Reidar Holtet

15

LARS GULE ER UETTERRETTELIG

Lars Gule har 2. august publisert en lang artikkel med tittel: En enkel konflikt. Den er kort og godt uetterrettelig og historieløs. Det undrer meg at han får breie seg slik med påstander og angrep på jødene og Israel, uten at hverken han eller de som har kommentert artikkelen nevner de folkerttslige forhold som ligger til grunn for Israels lovlige tilstedeværelse og opptreden.

Publisert: 5. aug 2018  /  1025 visninger.

Det vrimler av unøyaktigheter og usanne påstander. Det er bare å begynne med hans første avsnitt med overskrift: Tihører menneskene som bodde der. Han skriver at det var britene som etablerte mandatene i Midtøsten. Det er feil. Det var de allierte hovedmaktene Storbrittannia, Frankrike og Italia, med tilslutning fra USA, som gjorde det etter å ha befridd områdene fra det Osmanske rike etter å ha nedkjempet det tyrkiske imperiet etter første verdenskrig. Mandatfordelingen skjedde som en overenskomst i San Remo i 1920 i forlengelsen av fredskonferansen i Paris i 1919. I San Remo ble dette utformet som et vedtak med folkerettslig status. Palestinamandatet ble stadfestet av Folkeforbundet i 1922 og uten endring overtatt av FN ved etableringen i 1945.

Utgangspunktet var Balfour-erklæringen fra 1917 om å etablere et nasjonalt hjem for jødene, og med den uttrykte hensikt å legge til rette for en jødisk stat når tiden var moden for det. Dette er folkerett. Er Gule ukjent med historien og Folkeretten? Palestinamandatet omfattet et mye større område enn dagens Israel, nemlig Jordan, dagens Israel inklusive Jerusalem, Golan-høydene, Vestbredden og Gaza. Hans utsagn om at "Det palestinske territoriet tilhører de som bodde og bor der..." er ikke i samsvar med Folkeretten. Det er betenkelig at Lars Gule som førsteamansuensis ved universitet i verste fall ikke vet bedre, eller i beste fall underslår fakta for å tjene en Israel-fiendtlig agenda. 

Videre sier han om palestinerne i betydningen muslimer, kristne, drusere og jøder: "Det var denne befolkningen som gjennom flertallsbeslutninger hadde rett til å etablere en stat i territoriet, noe de også ble lovet av Folkeforbundet og Storbrittannia..."  En slik rett eller et slikt folkerettslig løfte er ikke gitt. Det er bare en løs påstand fra Gule.

Dette var bare første avsnitt av hans innlegg. Fortsettelsen bygger på disse feilaktige påstandene, og det vil føre for langt å gå i rette med det. Dette får være en illustrasjon på Gules uetterrettelighet. Den er lite ærerik.

Reidar Holtet

16 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Om historieprofessor Benny Morris kan jeg tilføye at i hans reviderte utgave av forskningen omkring frihetskrigen i 1948/49, er det gjort vesentlige forandringer, fordi han har innrømmet at i første utgave hadde han en uredelig agenda med sin forskning. 

Om jeg ikke tar feil, besto revideringen blant annet i ny vurdering av maktforholdet mellom jøder og arabere i perioden fra FNs vedtak om delingsforslag november 1947 til Israels uavhengighetserklæring i mai 1948.

Nyere forskning viser at over 1600 jøder ble myrdet av arabere i denne perioden, hvilket var ny informasjon for Benny Morris.

Dette kan Evje se på som en kommentar til hans Kommentar #74.

 

4 liker  
Kommentar #102

Reidar Holtet

15 innlegg  14 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Når Lars Gule skjeller ut sine meningsmotstandere som tullebukker, rørebøtter, fjollete propagandister og analfabeter, og at de farer med dilldall, tøv og rør, da har noen truffet spikeren på hodet.

Jeg kan bare konstatere at Gule ikke har patent på sannheten. Hans kommentar til meg føyer seg inn i rekken av feil og omtrentligheter. Hva han mener med Palestina er uklart. Palestinamandatet omfattet bl.a. Jordan og dagens Israel som i tråd med Folkeforbundets paragraf 22 er etablert som frie stater med evne til selvstyre. Det er i motsetning til dagens palestina-araberes krav om egen stat, siden de har nektet å godta FN`s delingsplan i 1947, og senere heller ikke har vist evne til selvstyre.

Dessuten var Palestinamandatet opprettet på basis av Balfour-erklæringen som eksplisitt hadde som mål å gi jødene et hjemland, altså en egen stat. Det er oppfylt, men på et mye mindre område enn tiltenkt.

Jeg forstår at Gule synes dette er tungt å svelge, men fakta er uomtvistelige selv om han skulle ønske de var annerledes. De endres ikke av Gules skyllebøtter og iherdige forsøk på omskriving av historien.

