bil nr to når eg reiser på jobb. Der er 18 km kvar veg. Eg har ikkje brukt fly på to år, og prøver å unngå det så godt eg kan. Sommareferien har vore lokal i eigen landsdel. Vi brukar mykje sjølvfanga fisk og vilt og kjøper lite kjøtt. Dette er ein spe start, og berre ein dråpe i havet av det vi sjølve bør gjere for å komme i hamn. Dessverre elskar eg å stå lenge i dusjen! Køyrer milevis med kajakk på taket berre for å få padla ein tur på ein ny plass, kjøper teite ting på e-bay frå Japan, og frotser i elektroniske ting eg ikkje har bruk for eller ikkje trenger å kjøpe nytt akkurat no (mobil, foto, IPad...)Men poenget er at dette er noko vi må gjere i lag som nasjon, og vi må ha ei politisk styring som dreg alle rette vegen. Tiltak som kvar enkelt gjer vert ofte for dårlege og lite målretta som mine. 

Ikke bare likte jeg kommentaren din, men frydet meg over den. Du er en mann etter mitt hjerte!

Jeg er helt enig i at vi skal være bevisste på hva vi gjør, redusere våre forbruk så mye som mulig, forurense så lite som mulig. Men samtidig glede oss over livet, og derfor være så lite hysterisk og dogmatisk som mulig. Vår arv er ikke bare en jord å leve på, men et menneskelige klima å leve i. Da tenker jeg på gleden over livet, ikke makten til å ødelegge gleden for andre gjennom ondskapsfull klimapropaganda.

Vi har gjort store tiltak for å redusere industrielle utslipp - i Norge. Vi er mer bevisst personlig avtrykk i naturen enn i mange andre land. Vi har til og med maktet det kunststykke å gjøre avfall om til en inntektsbringende industri.

Hva som jeg setter i halsen av hykleri er direkte løgnaktighet, og beklageligvis er det noen få mennesker som har maktet å lure en hel verden - det har jeg nullaksept for!

1 liker  
Svar
Kommentar #26

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Politisk styring som drar den rette klimaveien?

Publisert 3 måneder siden
Lars-Bjarte Osland. Gå til den siterte teksten.
Men poenget er at dette er noko vi må gjere i lag som nasjon, og vi må ha ei politisk styring som dreg alle rette vegen.

Med andre ord - tvinge alle -  via politiske påfunn - til å pøse nye milliardbeløp ut i klimapolitiske prosjekter som hittil har vist seg å være det reneste tøv ?

Om ikke politisk styring har dratt rette veien - så later det i alle fall til at milliarder av klimakroner har funnet en riktig vei - ut av Norge.

http://beta.bt.no/innenriks/i/7Vjb9

Avlatsbusiness er ikke hva det var i gamle dager :

https://e24.no/energi/total-flopp-for-klimakvotene-to-av-tre-legger-ned-salget/22664738

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/xM9BV/Svartelister-ti-av-ti-norske-kvotefavoritter

"Folkets eget oljeselskap" demonstrerer sitt forvaltningstalent : 

 https://www.dagbladet.no/nyheter/statoil-sponser-giftig-industri/63400616

I klimapolitikk er det taper og vinnere - miljøorganisasjonene blir feitere og forbrukeren tynnere (bærekraftig?):

 https://www.nrk.no/norge/miljoorganisasjonene-blir-feitere-1.6893783

Ikke særlig sensasjonelle nyheter - men staten taper millioner på råtne klimakvoter :

 https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/7Vjb9/Taper-stort-pa-ratne-klimakvoter

Klimakvoter og forretningside , lykke til - det trengs:

  https://www.tu.no/artikler/disse-har-kjopt-klimakvoter-for-60-000-tonn-co2-uten-a-bruke-dem/439843

 Med klimakvoter driver man småbønder i Panama fra gard og grunn: man må innrette seg etter kvalifisert synsing i Norge

  https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/Q5XQR/BKK-satser-pa-klimakvoter-i-eksplosiv-provins-i-Panama

Noe Danmark ikke vil være med på.,

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/m5vbL/Bannlyst-i-Danmark_-omfavnet-her

---

Tilbake til hva vi bygger klimateorien på , og hva aktivistenes  høygaffelgjeng jager politikerne med :

Til og med The Guardians Georges Monbiot har uttrykt sjokk og vantro over hva dokumentene i "Climategate" viste oss alle. Dette dreide seg ikke om en hvilken som helst  klubb med gamle akademikere - tvert i mot - deres betydning og rolle er av avgjørende betydning for verden via IPCC.

