Brita Brekke

1

Debatt om personer som selger sex på villspor

Ja, vi er mot sexkjøpsloven, og er kritiske til hallikparagrafen slik de håndheves i dag. La oss legge bort spekulering og antagelser om hvorfor, og heller diskutere politikk.

Publisert: 31. jul 2018 / 582 visninger.

Andrés Lekanger - PION, Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Brita Brekke - leder i FRI Oslo og Akershus, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 

Ane Stø skriver i Vårt Land (24.7.) at Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) konstruerer en falsk rettferdiggjøring av vår politikk om kjøp og salg av sex. Dette er en avsporing og det ville vært mer relevant å diskutere vår faktiske politikk.

Det viktigste for FRI og sexarbeidernes interesseorganisasjon (PION) i debatten om salg av sex er rettigheter, helse og levekår for personer som selger sex. Vi anerkjenner at dette er et komplekst felt, at personer som selger sex har forskjellige grunner til det og at sexsalg oppleves forskjellig.

Vi har et tydelig standpunkt mot menneskehandel, trafficking og tvang, og vi mener at mennesker som utsettes for dette i Norge skal få opphold og beskyttelse av staten. Kampen mot utnyttelse av andres kropp er helt sentral i vår kamp for frihet. Videre mener vi det er behov for flere og bedre hjelpetiltak, mer kunnskap om utfordringene sexselgere opplever generelt, og spesielt om utfordringene skeive som selger sex opplever. 

Til forskjell for Kvinnegruppa Ottar mener vi også det er viktig å ta på alvor også de av oss som selger sex og som opplever dette som valgt. Personer som selger sex erfarer at den såkalte Hallikparagrafen begrenser strategier for tryggere salg av sex, og øker dermed risikoen for å bli utsatt for vold. PION og FRI mener hallikparagrafen må endres fra sin nåværende form, slik at den mer presist rammer de som utnytter andre til sexsalg.

Vi er også uenige med Ottar om sexkjøpsloven. Vi er mot loven slik den er formulert og håndhevet i dag. Dette fordi vi mener den ikke fører til mer trygghet eller bedre levekår for de av oss som selger sex. Den legale parten (sexselgerne) tar omkostningene for den strafferettslige reguleringen. Politiet overvåker sexselgerne for å nå kundene og førstnevnte må selge sex på kjøpernes premisser for å unngå politiet. Effekten er en omorganisering av sexmarkedet.

Kritikk mot hallikbestemmelsen og sexkjøpsloven støttes også i nyere norsk litteratur (eksempel «Å fremme andres prostitusjon» utgitt av Bodal i 2017) så vel som internasjonale studier som den publisert i The Lancet i januar 2017.

De fleste medlemmene i FRI og de andre skeive organisasjonene, samt de fleste brukerne og aktivistene til PION er nok enige i at dagens kjønnssystem fungerer undertrykkende på mange av oss. Ikke bare for heterofile ciskvinner, men også andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Ane Stø og Ottar ser ut til å begrense dette til kun å handle om patriarkatets strukturelle undertrykking av cis-kvinner (cis= ikke trans). Det farger deres syn på diskusjonen om salg av sex, og setter hele diskusjonen i et rammeverk av menn som undertrykker- og utøver vold mot kvinner. Punktum. Vi mener det er flere mekanismer som spiller inn, og at denne analysen usynliggjør mange grupper som også har behov for hjelpetiltak, helsetilbud og mulighet til å delta i debatten.

Ane Stø står fritt til mene at PION, FRI og de andre skeive organisasjonene gir uttrykk for falske intensjoner når vi begrunner vår politikk. Det betyr ikke at argumentene vi fremmer er ugyldige. I stedet for mistenkeliggjøring kommer vi til å fortsette å diskutere faktisk politikk om kjøp og salg av sex.

Trykket i Vårt Land 30. juli

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Brita Brekke. Gå til den siterte teksten.
Debatt om personer som selger sex på villspor

Selvsagt er debatten på villspor.

Prostitusjon er galt - uansett.

1 liker  
Kommentar #2

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Enig. Og allikevel....,

Publisert 4 måneder siden

Ja, jeg er enig i at prostitusjon er galt. Moralsk galt. Og hva så? Prostitusjon eksisterer. Og vil fortsette å eksistere. Uansett moral og lover. Og da er vi kommet dit at uansett hva vi mener og gjør, kan det sees på som dårlige valg. Å ikke gjøre noe, er også et valg. Så hvilket onde velger du, Dan Lyngmyr? Jeg har prøvd å finne det minste ondet. Og gå for det. Vel vitende om at mitt alternativ er et onde. Det må jeg leve med. Slik er verden.

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg er enig i at prostitusjon er galt. Moralsk galt. Og hva så? Prostitusjon eksisterer. Og vil fortsette å eksistere. Uansett moral og lover. Og da er vi kommet dit at uansett hva vi mener og gjør, kan det sees på som dårlige valg. Å ikke gjøre noe, er også et valg. Så hvilket onde velger du, Dan Lyngmyr? Jeg har prøvd å finne det minste ondet. Og gå for det. Vel vitende om at mitt alternativ er et onde. Det må jeg leve med. Slik er verden.

Mitt svar var nok først og fremst en oppgitthet over hva organisasjonene PION og FRI representerer , og deres politiske agenda som jeg er sterkt kritisk til. Summen av hva de representerer fører etter mitt skjønn helt galt avsted og kan i verste fall medføre et gjennomseksualisert samfunn med få forpliktelser og lite ansvar. Prinisippielt støtter jeg selvsagt deres rett til å kjempe for de sakene de mener er viktige.

Min motstand mot f,eks prostitusjon, likekjønnet ekteskap, tvillingabort osv, og de argumenter som følger min overbevisning, er en meningsytring som folk kan forholde seg til eller ikke , og ingen fordømmelse over andre menneskers livsvalg - og kanskje først og fremst fordi jeg har nok med mine egne.

 

 

1 liker  
Kommentar #4

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Jepp, galt

Publisert 4 måneder siden

Ja, prostitusjon er galt uansett. Men så må man spørre: hva er da det gode alternativet til eksistensen av prostitusjon? Jeg er rimelig overbevist om at her i denne verden så eksisterer ikke dette gode alternativet. Vi er dessverre nødt til å velge mellom flere dårlige alternativer. Om vi ikke bare vil etterligne de tre aper, da. Og det er innmari vanskelig å velge mellom flere dårlige alternativer. Men velge må man. Og leve med det dårlige alternativet man har havnet ned på.

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
18 minutter siden / 28 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
19 minutter siden / 17 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
37 minutter siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 2 timer siden / 75 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 79 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 279 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 100 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 180 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77071 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43331 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22393 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22114 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19018 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 132 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
18 minutter siden / 28 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
19 minutter siden / 17 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
37 minutter siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 2 timer siden / 75 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 79 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 279 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 100 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 180 visninger
Les flere