Jeg forstår også at han har bestemt seg for sin egen virkelighet, og at det er umulig å få svar på mine spørsmål. Han vil helst snakke om noe annet enn de feil jeg har påvist. Hans lange tirade i hans kommentar *95 til meg viser med all tydelighet det, men den styrker ikke hans troverdighet. 

Derfor sier jeg takk for samtalen.

Reidar Holtet

7 liker  
Kommentar #103

Roald Øye

254 innlegg  2311 kommentarer

Lars Gule i et nøtteskall.

Publisert rundt 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og siden Holtet ikke har fått med seg hva et mandat var og hva som står i artikkel 22, fastholder jeg at han ikke kan lese. 

"Tullebukker som viser til Bibelen og fjolleproagandister som Birgitte Gabriel og Joan Peters demonstrerer at de overhodet ikke har seriøst fundert kunnskap om denne konflikten." skriver førsteamanuensis Lars Gule i sin kommentar #95. 

Han holder i hendene, en "sannhet", noe han ikke vet hva er, akkurat som mannen som med bind for øynene i en konkurranse skulle finne ut hva det var han stod og holdt i. Han foreslo en vannslange, men det viste seg at det var snabelen til en elefant. Helheten hadde han ikke fått tak i. Så feil kan man ta. 

Når en førsteamanuensis kan få seg til å si om Birgitte Gabriel at hun er en fjollepropagandist, og at de som tror på Bibelen er tullebukker, har han karakterisert seg selv som den han er,  bl.a. en amanuensis i det norske utdanningssystem. 

De som mestrer det engelske språk kan vurdere om to sannhetsvitner på denne tråden, Birgitte Gabriel  og Melaine Phillips er fjollepropagandister for sin sak. Jeg kan tåle å bli kalt en tullebukk. Det er helt etter oppskriften.

5 liker  
Kommentar #104

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Høy på seg selv og egne definisjoner.

Publisert rundt 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Rørebøtter, tullprater - og tullprat - er karakteristikker jeg har brukt mer enn en gang, Dilldall har jeg også karakterisert enkeltes skriblerier som. Noen synes dette er sterkt. Ja, det er det. Og det er ment slik. Selvsagt i et fåfengt forsøk på å få folk til å skaffe seg kunnskap. Lite pedagogisk fra min side, helt sikkert. Men noen ganger gidder jeg ikke være småskolelærer for voksne folk. Folk som ikke en gang har fått med seg det som står i enkelt tilgjengelige oppslagsverk. 

Poenger er nemlig at jeg enten allerede har redegjort for og henvist til dokumentasjon for hva som er de faktiske forhold, eller så gjør jeg det i samme innlegg hvor jeg karakteriserer noe som dilldall, tøv og rør. Og skribenten som tøvete eller en rørebøtte. Selvsagt vil enkle folk da bare få med seg karakteristikken av de de skriver og av seg selv, og ikke den klare begrunnelsen. Dem om det også. 

Hvis man kun ser seg selv som eneste faktakilde og at man kan og vet det som bør vites kan man skape seg et selvbilde slik Gule har demonstrert for all verden i lang tid.
Men det fører ingen steds hen.det er å gå i sirkel og si sitt mantra til seg selv og arrogant avvise alle andres tanker som rent vås.

Når Gabriel og Phillips blir degradert som fjoller og folk som henviser til Bibelens historier som tullebukker har han stemplet mange tusen mennesker i forsøk på å heve seg sjøl opp på en pidestall.
Sånt ser bare ynkelig ut.

4 liker  
Kommentar #105

Roald Øye

254 innlegg  2311 kommentarer

Ingen er håpløse.

Publisert rundt 1 år siden
Reidar Holtet. Gå til den siterte teksten.
Når Lars Gule skjeller ut sine meningsmotstandere som tullebukker, rørebøtter, fjollete propagandister og analfabeter, og at de farer med dilldall, tøv og rør, da har noen truffet spikeren på hodet.

Melanie Phillips foredrag er så spekket av nyttig informasjon i en verden full av løgn og bedrag om jøder og staten deres at det ikke kan bli presentert for ofte.  På tidslinjen i videoen, etter ca. 50 minutter, er det interessant å høre hva Melanie Phillips svarer på spørsmål fra salen. Siden Lars Gule er en sannhetssøkende intellektuell samfunnsaktør, ville jeg ha satt pris på å høre hans vurdering av den verdenskjente taleren som er å finne her: https://www.youtube.com/watch?v=te01MtCJP0w

                      

  1 liker  

3 liker  
Kommentar #106

Roald Øye

254 innlegg  2311 kommentarer

Det er fra ens egne en skal høre det!

Publisert rundt 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du er altså i din fulle rett til å plage ham med en slik overskrift, er det det du mener?