Det vi fikk se var en liten gruppe forskere som i årevis hadde brukt sin innflytelse til å drive verdensomspennende alarmisme mer enn noen annen - ikke minst i den rollen de hadde i hjertet av FN`s "Intergovernmental Panel on Climate Change.

De gikk så langt at de ville endre på hele naturens historie :

https://www.youtube.com/watch?v=u1rj00BoItw

Er Erna Solberg , Jonas Gahr Støre , Trine Skei Grande og Miljøpartiet De Grønne kompetent til å endevende samfunnsøkonomien her i landet og skape noe nytt grønt ingen vet hva er?

Såvidt man forstår skal det hele tiden være "bærekraftige" saker?  

Vanskelig spørsmål?

Er det feil å spørre om noe er fundamentalt galt fatt med hele klimateorien , klimapolitikken basert på teorien  og anvendelsen av klimamilliardene ?

Skal vi helst sitte og nyte skuespillet i taushet - eller verre - rope hurra for hver nye klimaakrobatiske genistrek?

     

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Tiden og dens menn.

Publisert 3 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Klimapsykologi. Leif Juster lurte jo i sin tid på hva som var "mot normalt". Hva er normalen nå til dags?

Hyggelig at De satte pris på innslaget.

Leif Juster var morsom og Arnardo ble millionær på å gi hesten sukker i et stort telt. Ting var enklere før , man nøyde seg med mer jordnær og harmløs underholdning.

Husker som 6-åring jeg var imponert over en klovn på sirkus som nevnte noe om at "Her i sirkus gjør vi det slik osv". 

Ja det var vel likt seg - helt klart -man gjorde ting annerledes i sirkus med flagrende gevanter, morsomme hatter og klovneneser.

Av og til får jeg den følelsen tilbake ; 

"Her på Stortinget gjelder følgende logikk osv". Forøvrig uten hatter, neser og eksotiske gevanter - men resultatet - Good Golly... 

Idag er humoren mye mer avansert , fremført av politikere , embedsmenn og enkelte statstjenestemenn som med helt alvorlige ansikter utfører de mest utrolige stunts. Så avansert at de til tider overgår både fiction og tegneserier.

Men med relativt høye honorarer og milliardutgifter til props. Det finnes ingen "free lunch" kan vi vel trygt si.

Store deler av media har slått lag med politikerne, slik at det hele kan fremføres for alt folket. Ensidig og forutsigbart - med solid pressestøtte for å gi folk en variert , balansert og objektiv nyhetsformidling.

Bedre får  det ikke blitt for de som setter pris på avansert humor.


1 liker  
Svar
Kommentar #28

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Forslag til videre lesning

Publisert 3 måneder siden

Dagbladet følger opp tørkesommeren med en grundig sak om kunnskapsstatus og tiltak. De spør også om vi våkner nå: https://www.dagbladet.no/nyheter/brent-jord/70060833

Svar
Kommentar #29

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Kvalitetssikring av katastrofestoff.

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
https://www.dagbladet.no/nyheter/brent-jord/70060833

Takk for innspill og tidstypsk klima-artikkel.

Aktiv link til artikkelen i Dagbladet:

https://www.dagbladet.no/nyheter/brent-jord/70060833

For tiden er det vanskelig å skille mellom et vitenskapelig tidskrift med peer review praksis og Dagbladet.

Hvorfor er  bedre forklart her , inkl. et greit forståelig videoinnslag.

https://wattsupwiththat.com/2018/08/12/the-fight-against-fraud-in-peer-review/

Sett i kommentarfeltet:

"Science is built on science….a bad paper quoted enough becomes the truth…and all the science after it builds on it"

Kanskje en ide å kvalitetssikre artikler til det som er vitenskapelig dokumentert og ikke selge på udokumentert sensasjonsstoff om jordens undergang? Og gjenta det i årevis.

Folk kan jo bli skremt , dersom det da ikke er meningen med det hele?

Dersom det var bevist at endringene i verdensklimaet er menneskeskapt  - med katastrofale konsekvenser - full dressing og verdens ende - så ville vi hørt om det. Dag og natt.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #30

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Og det hører vi...

Publisert 3 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dersom det var bevist at endringene i verdensklimaet er menneskeskapt  - med katastrofale konsekvenser - full dressing og verdens ende - så ville vi hørt om det.

Kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer har vi hørt siden 1980-tallet. Se bl.a. artikkelen i Dagbladet, og fagpersoner og linker videre derfra. 

Det virker ellers litt selvmotsigende å både påstå at disse vinklingene er overalt («tidstypisk») og at man ikke hører om dem. Hva skal da til for at man begynner å lytte til fagfolk og handle på kunnskapen vi har, tro?

Ellers, som nevnt tidligere, begynner dette å haste såpass at det er lite tid til å gå flere ørkesløse retoriske runder for å prøve å overbevise de få klimaskeptikerne som fortsatt står på sitt og mener de vet bedre enn fagfolk og det meste av verdenssamfunnet. Jeg vil heller bruke tida på praktiske og politiske løsninger. 

Svar
Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
prøve å overbevise de få klimaskeptikerne som fortsatt står på sitt og mener de vet bedre enn fagfolk

Interessant. Høres overbevisende ut. 

Det blir jo ikke riktigere av at dette har vært drøvtygget av "Dagbladet" og dets orakler siden 1980-tallet - den vitenskapelige metode er krystallklar - her igjen forklart av Richard Feynman: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0KmimDq4cSU

Når eksperimentet i full skala ikke stemmer med teorien om at menneskeskapt CO2 er i stand til å påvirke verdenstemperaturen slik det er lagt inn i klimamodellene - og heller ikke klarer å gjøre det motsatte - å gjenskape termperaturene bakover - hvor vi kjenner resultatet - så betyr det at klimahypotesen med menneskeskapt CO2 er feil. Uansett hvor mange lobbyister som repeterer hypotesen.

 Man har nedjustert klimafølsomheten - man har forberedt rapporter bak lukkede dører med vage antydninger. Hvorfor må man diskutere fire forskjellige forklaringer på hvorfor CO2 har økt i nesten 20 år og temperaturen står stille ? Et forslag var å velge riktig startpunkt for kurven slik at det ikke så så galt ut.

Hvorfor må klimaet diskuteres bak lukkede dører og fagfolk med andre forskningsresultater ikke høres? Det må jo ha en årsak da dette er veldig spesielt i forhold til annen forskning.

Man gikk for forslaget fra USA at overskytende CO2 bare forsvant i havet, og ville komme opp igjen som troll av eske senere. Den gikk inn i "Summary for policymakers." 

 https://wattsupwiththat.com/2013/10/19/scientific-critique-of-ipccs-2013-summary-for-policymakers/

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

"  But in particular they will be amazed by the almost religious reverence accorded to that strange body, the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which by then will be recognised as having never really been a scientific body at all, but a political pressure group. It had been set up in the 1980s by a small band of politically persuasive scientists who had become fanatically committed to the belief that, because carbon dioxide levels were rising, global temperatures must inevitably follow; an assumption that the evidence would increasingly show was mistaken."

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/climatechange/10746497/How-did-the-IPCCs-alarmism-take-everyone-in-for-so-long.html

"Each was supposedly based on thousands of scientific studies, many funded to find evidence to support the received view that man-made climate change was threatening the world with disaster – hurricanes, floods, droughts, melting ice, rising sea levels and the rest. But each time what caught the headlines was a brief “Summary for Policymakers”, carefully crafted by governments and a few committed scientists to hype up the scare by going much further than was justified by the thousands of pages in the technical reports themselves.

Each time it would emerge just how shamelessly these Summaries had distorted the actual evidence, picking out the scary bits, which themselves often turned out not to have been based on proper science at all. The most glaring example was the IPCC’s 2007 report, which hit the headlines with those wildly alarmist predictions that the Himalayan glaciers might all be gone by 2035; that global warming could halve African crop yields by 2050; that droughts would destroy 40 per cent of the Amazon rainforest. Not until 2010 did some of us manage to show that each of these predictions, and many more, came not from genuine scientific studies but from scaremongering propaganda produced by green activists and lobby groups (shown by one exhaustive analysis to make up nearly a third of all the IPCC’s sources)."

 

   

Svar
Kommentar #32

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Klimaforskning

Publisert 3 måneder siden

...publiseres åpent og kvalitetssikres av fagfeller, som annen forskning.

Jobber du med forskning selv, eller på hvilket grunnlag betviler du dette? Hilsen forsker.

Svar
Kommentar #33

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
publiseres åpent og kvalitetssikres av fagfeller, som annen forskning.

Da er det rart at bla.den siste finpuss i redigeringen av "Summary for Policymakers" foregikk bak lukkede dører i Stockholm - er ikke det litt rart når verden skal reddes fra klimaundergang ?

Er ikke dette litt utenom det vanlige ?

Deretter kom den komplette rapporten 6 måneder senere , pakket inn i byråkratiets språkdrakt så de færreste journalister har tid til å analysere hva som egentlig er sagt.

Det er også påfallende at professor Willie Soon et al`s artikkel ikke ble underkjent på faglig innhold for publisering i "Nature" - men begrunnelsen var "less than helpful" i å lansere IPCC hypotese. Men rapporten ble publisert via en kinesisk journal og da kunne ingen lenger stanse den. 

Vitenskapelig sannhet blir ikke direktesendt på TV fra IPCC: Nettsiden til Donna , som var i Oslo for et par år siden - ikke et pip i NRK om verdenskjente kritikere.

https://nofrakkingconsensus.com/2013/09/26/why-the-ipcc-meeting-isnt-being-televised/

Vi kan se hva en av IPCC`s medarbeidere selv kan fortelle om anstaltens målsetting :

"If they were honest, the climate alarmists would admit that they are not working feverishly to hold down global temperatures -- they would acknowledge that they are instead consumed with the goal of holding down capitalism and establishing a global welfare state.

Have doubts? Then listen to the words of former United Nations climate official Ottmar Edenhofer:

"One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with the environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole," said Edenhofer, who co-chaired the U.N.'s Intergovernmental Panel on Climate Change working group on Mitigation of Climate Change from 2008 to 2015.

So what is the goal of environmental policy?

"We redistribute de facto the world's wealth by climate policy," said Edenhofer.

For those who want to believe that maybe Edenhofer just misspoke and doesn't really mean that, consider that a little more than five years ago he also said that "the next world climate summit in Cancun is actually an economy summit during which the distribution of the world's resources will be negotiated."

Hele artikkelen :

https://www.investors.com/politics/editorials/another-climate-alarmist-admits-real-motive-behind-warming-scare/

Konspirasjonsteori ?  

 

  

2 liker  
Svar
Kommentar #34

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

8 innlegg  21 kommentarer

Hvor sikre og enige er klimaforskerne?

Publisert 3 måneder siden

Jeg tror jeg har nevnt at 97 % av klimaforskerne er enige i at klimaendringene er menneskeskapte. Det er dessverre litt upresist. Denne metastudien fra i fjor, basert på fem forskjellige gjennomganger av til sammen 54.195 fagfellevurderte artikler, anslår at tallet er 99,94 %. Kjekt å vite: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467617707079

Svar
Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13813 kommentarer

Hvor lenge har menneskene påvirket klimaet på jorden?

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror jeg har nevnt at 97 % av klimaforskerne er enige i at klimaendringene er menneskeskapte. Det er dessverre litt upresist. Denne metastudien fra i fjor, basert på fem forskjellige gjennomganger av til sammen 54.195 fagfellevurderte artikler, anslår at tallet er 99,94 %. Kjekt å vite

Ut over alle klimaforskere som lever av menneskeskapte utslipp, finnes det også en del ærlige forskere... men nå skal jeg ikke forstyrre kampen for å forhindre skadelige utslipp! Det er bra at vi tar tak i miljøforurensningen og skaper utvikling som er godt for miljøet, men hele denne debatten lider av paranoia!

Her er noen ekte forskeres resultater:

http://geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/608-vulkanske-gasser-bak-masseutryddelse

http://geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/1827-store-dalsystemer-i-barentshavet-2018

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/02/25/218713/mystiske-krater-i-sibir-forundrer-forskere

https://forskning.no/geofag-vulkaner/2010/04/vulkanutbrudd-ga-global-oppvarming

Menneskeskapt?

3 liker  
Svar
Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13813 kommentarer

Når verden lar seg lure uten å kontrollere fakta...

Publisert 3 måneder siden

Da ender det ofte med en hysterisk miljødebatt, men det lar seg gjøre å finne svar som beviser at Gaia er en levende planet som selv er ansvarlig for mesteparten av utslipp, og at menneskeheten er noen sekunder kanskje i jordisk klimatisk historie. Her er mer om utslipp:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis

https://illvit.no/naturen/vulkaner/91-vulkaner-funnet-under-antarktis

https://www.nrk.no/nyheter/aktiv-vulkan-under-isen-i-antarktis-1.14115765

https://cage.uit.no/nb/nyheter/metanutblasning-dannet-enorme-kratre-pa-havbunnen-arktis/

Og man vet at både jordskjelvaktiviteten og vulkanaktiviteten øker, så hva er vanskelig med å forstå at dette også påvirker både hav og lufttemperatur + co2 utslipp?

3 liker  
Svar
Kommentar #37

Marianne Solli

16 innlegg  1526 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Takk for interessante linker! Disse synkehullene er jammen snodige. Husker for noen år siden, da jeg hørte om synkehull i Florida ... antakelig ... for første gang.  Jeg innbilte meg at det var noen svært sjeldne fenomener og satte meg til å lese om disse sjeldenhetene, men jammen ble jeg forbauset da det viste seg at forsikringsselskapene fikk inn ca 20 erstatningssaker angående slike synkehull hver eneste dag. 

2 liker  
Svar
Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13813 kommentarer

Synkehull og supervulkan...

Publisert 3 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Takk for interessante linker! Disse synkehullene er jammen snodige. Husker for noen år siden, da jeg hørte om synkehull i Florida

Hyggelig å høre at du likte linkene! Synkehullene i Florida er nok en annen geologisk prosess ved at vann løser opp kalksandstein fra undersiden og plutselig kollapser - nokså skummelt ja! De kan bli nokså dype. Her er enda en varmekilde for den globale oppvarmingen - menneskeskapt oppvarming er nok mer skånsom av seg, hehe...

https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592

3 liker  
Svar
Kommentar #39

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  889 kommentarer

Metastudier og andre studier.

Publisert 3 måneder siden
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Gå til den siterte teksten.
Denne metastudien fra i fjor, basert på fem forskjellige gjennomganger av til sammen 54.195 fagfellevurderte artikler, anslår at tallet er 99,94 %. Kjekt å vite: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467617707079

Fint at De tar opp temaet. 

Først aktiv link til Deres informasjonsorakel, så den er lett å slå opp for faktasjekk :

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467617707079

Ja ,hvorfor ikke like godt si 100 prosent med den type prosentregning som benyttes. 

97.1 prosent konsensus er noe politikere og media har bombardert oss med i årevis.  

Men - er det like stor overdrivelse og skremmetaktikk her som ellers i klimavitenskapen, "dyrene skal krympe" og "CO2 makes you fat" osv.

"Studiene" går forøvrig i surr om dyr skal krympe eller ikke :

https://www.pbs.org/newshour/science/global-warming-leads-tiny-horses-shrinking-mammals

Den skulle skremme jordbrukere i Asia , vannbøffelen kan krympe osv, men NewScientist har de gode nyhetene :

https://www.newscientist.com/article/2158969-good-news-animals-wont-shrink-as-the-climate-gets-warmer/

Denne skulle skremme  jentene : ny dansk hypotese , CO2 vil gjøre deg fet !

 http://sciencenordic.com/new-theory-co2-makes-you-fat

Nå har jeg hatt anledning til å se på råmaterialet fra "studien"! til Cook et al. Han var forøvrig en av lederne for Skepticalscience. Tror rådata ligger på nett offentlig tilgjengelig. Dersom ikke oppmerksomheten om innholdet er blitt ubekvemt. Mener at den lå på skepticalscience.

Nå avgjøres fremdeles ikke vitenskap med håndsopprekning - men vi ser på hvordan høy prosent oppslutning  tar seg ut ved nærmere ettersyn :

Forbes ; "Fact Checking The Claim of 97 % Consensus om Antropogenic Climate Change".

 https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2016/12/14/fact-checking-the-97-consensus-on-anthropogenic-climate-change/#3b2304161157

Dette er ganske kjent - men ikke publisert i NRK - hvilket heller ikke forventes.

Brandon Shollenberger er blitt truet med både fengsel og juridisk forfølgelse fordi han offentliggjorde hvordan 97.1 prosent konsensus ble laget :

https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/18300-climategate-3-0-university-threatens-blogger-for-exposing-97-consensus-fraud

Burde være kjent i Norge med objektiv nyhetsdekning?

Nå vet jo alle som tror på 97 % konsensus og  i årevis er blitt fortalt at isbreene i Antarkts smelter fortere og fortere og forskerne fortviler osv. Verden skal oversvømmes av smeltevannet osv i kjent stil.

MEN - i 2016 måtte NASA gå ut med fakta : trolig etter aksjoner blandt ansatte i NASA om klimahåndteringen og aktivistrollen.

Antarktis hadde en NETTO ÅRLIG tilvekst på 112 milliarder tonn is PR.ÅR i perioden 1992 til 2001, 

Antarktis hadde en NETTO ÅRLIG tilvekst på 82  milliarder tonn is Pr.ÅR i perioden 2003 til 2008 

Her er NASA`s egen artikkel om studien :

https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

Hvordan henger dette sammen med hva 97.1   % av allverdens klimaforskere og mengder av gentlemen of the press har fortalt oss i 30 år ? Nylig ble det satt ny kulderekord i Antarktis :

 https://www.wpr.org/uw-madison-researchers-locate-coldest-temperatures-earth

Dersom ikke Antarktis avgir is ved kalving så kan vekten av is bli et problem .

Vi kan se på en ekte konsensus som omfatter 31.487 forskere, hvorav  9.024 professorer. Her er teksten hvor de ber regjeringen i USA om å avvise hele Kyoto-avtalen og ikke bruke ressurser på dette:

http://www.petitionproject.org/

En ekte konsensus inneholder  alle underskriftene - de er her :

 http://www.petitionproject.org/signers_by_last_name.php

De kunne fått mange flere underskrifter , men de mente 31.000 burde være nok - et sted må man stoppe.

Det ville vært hyggelig om de kan vise oss underskriftene på de som utgjør 97,1% konsensus på at menneskeskapt global oppvarming er ekte saker.  Burde ikke være noe problem?

Rekker ikke mer nå - men dette er et omfattende og  spennende tema.

Svar
Kommentar #40

Marianne Solli

16 innlegg  1526 kommentarer

Publisert 3 måneder siden


Takk igjen ... KGK!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
2 minutter siden / 5243 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
5 minutter siden / 1392 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
11 minutter siden / 5243 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
14 minutter siden / 5243 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
17 minutter siden / 5243 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
21 minutter siden / 5243 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
23 minutter siden / 46 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
39 minutter siden / 5243 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
44 minutter siden / 1454 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5243 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Klassisk miljøvern vs. klima
rundt 1 time siden / 47 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 5243 visninger
Les flere