"LARS GULE ER UETTERRETTELIG" er en treffende overskrift etter det som har kommet frem fra ham og andre på denne tråden. At du, Dag Løkke, sammen med noen andre oppfordret moderator til å slette Reidar Holtets trådstarter, og alle etterfølgende kommentarer er ganske utrolig, tatt i betraktning at du er Kirkens forlengede arm her på denne tråden.

Jeg ville sette pris på at noen av dine tidligere arbeidsgivere eller åndelige veiledere ville komme deg til unnsetning og rake kastanjene ut av ilden. 

Lars Gule er i høyeste grad uetterrettelig i dette sakskomplekset, sett fra historisk, folkerettslig og teologisk synsvinkel.   

6 liker  
Kommentar #107

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

1. Dag Løkke har ikke utgitt seg for å være «kirkens forlengede arm» eller å snakke på vegne av andre mennesker så vidt jeg kan se.

2. Hvis det første innlegget i tråden blir slettet er det helt vanlig at også svarene (enten de er enige eller uenige) slettes. Det betyr ikke at de andre debattantene blir straffet, men det blir problematisk å ha stående mange svar på et innlegg som eventuelt blir slettet. 

3. Det er helt vanlig og legitimt, både i dette forumet og andre, å si at noen tar grundig feil. Men å lage en tråd for å si at en person i sin alminnelighet er upålitelig er noe annet.

4. Å si at Løkke trenger veiledning av ulike typer er også et personangrep.

5. Hvis temaet for tråden blant annet er om Gule er upålitelig fra en teologisk synsvinkel viser det at kritikken blir rimelig personlig og upresis.

5 liker  
Kommentar #108

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du har rett på alle fem punkter ovenfor, Roger Christensen. 

Trådstarter Reidar Holtet har klokelig gitt seg (kommentar 102). 

Men Roald Øye gir seg aldri!   (He he.) 

3 liker  
Kommentar #109

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hvorfor blir ikke innvendingene mine besvart?

2 liker  
Kommentar #110

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Kan Gule oppgi hvilke kilder han bruker?

2 liker  
Kommentar #111

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvordan kan du si at Reidar Holtets påstand er ubegrunnet?

Publisert rundt 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Reidar Holtets angrep er ubegrunnet.

I motsetning til deg synes jeg Holtet på forbilledlig måte begrunner sine påstander, i dette tilfelelt  om Lars Gules uetterrettelighet.

At du ikke liker hans konklusjoner, er en annen sak...

7 liker  
Kommentar #112

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg kunne selvsagt ha valgt andre ord som var mer dekkende. 

Kommentar #113

Roald Øye

254 innlegg  2311 kommentarer

Dag Løkke forundrer meg.

Publisert rundt 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Trådstarter Reidar Holtet har klokelig gitt seg (kommentar 102). 

Men Roald Øye gir seg aldri!   (He he.) 

At en tidligere Kirkens tjener kan se det som  sin oppgave å forsvare Lars Gule  som har en agenda, som burde få flere enn Reidar Holtet til å ta til motmæle, er meg en gåte.

Jeg vil oppmuntre Reidar Holtet til å stå på i sitt engasjement for sannhet og rett i spørsmålet om Israel og jødene. På tross av at en av Kirkens tidligere tjenere ønsker at vi begge skal gi oss!

3 liker  
Kommentar #114

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ytringsfrihet

Publisert rundt 1 år siden

Jeg har ikke ytret ønske om at noen av dere skal gi dere. Holtet valgte selv å gi seg på denne tråden. Det ga jeg ham støtte på. Jeg velger også det nå. Du får imidlertid bare fortsette.

En av de tingene som forundrer meg med Øye, er at han stadig bruker min bakgrunn mot meg.   

Jeg er tilhenger av ytringsfrihet, men foreslo altså denne konkrete tråden slettet.

Det er det imidlertid opp til moderator å avgjøre.  

Kommentar #115

Roald Øye

254 innlegg  2311 kommentarer

Æres den som æres bør.

Publisert rundt 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Lars Gule har sin ære i behold

"Jeg er tilhenger av ytringsfrihet, men foreslo altså denne konkrete tråden slettet",  skriver Dag  Løkke,  og ikke nok med det:  "En av de tingene som forundrer meg med Øye, er at han stadig bruker min bakgrunn mot meg."  

Din bakgrunn kan du være stolt av, Dag Løkke,  men det er din og alle andre folk på grasrota i Kirken som mener at "Lars Gule har sin ære i behold", at jeg er forundret over. 

Du er en representant for denne store gruppen. Derfor har jeg brukt din bakgrunn som et eksempel  på hvilke holdninger som rår overfor Israel på grasrotnivå i Kirken, og det mente  moderator  var relevant.  Dag Løkke: "Det er det imidlertid opp til moderator å avgjøre".  Det har han nå avgjort.2 liker  
Kommentar #116

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Lurer på hvorfor Gule er taus. Kan det være fordi han er redd for å oppgi at han bruker arabiske kilder?

2 liker  

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere